Praca ASYSTENT RODZINY Iława Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 575 z póżn. zm.)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 1 850 - 2 600 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: 1.850 zł brutto - 2.600 zł brutto

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Iława

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: warmińsko-mazurskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: iławski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Iława

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 1 850 - 2 600 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 17.06.2016

Data zakończenia pracy: 24.06.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: średnie zawodowe

wymagania_wymaganiaDodatkowe_wyksztalcenia_0: wyższe (w tym licencjat)

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społe cznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011Nr 272, poz. 1608) i udokument owany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub w ykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Asystentem rodziny może być osoba która: 1.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy takiobowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.WYMAGANIA DODATKOWE: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, sprawna organizacja pracy, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, a w szczególności z trudnym klientem i jego rodziny.FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony.Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasupracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,również w weekendy (40 godzin tygodniowo). TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec - grudzień 2016r. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.06.2016 do godz. 12:00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I ławie (sekretariat pok. 113 I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem Nabór asystent rodziny.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Miejskiego Ośrodk a Pomocy Społecznej w Iławie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe będzie dwueta powe, obejmujące:I etap kwalifikacja formalnaZłożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniływymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalif ikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostanie ogłoszona na Stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń MOPS w Iławie.II etap rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji. O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopię tych dokumentów. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniemdokonanego wyboru. Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru z ostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPS: http://www.mops.ilawa.plOferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni,podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia zakończenia naboru ,podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Nazwa pracodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Adres pracodawcy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
aktualne CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o następującej treści: " Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władzarodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.Oświadczenie o stanie zdrowiao treści: "Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalaj ącym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j.: Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: warmińsko-mazurskie

Powiat pracodawcy: iławski

Gmina pracodawcy: Iława

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Iława

Ulica pracodawcy: Grunwaldzka

Numer budynku pracodawcy: 6a

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 4

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data dodania oferty pracy: 17.06.2016

Oferta pracy ważna do: 24.06.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 17.06.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 17.06.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

PAKOWACZ - do 1 850 PLN

pakowanie rolek do kas fiskalnych w kartony, foliowanie
EUREKA Waldemar Chmiel - 2016-06-14 - Kamień Duży (warmińsko-mazurskie)

POKOJOWA - do 13 PLN

utrzymanie czystości w pokojach hotelowych
MIK Małgorzata Grabowska - 2017-01-18 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - do 10 PLN

Sprzątanie obiektu hotelowego, pokoi, sal konferencyjnych, przygotowywanie sal pod imprezy, prasowanie obrusów, układanie stołów
Ośrodek Wczasowy "Jaźdżówki" Danuta Gerczak - 2016-05-09 - Jażdżówki (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - do 2 000 PLN

Prowadzenie działań mających na celu wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie stosownej dokumentacji.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku - 2015-12-11 - Więcbork (kujawsko-pomorskie)

KLENER ŚNIADANIOWY - do 1 850 PLN

obsługa i przygotowywanie śniadań
kontakt przez PUP - 2016-03-23 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PEDAGOG - do 1 850 PLN

prowadzenie terapii pedagogicznej, prowadzenie dokumentacji, świadczenie różnych form pomocy pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnością
kontakt przez PUP - 2016-09-27 - Susz (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 080 PLN

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:A) OPRACOWANIE I REALIZACJA PLANU PRACY Z RODZINĄ WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI RODZINY I W KONSULTACJI Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM;B) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W POPRAWIE ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W TYM W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO;C) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SOCJALNYCH;D) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH;E) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI;F) WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ RODZIN;G) MOTYWOWANIE CZŁONKÓW RODZIN DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH;H) UDZIELANIE POMOCY W POSZUKIWANIU, PODEJMOWANIU I UTRZYMYWANIU PRACY ZAROBKOWEJ;
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUCHWALE - 2016-06-22 - Boguchwała (podkarpackie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - do 13 PLN

praca na magazynie, załadunek, rozładunek towaru
MM Szynaka Living Sp.Z.O.O. - 2017-02-17 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - do 2 000 PLN

Składanie paczek na wysyłkę - przenoszenie, układanie ciężkich paczek
kontakt przez PUP - 2017-02-16 - Iława (warmińsko-mazurskie)

MURARZ - od 1 850 PLN

murowanie
REMBUD PBK Sp. z o.o. - 2016-04-26 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA-MONTER - do 3 000 PLN

składanie garaży, monter bram, dowóz garaży i konstrukcji stalowych
Firma STAL-TOM Sadłakowski Tomasz - 2016-09-07 - Januszewo (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - do 1 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
PHU LAZUR Bartkowska Jolanta - 2016-12-21 - Iława (warmińsko-mazurskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 3 000 PLN

Prowadzenie księgowości firmy
ABC MEBLE Sp. z o.o. - 2015-11-18 - Byszwałd (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY - do 1 850 PLN

prace biurowe, obsługa komputera
kontakt przez PUP - 2016-05-18 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KELNER - do 13 PLN

Obsługa gości
PAŁAC MORTĘGI Sp. z o.o. - 2017-02-14 - Mortęgi (warmińsko-mazurskie)

MURARZ - do 16 PLN

murowanie, prace wykończeniowe (domki jednorodzinne)
Niebieskie Migdały - 2017-02-23 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ELEKTRYK - od 2 500 PLN

wykonywanie napraw elektrycznych
Wylęgarnia Drobiu Nord-Pol Hatchery Danuta i Anatol Gerczak - 2016-03-24 - Laseczno (warmińsko-mazurskie)

LAKIERNIK - 2 000 - 2 300 PLN

przygotowanie oraz lakierowanie pojazdów kolejowych
PKP Przewozy Regionalne Spółka Z.O.O - 2017-02-14 - Iława (warmińsko-mazurskie)

LISTONOSZ SAMOCHODOWY - do 1 250 PLN

- doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych- budowanie pozytywnych relacji z klientami- realizacja planów sprzedażowych dot. wybranych usług i towarów- rzetelne prowadzenie ewidencji korespondencji- wsparcie placówki pocztowej w innych pracach związanych z obsługą przesyłek.
POCZTA POLSKA S.A. Centrum Obsługi Finansowej Ośrodek Obsługi Wsparcia Usług Sekcja Obsługi Kadrowo-Socjalnej - 2017-01-18 - Susz (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY-LOGISTYK - do 2 600 PLN

Rozliczanie pracy kierowców, wyznaczanie tras, prowadzenie dokumentacji biurowej
Dragongaz Sp. Z.O.O - 2017-01-26 - Redaki (warmińsko-mazurskie)

MONTAŻYSTA DRZWI - 1 850 - 2 000 PLN

Montaż drzwi drewnianych własnej produkcji. W przypadku braku zleceń na montaże praca na stolarni - składanie/pakowanie drzwi oraz inne zadania.
ZPU Stolarstwo Małetka Mirosław Zalewo - 2016-04-11 - Zalewo (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTONOWYCH - do 1 850 PLN

zgrzewanie w folie, pakowanie kartonów,
Stybowski Spółka Jawna - 2016-12-09 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KADROWA - 2 500 - 3 500 PLN

Prowadzenie spraw kadrowych, wystawianie zaświadczeń dla pracowników, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowującej (umowy o pracę, świadectwa pracy, itp.), rozliczania prac interwencyjnych i dotacji w Urzędzie Pracy, odpowiedzi na zajęcia komornicze, itp.
Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ Matyskiewicz Lidia - 2016-11-02 - Iława (warmińsko-mazurskie)

TECHNIK ADMINISTRACJI - 997,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2016-05-25 - Iława (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK STOLARZA - do 2 000 PLN

obsługa maszyn stolarskich, prace pomocnicze
Hurtownia Sklejek i Materiałów Drewnopodobnych Drew-Płyt - 2016-09-22 - Kamień Duży (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR MASZYNY DO WYKRAWANIA - do 1 850 PLN

obsługa maszyn do wykrawania papieru
kontakt przez PUP - 2014-10-14 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

obsługa klienta, obsługa kasy
Netto Sp. Z.O.O - 2016-07-21 - Iława (warmińsko-mazurskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj