Praca ASYSTENT RODZINY Iława Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 575 z póżn. zm.)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 1 850 - 2 600 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: 1.850 zł brutto - 2.600 zł brutto

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Iława

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: warmińsko-mazurskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: iławski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Iława

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 1 850 - 2 600 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 17.06.2016

Data zakończenia pracy: 24.06.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: średnie zawodowe

wymagania_wymaganiaDodatkowe_wyksztalcenia_0: wyższe (w tym licencjat)

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społe cznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011Nr 272, poz. 1608) i udokument owany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub w ykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Asystentem rodziny może być osoba która: 1.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy takiobowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.WYMAGANIA DODATKOWE: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, sprawna organizacja pracy, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, a w szczególności z trudnym klientem i jego rodziny.FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony.Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasupracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,również w weekendy (40 godzin tygodniowo). TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec - grudzień 2016r. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.06.2016 do godz. 12:00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I ławie (sekretariat pok. 113 I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem Nabór asystent rodziny.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Miejskiego Ośrodk a Pomocy Społecznej w Iławie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe będzie dwueta powe, obejmujące:I etap kwalifikacja formalnaZłożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniływymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalif ikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostanie ogłoszona na Stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń MOPS w Iławie.II etap rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji. O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopię tych dokumentów. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniemdokonanego wyboru. Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru z ostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPS: http://www.mops.ilawa.plOferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni,podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia zakończenia naboru ,podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Nazwa pracodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Adres pracodawcy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
aktualne CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o następującej treści: " Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władzarodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.Oświadczenie o stanie zdrowiao treści: "Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalaj ącym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j.: Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: warmińsko-mazurskie

Powiat pracodawcy: iławski

Gmina pracodawcy: Iława

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Iława

Ulica pracodawcy: Grunwaldzka

Numer budynku pracodawcy: 6a

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 4

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data dodania oferty pracy: 17.06.2016

Oferta pracy ważna do: 24.06.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 17.06.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 17.06.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

KUCHARZ - od 1 850 PLN

przygotowywanie posiłków w restauracji
GASTROMAX Przemysław Grochocki - 2016-01-05 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ - do 1 850 PLN

ochrona i nadzorowanie obiektu handlowego
Polskie Agencje Ochrony S.A. - 2016-02-12 - Iława (warmińsko-mazurskie)

POMOC KUCHENNA - do 1 850 PLN

Obieranie warzyw, pomoc w przygotowaniu posiłków
kontakt przez PUP - 2016-11-02 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STOLARZ - od 1 850 PLN

Składanie mebli, okuwanie sprzętów kuchennych,
FUH Łoziński Adam - 2016-01-05 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

sprzedaż pieczywa
kontakt przez PUP - 2015-10-14 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - do 2 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych, korytarzy
ROKA A.I. KANTORSKI Spółka Komandytowa - 2017-01-12 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA KAT. B - 925 - 1 850 PLN

Twoje zadania jako Pracownik dowozowy: Dostarczanie zamówień do klienta Dbanie o powierzony pojazd Promocja i reklama restauracji Praca w zespole - wspomaganie innych stanowis
Ireneusz Dzida - 2016-11-23 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - do 2 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń na terenie zakładu Lubawa SA
Zakład Pracy Chronionej Agencja Ochrony Mienia "FENIKS" Irena Przyborowska - 2017-01-13 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO - do 2 200 PLN

Sprzątanie ulic i chodników, wywóz nieczystości, odśnieżanie
Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. - 2016-10-03 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

KLENER ŚNIADANIOWY - do 1 850 PLN

obsługa i przygotowywanie śniadań
kontakt przez PUP - 2016-03-23 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 600 PLN

praca przy zbrojeniach , szalunkach
Firma Handlowo- Usługowo-Transportowa Paweł Grycko - 2016-04-05 - Zalewo (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA KAT.C+E - od 4 000 PLN

transport zboża
Megatrans Tomasz Smoliński - 2016-08-02 - Susz (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO - od 1 850 PLN

Obsługa wózka jezdniowego.
PPHU DOLUX-M Lubiejewski Leszek Boreczno - 2016-01-26 - Boreczno (warmińsko-mazurskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - do 1 850 PLN

prace pomocnicze na budowie przy stawianiu bloków, domków jednorodzinnych
Przed. Budowlano-Montażowe LUBTECH Fijewo 50A Wiesław Czyżak - 2016-08-31 - Fijewo (warmińsko-mazurskie)

ROZNOSICIEL GAZET REKLAMOWYCH - od 9 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
kontakt przez OHP - 2016-06-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

sprzedaż pieczywa
Piekarnia "TYPOLSKA" Zawistowski Andrzej - 2016-09-05 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - do 1 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
PHU LAZUR Bartkowska Jolanta - 2016-12-21 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY - od 2 800 PLN

Planowanie i odbywanie regularnych wyjazdów sprzedażowychPrzygotowywanie ofert handlowychMaksymalizowanie przychodów hotelu poprzez aktywną sprzedaż usług hotelowychBudowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami hoteluReprezentowanie hotelu na zewnątrzPrzygotowywanie i opracowywanie okresowych sprawozdań oraz raportów
MIK Małgorzata Grabowska Grand Hotel Tiffi Iława - 2016-06-22 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KUCHARZ - do 2 000 PLN

przygotowywanie posiłków dla gości
Ośrodek Wypoczynkowy TVP SA - 2016-04-20 - Sarnówek (warmińsko-mazurskie)

MONTER MEBLI I PODŁÓG - od 2 500 PLN

montaż podłóg i mebli
"TELMAR" Rybiccy Spółka Jawna - 2016-07-06 - Nowa Wieś (warmińsko-mazurskie)

POMOC KUCHENNA - do 1 850 PLN

prace pomocnicze w kuchni
kontakt przez PUP - 2016-03-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

obsługa kasy, obsługa klienta
STOKROTKA Sp. z o. o. - 2016-06-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK BUDOWLANY - od 1 850 PLN

pomocnicze prace budowlane
Kamieniarstwo BŁYSK-POL Piotr Bedra - 2016-06-03 - Złotowo (warmińsko-mazurskie)

KUCHARZ - do 2 200 PLN

samodzielne przygotowanie posiłków
S.C. VIDI Dorota Stadnicka, Piotr Stadnicki - 2016-12-07 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych
Firma Handlowo-Usługowa Magda Piotrkowska - 2016-01-05 - Susz (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 925 PLN

obsługa klienta, kasy fiskalnej, sprzedaż usług i produktów firmy, prace porządkowe (branża optyczna)
Salon Optyczny "JPD" Patryk Deorocki - 2016-10-13 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 080 PLN

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:A) OPRACOWANIE I REALIZACJA PLANU PRACY Z RODZINĄ WE WSPÓŁPRACY Z CZŁONKAMI RODZINY I W KONSULTACJI Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM;B) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W POPRAWIE ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W TYM W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO;C) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SOCJALNYCH;D) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH;E) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI;F) WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ RODZIN;G) MOTYWOWANIE CZŁONKÓW RODZIN DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH;H) UDZIELANIE POMOCY W POSZUKIWANIU, PODEJMOWANIU I UTRZYMYWANIU PRACY ZAROBKOWEJ;
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUCHWALE - 2016-06-22 - Boguchwała (podkarpackie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

Sprzedaż art. spożywczo - przemysłowych i monopolowych
Sklep Spożywczo Przemysłowy "Sami Swoi" Lidia Kapuścińska - 2016-03-02 - Franciszkowo (warmińsko-mazurskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj