Praca ASYSTENT RODZINY Iława Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 575 z póżn. zm.)

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 1 850 - 2 600 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: 1.850 zł brutto - 2.600 zł brutto

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Iława

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: warmińsko-mazurskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: iławski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Iława

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 1 850 - 2 600 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 17.06.2016

Data zakończenia pracy: 24.06.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: średnie zawodowe

wymagania_wymaganiaDodatkowe_wyksztalcenia_0: wyższe (w tym licencjat)

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społe cznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011Nr 272, poz. 1608) i udokument owany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub w ykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Asystentem rodziny może być osoba która: 1.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy takiobowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,3.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.WYMAGANIA DODATKOWE: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, sprawna organizacja pracy, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, a w szczególności z trudnym klientem i jego rodziny.FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony.Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasupracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,również w weekendy (40 godzin tygodniowo). TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec - grudzień 2016r. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.06.2016 do godz. 12:00, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I ławie (sekretariat pok. 113 I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem Nabór asystent rodziny.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Miejskiego Ośrodk a Pomocy Społecznej w Iławie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe będzie dwueta powe, obejmujące:I etap kwalifikacja formalnaZłożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniływymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalif ikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostanie ogłoszona na Stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń MOPS w Iławie.II etap rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji. O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopię tych dokumentów. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniemdokonanego wyboru. Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru z ostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPS: http://www.mops.ilawa.plOferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni,podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia zakończenia naboru ,podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Nazwa pracodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Iława

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Adres pracodawcy:
Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
aktualne CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o następującej treści: " Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władzarodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.Oświadczenie o stanie zdrowiao treści: "Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalaj ącym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j.: Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: warmińsko-mazurskie

Powiat pracodawcy: iławski

Gmina pracodawcy: Iława

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Iława

Ulica pracodawcy: Grunwaldzka

Numer budynku pracodawcy: 6a

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 4

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data dodania oferty pracy: 17.06.2016

Oferta pracy ważna do: 24.06.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 17.06.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 17.06.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO - 1 850 - 3 500 PLN

obsługa węzła betoniarskiego
TOMBET - 2016-10-12 - Frednowy (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR - od 1 700 PLN

DROBNE NAPRAWY , ROBOTY PORZĄDKOWE NA TERENIE OŚRODKA
F.H.U.B. MARTICA Martyna Apcewicz - 2016-04-12 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ZAOPATRZENIOWIEC-MAGAZYNIER - 3 100 - 3 500 PLN

kontrola ilości i jakości dostaw, składanie zamówień, rejestracja obrotu magazynowego w systemie informatycznym, dbałość o utrzymanie porządku, stosowanie procedur minimalizacji strat, sprawowanie kontroli, odpowiedzialność za powierzone mienie
Producent Drzwi "Barański" Sp. J. Ignacy Barański i Zbigniew Barański - 2016-09-29 - Babięty Wielkie (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA KAT. B - do 1 510 PLN

rozwożenie pieczywa do sklepów
Firma Produkcyjno-Handlowa Krzysztof Kłosowski - 2017-02-08 - Iława (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR PIŁY DO CIĘCIA PIANKI POLIURATENOWEJ - do 2 300 PLN

Operator piły do cięcia pianki poliuretanowej
BRW COMFORT Z O.O. - 2016-06-20 - Iława (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK BUDOWLANY - od 1 850 PLN

pomocnicze prace budowlane
Kamieniarstwo BŁYSK-POL Piotr Bedra - 2016-06-03 - Złotowo (warmińsko-mazurskie)

LISTONOSZ - IŁAWA - do 1 900 PLN

profesjonalna obsługa klientów w zakresie usług pocztowych,doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych i telegramów,prowadzenie aktywnej sprzedaży wybranych usług i towarów,zbieranie i aktualizacja danych dotyczących rejonu doręczeń oraz bazy adresowej firm,prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,monitorowanie estetyki i stanu technicznego nadawczych i oddawczych skrzynek pocztowych,kształtowanie pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej S.A.
POCZTA POLSKA S.A. Centrum Obsługi Finansowej Ośrodek Obsługi Wsparcia Usług Sekcja Obsługi Kadrowo-Socjalnej - 2016-03-03 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 000 PLN

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. 2016 r. poz. 575/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży - 2016-09-06 - Chodzież (wielkopolskie)

KUCHARZ - POMOC KUCHENNA - do 1 850 PLN

przygotowywanie posiłków, prace pomocnicze w kuchni
Bar Gastronomiczny Na Skarpie Anna Krawczyk-Krzemińska - 2016-05-24 - Siemiany (warmińsko-mazurskie)

KROJCZY - 1 850 - 3 000 PLN

wykrój odzieży roboczej, medycznej
"WIKTMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-02-16 - Wikielec (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR MYJNI - do 1 850 PLN

mycie samochodów przy pomocy odpowiednich maszyn
AUTO-SERWIS SADEK Krzysztof Sadowski - 2016-06-17 - Wikielec (warmińsko-mazurskie)

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA W SALONIE PLAY - 1 850 - 4 200 PLN

- sprzedaż i promowanie oferty PLAY w salonie sprzedaży- realizacja planów sprzedażowych- kompleksowa obsługa i wsparcie klientów zgodnie ze standardami obowiązującymi w naszej firmie- obsługa posprzedażna- budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami
EUREKA Aleksandra Dreszler - 2016-04-26 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 600 PLN

Praca w terenie, prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, dążenie do poprawy. Zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego przez rodziny. Współp-raca z instytutacjami, zespołem interdyscyplinarnym, GKRPA. ok. 10 rodzin pod opieką.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŹWIERZUTACH - 2016-04-27 - Dźwierzuty (warmińsko-mazurskie)

KELNER - do 13 PLN

Obsługa gości
PAŁAC MORTĘGI Sp. z o.o. - 2017-02-14 - Mortęgi (warmińsko-mazurskie)

TAPICER MEBLOWY - od 2 000 PLN

tapicerowanie mebli: kanapy
BRW COMFORT Sp. Z O.O. - 2017-03-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - od 1 850 PLN

przewożenie materiału do produkcji (branża drzewna)
Warmińsko-Mazurski Klaster Meblowy Sp. z o.o. - 2016-03-10 - Smolniki (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - do 1 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
PHU LAZUR Bartkowska Jolanta - 2016-12-21 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

obsługa kasy, obsługa klienta
STOKROTKA Sp. z o. o. - 2016-06-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK W GOSPODARSTWIE ROLNO-HODOWLANYM - do 1 850 PLN

Praca w gospodarstwie rolno-hodowlanym
Gospodarstwo Rolne Artur Zelma - 2014-06-13 - Omule (warmińsko-mazurskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 500 PLN

Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, w tym związanych z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą oraz wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH - 2017-04-21 - Tyszowce (lubelskie)

WULKANIZATOR-MECHANIK - 1 850 - 2 000 PLN

wymiana opon, drobne prace mechaniczne
AUTO - HANDEL Mariusz Grosz - 2016-08-11 - Iława (warmińsko-mazurskie)

GLAZURNIK - do 15 PLN

układanie glazury, terakoty
Firma Remontowo-Budowlana KASBUD-BIS Sławomir Szczepański - 2017-01-27 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KADROWA - 2 500 - 3 500 PLN

Prowadzenie spraw kadrowych, wystawianie zaświadczeń dla pracowników, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowującej (umowy o pracę, świadectwa pracy, itp.), rozliczania prac interwencyjnych i dotacji w Urzędzie Pracy, odpowiedzi na zajęcia komornicze, itp.
Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ Matyskiewicz Lidia - 2016-11-02 - Iława (warmińsko-mazurskie)

OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH - do 12 PLN

opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
Spółdzielnia Socjalna Horyzonty - 2016-11-29 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO - od 1 850 PLN

Obsługa wózka jezdniowego.
PPHU DOLUX-M Lubiejewski Leszek Boreczno - 2016-01-26 - Boreczno (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 1 850 PLN

dostawa wyrobów piekarniczo - ciastkarskich
PHP Niesiobędzka Mirosława Lubawa - 2016-02-23 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

KSIĘGOWA - od 2 800 PLN

- prowadzenie księgowości program WF MAG- rozliczanie rozrachunków- tworzenie raportów
AGRO SYNTEZA JANUSZ JURKIEWICZ - 2016-06-06 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR MYJNI - do 1 850 PLN

Operator myjni
AUTO-BEST Łukasz Klonowski - 2016-04-05 - Iława (warmińsko-mazurskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj