Praca nidzicki - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy nidzicki, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 2074 ofert pracy nidzicki.

nast臋pna strona
SPECJALISTA DO SPRAW KADR - 3聽420 - 4聽850 PLN

Prowadzenie dzia艂u kadrowo - p艂acowego.Wymagane do艣wiadczenie w prowadzeniu kadr i p艂ac.
COLET Sp. z o. o. - 2020-12-08 - Koz艂owo (warmi艅sko-mazurskie)

KUCHARZ - od 3聽200 PLN

Kompleksowe obowi膮zki zwi膮zane z prac膮 restauracji, w tym pomoc w kuchni, sprz膮tanie miejsca pracy, podawanie posi艂k贸w.
kontakt przez PUP - 2020-12-07 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

MONTER MEBLI - od 17 PLN

Montowanie element贸w do mebli
ZNAMI ZP.Z O.O. - 2020-12-02 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA (PRACE INTERWENCYJNE) - od 2聽600 PLN

Wykonywanie prac biurowych
kontakt przez PUP - 2020-12-01 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

SZWACZKA/SZWACZ - od 2聽600 PLN

Praca na hali produkcyjnej, szycie element贸w poduszek, pokrowc贸w wg i zgodnie z dokumentacj膮, obs艂uga maszyny do szycia oraz inne prace fizyczne zwi膮zane z szyciem poduszek.
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PIEL臉GNIARKA - od 3聽000 PLN

-udzielanie 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjno-opieku艅czych i zabiegowych b臋d膮cych w kompetencjach piel臋gniarki;-udzielanie choremu pomocy w stanie zagro偶enia 偶ycia;-obs艂ugiwanie sprz臋tu i aparatury medycznej;-przygotowywanie chorego do bada艅 diagnostycznych i zabieg贸w operacyjnych;-podawanie choremu :lek贸w, tlenu, krwi i 艣rodk贸w krwiopochodnych;-uczestniczenie w procesie kszta艂cenia i doskonalenia zawodowego
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

DIAGNOSTA LABORATORYJNY - od 3聽000 PLN

- wykonywanie lub nadzorowanie czynno艣ci zwi膮zanych z pobieraniem i przechowywaniem materia艂u biologicznego do bada艅 laboratoryjnych;-Przygotowywanie i nadzorowanie przygotowania preparat贸w hematologicznych, bakteriologicznych i innych;--wykonywanie lub nadzorowanie wykonania bada艅 laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej i analityki og贸lnej;-przeprowadzanie bada艅 hematologicznych i serologicznych, w tym bada艅 uk艂adu krzepni臋cia i wykrywania konfliktu serologicznego;-ocenianie i interpretowanie wynik贸w bada艅 i (w porozumieniu z klinicyst膮)dobieranie odpowiednich bada na podstawie ich skuteczno艣ci diagnostycznej;-prowadzenie kontroli jako艣ci wynik贸w bada艅 laboratoryjnych oraz okre艣lanie zakres贸w warto艣ci referencyjnych;-nadzorowanie unieszkodliwiania u偶ytego do bada艅 materia艂u biologicznego;-kontrolowanie przestrzegania przepis贸w BP w tym laboratorium;-prowadzenie dokumentacji wykonanych bada艅 z zastosowaniem metod informatyki;-konsultowanie zlece艅 klinicyst贸w, prowadzenie doradztwa diagnostycznego i interpretacji wynik贸w bada艅 laboratoryjnych;-nadzorowanie wydawania wynik贸w bada艅, sprawdzanie ich i uwierzytelnianie(podpisywanie);-sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami medycznymi;- doskonalenie wiedzy i umiej臋tno艣ci, mi臋dzy innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kszta艂ceniu ustawicznym.
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY/KONSERWATOR - od 2聽600 PLN

-Prace porz膮dkowe na posesji ZOZ;-transport wewn臋trzny materia艂贸w oraz towar贸w;-obs艂uga, kkonserwacja i przegl膮dy urz膮dze艅 technicznych- zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz obowi膮zuj膮cymi instrukcjam;-drobne prace naprawcze.
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

LEKARZ - od 5聽000 PLN

-Udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych pacjentom;-przestrzeganie przepis贸w BHP i P.PO呕 obowi膮zuj膮cych u Zleceniodawcy oraz zarz膮dze艅 wydanych przez Zleceniodawc臋 tym Regulaminu Porz膮dkowego i Statutu, wykazywanie nale偶y dba艂o艣ci o sk艂adniki maj膮tkowe, materialne i niematerialne stanowi膮ce w艂asno艣膰 Zleceniodawcy, zachowania tajemnicy zawodowej przy wykonywaniu niniejszej umowy-przestrzeganie procedur i instrukcji Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 serii 9001
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

SAMODZIELNA KSI臉GOWA - 3聽000 - 4聽500 PLN

-prowadzenie ksi膮g rachunkowych zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi;- sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych;- sporz膮dzanie deklaracji podatkowych;- kontrola nale偶no艣ci oraz p艂atno艣ci;-sprawdzanie i weryfikacja dokument贸w ksi臋gowych;-wprowadzanie dokument贸w do systemu ksi臋gowego.
GHG sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

OPIEKUN MEDYCZNY - od 2聽600 PLN

-przygotowanie do zawodu, zapoznanie si臋 z bezpo艣rednio z pacjentem i jego potrzebami, edukacja pacjenta i jego rodziny do samo opieki i samoobs艂ugi, przygotowanie do 偶ycia we w艂asnym 艣rodowisku, prowadzenie 膰wicze艅 oddechowych u pacjent贸w z r贸偶nymi jednostkami chorobowymi, prowadzenie 膰wicze艅 samowspomagalnych,-zastosowanie terapii zaj臋ciowej z zastosowaniem technik uwzgl臋dniaj膮cych stan pacjenta oraz nauki samoobs艂ugi pacjenta;-opracowanie indywidualnych i grupowych program贸w terapii zaj臋ciowych;-aktywizacja ruchowa;nauka samoobs艂ugi pacjenta;-pionizacja pacjenta pod kontrol膮 rehabilitanta;-nauka chodzenia przy pomocy terapeuty i sprz臋tu wspomagaj膮cego ch贸d
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-24 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - od 2聽600 PLN

- Wykonywanie zdj臋膰 rentgenowskich;- Obs艂uga system贸w komputerowych;- Wykonywanie bada艅 EKG;- Obs艂uga administracyjna - gabinet USG
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-23 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2聽800 PLN

Praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 艣wiadcze艅; udzielanie pomocy osobom indywidualnym i rodzinom w rozwi膮zywaniu ich osobistych i spo艂ecznych problem贸w; zbieranie informacji o potrzebach klient贸w i informowania ich o prawach i obowi膮zkach; analizowanie sytuacji klient贸w i przedstawiane alternatywnych sposob贸w rozwi膮zywania problem贸w; planowanie, ocenianie, doskonalenie i rozwijanie dzia艂a艅 w zakresie pomocy spo艂ecznej; wsp贸艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮du terytorialnego, w艂a艣ciwymi instytucjami, organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami dzia艂aj膮cymi na rzecz os贸b, rodzin i grup spo艂ecznych wymagaj膮cych wsparcia, w celu przeciwdzia艂ania i ograniczania skutk贸w negatywnych zjawisk spo艂ecznych; pobudzanie spo艂ecznej aktywno艣ci, inspirowanie do dzia艂a艅 samopomocowych w zaspokajaniu niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych os贸b, rodzin, grup i 艣rodowisk spo艂ecznych.
MIEJSKI O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W NIDZICY - 2020-11-20 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

POMOCNIK ELEKTRYKA - 2聽600 - 3聽000 PLN

Monta偶 koryt, monta偶 gniazd elektrycznych, rozk艂adanie kabli, przewod贸w.Miejsce pracy teren kraju. Praca w delegacji.
ADDER TECH Kamil Moszczy艅ski - 2020-11-20 - Pi膮tki (warmi艅sko-mazurskie)

艢LUSARZ/MONTA呕YSTA - od 2聽600 PLN

Obr贸bka r臋czna polerska, poprawne czytanie rysunku technicznego, prawid艂owe ci臋cie, gi臋cie, wiercenie, wykonywanie poprawnie wszystkich czynno艣ci 艣lusarskich, dokonywanie reklamacji wyrob贸w od strony elektryki, konserwacja urz膮dze艅 elektrycznych, prawid艂owe pod艂膮cznie elektrycznych cz臋sci drzwi i innych urz膮dze艅 produkowanych prze firm臋, monta偶 produkt贸w firmy: drzwi, panele, odbojnice (wyjazdy teren kraju)
WIEJAK SP. Z O.O. - 2020-11-19 - Litwinki (warmi艅sko-mazurskie)

ZAST臉PCA DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - od 5聽000 PLN

Nadz贸r i koordynacja wszystkich kom贸rek niemedycznych Zespo艂u z zapewnieniem standard贸w akredytacyjnych oraz systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 a w szczeg贸lno艣ci:- zapewnienie sprawno艣ci funkcjonowania zak艂adu pod wzgl臋dem administracyjnym i gospodarczym;- przygotowanie oraz wsparcie przy tworzeniu i aktualizacji wewn臋trznych akt贸w normatywnych Zespo艂u;- nadz贸r nad obs艂ug膮 organizacyjn膮 i kancelaryjn膮 sekretariaru Dyrektora;- sporz膮dzanie dokument贸w dotycz膮cych organizacji Zespo艂u; rejestracja zmian w s膮dzie i innych resjestr贸w zak艂adu;- udzia艂 w opracowywaniu wewn臋trznych akt贸w prawnych Zespo艂u, monitorowanie zmian w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym;
ZESP脫艁 OPIEKI ZDROWOTNEJ NIDZICA - 2020-11-19 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

SPRZ膭TACZKA - od 2聽600 PLN

Sprzatanie pomieszcze艅 szpitala, czynno艣ci pomocnicze przy pacjencie z zakresu toalety pacjenta, czynno艣ci pomocnicze dla personelu medycznego.
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

SPAWACZ TIG I MAG - od 2聽800 PLN

Czytanie rysunku technicznego, spawanie w os艂onie argonowej, spawanie stali kwasoodpornej, spawanie metod膮 TIG/MAG, obs艂uga spawarki TIG, spawanie ci膮g艂e, spawanie impulsem, spawanie blachy gr. 0,8 - 1,5; drobne prace 艣lusarskie, obs艂uga szlifierki i innych elektronarz臋dzi, ci臋cie, szlifowanie, wiercenie wyrob贸w ze stali
WIEJAK SP. Z O.O. - 2020-11-19 - Litwinki (warmi艅sko-mazurskie)

SZWACZKA - od 18,3 PLN

PRACE ZWI膭ZANE Z SZYCIEM WYROB脫W SZWALNICZYCH Z R脫ZNYCH MATERIA艁脫W W艁脫KIENNICZYCH Z UZYCIEM MASZYN SZWALNICZYCH, OBS艁UGA MASZYN SZWALNICZYCH, POLEGAJ膭CA NA REGULACJI 艢CIEGU, WYMIANIE IGIE艁, ZASILANIU MASZYN CI膯MI.
kontakt przez PUP - 2020-11-19 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 2聽600 PLN

Prace og贸lnobudowlane, murowanie, malowanie, szpachlowanie.Praca na terenie Olsztyna
MF INVEST Maciej Fydrych - 2020-11-18 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

MONTER MEBLI - 3聽000 - 5聽000 PLN

Praca na produkcji - monta偶 i sk艂adanie mebli, element贸w meblowych.
GHG sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 - 2020-11-17 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

TAPICER - 4聽000 - 7聽000 PLN

Tapicerowanie element贸w 艂贸偶ek (monta偶 oku膰 funkcjonalnych, element贸w mebli) wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z monta偶em
GHG sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 - 2020-11-17 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

KIEROWNIK BUDOWY - od 5聽650 PLN

Kierowanie budow膮, nadzorowanie jako艣ci i terminowo艣ci realizowanych rob贸t pod k膮tem zgodno艣ci ze specyfikacj膮 techniczn膮 i dokumentacj膮 projektow膮, organziowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rob贸t; kontrolowanie podwykonawc贸w zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacj膮 projektow膮, harmonogramem i przepisami BHP, prowadzenie dokumentacji budowy, nadz贸r nad przygotowaniem dokumentacji podwykonawczej i odbiorowej.
"PUR" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-17 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PAKOWACZ - 3聽000 - 5聽000 PLN

Pakowanie mebli przy linii produkcyjnej
GHG sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 - 2020-11-17 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK TRANSPORTU WEWN臉TRZNEGO - 3聽000 - 5聽000 PLN

Za艂adunek samochod贸w ci臋偶arowych
GHG sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 - 2020-11-17 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

STOLARZ (DOPOSA呕ENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO POWY呕EJ 30 ROKU 呕YCIA RPO) - od 2聽600 PLN

Wykonywanie stela偶y meblowych; stopek do mebli; ram z drewna oraz monta偶 mebli.
kontakt przez PUP - 2020-11-13 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

SZWACZKA/SZWACZ - od 2聽600 PLN

Praca na hali produkcyjnej, szycie element贸w poduszek, pokrowc贸w wg i zgodnie z dokumentacj膮, obs艂uga maszyny do szycia oraz inne prace fizyczne zwi膮zane z szyciem poduszek.
"PUR" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-10 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

ELEKTRYK - od 2聽800 PLN

usuwanie wszelkich awarii maszyn i urz膮dze艅 celem zachowania wysokiego stopnia produktywno艣ci oraz bezpiecze艅stwa pracy;niezw艂oczne zg艂aszanie uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅 mog膮cych mie膰 wp艂yw na bezpiecze艅stwo pracy;czytanie schemat贸w elektrycznych;monta偶 instalacji elektrycznych.
kontakt przez PUP - 2020-11-09 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

TECHNOLOG ZAKLADU - od 8聽500 PLN

Opracowywanie i nadz贸r nad procesami technologicznymi, odpowiedzielno艣膰 za utrzymanie najwy偶szej jako艣ci wytwarzanych produkt贸w, tworzenie, zarz膮dzanie, aktualizowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (receptury, specyfikacje, karty produktu, sk艂ad etykiet produkt贸w).Rozw贸j nowych produkt贸w, projektowanie, opracowywanie, wykonywanie pr贸b, analizowaniei raportowanie, wdra偶anie nowych produkt贸w w celu zapewnienia mo偶liwo艣ci rozpwoju marki, modyfikacja wytwarzanych produkt贸w w celu zwi臋kszenia ich jako艣ci.
MICHNA FOOD SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 SP脫艁KA KOMANDYTOWA - 2020-11-04 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 3聽400 PLN

Praca w biurze, wystawianie faktur VAT sprzeda偶y, wprowadzanie do systemu dokument贸w magazyowych
"PUR" SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-03 - Nidzica (warmi艅sko-mazurskie)

nast臋pna strona

Wybierz powiat