Praca Kraków - oferty pracy (7)poprzednia strona
następna strona
KSIĘGOWY - od 4 000 PLN

prowadzenie pełnej księgowości, kadry, płace,rozliczenie z US, ZUS, PFRON, ODPN, GUS,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 159 SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 1 360 PLN

Wykonywanie prac budowlanych. Praca na terenie Krakowa oraz całej Polski
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 2 600 PLN

zajęcia opiekuńczo wychowawczedzieci do lat 3
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA - od 5 600 PLN

Analizowanie i odpowiadanie na zapytania Klientów, administrowanie zamówień oraz usług serwisowych, odpowiadanie na reklamacje, przesyłanie zapytań dotyczących płatności, wystawianie faktur, podstawowe wsparcie techniczne Klienta, administrowanie pozostałej dokumentacji transakcyjnej, dbanie o wysoką jakość obsługi Klienta oraz budowanie relacji biznesowych z Klientem
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

STARSZY NAUKOWIEC I W FUNKCJI LIDERA ZESPOŁU - od 8 500 PLN

Prowadzenie pracy badawczej, obejmującej w szczególności prace twórcze w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie chemii/biologii/biochemii/farmacji/ biotechnologi, której rezultatem będzie powstanie naukowych dzieł autorskich, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy. Analiza i interpretacja wyników pomiarów i wyciąganie wniosków naukowych z przeprowadzonych prac badawczych wraz z ich utrwaleniem i prezentacją, prowadzenie syntez organicznych, oczyszczanie produktów syntezy.
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

MONTAŻYSTA GK, - 18 - 22 PLN

szkieletor , budowa , montaż GK, suche tynki
MIKOŁAJ MAREK BIGDA ELECTRICS - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

HYDRAULIK - 20 - 22 PLN

szkieletor , budowa wew.
MIKOŁAJ MAREK BIGDA ELECTRICS - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 1 300 PLN

Wsparcie nauczyciela klasy w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KRAKOWIE - 2020-01-09 - Kraków (małopolskie)

TOKARZ-WYTACZARZ (RÓWNIEŻ DO PRZYUCZENIA) - od 21 PLN

Praca na tokarkach kołowych oraz karuzelowych; wykonywanie prac frezarskich i wiertarskich. Wynagrodzenie od 21 zł brutto/godzina
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

OBSŁUGA GOŚCI NA RECEPCJI - od 17 PLN

Wystawianie kart pobytu, rejestrowanie, meldowanie i obciążanie gości za pobyt, przyjmowanie płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej, wystawianie FV i PF (również raportów kasowych dobowych i miesięcznych).Bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych, dokonywanie i sprawdzanie rezerwacji, ustalanie z gościem terminu pobytu w hotelu. Prowadzenie bieżącej ewidencji pokoi (w programie hotelowym „Chart” i w zeszycie „czyste-brudne pokoje”): czystych i wymagających posprzątania, wolnych pokoi i przewidzianych do zwolnienia. Obsługa: centrali telefonicznej, faksu, ksero, kasy hotelowej, terminala, komputera, oraz innych urządzeń biurowych. Zgłaszanie i odnotowanie w zeszycie „usterki” braków i uszkodzeń wynikłych z użytkowania lub spowodowanych przez gości.Wymiar czasu pracy: 100-150h miesięcznie. Wynagrodzenie: 17zł/h brutto.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

MONTER INSTALACJI WOD.KAN.GAZ. - od 3 400 PLN

Monter instalacji wod.kan.gaz na terenie spółdzielni.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

KASJER/SPRZEDAWCA - od 1 300 PLN

obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, wykładanie towaru
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI I ROZWOJU TRANSPORTU - od 3 000 PLN

Planowanie, koordynacja procesów transportowych, analiza kosztów, rozliczanie kierowców, naliczanie wynagrodzeń itd.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

MENADŻER - od 20 PLN

zarządzanie restauracją i koordynacja pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami operacyjnymi, personalnymi, szkoleniowymi i ochrony środowiska, ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie restauracji, kierowanie zespołem pracowników na obszarach restauracji w tym: obszar produkcji, obszar sprzedaży, zaplecze, sala restauracyjna i teren zewnętrzny, sporządzanie raportów i analiz dotyczących działalności operacyjnych restauracji, wdrażanie nowych pracowników z Ukrainy, przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

STARSZY AUDYTOR DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ -ZGODNOŚĆ FISKALNA & SPRAWOZDAWCZOŚĆZARZĄDCZA / SENIOR AUDITOR IC - FCP &GOVERNANCE - od 10 055 PLN

Przeprowadzanie okresowych przeglądów, aby upewnić się, że procesySCE są skonfigurowane zgodnie ze wskazówkami PMI.- Przygotowywanie kwartalnych raportów na temat zarządzania izapewnianie wdrożenia programu zgodności podatkowej zgodnie zwymaganiami firmy, aby zapewnić integralność książek i zapisów. Proaktywne zapewnianie wsparcia o wartości dodanej funkcjom firmy iprojektom regionalnym w celu usprawnienia procesów biznesowych iograniczenia zadań o wartości dodanej przy jednoczesnym utrzymaniustałego środowiska kontroli wewnętrznej. Przeprowadzanie, zgodnie z planem oceny ryzyka oraz we współpracy zodpowiednimi funkcjami i obszarami firmy, przeglądanie procesówbiznesowych w celu zapewnienia efektywnego projektowania i wdrażaniakontroli biznesowych, a także przestrzegania Zasad & Praktyk PMI Przekazywanie kierownictwu ogólnej oceny środowiska kontroliwewnętrznej i przygotowywanie listy planów działań w zakresiezarządzania, koordynując ich wykonanie i realizację. Zapewnienie zgodności z wewnętrznymi zasadami i praktykami orazdyrektywami zewnętrznymi.-Ochrona majątku i interesów firmy, organizowanie szkoleńuświadamiających dla różnych funkcji firmy.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 325 PLN

wykonywanie hydrauliki, elektryki w budynkach mieszkaniowych, malowanie wznoszenie scianek gipsowokartonowych, miejsce wykonywania pracy powiat krakowski
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

STARSZY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI ( ENG: SR QUALITY SPECIALIST ) - od 5 625 PLN

analiza danych, projektowanie i prowadzenie kampanii w mediach interaktywnych, działania medialne w serwisach, analiza prawidłowości treści i wyszukiwanie treści niezgodnych z zasadami oraz ich redagowanie, blokowanie tresci szkodliwych, obsługa klienta, monitoring treści, raportowanie
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI (GENERAL ACCOUNTING SENIOR SPECIALIST) - od 8 200 PLN

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KSIĘGOWYCH W DZIALE KSIĘGI GŁÓWNEJ. MIESIĘCZNE RAPORTOWANIE ORAZ WYKONYWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAMKNIĘCIEM OKRESU KSIĘGOWEGO. TWORZENIE RAPORTÓW SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, ZAWIERAJĄCYCH ALE NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO: BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. UCZESTNICTWO W TESTOWANIU WEWNĘTRZNYCH KONTROLI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DLA CELÓW AUDYTOWYCH. UCZESTNICTWO WE WDRAŻANIU ORAZ USPRAWNIANIU PROCESÓW DZIAŁU KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ TWORZENIU I UTRZYMYWANIU PROCEDUR. WSPIERANIE ROZWOJU MNIEJ DOŚWIADCZONYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW. PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI ABB ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I UCZCIWOŚCIĄ, BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE DZIAŁANIA.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

PRACOWNIK OBSŁUG BIUROWEJ - od 1 300 PLN

Dbanie o utrzymanie czystości w biurze. Wykonanie obowiązków powierzonych przez pracodawcę w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakości świadczonych usług na rzecz klientów. System czasu pracy do ustalenia z pracodawcą
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

STARSZY SPECJALISTA DS. OPERACYJNYCH ( ENG: SENIOR OPS SPECIALIST ) - od 5 625 PLN

analiza danych, projektowanie i prowadzenie kampanii w mediach interaktywnych, działania medialne w serwisach, analiza prawidłowości treści i wyszukiwanie treści niezgodnych z zasadami oraz ich redagowanie, blokowanie treści szkodliwych, obsługa klienta, monitoring treści, raportowanie
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

SPECJALISTA DS. OBCIĄŻEŃ ZWROTNYCH - od 5 500 PLN

rozpatrywanie zapytań związanych z procesem obciążenia zwrotnego proaktywne zarządzanie codziennymi zapytaniami o własny portfel klientów, w tym: tworzenie rozliczeń obciążenia zwrotnego-wysyłanie list kredytów, przygotowywanie raportów, prowadzenie archiwów ; konfigurowanie, aktualizowanie i monitorowanie rozl iczeń międzyokresowych ; kontrola roszczeń o obciążeniezwrotne poprzez raportowanie i analizy-zarządzanie portalem klienta (nowe wpisy, obsługa użytkowników) bycie łącznikiem między sprzedażą, dystrybucją i jednostką biznesową poprzez rozwijanie silny ch i otwartych relacji
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

POMOC KUCHENNA ZMYWACZ NACZYŃ - od 1 300 PLN

Zmywanie naczyń, sprzątanie, pomoc w pracach kuchennych
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - od 2 600 PLN

Praca na stanowisku asystentki stomatologicznej.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

KONSERWATOR-GOSPODARZ OSIEDLA - od 3 000 PLN

Wykonywanie prac konserwatorskich, ogólnobudowlanych, gospodarczych, usuwanie drobnych usterek i awarii, kontrola zasobów pod kątem usterek, awarii, uszkodzeń, utrzymania czystości i porządku.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZADWORZE" - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

KOSMETYCZKA - od 17 PLN

Lifting rzęs, henna brwi, regulacja brwi, henna rzęs.Wymiar czasu pracy: 66h miesięcznie. Wynagrodzenie: 17zł/h brutto.
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - od 2 600 PLN

Czynna asysta przy zabiegach, przygotowanie gabinetu do pracy, sterylizacja narzędzi, proste zabiegi
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH- CAŁODOBOWO - od 1 280 PLN

opieka nad osobami starszymi,chorymi -całodobowa
HALINA TUTAK FIRMA USŁUGOWA ANTROPOSS - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

DOSTAWCA POTRAW - od 1 300 PLN

dostawa potraw do klienta, proste prace w lokalu
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 700 PLN

Obsługa klienta, bieżące prace porządkowe (sklep ogólnospożywczy).
KATARZYNA JAWORSKA FIRMA HANDLOWA "JAWORSKI" - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI - od 3 450 PLN

Rekrutacja pracowników
kontakt przez PUP - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

KONTROLER JAKOŚCI - od 2 600 PLN

Kontrola jakości w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "ŁUNA" S.C. NIKODEM NAWROCKI, WŁODZIMIERZ ŁUKASZEK - 2020-01-08 - Kraków (małopolskie)

poprzednia strona
następna strona