Praca Warszawa - oferty pracy (8)poprzednia strona
następna strona
STARSZY-TECHNIK K/M - od 2 815 PLN

1)Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w celu zapewnienia prawidłowości zadań inwestycyjno-remontowych; 2)Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 3)Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 4)Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 5)Pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. 6)Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 7)Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 8)Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 9)Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10)Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11)Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12)Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13)Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14)Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem.
Komenda Stołeczna Policji - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK RESTAURACJI OPŁACANY STAWKĄ GODZINOWĄ K/M - od 17,5 PLN

obszar produkcji: praca przy grilu, frytownicach, tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, deserów) i półproduktów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; obszar sprzedaży: przygotowywanie deserów oraz napojów zimnych i gorących, obsługa kasy związana z odpowiedzialnością za mienie powierzone na tym stanowisku z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, przyjmowanie, zestawianie i wydawanie zamówień, uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; prace magazynowe, prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji oraz dostawy na obszar kuchni i serwisu; sala restauracyjna: prace porządkowe, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, sprzętów i części sanitarnej; prace porządkowe w restauracji i na terenie zewnętrznym wokół restauracji zgodnie z dyspozycjami pracodawcy; sprzątanie i przygotowanie do użytkowania wszystkich pomieszczeń w restauracji oraz terenu zewnętrznego wokół restauracji; czyszczenie i konserwacja urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń znajdujących się w restauracji i na terenie zewnętrznym restauracji zgodnie z procedurami obowiązującymi w McDonald`s, w tym filtracja i wymiana frytury; segregacja i składowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w McDonalds procedurami ochrony środowiska; prace magazynowe oraz prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji; mycie okien i elewacji zewnętrznej; pranie fartuchów, szmatek i mopów; uzupełnianie środków czystości (mydło, papier toaletowy itp.); pomoc w pracy na obszarze kuchni, przy obsłudze gości - w razie potrzeby; wypełnianie wszystkich zleconych przez pracodawcę zadań w zakresie objętym rodzajem powierzonej pracy.Zmienne godziny pracy - całodobowo.
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA K/M - od 2 600 PLN

Zmywanie naczyń stołowych i kuchennych, utrzymywanie w czystości zaplecza kuchennego, proste prace w kuchni. Praca w zespole.
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK RESTAURACJI OPŁACANY STAWKĄ GODZINOWĄ K/M - od 17,5 PLN

obszar produkcji: praca przy grilu, frytownicach, tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, deserów) i półproduktów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; obszar sprzedaży: przygotowywanie deserów oraz napojów zimnych i gorących, obsługa kasy związana z odpowiedzialnością za mienie powierzone na tym stanowisku z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, przyjmowanie, zestawianie i wydawanie zamówień, uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; prace magazynowe, prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji oraz dostawy na obszar kuchni i serwisu; sala restauracyjna: prace porządkowe, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, sprzętów i części sanitarnej; prace porządkowe w restauracji i na terenie zewnętrznym wokół restauracji zgodnie z dyspozycjami pracodawcy; sprzątanie i przygotowanie do użytkowania wszystkich pomieszczeń w restauracji oraz terenu zewnętrznego wokół restauracji; czyszczenie i konserwacja urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń znajdujących się w restauracji i na terenie zewnętrznym restauracji zgodnie z procedurami obowiązującymi w McDonald`s, w tym filtracja i wymiana frytury; segregacja i składowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w McDonalds procedurami ochrony środowiska; prace magazynowe oraz prace przygotowawcze przed otwarciem i po zamknięciu restauracji; mycie okien i elewacji zewnętrznej; pranie fartuchów, szmatek i mopów; uzupełnianie środków czystości (mydło, papier toaletowy itp.); pomoc w pracy na obszarze kuchni, przy obsłudze gości - w razie potrzeby; wypełnianie wszystkich zleconych przez pracodawcę zadań w zakresie objętym rodzajem powierzonej pracy.Zmienne godziny pracy - całodobowo.
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

ZMYWAJĄCA/Y - od 2 600 PLN

Zmywanie naczyń podczas rezerwacji w restauracji.Praca w godz. 10:00-20:00, również w weekendy.Pracodawca zapewnia szkolenie stanowiskowe.
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

OPIEKUN W ŻŁOBKU K/M - od 2 950 PLN

- współpraca z Rodzicami dzieci (udzielanie informacji o dziecku i minionym dniu w żłobku)- organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci- nauka piosenek dla dzieci- karmienie i przewijanie dzieci- dbanie o ich prawidłowy i ogólny rozwój- dbanie o czystość wokół dzieci i sprzątanie po wspólnej zabawie- utrzymanie porządku i czystości na bieżąco w poszczególnych pomieszczeniach żłobka- sprzątanie po karmieniu dzieci (mycie stolików)
"KOCHANY MALUCH" ANNA MYŚLIWIEC - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

OSOBA ZMYWAJĄCA K/M - od 2 600 PLN

zmywanie naczyń podczas rezerwacji w restauracji "u Szwejka".Równoważny system czasu pracy, również weekendy. Pracodawca zapewnia szkolenie stanowisk owe. Godziny pracy: 10-20
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

BLACHARZ-DEKARZ - od 2 331 PLN

.
Komenda Stołeczna Policji - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA K/M - od 2 600 PLN

- sprzątanie powierzchni
SKAREM sp. z o.o. - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 3 600 PLN

Wylewanie posadzek, sucha zabudowa, malowanie, plytkowanie
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (pomorskie)

PROGRAMISTA.NET K/M - 3 500 - 8 000 PLN

- projektowanie i implementacja modułów aplikacji webowych w technologii .NET Core, ASP.NET MVC, T-SQL, Entity Framework, React.JS, TypeScript (Full stack), mile widziana znajomośc CQRS- weryfikacja i kontrola kodu, odbiór zrealizowanych zadań przez innych programistów- przygotowanie i nadzór nad tworzeniem dokumentacji technicznej, wdrożeniowej i powdrożeniowej
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - 3 000 - 3 500 PLN

roboty ziemne wykonywane ręcznie lub mechanicznie, szalowanie, zbrojenie
Budownictwo Drogowe JARPOL S.A - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

ELEKTRYK - od 3 000 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
FHU MARIWA MAREK WŁODARCZYK - 2020-01-10 - Warszawa (pomorskie)

BRUKARZ - 3 000 - 4 000 PLN

układanie, naprawa, rozbieranie i wykańczanie nawierzchni brukowych ulic i ciągów pieszych
Budownictwo Drogowe JARPOL S.A - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR SPRZĘTU DROGOWEGO - 3 000 - 4 000 PLN

wykonywanie robót ziemnych oraz pomocniczych związanych z budowaniem/budową dróg i chodników
Budownictwo Drogowe JARPOL S.A - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK OCHRONY K/M - od 2 600 PLN

- ochrona powierzonego mienia
SKAREM sp. z o.o. - 2020-01-10 - Warszawa (mazowieckie)

EKSPEDYTOR - od 3 000 PLN

Układanie pieczywa w koszach.
Piekarnia M.Goszczyński D.Goszczyński sp.j. - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA K/M - od 2 600 PLN

przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię; obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy; utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego; dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym; czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy; doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom; pozostałe prace porządkowe mające na celu utrzymanie kuchni w czystości oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu; praca w godz. 9-17
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

STARSZY DOZORCA K/M - od 2 167 PLN

- otwieranie i zamykanie placówki- czynności porządkowe- dbanie o ład i porządek na terenie placówki- wykonywanie drobnych napraw
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 430 - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH K/M - od 2 900 PLN

- obsługa próżniówki- wycinanie na wycinarkach- obsługa zgrzewarki
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

PRACOWNIK SERWISU PORZĄDKOWEGO K/M - od 2 600 PLN

sprzątanie powierzchni biurowych: odkurzanie wykładzin dywanowych, zmywanie podłóg twardych, czyszczenie łazienek i ubikacji, sprzątanie pomieszczeń kuchennych, zbieranie i zmywanie naczyń, wynoszenie śmieci; powierzchnia do sprzątnięcia około 1300m2/osobę/8 godzin; praca w godz.21-5
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

SALOWA K/M - od 17 PLN

mycie i dezynfekcja sal chorych, pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych na oddziałach szpitalnych, pomoc personelowi medycznemu przy prostych czynnościach przy pacjencie.Praca w zależności od zapotrzebowania, zlecenia obejmują również godziny nocne i weekendy.
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA K/M (6:00-14:00) - od 2 650 PLN

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach szkolnych: sale lekcyjne, gabinety, pomieszczenia sanitarne, korytarze.
Zespół Szkół nr 4 im Eugeniusza Kwiatkowskiego - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SPECJALISTA DS. OFEROWANIA) K/M - od 3 500 PLN

- realizacja kompleksowego procesu sprzedaży sprzętu drukującego, komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach zamówień publicznych- analiza rynku zamówień publicznych pod kątem nowych ogłoszeń- przygotowanie ofert przetargowych i prowadzenie korespondencji dotyczącej przetargów- spotkanie z działami zakupów, informatyki- monitorowanie złożonych ofert i odpowiedzialność za terminowe składanie ofert- realizacja umów o zamówienie publiczne pod kątem przygotowania pełnej dokumentacji oraz wydania samego przedmiotu zamówienia w tym nadzór nad przygotowanie przedmiotu zamówienia do wydania- regularne raportowanie własnych działań- współpraca z działem zamówień publicznych
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

INSPEKTOR/SPECJALISTA-KONSULTANT (NR. REF WZL.110.2.2020.WSP) K/M - od 3 500 PLN

1. Sprzedaż polskich produktów normalizacyjnych w tym sprzedaży odręcznej. 2.Wystawianie faktur (VAT, korygujących), paragonów.3.Obsługa finansowa, obsługa terminala kart płatniczych, przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz sporządzanie raportów kasowych.4.Obsługa czytelników w Czytelni Norm.
Polski Komitet Normalizacyjny - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

INSPEKTOR/SPECJALISTA-KONSULTANT (NR. REF WZL.110.1.2020.SLT) K/M - 3 500 - 3 600 PLN

Współpraca z przydzielonymi Organami Technicznymi w zakresie działań normalizacyjnych: - obsługa organizacyjna działalności Organów Technicznych;- nadzór nad przestrzeganiem zasad normalizacji dobrowolnej w Organach Technicznych;- organizowanie prac Organów Technicznych w ramach współpracy z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;- udzielanie informacji o działalności normalizacyjnej z zakresu Organów Technicznych;- praca w systemie informatycznym Polski Zasób Normalizacyjny.
Polski Komitet Normalizacyjny - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

OPIEKUN, POMOC DOMOWA - 6 000 - 7 000 PLN

Opieka nad osobami starszymi oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
kontakt przez OHP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH K/M - od 2 600 PLN

Przygotowanie, wdrażanie dokumentacji, danych osobowych. Aktualizacja stron internetowych.
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

STARSZA WOŹNA - od 2 604,6 PLN

Sprzątanie w wewnątrz budynku szkoły, obsługa szatni w czasie przerw lekcyjnych.
Zespół Szkół Nr 26 - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

INSPEKTOR/SPECJALISTA-KONSULTANT (NR. REF WZL.110.4.2020.SEL) K/M - 3 500 - 3 600 PLN

Współpraca z przydzielonymi Organami Technicznymi w zakresie działań normalizacyjnych: - obsługa organizacyjna działalności Organów Technicznych;- nadzór nad przestrzeganiem zasad normalizacji dobrowolnej w Organach Technicznych;- organizowanie prac Organów Technicznych w ramach współpracy z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;- udzielanie informacji o działalności normalizacyjnej z zakresu Organów Technicznych;- praca w systemie informatycznym Polski Zasób Normalizacyjny.
Polski Komitet Normalizacyjny - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

POMOC ADMINISTRACYJNA K/M - od 1 400 PLN

- pomoc w sekretariacie szkoły- wykonywanie prac zleconych przez przełożonego (zgodnie z zakresm obowiązków)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - 2020-01-09 - Warszawa (mazowieckie)

poprzednia strona
następna strona

Wybierz powiat