Praca Częstochowa - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Częstochowa, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 11800 ofert pracy Częstochowa.

następna strona
PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ/GARMAŻER - od 17 PLN

Produkcja przy linii automatycznej; przygotowanie surowców, formowanie produktów, pakowanie produktów głęboko mrożonych; paletyzacja; mycie; obsługa maszyn spożywczych.
kontakt przez PUP - 2020-09-24 - Częstochowa (śląskie)

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - od 2 600 PLN

obsługa i nadzór urzadzenia służącego do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,obługa urządzeń pomocniczych,sortowanie gotowych produktów,pakowanie i kwalifikacja według jakości
kontakt przez PUP - 2020-09-24 - Częstochowa (śląskie)

PRACOWNIK WSPARCIA MAGAZYNU - od 17 PLN

Prowadzenie rozładunku towaru w magazynie, wyładowywanie kartonów i układanie ich na palecie, oklejanie i foliowanie, przyjmowanie towarów do magazynu, dbanie o porzadek i czystość na terenie magazynu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
kontakt przez PUP - 2020-09-24 - Częstochowa (śląskie)

ĆWIEKARZ - 3 000 - 4 500 PLN

produkcja obuwia damskiego - obsługa ćwiekarki
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAR-GO" MARIA GONERA - 2020-09-23 - Częstochowa (śląskie)

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - 2 600 - 4 500 PLN

Naprawa samochodów osobowych oraz busów o masie do 3,5 t.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAR-GO" MARIA GONERA - 2020-09-23 - Częstochowa (śląskie)

SZEWC - 2 600 - 4 500 PLN

produkcja obuwia damskiego - skórzanego
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAR-GO" MARIA GONERA - 2020-09-23 - Częstochowa (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 720 PLN

Produkcja poduszek powietrznych do samochodów.
Ilona Dumin-Misiek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAT" - 2020-09-22 - Częstochowa (śląskie)

POMOCNIK GEODETY - od 2 700 PLN

Pomoc geodecie przy pomiarach podstawowych, wyznaczanie punktów geodezyjnych i obiektów ruchomych. Pomoc w Opracowaniu dokumentacji geodezyjnej.Prace przy wykonywaniu zadania "Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ul. Jaskrowskiej w Częstochowie"
HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-09-22 - Częstochowa (śląskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 4 000 PLN

samodzielna naprawa samochodów osobowych
PAWEŁ MIRECKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA - 2020-09-21 - Częstochowa (śląskie)

OPERATOR MASZYN INTROLIGATORSKICH - od 2 600 PLN

obsługa maszyny introligatorskiej o nazwie falceraka;wprowadzanie zadania do maszyny oraz nadzorowanie prawidłowego przebiegu składu
kontakt przez PUP - 2020-09-21 - Częstochowa (śląskie)

DORADCA KLIENTA- DORADCA DS.ROZLICZEŃ I POMIARÓW - od 4 200 PLN

projektowanie,sporządzanie kosztorysów ,ofert, wizualizacji wykonywanie pomiarów oraz raportów z pomiarów instalacji fotowoltanicznej,sporządzanie monitoringów układów pomiarowychi raportów z monitoringów układów pomiarowych i raportów z monitoringów z zaleceniami,prowadzenie dokumentacji magazynowej,prowadzenie ewidencji faktur,tworzenie dokumentów księgowych spółki
kontakt przez PUP - 2020-09-21 - Częstochowa (śląskie)

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - od 17 PLN

Wykonywanie zgodnie z dokumenracją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego instalacji sanitarnej.
kontakt przez PUP - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ/GARMAŻER - od 17 PLN

Produkcja przy linii automatycznej; przygotowanie surowców, formowanie produktów, pakowanie produktów głęboko mrożonych; paletyzacja; mycie; obsługa maszyn spożywczych.
kontakt przez PUP - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - od 2 600 PLN

Wykonywanie pracy biurowej; sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in.sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym m. in. w języku ukrainskim ) z zastosowaniem techniki komputerowej i oprogramowania do edycji tekstu; wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i znakowanie korespondencji, rozdzielanie pism itp.; przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną ipocztą elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych; przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
BEATUS TRANS SP. Z O.O. - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 21 PLN

drobne naprawy i konserwacje w obiektach firmy; konserwacja narzędzi i sprzętu elektrycznego; naprawa drzwi, okien, podłóg; drobne naprawy instalacji CO, wodnej, elektrycznej - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami; prace ogólnobudowlane.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Rombor" Romaniuk Tadeusz - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 720 PLN

1.utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów.2.przygotowywanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie.3.wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza.4.porcjowanie wyrobów kulinarnych.5.przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

OPERATOR MASZYN - od 2 600 PLN

Konserwacja maszyn, przeładunek złomu.
kontakt przez PUP - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 17 PLN

rozkładanie towaru na półkach, kompletowanie zamówień klientów, pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyłki, dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru przed przygotowaniem wysyłki, zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem, obsługiwanie specjalistycznego sprzętu do pakowania towarów
ARTUR KRYK Zakład Piekarniczo Cukierniczy - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

WYCHOWAWCA - od 2 800 PLN

Praca w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Opieka i wychowanie dzieci w wieku 5-18 lat
Stowarzyszenie ROTUNDUS - 2020-09-18 - Częstochowa (śląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 600 PLN

praca przy wznoszeniu budynków
kontakt przez PUP - 2020-09-17 - Częstochowa (śląskie)

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY MECHANIK - od 2 600 PLN

Przewóz towarów na terenie UE; odpowiedzialność za towar; znajomość obsługi GPS; kompletowanie dokumentacji przewozowej; odpowiedzialność za techniczny stan pojazdu; podstawowa obsługa techniczna pojazdu; zabezpieczanie samochodu i ładunku przed kradzieżą; kontakty z dyspozytorami lub kontrahentami. drobne naprawy samochodu, windy samochodowej;
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 600 PLN

praca biurowa; prowadzenie dokumentacji biurowej; obsługa komputera i pakietu Office; znajomość procedur obiegu dokumentów księgowości, znajomość faktur.
MAGISTRAL TRANSPORT SP. Z O.O - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI - od 2 600 PLN

Obsługa ciężkiego sprzętu ogrodniczego tj.: kosiarki, kosy spalinowe, dmuchawy, opryskiwacze spalinowe; przgotowywanie roztworów chemicznych do oprysku roślin; kontakt z odpadami miejskimi (opróżnianie koszy na przystankach); pielęgnacja terenów zielonych w mieście (plewienie, podlewanie krzwów i drzew).
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

OPERATOR OBRABIAREK CNC - PRACOWNIK WARSZTATOWY - od 3 300 PLN

Praca przy tokarce i obsługa piły.
PPUH Promet Rajmund Kot - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

GARMAŻER - od 2 600 PLN

Wykonywanie wyrobów garmażeryjnych, pakowanie wyrobów garmażeryjnych, obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, rozbiór mięsa, mycie, cięcie za pomocą narzędzi ręcznych (noże, tasaki).
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWYCH - od 3 003 PLN

1)Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcja i jednolitym rzeczowym wykazem akt.2)Obsługa sekretariatu (w tym obsługa urządzeń biurowych).3)Prowadzenie obsługi korespondencji polegającej na:- dokonywaniu segregacji pism i przekazywaniu ich zainteresowanym o ile podani są adresaci imienni,- przekazywaniu korespondencji Dyrektorowi SOD,- wpisywaniu do dziennika pism z adnotacja osób odpowiedzialnych za załatwienie sprawy oraz oznaczenie terminu załatwienia sprawy.4)Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.5)Terminowe sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego i nadzoru.6)Analiza potrzeb i wykorzystania materiałów biurowych.7)Monitorowanie ankiet na platformie Systemu Obsługi Kuratorium.8)Przygotowanie bieżącej korespondencji elektronicznej i pocztowej.9)Prowadzenie rejestru pieczątek i druków ścisłego zarachowania.10)Przyjmowanie kart zgłoszeń na realizowane formy kształcenia ustawicznego oraz powiadamianie o terminach rozpoczęcia się zajęć uczestników zakwalifikowanych na daną formę.11)Gromadzenie dokumentacji szkoleniowej.12)Prowadzenie rejestru realizowanych form kształcenia ustawicznego oraz rejestru wydanych zaświadczeń o ukończeniu formy.13)Opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie zrealizowanych froma kształcenia ustawicznego. 14)Prowadzenie monitoringu zużycia mediów SOD.15)Prowadzenie ewidencji umów z dostawcami mediów, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

SPECJALISTA DO SPRAW WYKAŃCZANIA WYROBÓW TEKSTYLNYCH - od 3 000 PLN

Praca na oddziale wykańczania związana z szeroko pojętym procesem wykańczania tkanin..
POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TEKSTYLIA W CZĘSTOCHOWIE - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

OPIEKUN KLIENTA - 1 440 PLN

- pozyskiwanie klientów dla firmy, - telefoniczna i bezpośrednia obsługa klientów, - przygotowywanie indywidualnych ofert dla klientów,- negocjacje sprzedażowe,- przygotowanie dokumentacji dla ZE, przugotowywanie dokumentacji do NFOŚiGW- obsługa urządzeń biurowych, - inne zadania wspomagające prace firmy
kontakt przez PUP - 2020-09-16 - Częstochowa (śląskie)

INŻYNIER DS. BADAŃ I ROZWOJU/R&D ENGINEER - od 6 600 PLN

Kandydat będzie wykonywał prace badawczo-rozwojowe związane z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych oraz programowania (Fortran, C/C++) w zastosowaniu do silników spalinowych. Procesy symulacyjne będą bazować na pakiecie LOGEsoft, narzędziach CFD i algorytmach optymalizacji do analizy spalania i powstawania emisji w silnikach spalinowych. Jako część naszego zespołu kandydat będzie współpracował z programistami i inżynierami z biur firmy LOGE w Niemczech i Szwecji, aby zapewnić pomyślną realizację projektów.
LOGE Polska sp. z o.o. - 2020-09-15 - Częstochowa (śląskie)

KASJER - od 1 300 PLN

Sprzedaż oferowanych towarów jak: gruzińskie wina, wypieki tradycyne: chaczapuri, adżaruli, szoti; obsługa klientów.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Częstochowa (śląskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - od 2 600 PLN

Wykonywanie montażu i demontowanie konstrukcji stalowych,przygotowanie narzędzi sprzętu do wykonania konstrukcji stalowej, prace z rysunkiem technicznym, prace na wysokości.
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Częstochowa (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl