Praca Katowice - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Katowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 20972 ofert pracy Katowice.

następna strona
PRACOWNIK DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I CZYSZCZENIA - od 17 PLN

- Sprzątanie i mycie zakładu środkami chemicznymi. Dezynfekcja oraz nadzór nad jakością mycia.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice oraz teren całego kraju według zleceń pracodawcy.
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

SPAWACZ - ŚLUSARZ - 3 000 - 4 000 PLN

- Spawanie stali czarnej metodą mag (uprawnienia). Posługiwanie się rysunkiem technicznym. Przygotowywanie materiałów do spawania. Umiejęłność montażu i dobra organincja pracy.- Miejsce pracy: woj. śląskie.- Praca: 6:00-14:00.
ZAKŁADY METALOWE "ZA-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY - 2 600 - 3 500 PLN

- Wykonywanie różnego rodzaju narzędzi, montaż, demontaż, konserwacja i naprawa narzędzi przeznaczonych do obróbki metali.- Godziny pracy: 6:00-14:00.
ZAKŁADY METALOWE "ZA-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI SIECI - od 3 000 PLN

Główny zakres obowiązków: przeprowadzanie analiz pracy systemu dystrybucji wody Spółki, współpraca z Oddziałami Eksploatacji Sieci, w tym w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji, dystrybucji wody i zasad prowadzenia obchodów kontrolnych, przygotowywanie pisemnych odpowiedzi do uzgodnień branżowych, sporządzanie analiz, raportów i zestawień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT (OGŁOSZENIE NR: KS.110.3.2020.JK) - od 2 695 PLN

- SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA oraz PEŁNA JEGO TREŚĆ DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ Straży Miejskiej w Katowicach: https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-podmiotowe/dokumenty-do-pobraniaOgłoszenie Nr: KS.110.3.2020.JK z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.Komendant Straży Miejskiej w Katowicach ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice poszukuje 15 kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant, w pełnym wymiarze czasu pracy.Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku strażnika należeć będzie między innymi:- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,- współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w zapewnieniu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,- inne zadania i obowiązki nałożone przez ustawę o strażach gminnych oraz akty prawa miejscowego.Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca na terenie miasta Katowice z możliwością pracy wykonywanej wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, praca decyzyjna związana z odpowiedzialnością, praca w systemie zmianowym, możliwość pracy w porze nocnej, w niedzielę i święta, praca w zmiennym mikroklimacie, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, zespołowa. Ponadto: korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym z samochodów uprzywilejowanych, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, korzystanie z urządzeń łączności radiowej, praca na wysokości do 3m., praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym.Oferujemy:- stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.695,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym ww. szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.055,00 zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka, możliwość dalszych awansów, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe na życie, bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.Praca w systemie 8-godzinnym (5:00-13:00, 6:00-14:00, 7:30-15:30, 10:00-18:00, 12:00-20:00, 13:00-21:00, 14:00-22:00, 16:00-24:00, 18:00-2:00, 20:00-4:00, 21:00-5:00, 22:00-6:00), 12 - godzinnym (8:00-20:00, 20:00-8:00). Praca również w soboty i niedziele + święta.
STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 600 PLN

przedstawianie ofert handlowych
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM - od 17 PLN

- Obróbka mięsa, składanie mięsa do pojemników, magazynowanie mięsa na paletach, rozbieranie mięsa, wykrawanie, segregacja mięsa zgodnie z klasyfikacją, bieżące ostrzenie noży, ubój drobiu, prace przy składowaniu mięsa.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice oraz teren całego kraju według zleceń pracodawcy.
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

PODINSPEKTOR W REFERACIE BUDYNKÓW I DRÓG W WYDZIALE BUDYNKÓW I DRÓG W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE - od 2 700 PLN

- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1844&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/37/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowiceposzukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- opracowywała założenia do lokalnej polityki mieszkaniowej i strategii mieszkaniowej miasta Katowice,- współpracowała z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie prac nad dokumentami strategicznymi i raportami,- opracowywała i realizowała program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,- współpracowała w zakresie opracowywania rzeczowego programu rewitalizacji obszarów miasta Katowice, w szczególności w zakresie kompleksowych remontów budynków mieszkalnych i zagospodarowania nieruchomości komunalnych,- prowadziła sprawozdawczość z programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz strategii miasta,- opiniowała wnioski najemców o nabycie na własność lokali mieszkalnych oraz prowadziła korespondencję ze stronami w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości,- przygotowywała na posiedzenia Prezydenta Miasta Katowice sprawy wymagające podjęcia decyzji.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,- praca: przy komputerze oraz w terenie /wizje w lokalach mieszkalnych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
URZĄD MIASTA KATOWICE - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

MŁODSZY SPECJALISTA (OGŁOSZENIE NR: KS.110.5.2020.JK ) - od 3 195 PLN

Ogłoszenie Nr: KS.110.5.2020.JK z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na stanowisko urzędnicze na zastępstwo.Komendant Straży Miejskiej w Katowicach ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice, poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: młodszy specjalista w pełnym wymiarze czasu pracy umowa na zastępstwo (przewidywany okres do 15 listopada 2020 r.)Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku młodszego specjalisty należeć będzie prowadzenie obsługi kadrowej Straży Miejskiej w Katowicach, w szczególności:- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy;- kontrola, ewidencja i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;- kierowanie pracowników na badania kontrolne po długotrwałej chorobie oraz bieżąca kontrola nad niedopuszczeniem pracownika do pracy bez zdolności do jej wykonywania;- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;- wystawianie, ewidencja i rozliczanie delegacji służbowych;- wystawianie i ewidencja legitymacji służbowych oraz upoważnień;- obliczanie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jego aktualizacja, bieżąca ewidencja wykorzystania oraz rozliczenie za dany rok; - sporządzanie planu urlopów;- ewidencjonowanie osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podejmujących dodatkowe zatrudnienie;- przygotowywanie niezbędnych danych celem sporządzania okresowych sprawozdań dla celów statystycznych. (w tym dla GUS i Komendanta Wojewódzkiego Policji).Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca na terenie miasta Katowice ul. Żelazna 18, budynek wyposażony w windę, praca w biurze na drugim piętrze, praca przy komputerze, praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, jak również współpracy z innymi komórkami Straży Miejskiej w Katowicach.Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.195,00 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, umowa zawarta na czas określony na czas zastępstwa, preferencyjne ubezpieczenia grupowe. Główne godziny pracy: 7:30-15:30 do ustalenia z pracodawcą.
STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - od 2 600 PLN

- Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprzątanie pomieszczeń Szkoły, mycie okien i obiektach Szkoły,wymiana oraz prasowanie firan i zasłon, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki odpadami, współuczestniczenie w utrzymaniu porządku na terenie Szkoły. - Praca na dwie zmiany w godzinach: 5:00-13:00, 13:00-21:00.
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH - 2020-07-31 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI (8/18 ETATU) - od 1 154,4 PLN

- Nauczanie matematyki w liceum ogólnokształcącym- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL HISTORII (6/18 ETATU) - od 1 112 PLN

- Nauczanie historii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (6/18 ETATU) - od 1 112 PLN

- Nauczanie historii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym- Praca w godzinach: 7:40-15:30. Godziny pracy zgodnie z planem lekcji.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

PRACOWNIK AKADEMICKIEGO BIURA KARIER - od 2 700 PLN

- W związku z realizacją projektu pt.: Kształcenie kadr dla sportu - zintegrowany program uczelni nr POWER. 03.05.00-00-z051/18 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Akademickie Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ABK.Obowiązki: 1. Realizacja zadań Akademickiego Biura Karier: - Pozyskiwanie informacji o rynku pracy, o pracodawcach zatrudniających studentów oraz absolwentów, - Pozyskiwanie informacji o warsztatach, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów, - Pozyskiwanie ofert pracy, - Pozyskiwanie informacji o stażach i praktykach zawodowych, - Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy, - Promowanie Biur Karier AWF Katowice, 2. Udział spotkaniach z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowych lub organizacjami pracodawców, 3. Pozyskiwanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, 4. Opracowywanie dokumentów: projektów, pism wewnętrznych i zewnętrznych, raportów, 5. Współpraca z innymi jednostkami uczelni, 6 .Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, 7. Praca w biurowa poniedziałek-piątek.Godziny pracy: 7:00-15:00.
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

MAGAZYNIER - 3 000 - 3 500 PLN

- Przyjęcie i wydanie towaru na podstawie dokumentów magazynowych. Konfekcjonowanie wysyłek. Załadunek i rozładunek dostaw. Prace porządkowe w obrębie magazynu. Praca w Katowicach - ul. Krakowska 158-160, 40-393 Katowice; ul. Krakowska 177, 40-393 Katowice.- Praca: 7:00-15:00, 15:00-23:00 + co druga sobota (według grafiku).
BOGDAN NOWAK "BOMA" - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 2 600 - 3 817 PLN

- Realizowanie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakres obowiązków dostępny w statucie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.- Praca w godzinach: 7:00-17:00.
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 75 IM. JANA BRZECHWY - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

CZYNNOŚCI KIEROWANIA POJAZDEM DO 3,5 T W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM - od 17 PLN

- Przewóz osób (głównie pracowników z Ukrainy) na trasie międzynarodowej Polska - Ukraina oraz transfer na lotniska w Pyrzowicach i Balicach. Podstawowa obsługa samochodu (uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, wymiana uszkodzonego koła, mycie na myjni samoobsługowej, itp.). Udzielanie informacji o trasie przejazdu oraz warunkach cenowych klientom.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice oraz teren całej Polski i Ukrainy według uzyskanych zleceń.- Zlecenie wykonywane w godzinach: 6:00-21:00 + soboty, niedziele, święta.
kontakt przez PUP - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY (OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE) - od 3 400 PLN

- Praca na terenach zewnętrznych.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

- Pomoc przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków. Prace porządkowe w kuchni.- Praca na dwie zmiany w godzinach: 10:00-22:00 zgodnie z grafikiem. Praca również w sobotę, niedziele i święta.
kontakt przez PUP - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

ASYSTENTKA - PRACOWNIK SEKRETARIATU - od 2 600 PLN

Zakres obowiązków: - Organizacja pracy biura, sekretariatu. - Organizowanie i obsługa spotkań z klientami. - Prowadzenie ewidencji dokumentacji. - Wykonywanie prac biurowych, sporządzanie pism. - Obsługa urządzeń biurowych oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej. - Obsługa telefoniczna klientów.Godziny pracy: 7:00-15:00.
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH - 2020-07-30 - Katowice (śląskie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 17 PLN

Ochrona trasy przejazdu kolarzy podczas Tour de Pologne, blokowanie przejść dla pieszych
kontakt przez OHP - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

MALARZ KONSTRUKCJI METALOWYCH - od 3 000 PLN

- Przygotowanie konstrukcji do malowania. Malowanie konstrukcji stalowych. Dbałość o wysoką jakość wykonywanych prac. Umiejętność malowania dużych powierzchni z zachowaniem wymaganej grubości warstw. Obsługa malarni i urządzeń do aplikacji farb.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
PREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

KSIĘGOWA - od 4 000 PLN

- Sporządzanie list płac z naliczaniem wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych, rozliczenia ZUS, pit-11, pit-4, odpowiedzialność za kompletność dokumentów, praca w systemie kadrowo-płacowym.- Miejsce wykonywania pracy: Katowickie Centrum Onkologii Sekcja Płac, Katowice ul. Raciborska 26.- Godziny pracy: 8:00-15:35.
SZPITAL IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH/KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

MONTER INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH NA BUDOWIE - 3 200 - 4 000 PLN

- Montaż konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń linii technologicznych.- Miejsce pracy: budowa prowadzona przez Sutco Polska Sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej- Praca: 6:00-14:00, 14:00-22:00.
SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

SALOWA - od 2 600 PLN

- Sprzątanie sali i korytarzy. Wydawanie posiłków.- Praca w systemie 12- godzinnym (6:00-18:00). Praca również w soboty, niedziele i święta.
ARCHIDIECEZJALNY DOM HOSPICYJNY BŁ.JANA PAWŁA II W KATOWICACH - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 3 000 PLN

- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu. Przestrzeganie przepisów prawa. Planowanie i prowadzenie pracy dydatktyczno - wychowawczej. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami. Współpraca z rodzicami. - Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Magnolią w Katowicach- Praca po 8-godzinnym dziennie w godzinach pracy przedszkola: 7:00-18:00.
F.H.U JOANNA KLIMCZYK-PLUCIŃSKA - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

DORADCA TECHNICZNY - od 10 000 PLN

- Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie podzespołów elektronicznych stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń, np. w ramach napraw autoryzowanych. Montowanie układów regulacyjnych i sterujących. Przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych i okresowych regulacji układów elektroniki przemysłowej w maszynach i urządzeniach. Klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z odczytu wskazań mierników i wykonywanie odpowiednich czynności w celu ustalenia pożądanych parametrów lub funkcji urządzenia. Współpraca z koreańskojęzycznymi pracownikami spółki, w tym z koreańskojęzycznym zarządem. Obsługa koreańskojęzycznego klienta. Kontakt z koreańskojęzycznym serwisem i producentem maszyn. - Godziny pracy: 8:00-16:00, 14:00-22:00. Praca również w dni wolne: sobota, niedziela.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - od 4 000 PLN

- Naprawa i diagnostyka pojazdów, ścisła współpraca z biurem obsługi klienta.- Godziny pracy: 8:00-16:00. Praca również w co drugą sobotę.
Order Mariola Witek - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

MŁODSZY REFERENT W REFERACIE WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH - KATOWICE II W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE - od 2 650 PLN

- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1843&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/36/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, KatowiceUrząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent - w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- prowadziła bezpośrednią obsługę podatników na stanowisku informacji w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, w tym: przyjmowała składane przez podatników informacje podatkowe, wnioski o wydanie zaświadczeń oraz inne dokumenty, udzielała pomocy w wypełnianiu informacji podatkowych, udzielała wszelkich informacji w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, prowadziła czynności sprawdzające w zakresie składanych przez podatników informacji podatkowych, udzielała telefonicznych informacji w zakresie podatków,- koordynowała pocztę przychodzącą i wychodzącą,- rejestrowała składane informacje, akty notarialne oraz umowy najmu/dzierżawy,- drukowała i rejestrowała akty notarialne,- przygotowywała harmonogramy dyżurów w punkcie informacyjnym.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę, - praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz systematycznego realizowania spraw, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00. Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na - uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
URZĄD MIASTA KATOWICE - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

OCHRONA PODCZAS TOUR DE POLOGNE - do 17 PLN

zabezpieczenie trasy podczas imprezy Tour de Pologne
kontakt przez OHP - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl