Praca braniewski - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy braniewski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2579 ofert pracy braniewski.

następna strona
PRACOWNIK BIUROWY - od 2 600 PLN

Sporządzanie i prowadzenie korespondencji biurowej min. sporządzanie różnego rodzaju pism finansowych, wykonywanie obliczeń, udzielanie informacji telefonicznych, sporządzaie i prowadzenie dokumnetacji kancelaryjno-biurowej oraz finansowo-księgowej, obsługiwanie urządzeń biurowych, wystawianie i księgowanie faktur VAT
kontakt przez PUP - 2020-09-21 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 3 000 PLN

prace budowlane, zbrojenie, murowanie
Usługi Budowlane Robert Cheliński - 2020-09-21 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

PALACZ C.O. - od 2 600 PLN

obsługa kotłowni w sezonie grzewczym
kontakt przez PUP - 2020-09-18 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

organizowanie zaopatrzenia, przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem jakościowym i ilościowym, przygotowanie produktów do sprzedaży, dbanie o czystośći estetykę miejsca sprzedaży
kontakt przez PUP - 2020-09-15 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

MONTER - od 2 600 PLN

Monter szklarni ogrodowych, przygotowywanie fundamentów drewnianych
PHU EVEX Wioletta Sikut - 2020-09-15 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY BAZY - od 2 700 PLN

Praca przy przeładunku sadzy technicznej
"MAKROCHEM" S.A. - 2020-09-14 - Płoskinia (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY BAZY - od 3 000 PLN

Praca przy przeładunkach sadzy technicznej
"MAKROCHEM" S.A. - 2020-09-14 - Płoskinia (warmińsko-mazurskie)

SALOWA - od 2 600 PLN

utrzymanie czystości na terenie szpitala i oddziałów szpitalnych
kontakt przez PUP - 2020-09-11 - Frombork (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA - do 3 000 PLN

Utrzymywanie przydzielonego pojazdu w sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu, obsługa codzienna i okresowa.
Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie - 2020-09-10 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY - 1 440 PLN

noszenie cegieł i zaprawy murarskiej na budowie, mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów budowlanych takich jak: beton, gips, zaprawa murarska, rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów, wykonywanie prostych prac rozbiórkowych, w tym usuwanie gruzu oraz czyszczenie starych ciegieł uzyskiwanych z rozbiórki, przygotowanie zaprawy murarskiej
kontakt przez PUP - 2020-09-10 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 2 600 PLN

prace ogólnobudowlane, tynki gipsy, prace murarskie, cięcie drewna
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Pakosze (warmińsko-mazurskie)

MURARZ - od 10 000 PLN

murowanie
SEBPOL INSTAL Seastian Pacholczyk - 2020-09-08 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 600 PLN

wykonuje proste rutynowe prace związane z róznymi etapami budowy, noszenie zaprawy, cegieł, sprzątanie
kontakt przez PUP - 2020-09-08 - Goleszewo (warmińsko-mazurskie)

DORADCA ZAWODOWY/ DORADCA ZAWODOWY STAŻYSTA - od 2 690 PLN

1.Realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP: a.Prowadzenie diagnozy potencjału i zainteresowań zawodowych pod kątem doboru kierunku przysposobienia zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo wychowawczych OHP:b.Diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie doradztwa zawodowego;c.Realizacja doradztwa zawodowego (indywidualnego, grupowego, na odległość w zakresie zmiany zatrudnienia w formie stacjonarnej i wyjazdowej zgodnie ze ścieżka wsparcia opisaną w programie;d.Udzielanie indywidulanych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia, w tym o ofercie OHP oraz o zawodach i rynku pracy;e.Doradztwo przy wyborze szkoleń zawodowych;f.Prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy, zgodnie z tematyką opisaną w programie;g.Opracowanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego podsumowanie procesu doradztwa zawodowego trwającego przez cały okres kształcenia w OHP;h.Organizowanie młodzieżowych grup wsparcia na rynku pracy dla uczestników i absolwentów OHP;i.Organizacja wycieczek i prelekcji u pracodawców, przedsiębiorców i zakładów pracy w branży lub w zawodzie, którego uczy się w młodzież w OHP;j.Organizacja konkursów i zajęć promujących doradztwo zawodowe, aktywną postawę do pracy i edukacji;k.Gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji;l.Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;m.Monitoring przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP (wizyty doradcy zawodowego w miejscu pracy oraz konsultacje z uczestnikiem podczas zajęć przewidzianych w programie;n.Pozyskiwanie pracodawców u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu uczestników OHP, współpraca z pracodawcami;2. Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej dla młodzieży w wieku 15-25 lat zgłaszającej się bezpośrednio do Młodzieżowego Centrum Kariery:a.udzielanie indywiduach i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę lub podniesienie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia;b.prowadzenie warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy;c.Udzielanie indywidulanych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia, w tym o ofercie OHP oraz o zawodach i rynku pracy;d.Opracowanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego;e.Udzielanie porad zawodowych na odległość ( telefonicznych lub online);f.Gromadzenie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji;g.Gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;h.Organizacja zajęć, wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy;i.Organizacja konkursów i i zajęć promujących doradztwo zawodowe, aktywną postawę do pracy i edukacji, udział w lokalnych i regionalnych targach pracy i edukacji( promocja działalności jednostek rozwoju zawodowego OHP, profilaktyka niedostosowania młodzieży na rynku pracy);j.Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz działalność OHO dla społeczności lokalnej przy współpracy z partnerami społecznymi: Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego (frekwencja, postępy edukacyjne, przygotowanie i uzgadnianie terminów i dokumentów egzaminów zawodowych i sprawdzających, ewaluacja wyników),Sporządzanie zestawień frekwencji i wyników z praktyk zawodowych,Reagowanie na potrzeby zmiany miejsc odbywania praktyk i dopilnowanie załatwienia spraw formalnych w tym zakresie, pomoc w zmianie pracy, zawodu, pracodawcy;Monitorowanie losów absolwentow.
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 950 PLN

sprzątanie biur
PHU "CYMES" Kamil Kokoszka - 2020-09-04 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

prace sprzątające na terenie miasta, obsługa sprzętu koszącego, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, prace polegające na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym budynków, dróg, chodników, pojemników na śmieci;
kontakt przez PUP - 2020-09-04 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 3 120 PLN

Prace gospodarcze w budynku szkoły
kontakt przez PUP - 2020-09-03 - Wilczęta (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

prace porządkowe
kontakt przez PUP - 2020-09-02 - Płoskinia (warmińsko-mazurskie)

MAGAZYNIER-KIEROWCA - 1 440 PLN

przyjmowanie towaru, rozłożenie towaru, transport towaru
kontakt przez PUP - 2020-09-02 - Braniewo (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR KOPARKI KL. I - od 3 300 PLN

Wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych oraz transporowanie towarów
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK MANEWROWEGO - od 2 700 PLN

Pomoc w czynnościach manewrowego na terenie bocznicy kolejowej Chemikals.
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR MASZYN - od 2 900 PLN

współuczestniczenie w gospodarce remontowej, monitorowanie zagrożeń, obsługa do sortowania i kruszenia węgla, na bieżąco usuwanie awarii powierzonego sprzętu
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

MANEWROWY - od 3 300 PLN

- wykonywanie manewrów z wagonami na bocznicy kolejowej Chemikals.
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - od 2 900 PLN

przeładunek towarów na Terminalu Chemikals
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR ŁADOWARKI KL. I - od 3 300 PLN

Wykonywanie prac załadowczych i wyładowczych oraz transportowanie towarów
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

USTAWIACZ - od 3 400 PLN

-prowadzenie manewrów z wagonami na terenie bocznicy Chemikals- obsługa punktów załadunkowych i wyładunkowych zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

CZYSZCZENIE WAGONÓW, PRZEŁADUNEK I KONFEKCJONOWANIE TOWARÓW - od 17 PLN

przeładunek towarów, konfekcjonowanie towarów zgodnie z dyspozycjami otrzymywanymi od kierownika zmiany, oczyszczanie wagonów po załadunku
Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2020-09-01 - Siedlisko (warmińsko-mazurskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat