Praca Kisielice - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Kisielice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 123 ofert pracy Kisielice.

następna strona
INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO OGÓLNE - od 2 600 PLN

Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach - 2019-11-14 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 850 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - pod adresem strony: https://mgopskisielice.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-pracownika-socjalnego.html
Miejsko-Gminny OPS Kisielice - 2019-11-08 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY REFERENTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI - od 2 250 PLN

szczegółowy zakres obowiązków pod linkiem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/nabor/65/ogloszenie-id-65-referat-rozwoju-gminy-mlodszy-referent-etatow-1-etat.html
Urząd Miejski w Kisielicach - 2019-10-30 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY REFERENT DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT - od 2 250 PLN

szczegółowy zakres obowiązków pod linkiem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/nabor/64/ogloszenie-id-64-referat-finansow-mlodszy-referent-etatow-1-etat.html
Urząd Miejski w Kisielicach - 2019-10-30 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA-KASJER - od 14,7 PLN

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta Dbanie o estetyczny wygląd i właściwą ekspozycję towarów Utrzymywanie porządku i czystości Obsługa kasy fiskalnej i wspomaganie pracy innych działów w sklepie w razie potrzeby
"SPS HANDEL" S.A. Warszawa - 2019-10-29 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 2 350 PLN

dbanie o ekspozycję towarów, obsługa klienta, wsparcie oraz nawiązywanie relacji z klientami, dbanie o porządek na sali sprzedaży
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-10-24 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 2 350 PLN

wykładanie towaruobsługa klientastoisko mięsnestoisko piekarnicze
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-10-16 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 2 250 PLN

obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towarów, dbanie o czystość w miejscu pracy.
"BRESSE POL" Spółka z o.o. - 2019-09-26 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - KASJER - od 2 250 PLN

obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towarów, dbanie o czystość w miejscu pracy.
"BRESSE POL" Spółka z o.o. - 2019-09-26 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA AUTOBUSU - od 2 250 PLN

transport dzieci do szkoły
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-08-27 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA KAT C+E - od 6 000 PLN

przewóz towaru -Belgia , Holandia
MILA TRANS Radosław Łuczkowski - 2019-08-20 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK OPERATORA MASZYN DO PRZEROBU PAPIERU - do 2 250 PLN

układanie na paletach wyrobów gotowych, prace fizyczne
P.P.H.U. "A S I A" DOROTA TRZCIŃSKA - 2019-08-13 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

PSYCHOLOG - od 1 125 PLN

opieka psychologiczna nad dziećmi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie - 2019-07-29 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL OLIGOFRENOPEDAGOG - od 2 741 PLN

prowadzenie zajęć z dziećmi
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-07-18 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL RELIGII - do 2 741 PLN

nauczanie religii w szkole podstawowej
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-07-05 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MECHANIK - od 2 250 PLN

naprawa samochodów osobowych
kontakt przez PUP - 2019-07-02 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH - od 2 500 PLN

Nadzór nad pracownikami i nadzór nad przebiegiem prac.
kontakt przez PUP - 2019-04-16 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 250 PLN

Praca przy produkcji karmy
PFO PetFoodOstrowscy Ewa Ostrowska - 2019-04-08 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL - FIZJOTERAPEUTA - do 2 741 PLN

prowadzenie zajęć z niepełnosprawnymi dziećmi
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-04-01 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY REFERENT DS. DROGOWNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ I ROLNICTWA - od 2 250 PLN

szczegółowy zakres obowiązków pod linkiem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/nabor/59/ogloszenie-id-59-referat-rozwoju-gminy-mlodszy-referent-etatow-1-etat.html
Urząd Miejski w Kisielicach - 2019-03-19 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

KIEROWNIK MARKETU - od 3 000 PLN

Zarządzanie podległym zespołem. Prowadzenie marketu zgodnie z obowiązującymi standami firmy. Zarządzanie asortymentem marketu, reprezentowanie firmy wobec klientów i dostawców
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA - 2019-03-08 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPEDYTOR - od 5 000 PLN

organizowanie transportu samochodowego
Usługi Transportowe Sylwester Łukaszewski - 2019-03-01 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MECHANIK MASZYN ROLNICZYCH - SERWISANT - od 2 700 PLN

naprawa i serwis sprzętu rolniczego (traktorów Valtra, ładowarek JCB i maszyn towarzyszących)
AGROPERFEKT sp. z o.o. G.Jankowski - Kisielice - 2019-02-28 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

POMOC NAUCZYCIELA - do 2 250 PLN

pomoc w prowadzeniu zajęć z dziećmi
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-01-16 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

NAUCZYCIEL OLIGOFRENOPEDAGOG - do 2 250 PLN

prowadzenie zajęć z dziećmi
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - 2019-01-15 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

SPEDYTOR - od 5 000 PLN

organizowanie transportu samochodowego
Usługi Transportowe Sylwester Łukaszewski - 2018-12-21 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY REFERENT DS. BUDOWNICTWA - od 2 250 PLN

Do zakresu działania stanowiska ds. budownictwa należy: wykonywanie czynności związanych z funkcją inwestora bezpośredniego i nadzorowanie inwestorów pośrednich przy realizacji inwestycji gminnych, koordynowanie prac związanych z remontami, modernizacją, utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń komunalnych stanowiących mienie gminne, a w szczególności określanie potrzeb w zakresie: zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, przeglądów budynków, oraz ich rozliczanie, przygotowywanie planu remontu dla obiektów gminnych przewidzianych do realizacji, w tym: opracowywanie uproszczonego zestawienia zakresu robót, realizowanie remontów, polegające na ustaleniu wykonawcy zgodnie z przepisami, nadzorowanie ich realizacji, rozliczanie prowadzonego remontu, współpraca z Radami Sołeckimi przy realizowanych przez nie zadaniach sołeckich związanych z inwestycjami i remontami, współdziałanie z projektantami opracowującymi dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji w zakresie prawidłowości ich opracowania, w tym kosztorysów inwestorskich, zgodności z przepisami ochrony środowiska, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego gminy aż do uzyskania pozwolenia na budowę, sprawdzanie dokumentacji odbieranych od projektantów pod względem właściwego jej przygotowania oraz występowanie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji realizowanych przez Gminę, przygotowywanie placu budowy, dziennika budowy i przekazywanie dla wykonawców, reprezentowanie inwestora na budowie oraz prowadzenie kontroli pod względem zgodności realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, uzgadnianie ewentualnych zmian i robót dodatkowych, nadzorowanie wykonywanych robót budowlano-remontowych oraz dokonywanie rozliczeń materiałów wbudowanych przy realizacji remontów, nadzorowanie prac remontowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice, a także jego konserwacją i rozliczaniem finansowym za energię elektryczną rozbudową oraz prowadzenie spraw z zakresu dekoracji oświetleniowych, współuczestnictwo w odbiorach robót budowlanych i remontowych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, opracowywanie decyzji z prawa budowlanego z zakresu zadań przydzielonych dla samorządu gminnego, prowadzenie ewidencji placów zabaw, boisk, świetlic, w tym książki obiektów oraz organizowanie przeglądów technicznych, nadzór nad właściwym utrzymaniem istniejących kąpielisk w Gminie w zakresie stanu technicznego pomostów i innych urządzeń, współpraca przy ustalanie potrzeb inwestycyjnych, przygotowania technicznego zaplanowanych do realizacji inwestycji i nadzór nad ich wykonaniem, współudział w opracowywaniu programów infrastruktury technicznej w zakresie gminnych programów inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie zadań związanych z promocją i turystyką gminy, w tym: gromadzenie i udzielanie informacji o gminie, opracowywanie, zakup materiałów promocyjnych (np. foldery, publikacje, prezentacje), współpraca z pomiotami zewnętrznymi oraz zadania należące do zadań wspólnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej w tym: procedury związane z dostawą i dystrybucją energii, współpraca z operatorem przesyłowym oraz dostawcą energii, zmiany warunków przyłączenie, występowanie o nowe warunki, nadzorowanie prac, nadzór nad rozliczaniem usług sprzedaży i przesyłu energii elektrycznej, procedury zawierania umowy oraz zmiany sprzedawcy, współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
Urząd Miejski Kisielice - 2018-12-20 - Kisielice (warmińsko-mazurskie)

następna strona

Wybierz powiat