Praca INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻ W WYDZIALE KONTROLI Kętrzyn Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Stanowisko: INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻ W WYDZIALE KONTROLI

Wynagrodzenie: od 2 196 PLN

Zakres obowiązków: - przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,- określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,- prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informuje o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,- współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,- kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,- nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,- prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,- opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.

Data publikacji: 2016-09-28

Lokalizacja: Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, powiat: kętrzyński, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
- przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,- określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,- prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informuje o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,- współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,- kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,- nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,- prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,- opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 2 196 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻ W WYDZIALE KONTROLI

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Kętrzyn

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: warmińsko-mazurskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: kętrzyński

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Kętrzyn

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: inspektor ochrony przeciwpożarowej

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 2 196 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.11.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: średnie zawodowe

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa;- znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,- asertywność,- umiejętność argumentowania,- umiejętność pracy w zespole,- komunikatywność.- posiadanie obywatelstwa polskiego,- korzystanie z pełni praw publicznych,- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.Doświadczenie zawodowe: 18 miesięcyw wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 1, miesiące: 6

Nazwa pracodawcy:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Adres pracodawcy:
Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, powiat: kętrzyński, woj: warmińsko-mazurskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE- życiorys/CV i list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznejim. gen. bryg. Stefana Pasławskiegoul. gen. Wł. Sikorskiego 7811-400 KętrzynBIURO PODAWCZEDokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG.Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, Termin: 12.10.2016 r., Godziny : 7.30 do 15.30

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: warmińsko-mazurskie

Powiat pracodawcy: kętrzyński

Gmina pracodawcy: Kętrzyn

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Kętrzyn

Adres strony pracodawcy: www.wm.strazgraniczna.pl

Ulica pracodawcy: Sikorskiego

Numer budynku pracodawcy: 78

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: inspektor ochrony przeciwpożarowej

Data ostatniej aktualizacji oferty pracy: 28.09.2016

Data dodania oferty pracy: 28.09.2016

Oferta pracy ważna do: 12.10.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 28.09.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 28.09.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

STARSZEGO SPECJALISTY INSPEKTORA NADZORUW ZESPOLE NADZORU NAD INWESTYCJAMISEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIWYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 2 000 PLN

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektemi pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowaniei dokonywanie obliczeń,sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych,branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkamii komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisamiwyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-03-30 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPECJALISTA W SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - od 2 008 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: - samodzielne i bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych w bazie programu komputerowego FT_ST dla wszystkich grup GUS łącznie dla grupy jawnej i niejawnej. Dokonywanie analizy dostarczonych dokumentów, sprawdzanie ich kompletności, prawidłowości celem przedstawienia ich przełożonemu a następnie do podpisu Komendantowi oddziału bądź innej uprawnionej osobie,- wspomaganie pracowników służb merytorycznych odpowiedzialnych za prowadzenie w komórkach merytorycznych środków trwałych w programie GMAT. Efektem końcowym pracy pracownika jest przekazanie komórce finansowej rzetelnej informacji na temat środków trwałych celem ujęcia w księgach rachunkowych,- prowadzenie rejestru szkód wyrządzonych przez osoby prawne lub fizyczne w mieniu W-MOSG, rejestrowanie wystawianych przez służby merytoryczne protokołów szkód, sprawdzanie zgodności i poprawności klasyfikacji budżetowej celem dostarczenia aktualnej informacji o stanie faktycznym uszkodzonego mienia i monitorowanie przebiegu końcowego efektu prac związanych z postępowaniami szkodowymi,- prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie przyjmowania i rozliczania otrzymywanych zestawień mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych celem wystawienia zlecenia przyjęcia wpłaty gotówkowej do kasy lub sporządzanie polecenia księgowania na przelew do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a następnie sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,- uzgadnianie na bieżąco kont analitycznych celem zapewnienia kompletności i aktualności bazy środków trwałych,- archiwizowanie dokumentacji księgowej i innej celem przekazania jej do Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.Warunki pracy Stanowisko pracy stałej zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności, brak wind oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.Praca z komputerem maksymalnie 8 godzin na dobę. Kontakty telefoniczne raz w roku z pracownikami Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdań ze środków trwałych.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2016-06-09 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INŻYNIER BUDOWY - 2 500 - 5 500 PLN

Bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, pilnowanie ich zgodnie z projektem oraz kontrolajakości pracy i terminowości wykonywania pracy, współpraca z dostawcami i podwykonawcami robót.Praca w Oddziale Warmińsko - Mazurskim Podlechy 19
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - 2017-01-26 - Podlechy (warmińsko-mazurskie)

PAKOWACZ - od 2 000 PLN

Pakowanie odzieży
WARMIA UNO Sp. z o.o. - 2017-09-22 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MISTRZ STACJI OBSŁUGI - od 2 650 PLN

Obsługa komputera, praca na stacji obsługi autobusów i samochodów ciężarowych
ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-02-03 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK INWENTARYZACJI - od 13 PLN

Zliczanie towaru, obsługa komputera, obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL
Randstad Polska Sp.z o. o. Agencja Pracy Tymczasowej (nr licencji 47) - 2017-02-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KUCHARZ - od 2 000 PLN

Przygotowywanie posiłków
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IR-MAR s.c. - 2017-08-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SEKRETARKA - od 2 000 PLN

praca sekretarki szkolnej
kontakt przez PUP - 2017-09-19 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MURARZ - od 2 000 PLN

praca przy remontach budynków
Budrem Nowik sp.z.o.o - 2017-06-22 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK TRANSPORTU - od 1 856 PLN

Obsługa wózka widlowego
Magnetic Systems Technology Sp.z.o.o Sp.k. - 2016-11-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 1 850 PLN

prace porządkowe i remontowe
kontakt przez PUP - 2016-08-25 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

Pomoc przy przygotowywaniu posiłków. Rozwożenie posiłków/ sprzedaż
SMACZNY BAREK Aneta Iwanowicz - 2017-08-08 - Trzy Lipy (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR PRODUKCJI - od 2 000 PLN

montaż opraw oświetleniowych, produkcja paneli ledowych
Magnetic Systems Technology Sp.z.o.o Sp.k. - 2017-08-18 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY RATOWNIK (STAŻYSTA) - od 2 000 PLN

- udział w akcjach ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz w działaniach związanych z likwidacją innych zagrożeń,- udział w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym w czasie i poza czasem służby,- utrzymywanie w pełnej sprawności użytkowej przydzielonego i powierzonego sprzętu i wyekwipowania osobistego,- utrzymywanie porządku i czystości oraz wykonywanie prac konserwatorskich w pomieszczeniach, obiektach i na terenie jednostki,- przestrzeganie obowiązujących regulaminów, decyzji, zarządzeń i poleceń przełożonych,- wykonywanie obsług i przeglądów przydzielonego sprzętu,- przestrzeganie przepisów bhp dotyczących służby,- przestrzeganie tajemnicy związanej ze służbą.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - 2017-06-30 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

sprzedaż, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta
NETTO SP. Z O.O. - 2017-03-27 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZ OSIEDLOWY - od 1 850 PLN

sprzątanie klatek, posesji budynków, pielegnacja terenów zielonych
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kętrzyn - 2016-09-09 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

pracownik biurowy
kontakt przez PUP - 2016-05-18 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

NARZĘDZIOWIEC - od 2 460 PLN

naprawa, remonty i przeglądy form wtryskowych
Fabryka Plastików Kwidzyn Sp. z o.o.Oddział "MAZURY" w Kętrzynie - 2017-02-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

OPIEKUNKA - 997,4 PLN

opiekunka
kontakt przez PUP - 2016-02-11 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

POMOC SAMODZIELNEJ KSIĘGOWEJ - 997,4 PLN

pomoc samodzielnej księgowej
kontakt przez PUP - 2017-03-02 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 1 850 PLN

Przyjęcie towaru,sprzedaz art mięsnych i drobiarskichObsługa kasy fiskalnejprzyjęcie towarów z wagą zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywania
kontakt przez PUP - 2016-10-14 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KRAWCOWA - od 13 PLN

usługi krawieckie: szycie na maszynach przemyslowych,przeróbki krawieckie tj skracanie odzieży, wymiana zamków
Centrum Usług Krawieckich "Grażynka" Grażyna Bieniuszewicz - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR DO SPRAW PPOŻ W WYDZIALE KONTROLI - od 1 098 PLN

- przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,- określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,- prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informuje o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,- współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,- kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,- nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,- prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,- opracowywanie i przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2016-12-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR PODNOŚNIKA KOSZOWEGO - od 20 PLN

obsługa podnośnika koszowego
Technikal Ernest Kalus - 2016-09-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 2 100 PLN

w zakresie stanowiska pracy mechanika pojazdów samochodowych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik"sp.z o.o. Kętrzyn - 2016-08-01 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY-REFERENT - 997,4 PLN

pracownik biurowy referent
kontakt przez PUP - 2016-05-19 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK FIZYCZNY - od 2 000 PLN

Przebudowa instalacji kanalizacyjnych, wodnych, prace przy budowie drogi, układanie polbrukuPraca na terenie powiatu kętrzyńskiego
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ, BUDOWLANE KRZYSZTOF SZNIP - 2017-04-24 - Garbno (warmińsko-mazurskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

Obsługa klienta i kasy fiskalnej.
NETTO SP. Z O.O. - 2017-05-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK OBSŁUGI TOI-TOI - od 1 850 PLN

załadunek kabin, uzupełnianie płynów sanitarnych, serwisowanie i konserwacja kabin, opróżnianie zbiorników TOI - TOI, prowadzenie ewidencji lokalizacji kabin TOI - TOI.
kontakt przez PUP - 2016-11-04 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY REFERENT W SEKCJI PREZYDIALNEJWYDZIAŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ - od 2 000 PLN

- wspomaganie organizacji funkcjonowania sekretariatu Komendanta Oddziału w celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań sekretariatu, - pomaganie w planowaniu w oparciu o terminarz zamierzeń Komendanta Oddziału rozkładu dnia pracy, uzgadnianie terminów wizyt interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i środowisk (w tym międzynarodowych) z Komendantem Oddziału, celem racjonalnego i sprawnego funkcjonowania urzędu,- współuczestniczenie w organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem konferencji, spotkań, narad, akcji promocyjnych celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie, - obsługiwanie poczty internetowej i intranetowej i przesyłanie wiadomości stosownym adresatom,- przygotowywanie projektów dokumentów i materiałów promocyjnych oraz prezentacji multimedialnych na potrzeby kierownictwa Oddziału.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-02-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj