Praca Kętrzyn - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Kętrzyn, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 910 ofert pracy Kętrzyn.

następna strona
KASJER SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klientówobsługa kasy fiskalnej
Manuel Rodriguez Chinchilla - 2017-10-16 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

POŚREDNIK PRACY/POŚREDNIK PRACY STAŻYSTA - od 2 300 PLN

Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.Utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania.Przyjmowanie danych o klientach oraz informacji o ich potrzebach szkoleniowych.Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.Prowadzenie baz danych o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,Bieżące analizowanie stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,Pozyskiwaniu ofert pracy, rejestracji uzyskanych ofert pracy, zamieszczaniu ich w komputerowej bazie ofert pracy.Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.Informowaniu osób poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.Prowadzenie banku danych o pracodawcach.Udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy.Organizowanie targów pracy, giełd pracy, giełd zawodów
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KRAWCOWA - od 13 PLN

usługi krawieckie: szycie na maszynach przemyslowych,przeróbki krawieckie tj skracanie odzieży, wymiana zamków
Centrum Usług Krawieckich "Grażynka" Grażyna Bieniuszewicz - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY OPERATOR PRODUKCJI - od 2 012 PLN

montaż opraw oswietleniowych zgodnie z dokumentacją
kontakt przez PUP - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prace remontowo-porządkowe i pielęgnacyjne
kontakt przez PUP - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR AUTOMATU ZGRZEWAJĄCEGO - od 2 000 PLN

obsługa automatu zgrzewającego i inne czynności z tym związane.
kontakt przez PUP - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK MURARZA - od 13 PLN

Pomoc na budownie, prace porządkowe
kontakt przez OHP - 2017-10-13 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prace remontowo-porządkowe oraz pielęgnacyjne
kontakt przez PUP - 2017-10-12 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

prace remontowo-porządkowe
kontakt przez PUP - 2017-10-10 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY OPERATOR PRODUKCJI - od 13 PLN

-montaż opraw oświetleniowych oraz elementów elektronicznych,-pakowanie produktów gotowych,-dostawa niezbędnych maszyn i urzadzeń
Randstad Polska Sp.z o. o. Agencja Pracy Tymczasowej (nr licencji 47) - 2017-10-09 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPECJALISTADS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI - od 2 500 PLN

Prace związane z zapewnieniem jakości w fabryce przy produkcji z tworzyw sztucznych
Fabryka Plastików Kwidzyn Sp. z o.o.Oddział "MAZURY" w Kętrzynie - 2017-10-09 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR - 2 100 - 2 500 PLN

-wykonywanie prac rzemieślniczo-konserwatorskich,-konserwacja i utrzymanie w czystości kontrolnych przyrządów pomiarowych,-utrzymanie czystości w urzędzie i na zewnątrz,-pomoc przy wykonywaniu czynności metrologicznych
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku - 2017-10-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK TRANSPORTU - od 2 014 PLN

Obsługa wózka widłowego
Magnetic Systems Technology Sp.z.o.o Sp.k. - 2017-10-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KUCHARZ - od 2 000 PLN

gotowanie, wydawanie posiłków, sprzątanie
kontakt przez PUP - 2017-10-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

sprzedaż obuwia i galanterii skórzanej
kontakt przez PUP - 2017-10-06 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA PIZZY - od 2 000 PLN

sprzedaż pizzy,obsługa kasy fiskalnej
kontakt przez PUP - 2017-10-04 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KELNER-BARMAN - od 2 000 PLN

obsługa klientów baru,przygotowywanie drinków,koktajli i innych napojów zamawianych przez klientów,dbałość o porządek i czystość w miejscu pracy,dbałość o własny wygląd zewnętrzny i o prezencję
kontakt przez PUP - 2017-10-04 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

STARSZY SPECJALISTA ZESPOŁU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO ZAKŁADU PRAWA I KRYMINALISTYKI - od 2 300 PLN

-prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa krajowego i Unii Europejskiej oraz procedur dochodzeniowo-śledczych,-przygotowywanie, aktualizowanie, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych,-organizowanie, uczestniczenie w spotkaniach, sympozjach, konferencjach oraz innych formach wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych,-uczestniczenie w pracach zespołów w szczególności do opracowywania programów szkoleń.
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-03 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SPECJALISTA ZESPOŁU LOGISTYKI ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO - od 1 000 PLN

-prowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy,-prowadzenie kursów i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-10-03 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

MŁODSZY OPERATOR PRODUKCJI - od 2 000 PLN

praca przy taśmie produkcyjnej
kontakt przez OHP - 2017-10-03 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KRAWCOWA - od 2 000 PLN

szycie i modelowanie firan i zasłon
kontakt przez PUP - 2017-09-29 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

KELNER - od 1 755 PLN

-właściwa obsługa konsumentów,-utrzymywanie wzorowej czystości naczyń stołowych,-przestrzeganie porządku dnia w stołówce oraz harmonogramu pobierania i wydawania posiłków,-wykonywanie prac pomocniczych oraz porządkowych,-ścisłe przestrzeganie wymogów higieniczno- sanitarnych zgodnie z zasadami GMP i GHP oraz systemu HACCP,-należyte dbanie o higienę osobistą i odzież ochronną,-mycie sprzętu kuchennego i stołowego oraz utrzymywanie porządków w pomieszczeniach punktu żywienia zgodnie z obowiązującym harmonogramem,-ściśle przestrzeganie warunków bhp i ppoż.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ-KONSERWATOR - od 1 900 PLN

Główne obowiązki:-konserwacja sprzętu mechanicznego,-doraźne roboty konstrukcyjno-spawalnicze,-obsługa, kontrola stanu technicznego oraz naprawa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obiektów oddziału,-obróbka różnego rodzaju elementów metalowych oraz wykonywanie prostych konstrukcji stalowych np.: elementów bram, krat, ogrodzenia, itp.,-wykonawstwo drobnych podzespołów metalowych wchodzących w skład konstrukcji budowlanych,-należyta dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu, a także zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie pobranych materiałów,-wykonywanie prac porządkowych, transportowych przenoszenie, rozładowywanie materiałów budowlanych oraz sprzętu kwaterunkowego.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

SAMODZIELNY REFERENT - od 2 000 PLN

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa, obsługa programu Płatnik, kompletowanie dokumentacji płacowej, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń składek na ZUS, podatku dochodowego, rozliczenie umów zleceń, umów o dzieło, sporządzanie deklaracji PIT
WARMIA Spółka Akcyjna - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTOR DO SPRAW SPRZEDAŻY - 2 800 - 3 000 PLN

Obsługa kasowa, sprzedaż produktów bankowych, obsługa desponencka
Bank Pekao S.A. - 2017-09-28 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

DOZORCA - od 2 000 PLN

kompleksowe sprzatanie części wspólnych nieruchomości i terenów wokół nieruchomości
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER - 2017-09-27 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

PALACZ C.O. - od 2 000 PLN

obsługa pieców c.o.
kontakt przez PUP - 2017-09-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

RECEPCJONISTA - od 2 000 PLN

Obsługa recepcji
Zajazd "Agros" Jan Święty - 2017-09-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

INSPEKTORA NADZORU W ZESPOLE NADZORU NAD INWESTYCJAMISEKCJI BUDOWNICTWA I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA - od 4 200 PLN

*pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, *dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,*sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,*sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych, *branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,*prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkamii komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,*uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,*uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie - 2017-09-26 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj