Praca Ustka - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Ustka, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 1214 ofert pracy Ustka.

następna strona
STOLARZ - od 2 800 PLN

wykonywanie elementów drewnianych oraz ich montaż, remont i przebudowa na statkach typu Galeon; praca na terenie woj. pomorskiego; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-15
"USTKA-TOUR" S.C. - ADAM WĘGIERSKI, JERZY OLSZEWSKI, SŁAWOMIR GOJDŹ - 2017-09-22 - Ustka (pomorskie)

KELNER/KA - od 13 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na 2 miesiące z możliwością przedłużenia
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "RADOŚĆ" - 2017-09-22 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK ROBÓT REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWYCH - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 7.00-15.00
FLIZER Hubert Kowalewski - 2017-09-20 - Ustka (pomorskie)

PRACOWNIK OCIEPLEŃ BUDYNKÓW - od 3 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia; wysokość wynagrodzenia 3000- 4000 zł brutto; miejsce pracy: Słupsk, Ustka i okolice; godziny pracy: 7.00- 15.00
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "ALMAR" Krzysztof Woźniak - 2017-09-20 - Ustka (pomorskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-14
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Pomorze" - 2017-09-19 - Ustka (pomorskie)

RECEPCJONISTKA HOTELOWA - od 3 650 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa od 3 miesięcy do 5 lat; godziny pracy: 8.00- 8.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-18 - Ustka (pomorskie)

MASAŻYSTA - od 3 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa od 3 miesięcy do 5 lat; godziny pracy: 8.00- 22.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-18 - Ustka (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI I INFORMATYKI - od 2 000 PLN

realizacja podstawy programowej z matematyki i informatyki w szkole podstawowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN; przewidywany okres zatrudnienia: 01.10.2017 r.- 22.06.2018 r.; wymiar czasu pracy: 10/18 etatu; godziny pracy: 8.00- 15.00
Szkoła Podstawowa nr 3 - 2017-09-18 - Ustka (pomorskie)

STARSZY KUCHARZ Z DOŚWIADCZENIEM - od 4 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 6.00- 22.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-18 - Ustka (pomorskie)

MURARZ - od 40 PLN

zgodnie ze stanowiskiem, praca na terenie Niemiec; godz. pracy 7-15, możliwość nadgodzin; wstępnie kontakt telefoniczny z pracodawcą w celu ustalenia terminu spotkania
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SALBUD" - 2017-09-18 - Ustka (pomorskie)

DYREKTOR BIURA - od 4 200 PLN

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Biura oraz realizację zadań Stowarzyszenia zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami w oparciu o uchwały Zarządu, a w szczególności za:1.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,2.Prowadzenie dokumentacji Członków Stowarzyszenia oraz gromadzenie aktów prawnych regulujących działalność Stowarzyszenia,3.Przygotowywanie tematyki i materiałów na posiedzenia władz Stowarzyszenia,4.Obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków,5.Kierowanie działalnością Centrum Informacji Turystycznej w Ustce,6.Kierowanie działalnością Centrum Informacji Turystycznej w Rowach (w sezonie letnim),7.Opracowywanie materiałów informacyjnych i problemowych z zakresu działania Biura,8.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie,9.Inicjowanie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki w regionie,10.Sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem sezonowych punktów CIT,11.Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Biura, podziału bieżących zadań i obowiązków pracowników Biura,12.Koordynowanie działań LOT w regionie,13.Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i planów ekonomiczno-finansowych Biura do zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,14.Opracowywanie szczegółowych planów i budżetów dla podejmowanych akcji, przedsięwzięć i prezentacji marketingowych promujących region,15.Pozyskiwanie środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji z jednostek samorządu terenowego, z funduszy unijnych itp. na realizację zadań Stowarzyszenia,16.Organizowanie szkoleń z zakresu doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki w regionie,17.Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,18.Wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez uprawnione organy kontrolne w odniesieniu do całokształtu działalności Biura LOT,19.Realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.Umowa na 6 miesięcy okres próbny; godziny pracy: 8.00- 16.00
Lokalna Organizacja Turystyczna "USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA" - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 500 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa zlecenie na okres 3 miesięcy, nastepnie umowa o pracę;
Hotel Aleksander - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

KELNER - od 3 350 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na czas określony od 3 miesięcy do 5 lat; godziny pracy: 6.00- 22.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

KELNER/ BARMAN - od 3 900 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa od 3 miesięcy do 5 lat; godziny pracy: 6.00- 22.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

KOSMETYCZKA - od 3 900 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa od 3 miesięcy do 5 lat; godziny pracy: 6.00- 22.00
ROYAL-BALTIC M.W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACJI IMPREZ - od 2 400 PLN

ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ :1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.2. Planowanie i opracowanie rocznego kalendarza imprez.3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez obsługiwanych i organizowanych przez OSiR.4. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.5. Prowadzenie strony internetowej OSiR www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka.6. Przygotowywanie kalkulacji organizowanych imprez.7. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne.8. Organizacja imprez masowych.INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU :Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji na II piętrze. Budynek biurowy bez windy Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2018 roku z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Dziale Organizacji Imprez. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie 2400 zł brutto + 20% premii + wysługa lat.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACJI IMPREZ - od 2 300 PLN

ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ :1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.2. Planowanie rocznego kalendarza imprez.3. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.4. Prowadzenie strony internetowej OSiR www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka.5. Obsługa Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012.6. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU :Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji na II piętrze. Budynek biurowy bez windy Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2018 roku z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Dziale Organizacji Imprez. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie 2300 zł brutto + 20% premii + wysługa lat
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce - 2017-09-15 - Ustka (pomorskie)

KSIĘGOWA - od 2 100 PLN

Obsługa księgowa firm
USŁUGI PODATKOWO-RACHUNKOWE I BADANIA BILANSÓW "PERFEKT" SP. Z O.O. - 2017-09-14 - Ustka (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 2 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; praca w godzinach: 6.15- 17.00; umowa na 2 lata
Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" - 2017-09-14 - Ustka (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 1 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godziny pracy: 10.00- 14.00
Firma Handlowo - Usługowa "DROJTRANS" R.Drojman - 2017-09-13 - Ustka (pomorskie)

KOMINIARZ - od 6 000 PLN

Czyszczenie przewodów kominowych w domkach jednorodzinnych. W przypadku gdy kominiarz posiada tytuł Mistrza także wykonywanie odbiorów, przeglądy roczne itd. Miejsce pracy Ustka
TWÓJ KOMINIARZ Robert Bandurski - 2017-09-13 - Ustka (pomorskie)

INSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - od 2 700 PLN

Zakres wykonywanych podstawowych zadań: 1) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości,2) prowadzenie spraw scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,3) ustalanie opłat adiacenckich oraz planistycznych,4) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic,5) przygotowywanie dokumentacji przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,6) ustanawianie służebności przesyłu, 7) zlecanie czynności związanych z pracą wydziału tj. robót geodezyjnych, robót wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, nadzór nad terminowością ich wykonania, 8) kontrola wykorzystania środków przyznanych budżetem, w zakresie dokonywanych zleceń,9) prowadzenie księgowości wydziałowej,10) współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego oraz decyzji w zakresie zadań na zajmowanym stanowisku pracy. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta wynosił co najmniej 6%. Wysokość wynagrodzenia od 2700 zł do 3100 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
Urząd Miasta Ustka - 2017-09-13 - Ustka (pomorskie)

KELNER/KELNERKA - od 2 000 PLN

obsługa gości restauracyjnych na najwyższym poziomie, dbanie o estetykę i czystość sali restauracyjnej wraz z zapleczem, uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Umowa na 3 miesiące; godziny pracy: 11.00- 23.00
Columbus Invest Sp. z o.o. - 2017-09-13 - Ustka (pomorskie)

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI - od 3 800 PLN

- Obsługa pod względem administracyjnym mieszkań stanowiących własność Usteckiego TBS oraz Gminy Miasto Ustka (w oparciu o kodeks cywilny; ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego- tzw. Ustawa tbs) m. in.: zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wyliczanie kaucji i partycypacji.- Obsługa programów administracyjnych i MS Office (w szczególności MS Excel)- Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w dniach od poniedziałku do piątkuPracodawca oferuje: możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, stabilne warunki zatrudnienia.
Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. - 2017-09-13 - Ustka (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 11-19; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 11-18
Fala OLCZYK MAREK - 2017-09-12 - Ustka (pomorskie)

RECEPCJONISTA - od 2 600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia; godziny pracy: 7.00- 19.00, 19.00- 7.00
HOTEL USTKA ABM TOURISTIC Sp. zo.o. - 2017-09-12 - Ustka (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 9-17; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 11-18
Fala OLCZYK MAREK - 2017-09-12 - Ustka (pomorskie)

INSTRUKTOR - od 2 000 PLN

organizacja zajęć kulturalno - oświatowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzenie sekcji zainteresowań, bezpośredni udział w organizacji i prowadzeniu imprez, sporządzanie programów pracy i sprawozdań merytorycznych. Umowa na 3 miesiące okres próbny; godziny pracy: 16.00- 20.00; równoważny system czasu pracy.
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA - 2017-09-12 - Ustka (pomorskie)

KOSMETOLOG - od 3 000 PLN

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało,wykonywanie zabiegów na twarz i ciało z użyciem urządzeń hi- tech ,wykonywanie manicure i pedicure (klasyczny, hybrydowy), sprzedaż produktów detalicznych, utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami zgodnie ze standardami firmy, dbanie o dobry wizerunek firmy,Umowa na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia; godziny pracy: 9.00- 21.00; wysokość wynagrodzenia 3000 zł podstawa + prowizja
"Uzdrowisko Ustka" Sp. z o.o. - 2017-09-12 - Ustka (pomorskie)

LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU - od 2 770 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; godz. pracy 8-16; kontakt osobisty z pracodawcą w godz. 8-16
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki - 2017-09-11 - Ustka (pomorskie)

KIEROWCA C+E - od 1 500 PLN

praca na terenie Słupska i okolic
Usługi Transportowe Andrzej Szyszka - 2017-09-08 - Ustka (pomorskie)

następna strona

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj