Praca Nowy Dwór Gdański - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Nowy Dwór Gdański, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 477 ofert pracy Nowy Dwór Gdański.

następna strona
KOMINIARZ - od 6 000 PLN

Czyszczenie przewodów kominowych w domkach jednorodzinnych, w przypadku gdy kominiarz posiada tytuł mistrza także wykonywanie przeglądów rocznych, odbiorów i inne.
Twój Kominiarz - 2017-09-12 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KSIĘGOWA - od 2 100 PLN

dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej, przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych, współpraca z insytucjami zewnętrznymi ( US,ZUS, GUS, NBP), potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
Piotr Łukasiuk P.P.H.U. "STOLMACH" - 2017-09-11 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

INSPEKTOR WETERYNARYJNY DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT - od 2 500 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja, kontrola i zwalczanie zoonoz i wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych, kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące i prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanymi podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym prowadzenie rejestrów i wykazów, kontrola zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych oraz zwierząt w handlu i wywozie w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu wystawianie świadectw zdrowiakontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu oraz przesyłek zwierząt i materiału biologicznego w miejscu przeznaczenia, kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnychprowadzenie rejestru i kontrola osób wyznaczonych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,prowadzenie sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych zwierząt. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1.życiorys i list motywacyjny, 2.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,3.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych4.oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe5.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie6.kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego7.kopie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 8.kopia prawa jazdy.Termin składania dokumentów: 22-09-2017 Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia" Inne informacje: Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-55) 247-26-35.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 2017-09-07 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPAWACZ-ŚLUSARZ - od 2 000 PLN

prace ślusarskie i spawalnicze, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia, II profil pomocy
kontakt przez PUP - 2017-09-06 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 2 500 - 3 000 PLN

naprawa i konserwacja pojazdów kat. C
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-09-05 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta, sprzedaż farb i akcesorii malarskich, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia, II profil pomocy
kontakt przez PUP - 2017-09-04 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

DORADCA KLIENTA - od 2 000 PLN

sprzedaż pożyczek, pozyskiwanie i obsługa klienta,pracodawca oferuje: wysokie wynagrodzenie wypłacane tygodniowo, premię kwartalną, elastyczne godziny pracy, dodatkowe wynagrodzenie dla doradców pracujących na terenach wiejskich, pakiet bezpłatnych szkoleń,telefon służbowy, ubezpieczenie grupowe za 5 zł miesięcznie, grupę kilkudziesięciu klientów " na start", przyjazną atmosferę w zespole
PROVIDENT POLSKA S.A. - 2017-08-31 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

MONTER SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH - od 2 000 PLN

prace monterskie ( budowlane) przy instalacji światłowodowej, miejsce pracy- teren województwa pomorskiego
IT-PROMOTION Dariusz Szczepura - 2017-08-30 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

Doradca klienta / Sprzedawca - -

eSmokingWorld Doradca klienta w punkcie eSmokingWorld Lokal Nowy Dwór Gdański. Pasujesz do tego stanowiska jeśli: posiadasz doświadczenie na stanowisku sprzedawcy, albo chciałbyś/chciałabyś rozpocząć przygodę w tej dziedzinie, szukasz stabilnego zatrudnienia...
eSmokingWorld - 2017-08-29 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

STANOWISKO DS. KADR, PŁAC I ADMINISTRACJI - od 2 000 PLN

Ogólny zakres obowiązków, m.in.: - prowadzenie kadr jednostki, w tym przy użyciu programu KADRY - obsługa programu PŁATNIK- naliczanie płac pracownikom w programie PŁACE- prowadzenie rozliczeń z US- dokonywanie płatności w systemie NBE NBP- prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (poniżej 40 tyś euro) zakup usług, materiałów, sprzętów do Stacji - sporządzanie sprawozdań - Warunki pracy:- praca w pomieszczeniu biurowym (II piętro, budynek bez windy)- praca jednozmianowa, przy monitorze ekranowym - umowa o pracę poprzedzona umową na okres próbny.Dokumenty wymagane: - list motywacyjny- CV- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie- kopie świadectw pracy - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweInformacje dodatkowe:- podpisane dokumenty należy składać w sekretariacie PSSE ul. Morska 1 w Nowym Dworze Gd. do dnia 05.09.2017 do godz. 15.00Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane- zatrudnienie od zaraz- w CV należy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z umową z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).- dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. 55-247-57-01 lub osobiście w siedzibie Stacji (poniedziałek- piątek w godz. 7:30- 15:00).
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-08-29 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KIEROWCA KAT. C - od 3 200 PLN

kierowca śmieciarki lub kontenera
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sp. z o.o. - 2017-08-24 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KIEROWCA KAT. C - od 2 800 PLN

przewóz towaru ( nabiał) na trasie Nowy Dwór Gd.- Gdynia
Usługi Transportowe Leszek Gorczyca - 2017-08-23 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KSIĘGOWY - od 2 000 PLN

Zakres obowiązków: - kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji finansowo-księgowej- dekretowanie dokumentów księgowych- sprawdzanie prawidłowości i terminowości sporządzania poleceń przelewów oraz ich zgodności z dokumentami- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych- analiza i ocena z głównym księgowym wykonania zadań budżetowych- księgowanie przypisów i wpłat oraz uzgadnianie kont dochodów budżetowych- windykacja należności dochodów budżetowych - prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych- zastępowanie głównego księgowego w czasie jego nieobecności. Warunki pracy:- praca w pomieszczeniu biurowym (II piętro, budynek bez windy)- praca jednozmianowa, przy monitorze ekranowym - umowa o pracę poprzedzona umową na okres próbny. Dokumenty wymagane: - list motywacyjny- CV- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie- kopie świadectw pracy - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweInformacje dodatkowe:- podpisane dokumenty należy składać w sekretariacie PSSE ul. Morska 1 w Nowym Dworze Gd. do dnia 29.08.2017 r. do godziny 15:00- możliwość zatrudnienia od zaraz- w CV należy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z umową z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).- dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. 55-247-57-01 lub osobiście w siedzibie Stacji (poniedziałek - piątek w godz. 7:30- 15:00).
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-08-23 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

PSYCHOLOG - od 400 PLN

prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi (1/5 etatu)
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Nowym Dworze Gd. - 2017-08-22 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B - od 2 000 PLN

prace porządkowe na terenie miasta Nowy Dwór Gd., dowóz pojemników i koszy do klientów, kierowca busa
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sp. z o.o. - 2017-08-18 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 500 PLN

prowadzenie hurtowni firmowej w Stegnie, fakturowanie, rozliczanie towaru
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-08-18 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

DORADCA BANKOWY Z OBSŁUGĄ KASY - od 2 600 PLN

obsługa kasowa klientów banku, sprzedaż produktów bankowych, miejsce pracy- oddział Nowy Dwór Gdański, CV proszę przesłać na adres: beata.strug (at) bgzbnpparibas.pl,
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna - 2017-08-17 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - od 2 000 PLN

nauczanie przedmiotu matematyki
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-08-17 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

MURARZ-MALARZ - od 2 500 PLN

praca w brygadzie remontowo-budowlanej, podstawowe prace malarskie i budowlane
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-08-09 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

KIEROWCA KAT.B - od 2 000 PLN

dowóz węgla i opału do klienta, kierowca samochodu dostawczego do 3,5t
P.P.H.U. BIO-POL Piotr Fila - 2017-08-08 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY - 3 000 - 4 000 PLN

fachowe doradztwo w produkcji roślinnej, realizacja planów sprzedażowych, serwis w gospodarstwach po finalizacji sprzedazy, budowanie bazy klientów i dbanie o relacje biznesowe, reprezentowanie firmy podczas imprez wystawienniczych, współpraca z innymi działami firmy
TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-07 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPAWACZ-MECHANIK - od 3 000 PLN

praca w dziale technicznym pod nadzorem Głównego Mechanika
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-08-04 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

obsługa klienta, dbanie o ekspozycje, wykładanie i dokładanie towaru, przyjmowanie towaru
kontakt przez PUP - 2017-08-03 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI - od 2 500 PLN

analiza i kalkulacje ekonomiczne, sprawozdawczość finansowa, dekretacja i księgowanie operacji gospodraczych
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-08-03 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

LABORANT - od 2 700 PLN

wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i sensorycznych, pobieranie próbek surowców, półproduktów i produktów gotowych, obsługa sprzętu laboratyjnego, mycie sprzętu i prace porządkowe w laboratorium
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA - 2017-07-28 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

REFERENT DS. TECHNICZNYCH - od 2 000 PLN

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz innych decyzji administracyjnych, wydawanie postanowień z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie ewidencji dróg, mostów, budynków i baz, prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w ZDP, zlecanie robót utrzymaniowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej, zawieranie umów w zakresie robót o drogach i mostach, przy budynkach i baz, prowadzenie ksiąg budowlanych dróg i mostów, prowadzenie wszelkich spraw związanych z likwidacją szkód, inne prace zlecone przez bezpośredniego przełozonego
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim - 2017-07-28 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 300 PLN

prace porządkowe na terenie miasta Nowy Dwór Gd.
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych Sp. z o.o. - 2017-07-26 - Nowy Dwór Gdański (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj