Praca Doradca Klienta- Sprzedawca (Dział: Rekreacja) Chełm Media Expert

Nazwa stanowiska: Doradca Klienta- Sprzedawca (Dział: Rekreacja)

Miejscowość: Chełm

Województwo: lubelskie

Powiat: m. Chełm

Adres miejsca pracy: ul. Lwowska 24g

Data dodania ogłoszenia: 2016-04-21

Wymagania dla kandydatów:
Poszukujemy osób które:
chcą się rozwijać i poznawać techniki sprzedaży (gwarantujemy początkowe szkolenie)
uwielbiają rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to będzie przyjemność
nie boją się podejmować drobnych prac naprawczych
nigdy nie były karane

Oferowane korzyści:
umowę o pracę na pełen etat
atrakcyjne wynagrodzenie
benefit w postaci karty multisport

Zakres obowiązków:
Pracując u nas będziesz zajmował się sprzedażą takich rzeczy jak np. rowery, skutery, quady. Odpowiedzialny będziesz za kompleksową obsługę Klienta i pracę według najwyższych standardów.

Pracodawca: Media Expert

Podobne oferty pracy

MONTER SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH - od 1 800 PLN

budowa studni kablowych, wykonywanie przecisków pod przeszkodami terenowymi, budowa rurociągu kablowego, układanie rur w wykopie, budowa zasobników i słupków kablowych, inne czynności związane z budową linii światłowodowych
BUXTON Spółka Z Ograniczoną Odpowidzialnością - 2016-01-29 - Chełm (lubelskie)

SPRZEDAWCA W STACJI PALIW - do 1 850 PLN

Obsługa klienta stacji paliw.
PERFEKT Sp z o.o. - 2016-09-28 - Chełm (lubelskie)

Doradca Klienta - -

Media Expert Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Media Expert - 2017-02-28 - Kielce (świętokrzyskie)

Kierownik Sklepu - -

Media Expert zarządzanie salonem sprzedaży
motywowanie pracowników
planowanie czasu pracy
kontrolowanie realizacji zadań i planów
kontrola stanów magazynowych
nadzór nad procesem serwisowym i sprawami klientów
sporządzanie niezbędnej dokumentacji
dbanie o wizerunek salonu oraz budowanie pozytywnych relacji z klientami
Media Expert - 2016-08-17 - Rzeszów (podkarpackie)

Doradca Klienta - Sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacje planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2016-01-07 - Gliwice (śląskie)

Doradca Klienta- Sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacja planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2016-05-16 - Podkowa Leśna (mazowieckie)

MAGAZYNIER - do 3 000 PLN

Przyjmowanie i wydawanie towarów
Przedsiębiorstwo Handlowe AGRO-TERS E.Solak & S.Solak Sp. Jawna - 2016-10-06 - Chełm (lubelskie)

KIEROWNIK PRODUKCJI - od 3 000 PLN

zarzadzanie produkcją mebli
PUHW Meb-Lux Spytek ewa - 2017-03-09 - Chełm (lubelskie)

Doradca Klienta- Sprzedawca (Dział: Rekreacja) - -

Media Expert Pracując u nas będziesz zajmował się sprzedażą takich rzeczy jak np. rowery, skutery, quady. Odpowiedzialny będziesz za kompleksową obsługę Klienta i pracę według najwyższych standardów
Media Expert - 2016-06-22 - Zielona Góra (lubuskie)

KSIĘGOWY - do 1 850 PLN

prowadzenie ksiąg rachunkowych płac i kadr, udział w audycie finansowym
TM AUDYTOR kancelaria Doradztwa Podatkowego - Marcyniuk Teresa - 2016-05-10 - Chełm (lubelskie)

PRACOWNIK DO ROZŁADUNKU OWOCÓW - od 12 PLN

praca przy rozładunku owoców
kontakt przez OHP - 2016-08-05 - Chełm (lubelskie)

LOGOPEDA - do 1 850 PLN

prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi niepełnosprawnymi, rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, współpraca z opiekunami dziecka, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi z dzieckiem, zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualne dobranych do potrzeb wynikających z dysfunkcji towarzyszących dziecku, tworzenie odpowiedniego warsztatu pracy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb ucznia...
Waldemar Stefaniak STEFBUD - 2016-07-12 - Chełm (lubelskie)

Specjalista ds. kontroli jakości - -

Media Expert testowanie urządzeń AGD pod kątem jakościowym, technicznym i funkcjonalnym,
analiza i raportowanie wyników testów wg wypracowanych wcześniej zasad,
weryfikacja i przygotowywanie dokumentacji i certyfikatów jakościowych,
współpraca z dostawcami, w tym firmami zagranicznymi w zakresie jakościowym.
Media Expert - 2016-05-06 - Centrala Złotów (wielkopolskie)

Doradca Klienta - -

Media Expert Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Media Expert - 2017-01-17 - Wrocław (dolnośląskie)

STANOWISKO DS. RADY MIASTA I JEJ ORGANÓW W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - od 2 000 PLN

I. W zakresie obsługi Rady Miasta:1) obsługa sesji Rady Miasta:a) dostarczanie radnym, Prezydentowi i jego Zastępcom oraz osobom zaproszonym zawiadomień o sesji wraz z projektami uchwał i innymi materiałami,b) doręczanie Prezydentowi przed sesją, opinii i wniosków Komisji Rady o przedkładanych projektach uchwał i innych materiałach,c) sporządzanie protokołów z przebiegu obrad Rady oraz udostępnianie ich zainteresowanym,d) przygotowywanie materiałów z obrad tj. uchwał, stanowisk, wniosków, wyciągów oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją,e) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał, ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty,f) przekazywanie uchwał:- Prezydentowi Miasta,- w ramach nadzoru do Wojewody Lubelskiego oraz w zakresie spraw finansowanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,- do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,g) rejestracja uchwał Rady Miasta (jako organu stanowiącego) w systemie Edicta Legis,h) przekazywanie interpelacji, zapytań i wniosków radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz prowadzenie rejestru,i) organizowanie stałych dyżurów radnych, spotkań radnych z wyborcami oraz obsługa techniczna tych spotkań,j) obsługa techniczna:- Młodzieżowej Rady Miasta Chełm we współpracy z Wydziałem Oświaty,- Chełmskiej Rady Seniorów we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych,k) przygotowywanie wniosków o odznaczenia i wyróżnienia.2) obsługa komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Oświaty, Kultury i Sportu, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta:a) wysyłanie zawiadomień i materiałów na posiedzenia komisji,b) protokołowanie posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z posiedzeń, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom, a także czuwanie nad ich realizacją oraz ich ewidencjonowanie,c) udzielanie komisjom niezbędnej pomocy w opracowaniu planów pracy, informacji z działalności komisji oraz danych statystycznych dotyczących członków komisji,d) udzielanie komisjom pomocy organizacyjnej w realizacji zadań.3. w sprawach związanych z organizacją pracy Rady Miasta:a) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Przewodniczącego RM oraz radnych w sprawach wynikających w wykonywania mandatu radnego,b) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji zleconych przez Przewodniczącego Rady,c) reklamowanie radnych na czas wojny oraz prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,d) przygotowywanie informacji i sprawozdań na wniosek Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji,e) organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddanymi konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości, w zakresie wskazanym przez Radę,f) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta oraz ławników, a także referendum,g) współudział w organizowaniu świąt państwowych oraz miejskich,h) przechowywanie oraz rejestrowanie prowadzonej dokumentacji,i) podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów z organizacjami społecznymi i związkowymi,j) kompletowanie przepisów samorządowych,k) prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz petycjami wpływającymi do Rady Miasta a także ich rejestru,l) przekazywanie do załatwienia spraw wniesionych podczas przyjęć interesantów przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz radnych RM a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,m) prowadzenie rejestru wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów kierowanych do Rady oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami i dokumentacji w tym zakresie,n) tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie: obsługi sesji Rady Miasta, obsługi Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, prac związanych z wyborami Prezydenta i Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta, ławników, referendum oraz oświadczeń majątkowych.4) obsługa rad osiedli:a) organizowanie niezbędnej pomocy merytorycznej i technicznej radom osiedli oraz zapewnienie obsługi spotkań (protokołowanie) z radnymi, Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,b) prowadzenie dokumentacji oraz przekazywanie wniosków do załatwienia odpowiednim organom, zgłaszanych przez rady osiedla a także czuwanie nad ich terminowym załatwieniem oraz ich ewidencjonowanie,c) organizacja wyborów do rad osiedli.II. W zakresie planowania Budżetu Obywatelskiego:a) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego,b) tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakładki tematycznej na stronie miasta w zakresie informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego,c) przygotowywanie materiałów dotyczących Budżetu Obywatelskiego tj. ogłoszeń, informacji, list zadań, kart do głosowania, wykazu zadań wybranych do realizacji podczas głosowania,d) organizowanie, obsługa techniczna konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami,e) prowadzenie wykazy złożonych formularzy zgłoszenia zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,f) organizowanie, obsługa techniczna i protokółowanie obrad Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego,g) organizowanie w zakresie technicznym siedziby głosowania nad Budżetem Obywatelskim,h) przygotowywanie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Urząd Miasta Chełm - 2017-03-10 - Chełm (lubelskie)

Doradca Klienta - -

Media Expert Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Media Expert - 2017-03-10 - Mława (mazowieckie)

Doradca Klienta- Sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacja planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2015-11-30 - Olecko (warmińsko-mazurskie)

Doradca Klienta- Sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacja planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2015-11-19 - Złocieniec (zachodniopomorskie)

Kierownik Salonu - -

Media Expert zarządzanie salonem RTV, AGD, IT/MM
zarządzanie zespołem pracowników
realizacje planów sprzedażowych
utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta
motywowanie i ocena pracowników
organizacja i planowanie czasu pracy podległego zespołu
coaching pracowników
Media Expert - 2016-05-13 - Warka (mazowieckie)

Doradca Klienta - Sprzedawca - -

Media Expert Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę klienta według standardów Firmy TERG MediaExpert, realizację celów sprzedażowych oraz wystawianie towarów zgodnie z przyjętymi standardami marchandisingowymi w dziale rekreacyjnym (skutery, rowery, quady).

Media Expert - 2016-02-10 - Pleszew (wielkopolskie)

Product Manager - Nowe Media - -

Media Expert Tworzenie i zarządzanie podległą ofertą produktową.
Koordynacja i nadzór nad rozwojem oferty w zakresie produktu lub grupy produktów (na bazie trendów rynku).
Dokonywanie selekcji produktów celem zapewnienia założonych parametrów handlowych.
Bieżąca analiza rynku pod kątem pozycjonowania produktów –zarządzanie polityką cenową podległych grup produktowych.
Zorientowanie na cele, realizacja planów sprzedaży.
Definiowanie wymagań dotyczących produktów.
Współtworzenie działań marketingowych, pro – sprzedażowych.
Monitorowanie i analizowanie rynku.
Prowadzenia rozmów handlowych, negocjacji.
Media Expert - 2016-08-22 - Centrala Złotów (wielkopolskie)

Doradca Klienta- Sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacja planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2016-06-14 - Koło (wielkopolskie)

Doradca Klienta - -

Media Expert Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Media Expert - 2017-03-03 - Żary (lubuskie)

Doradca klienta - -

Media Expert Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Media Expert - 2016-11-16 - Stalowa Wola (podkarpackie)

Kierownik Salonu - -

Media Expert Kierownik Salonu odpowiedzialny jest za:

- zarządzanie salonem RTV, AGD, IT/MM
- zarządzanie zespołem pracowników
- realizacje planów sprzedażowych
- utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta
- motywowanie i ocena pracowników
- organizacja i planowanie czasu pracy podległego zespołu
- coaching pracowników
Media Expert - 2016-10-18 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

Doradca klienta-sprzedawca - -

Media Expert kompleksowa obsługa Klienta według standardów firmy
realizacje planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru
Media Expert - 2016-05-17 - Szczytno (warmińsko-mazurskie)

Koordynator Magazynu - -

Media Expert Organizacja i przyjęcie dostaw oraz transferów
Organizacja i kompletacja zgodnie z planem załadunków
Rozładunek i załadunek taboru pojazdów
Zarządzanie zespołem ludzi
Optymalizacja procesów na magazynie
Sporządzanie raportów i zestawień
Dbanie o realizację założonych wskaźników kosztowych i wydajnościowych
Kontrola przestrzegania obowiązujących procedur
Media Expert - 2017-01-31 - Krzęcin (zachodniopomorskie)

MAGAZYNIER - do 3 000 PLN

Przyjmowanie i wydawanie towarów
Przedsiębiorstwo Handlowe AGRO-TERS E.Solak & S.Solak Sp. Jawna - 2016-12-14 - Chełm (lubelskie)

Kierownik Salonu - -

Media Expert zarządzanie salonem RTV, AGD, IT/MM
zarządzanie zespołem pracowników
realizacje planów sprzedażowych
utrzymanie wysokiego standardu obsługi klienta
motywowanie i ocena pracowników
organizacja i planowanie czasu pracy podległego zespołu
coaching pracowników
Media Expert - 2016-02-01 - Choszczno (zachodniopomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj