Praca Wejherowo - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wejherowo, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 3348 ofert pracy Wejherowo.

następna strona
NAUCZYCIEL SURDOPEDAGOG (WYCHOWAWCA GRUP WYCHOWAWCZYCH) - od 2 720 PLN

Nauczyciel surdopedagog w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Wymagania: studia magisterskie w zakresie surdopedagogiki i oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie surdopedagogikii oraz przygotowanie pedagogiczne. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN wg stopnia awansu zawodowego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słaboslyszących - 2020-07-24 - Wejherowo (pomorskie)

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 48 PLN

Prowadzenie zajęć w różnych grupach wiekowych - prowadzenie dokumentacji.
"KMB Poland" Bartosz Strzelecki - 2020-07-22 - Wejherowo (pomorskie)

LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO - od 48 PLN

Prowadzenie zajęć w różnych grupach wiekowych - prowadzenie dokumentacji.
"KMB Poland" Bartosz Strzelecki - 2020-07-22 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL ZAWODOWYCH PRZEDMIOTÓW LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNYCH - od 2 782 PLN

Nauczyciel zawodowych przedmiotów logistyczno-spedycyjnych w zawodzie technik logistyk/ technik spedytor. Wymiar etatu 18 godz./ tydzień. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN.
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. EDMUNDA ROSZCZYNIALSKIEGO W WEJHEROWIE - 2020-07-21 - Wejherowo (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Utrzymanie ładu i porządku w szkole, utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń (zgodnie z przydziałem metrażu) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny, piecza nad bezpieczeństwem budynku i sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, prace związane z utrzymaniem terenów zielonych. Wynagrodzenie zasadnicze 2 600 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. EDMUNDA ROSZCZYNIALSKIEGO W WEJHEROWIE - 2020-07-21 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 2 782 PLN

Nauczyciel języka angielskiego na zastępstwo na pełen etat (18/18 godzin w tygodniu). Wynagrodzenie zgodnie z tabelą MEN.
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. EDMUNDA ROSZCZYNIALSKIEGO W WEJHEROWIE - 2020-07-21 - Wejherowo (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 1 300 PLN

Utrzymanie ładu i porządku w szkole, utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń (zgodnie z przydziałem metrażu) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny, piecza nad bezpieczeństwem budynku i sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, prace związane z utrzymaniem terenów zielonych. Wynagrodzenie zasadnicze 1 300 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Praca na 1/2 etatu.
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. EDMUNDA ROSZCZYNIALSKIEGO W WEJHEROWIE - 2020-07-21 - Wejherowo (pomorskie)

ELEKTRYK-PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU - od 246,58 PLN

ZGODNY Z PROGRAMEM PRAKTYK ZAWODOWYCH
kontakt przez OHP - 2020-07-16 - Wejherowo (pomorskie)

WARTOWNIK ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - od 2 800 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-07-15 - Wejherowo (pomorskie)

POMOC NAUCZYCIELA - od 2 600 PLN

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym, dbałość o higienę podopiecznych oraz placówki, pomoc przy karmieniu, pomoc w kuchni
Fundacja Uśmiech Dziecka - 2020-07-14 - Wejherowo (pomorskie)

PSYCHOLOG - od 3 120 PLN

Praca indywidualna z dzieckiem niepełnosprawnym, dbałość o higienę w miejscu pracy, sporządzanie indywidualnych planów terapeutycznych, inne
Fundacja Uśmiech Dziecka - 2020-07-14 - Wejherowo (pomorskie)

SPRZĄTACZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH - od 2 600 PLN

Oferta dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Sprzątanie terenów zewnętrznych, grabienie, koszenie itp.Praca w godz. 6-13.
"BARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-14 - Wejherowo (pomorskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 3 120 PLN

Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, przygotowywanie planów terapeutycznych, dbanie o higienę w pracy, dbanie o czystość na stanowisku pracy( dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego)
Fundacja Uśmiech Dziecka - 2020-07-14 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 3 120 PLN

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym, pisanie planów terapeutycznych, dbałość o czystość miejsca pracy, dbałość o higienę podopiecznych
Fundacja Uśmiech Dziecka - 2020-07-14 - Wejherowo (pomorskie)

POKOJOWA - od 20 PLN

Bieżące i okresowe utrzymanie czystości w salach restauracyjnych. Utrzymanie czystości na zapleczu socjalnym, na klatkach schodowych i korytarzach. Konserwacja elementów drewnianych, mycie okien. Wykonywanie innych poleceń kierownictwa.
Wejmar Sp. z o.o. - 2020-07-13 - Wejherowo (pomorskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 22 PLN

wszelkich informacji udzieli Pan Mateusz Chmielewski tel. 665443886 , Pan Tadeusz Pieczonka tel. 531312607
Kontres Krystian Foj - 2020-07-13 - Wejherowo (pomorskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY / DOZORCA - od 20 PLN

Wykonywanie drobnych prac oraz napraw stolarskich, ślusarskich, malarskich. Naprawa i konserwacja sprzętu hotelowego. Prace porządkowe w Zamku i Parku. Dozorowanie obiektu i terenu, utrzymanie porządku wokół obiektu. Segregacja odpadów, koszenie, wykonywanie innych poleceń kierownika zamku.
Wejmar Sp. z o.o. - 2020-07-13 - Wejherowo (pomorskie)

ELEKTRYK, ELEKTROMECHANIK - od 2 600 PLN

Prowadzenie samochodu serwisowego, sporządzanie dokumentacji, protokołów, schematów, planów, wykonywanie prób i badań elektrycznych.Okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas nieokreślony.
Zakład Pomiarów i Usług Elektrycznych Laboratorium Elektryczne Władysław Lewańczyk - 2020-07-13 - Wejherowo (pomorskie)

PŁYTKARZ - od 20 PLN

Układanie płytek.
Kontres Krystian Foj - 2020-07-13 - Wejherowo (pomorskie)

ASYSTENT PRACOWNIKA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - 1 057,6 PLN

Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Obsługa korespondencji wychodzącej. Opracowywanie pism związanych ze współpracą z innymi urzędami. Archiwizacja dokumentacji. Obsługa urządzeń biurowych. Pozostałe zadania zlecone przez przełożonych.
kontakt przez PUP - 2020-07-09 - Wejherowo (pomorskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWO- BIUROWY - od 2 600 PLN

Fakturowanie, wysyłka towaru do klienta, przygotowanie paczek dla firm kurierskich.
Johanson Alexander Poland - 2020-07-09 - Wejherowo (pomorskie)

KUCHARZ - od 17 PLN

Dbanie o czystość kuchni, obróbka wstepna surowców, przygotowanie dań regionalnych, sporządzanie listy zaopatrzenia, odbieranie zamówień, planowanie produkcji. Okres próbny umowa zlecenie, nastęonie umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca wg grafiku w godz. 9-19.
"TWOJA KUCHNIA" BISTRO MIROSŁAW JERMAK - 2020-07-08 - Wejherowo (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 2 770 PLN

- dbanie o właściwe zabezpieczenie zbrojenia- systematyczna kontrola stanów magazynowych pod względem ilościowym i jakościowym- prowadzenie ewidencji magazynowej- dbanie o wzorowy porządek w przydzielonym magazynie- zapobieganie powstawania strat- znajomość zasad ruchu pojazdu w wojsku i obowiązków dysponenta pojazdów
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-07-08 - Wejherowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 17 PLN

Gotowanie, sprzątanie, obieranie i szatkowanie warzyw.Okres próbny umowa zlecenie, następnie umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca wg grafiku w godz. 9-19.
"TWOJA KUCHNIA" BISTRO MIROSŁAW JERMAK - 2020-07-08 - Wejherowo (pomorskie)

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI - od 3 400 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomości;- koordynowanie robót budowlanych
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - 2020-07-08 - Wejherowo (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 600 PLN

Rozkrój i obróbka szkła płaskiego, pakowanie towaru, składanie.
DOORGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-08 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMI - od 2 720 PLN

Nauczyciel biologii i chemi w placówce kształcenia specjalnego na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN. Wymiar czasu pracy: 18/18.
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie - 2020-07-07 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - 2 800 - 3 500 PLN

Praca na stanowisku nauczyciel przedszkola. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od kwalifikacji i umiejętności kandydata. Praca wg grafiku, przedszkole czynne w godz. 6-17.
Przedszkole Niepubliczne "PRZYGODA" Wejherowo - 2020-07-07 - Wejherowo (pomorskie)

POMOCNIK MAGAZYNU - 1 057,6 PLN

Przyjmowanie towarów na magazyn, składowanie towarów z zachowaniem określonego systemu identyfikacji, wydawanie i kompletowanie towaru, wykonywanie odbioru ilościowego i jakościowego towaru.
kontakt przez PUP - 2020-07-07 - Wejherowo (pomorskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - od 2 720 PLN

Nauczyciel wychowania fizycznego w placówce kształcenia specjalnego na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN. Wymiar czasu pracy: 18/18.
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie - 2020-07-07 - Wejherowo (pomorskie)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - od 3 420 PLN

Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w szkole, wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacja, opieka nad dziećmi przewlekle chorymi, udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży w szkole. Wymagania: wykształcenie średnie medyczne, mile widziany licencjat, wskazane posiadanie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania lub chęci do jego ukończenia, mile widziane prawo jazdy kat. B. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od kwalifikacji i doświadczenia. Praca w szkołach na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Zatrudnienie od września 2020r.
NZOZ BEDAMA Sp. z o. o. - 2020-07-06 - Wejherowo (pomorskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl