Praca m. Lublin - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy m. Lublin, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 11413 ofert pracy m. Lublin.

następna strona
POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - 1 033,7 PLN

Pomoc przy organizowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu dokumentacji związanej z tzw. działaniami towarzyszącymi w programie operacyjnym. Pomoc żywnościowa 2014-2020, pomoc przy współpracy z OPS-ami.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Lublin (lubelskie)

WYKŁADOWCA NA KURSACH - od 3 375 PLN

- prowadzenie szkoleń z zakresu lotnictwa (m.in. Revenue Management Methodologies, Pricing Approaches, Seat Iventory Control, Passenger Demand Forecasting, Booking Class Assignment, Spoilage & Group Management, Scheduling & Capacity Adjustments, Performance Monitoring Approaches and Product Distribution Methods); - przygotowywanie materiałów szkoleniowych, prezentacji PowerPoint, ewaluacji szkoleń;praca zdalna
kontakt przez PUP - 2020-06-30 - Lublin (lubelskie)

SZWACZKA - od 2 700 PLN

Szycie na stebnówce w zespole lub indywidualnie, obsługa maszyny typu overlok.
ARTUR OSTROWSKI - 2020-06-30 - Lublin (lubelskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek towaru w magazynie.
PUBLIMAR sp. jawna Lucjan Staniszewski i spółka - 2020-06-29 - Lublin (lubelskie)

KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Bieżące naprawy i monitoring stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej.
kontakt przez PUP - 2020-06-29 - Lublin (lubelskie)

REFERENT DS. KSIEGOWOWŚCI - od 2 550 PLN

księgowanie faktur i wyciągów bankowych, wynagrodzeń, ryczałtów, funduszu remontowego, analiza rozrachunków, naliczanie opłat za media, wystawianie faktur sprzedaży, prowadzenie dokumentacji zw. z dodatkami mieszkaniowymi, wystawianie potwierdzeń sald, not księgowych i poleceń księgowania, udzielanie informacji właścicielom lokali, naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, windykacja należności
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE - 2020-06-29 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK SERWISOWY - od 17 PLN

Utrzymanie czystości powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętów. Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i innych powierzchni oraz wyposażenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zmiana bielizny pościelowej. Transport i dystrybucja posiłków.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - 2020-06-29 - Lublin (lubelskie)

DORADCA KLIENTA - od 2 600 PLN

Pozyskiwanie i obsługa klientów.
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

MAGAZYNIER/ KIEROWCA - od 1 300 PLN

dowóz towarów do klienta, czynności magazynowe, rozładunek, załadunek, sprawdzanie zgodności
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2 800 PLN

Prace remontowe i wykończeniowe
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

MAGAZYNIER - 1 057,6 PLN

Rozkładanie towaru, składanie towaru na podstawie WZ, prace wyładunkowe, dbałość o towar.
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - 1 057,6 PLN

Gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji finansowo-ksiegowych, pomoc w zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru nad obiektami budowlanymi, kontakt z biurem rachunkowym.
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

KOREKTOR TEKSTU - 1 057,6 PLN

redagowanie umów, pisanie umów hadlowych
kontakt przez PUP - 2020-06-26 - Lublin (lubelskie)

SPAWACZ ELEKTRYCZNY - od 2 600 PLN

Spawanie elementów stalowych na hali produkcyjnej.
Współpraca sp. z o.o. - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - od 1 300 PLN

Obsługa klienta, obsługa transakcji.Pozyskiwanie ofert nieruchomości, prezentacje nieruchomości, udział w negocjacjach.Podejmowanie czynności zmierzających do wyszukania nabywcy
HF BROKER Rafał Cenzartowicz - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

KONSERWATOR-ELEKTRYK - od 2 600 PLN

konserwacja sprzętu i sieci elektrycznej
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

DEKARZ - od 37 PLN

Wykonywanie pokryć dachowych. Przygotowywanie materiałów dekarskich do wykonywania pokryć dachowych.
Auto - Komis Radosław Wróbel - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 5 200 PLN

1. Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na: 1) zorganizowaniu przyjmowania, sporządzania, obiegu, archiwizowania dokumentów i kontroli ich w sposób zapewniający: a) właściwy przebieg operacji gospodarczych, b) ochronę mienia będącego w posiadaniu ZSS, c) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej; 2) bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;2. Prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na: 1) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowaniu środkami pozabudżetowymi; 2) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ZSS USzD; 3) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 4) zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań;3. Analiza wykorzystywanych środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji ZSS USzD.4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 1) wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków; 2) wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ZSS USzD; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 5. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora ZSS dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: 1) zakładowego planu kont; 2) obiegu dokumentów dowodów księgowych; 3) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.6. Opracowywanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu i ich analiza.7. Opracowywanie preliminarzy budżetowych i przeniesień między paragrafami.8. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników ZSS USzD oraz rozliczeń z ZUS. Urzędem Skarbowym i innych zgodne z obowiązującymi przepisami i terminami: 1) sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych; 2) obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itp.); 3) zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników; 4) sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek ZUS; 5) naliczanie podatku dochodowego; 6) sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagrodzeń pracowników.9. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W LUBLINIE - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

DORADCA DO SPRAW SPRZEDAŻY I OBSŁUGI BIURA - od 2 600 PLN

-Fiskalizacja dokumentów sprzedażowych, wystawianie faktur-Obsługa klientów-Przygotowywanie wycen i rysunków-Nadzór i kontrola odbioru przesyłek-Przygotowywanie akcesoriów do montażu
VERANDA - Ewa Fus - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 25 PLN

Prace pomocnicze ogólnobudowlane zewnętrzne.
Auto - Komis Radosław Wróbel - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

MURARZ - 30 - 35 PLN

murowanie, robienie zaprawy, montowanie scianek, usuwanie starej nawierzchni, układanie cegły.
Auto - Komis Radosław Wróbel - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

932911 - POMOCNICZY ROBOTNIK W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM - od 17 PLN

WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH PRZY OBOJU I ROZBIORZE MIĘSA, PAKOWANIE
kontakt przez PUP - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

ROBOTNIK BUDOWLANY PRZY PRACACH DOCIEPLENIOWYCH - 30 - 35 PLN

Roboty przy docieplaniu budynków.
Auto - Komis Radosław Wróbel - 2020-06-25 - Lublin (lubelskie)

OPERATOR KOPARKI - 22 - 25 PLN

Wykonywanie wykopów, niwelacja terenu. Prace ziemne przy zakładaniu sieci kanalizacyjnych.
"TAYLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 17 - 25 PLN

Montaż, instalacja sieci kanalizacyjnych, sanitarnych.
"TAYLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

MONTER URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH - 18 - 24 PLN

montaż, konserwacja i naprawa urządeń reklamowych, praca na terenie zakładu i w terenie
MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

MONTER - KONSERWATOR - od 18 PLN

Prace konserwatorskie, serwisowe, porządkowe, prace przy recyklingu odpadów poprodukcyjnych
MAIK AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

ZAOPATRZENIOWIEC - MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

1. Składanie zamówień u dostawców w oparciu o plany produkcyjne i normy zużycia; 2. Wyszukiwanie dostawców, składanie zapytań ofertowych, analiza ofert; 3. Przyjmowanie dostaw towaru; 4. Obsługa magazynu; 5. Kontrola stanów magazynowych; 6. Przygotowywanie zamówień dla klientów; 7. Prowadzenie dokumentacji magazynowej; 8. Sprawdzanie zgodności przygotowanego do wydania asortymentu magazynowego z odpowiednimi dokumentami magazynowymi; 9. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z wydaniem / wysyłką asortymentu magazynowego; 10. Obsługa modułu magazynowego; 11. Obsługa urządzeń magazynowych – m.in. wózka widłowego; 12. Regularna inwentaryzacja magazynu i sprawdzanie zgodności rzeczywistego stanu magazynowego ze stanami magazynowymi wskazywan
Wspópraca Spółka z o. o. - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

MONTER INSTALACJI - od 2 700 PLN

Konserwacja instalacji C.O. naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zakład Eksploatacji Urządzeń Energetycznych DŹWIGAZ Sp.zo.o - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

PRACOWNIK OCHRONY - GALERIA HANDLOWA - od 18 PLN

Kompleksowa ochrona obiektu i mienia.Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług.Nadzór i prawidłowa realizacja wymogów kontrahenta.
GST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

SZWACZ-PRASOWACZ - od 2 600 PLN

PRASOWANIE ELEMENTÓW ODZIEZOWYCH, LUB GOTOWYCH WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
kontakt przez PUP - 2020-06-24 - Lublin (lubelskie)

następna strona