Praca LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 24 ofert pracy LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY.

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy), właściwy nadzór nad powierzonym mieniem (obiekty, przyrządy, maszyny), utrzymanie ładu i porządku na terenie zakładu, sprząatanie obiektu, koszenie trawy, odśnieżanie placów i dróg wewnątrz-zakładowych
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2017-09-07 - Radzyń Podlaski (lubelskie)

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (W ZAWODZIE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE) - od 2 000 PLN

zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy), przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych z uczestnikami z uczestnikami Ośrodka, nadzorowanie czynności wykonywanych przez uczniów na stanowiskach szkoleniowych
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2017-09-07 - Radzyń Podlaski (lubelskie)

NAUCZYCIEL / INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - BUDOWNICTWO OGÓLNE - od 2 000 PLN

Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych, sporządzanie i realizacja planu dydaktycznego zajęć praktycznych zgodnie z programem nauczania, nadzorowanie czynności wykonywanych przez uczniów.
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2017-05-19 - Zamość (lubelskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO - od 1 850 PLN

Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów, rozpoznawanie indywidualnych mozliwości i uzdolnień młodzieży i dorosłych zgłaszajacych się do OSZ lub MCK w których jest realizowana usługa szkoleniowa.Planowanie szkoleń pod katem finansowym i merytorycznym.Koordynowanie działalności szkoleniowej w OSZ podległych CEiPM, analizowanie rynku pracy z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych.Udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego.Pomoc przy określeniu predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru zawodu,stanowiska pracy,kierunków kształcenia.Organizowanie i prowadzenie konsultacji indywidulanych, grupowych spotkań informacyjnych,szkoleń i warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowego.Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.Rozliczanie z realizacji szkoleń, sporządzanie sprawozdań i informacji z prowadzonej działalności.
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2016-07-12 - Parczew (lubelskie)

PRAKTYKI NA STANOWISKU OPIEKUNA-WYCHOWAWCY - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisię problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-05-20 - Zamość (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWO-ADMNISTRACYJNY - nieodpłatny

1. Zapoznanie sie ze specyfiką pracy w placowce.2. Zapoznanie sie z zasadami obiegu dokumentów.3. Wykonywanie bieżących prac biurowych.4. Wykonanie inych prac zleconych przez opiekuna stażu.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-05-19 - Lublin (lubelskie)

PRAKTYKA NA STANOWISKU WYCHOWAWCY-OPIEKUNA - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-04-26 - Lublin (lubelskie)

PRAKTYKA NA STANOWISKU PSYCHOLOGA - nieodpłatny

1. Zapoznanie sie ze specyfiką pracy w placówce.2. Poznanie zakresu obowiązkow psychologa poprzez obserwacje jego pracy.3. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii stosowanej poprzez bezpośredni kontakt z klientem.4. Uczestniczenie w codziennej pracy z dzieckiem i nastolatkiem.5. Poznanie metod pracy wychowawczej (teoretycznie i na podstawie obserwcji), a w miarę nabywaniakompetencji, realizacja określonych zadań.6. Pełne uczestnictwo w życiu placówki.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-04-12 - Lublin (lubelskie)

WYCHOWAWCA -OPIEKUN W PLACOWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisię problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-03-04 - Radzyń Podlaski (lubelskie)

PRAKTYKA STUDENCKA NA STANOWISKU WYCHOWAWCY/OPIEKUNA - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-02-17 - Lublin (lubelskie)

PRAKTYKA STUDENCKA NA STANOWISKU DORADCA ZAWODOWY - nieodpłatny

1. Aspekty pracy doradcy zawodowego.2. Poznanie specyfiki udzielania indywidualnych i grupowych zajęć informacji zawodowej, możliwości szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy.3. ABC pracy z grupą.4. Opracowywanie konspektów grupowych zajęć doradczych.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-01-27 - Lublin (lubelskie)

PRAKTYKA NA STANOWISKU DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY - nieodpłatny

1. Aspekty pracy doradcy zawodowego.2. Poznanie specyfiki udzielania indywidualnych i grupowych zajęć informacji zawodowej, możliwościszkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy.3. ABC pracy z grupą.4. Opracowywanie konspektów grupowych zajęć doradczych.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-01-21 - Lublin (lubelskie)

DORADCA ZAWODOWY/DORADCA ZAWODOWY - STAŻYSTA - do 1 850 PLN

1.Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia.2.Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy.
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2016-01-19 - Puławy (lubelskie)

DORADCA ZAWODOWY/DORADCA ZAWODOWY STAŻYSTA - od 1 850 PLN

udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy.
Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - 2016-01-18 - Międzyrzec Podlaski (lubelskie)

PRAKTYKA NA STANOWISKUDORACA ZAWODOWY - nieodpłatny

1. Poznanie struktury organizacyjnej Lubelskiej WK OHP, zasad i specyfiki pracy w państwowej jednostce organizacyjnej,2. Aktywny udział w zadaniach placówki oraz działaniach ukierunkowanych na doradztwo zawodowe i szeroko rozumianą orientację zawodową, 3. Zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami diagnostycznymi stosowanymi w praktyce doradczej jednostki, 4. Hospitowanie wybranych zajęć grupowych, realizowanych przez kadrę MCK w Parczewie.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-01-13 - Parczew (lubelskie)

DORADCA ZAWODOWY - nieodpłatny

1. Aspekty pracy doradcy zawodowego.2. Poznanie specyfiki udzielania indywidualnych i grupowych zajęć informacji zawodowej, możliwościszkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy.3. ABC pracy z grupą.4. Opracowywanie konspektów grupowych zajęć doradczych.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2016-01-08 - Łęczna (lubelskie)

WYCHOWAWCA -OPIEKUN - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-12-08 - Lublin (lubelskie)

WYCHOWAWCA-OPIEKUN - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy).3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-12-01 - Kraśnik (lubelskie)

PRAKTYKI NA STANOWISKU DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY - nieodpłatny

1. Przygotowanie, realizacja, prowadzenie projektów miedzynarodowych Erasmus+,2. Projekty europejskie w animacji społecznej,3. Znaczenie edukacji pozaformalnej i metodologia,4. Metoda projektów jako narzędzie pracy z młodzieżą w zakresie rozwoju osobistego, zaangażowania społecznego, przedsiębiorczości, kreatywności.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-20 - Biała Podlaska (lubelskie)

WYCHOWAWCA - OPIEKUN - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisię problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-19 - Zamość (lubelskie)

WYCHOWAWCA-OPIEKUN - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5. Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-19 - Lublin (lubelskie)

DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY - nieodpłatny

1. Aspekty pracy doradcy zawodowego,2. Poznanie specyfiki udzielania indywidualnych i grupowych zajęć informacji zawodowej, możliwościszkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy,3. ABC pracy z grupą,4. Opracowywanie konspektów grupowych zajęć doradczych.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-19 - Biała Podlaska (lubelskie)

DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY - nieodpłatny

1. Aspekty pracy doradcy zawodowego,2. Poznanie specyfiki udzielania indywidualnych i grupowych zajęć informacji zawodowej, możliwościszkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy,3. ABC pracy z grupą,4. Opracowywanie konspektów grupowych zajęć doradczych.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-10 - Chełm (lubelskie)

WYCHOWAWCA - OPIEKUN - nieodpłatny

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki.2. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki i jej podopiecznych (cele, zadania i metody pracy)3. Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi placówki.4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu i uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznychmłodzieży.5.Poznanie metod, form oraz zakresu współpracy placówki z rodziną, instytucjami i organizacjami zajmującymisie problematyką młodzieży w środowisku lokalnym.
LUBELSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY - 2015-11-10 - Tomaszów Lubelski (lubelskie)

Wybierz województwo

Wybierz kraj