Praca ASYSTENT SĘDZIEGO Włodawa Sąd Rejonowy we Włodawie

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Sejmowa 7, 22-200 Włodawa, powiat: włodawski, woj: lubelskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnienie na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem. Dokonywanie analizy akt spraw we wskazanym zakresie, kontrola spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego lub sąd.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: do 3 000 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: ASYSTENT SĘDZIEGO

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Włodawa

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: lubelskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: włodawski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Włodawa

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent sędziego

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: do 3 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Data zakończenia pracy: 31.08.2018

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), prawnicze

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 tj. z późn. zm.)Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnychi obywatelskich,2) jest nieskazitelnego charakteru,3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,4) ukończył 24 lata.Znajomość zagadnień z zakresu prawa cywlinego i karnego oraz postępowania karnego i cywilinego.

Nazwa pracodawcy: Sąd Rejonowy we Włodawie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

Adres pracodawcy:
Sejmowa 7, 22-200 Włodawa, powiat: włodawski, woj: lubelskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Do zgłoszenia kandydat dołącza:1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 6. 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,8. oświadczenie, że aplikującemu znana jest dyspozycja art. 233 kk i art. 270 kk oraz, że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone w toku niniejszego postępowania są zgodne z prawdą i prawdziwe. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 15 lipca 2016 roku w sekretariacie Prezesa Sądu , zaadresować - Prezes Sądu Rejonowego we Włodawie z dopiskiem Konkurs na stanowisko asystenta sędziego bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej.W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: lubelskie

Powiat pracodawcy: włodawski

Gmina pracodawcy: Włodawa

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Włodawa

Ulica pracodawcy: Sejmowa

Numer budynku pracodawcy: 7

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

pozostaleDane_wykorzystanieOferty: 1

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent sędziego

Data dodania oferty pracy: 01.07.2016

Oferta pracy ważna do: 15.07.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 01.07.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 30.06.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

SALOWA - 997,4 PLN

w/g pogramu
kontakt przez PUP - 2016-09-21 - Włodawa (lubelskie)

PRACOWNIK I STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH - do 1 850 PLN

Pomoc przy prowadzeniu sekretariatu starostwa. Obsługa centrali telefonicznej starostwa. Przyjmowanie korespondencji od interesantów. Wprowadzanie korespondencji do elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz jej rozdzielanie do wydziałów. Właściwe stosowanie pieczęci urzędowych starostwa znajdujących się na stanie sekretariatu. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przedkładanie wpływających faksów i dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną. Pomoc przy prowadzeniu pocztowej książki nadawczej, sprawdzanie pod względem rachunkowym faktur za przesyłki pocztowe. Pomoc przy organizacji technicznej obsłudze narad i spotkań odbywających się w starostwie.
kontakt przez PUP - 2016-10-24 - Włodawa (lubelskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - do 1 500 PLN

Opieka nad dziećmi do 3 do 5 lat.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny MAŁA AKADEMIA W Hannie - 2016-12-23 - Hanna (lubelskie)

STOLARZ MEBLOWY - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2017-04-03 - Wyryki-Połód (lubelskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, wykładanie towaru, czynności porządkowe.
kontakt przez PUP - 2016-03-23 - Włodawa (lubelskie)

SPRZEDAWCA - do 925 PLN

Staranne wzkonzwanie powierzonych zadań, stosowanie się do poleceń, przestrzeganie czasu pracy, obsługa klienta, sprzedaż towarów.
Alina Szymańska Firma "ALINA" Włodawa - 2016-09-02 - Włodawa (lubelskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2016-08-04 - Włodawa (lubelskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

Obsługa kasy i klientów, obsługa urządzeń pomocniczych, sprawdzanie terminów ważności towarów.
kontakt przez PUP - 2016-01-27 - Sobibór (lubelskie)

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - 11 - 12 PLN

Załadunek i rozładunek towaru. Obsługa taśmy produkcyjnej.
SCO-PAK S.A - 2016-06-14 - Orchówek (lubelskie)

INSTRUKTOR DO SPRAW SPORTOWO - REKREACYJNYCH - 1 387,5 - 1 500 PLN

Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiektach sportowych Moje Boisko ORLIK 2012, boiskach wielofunkcyjnych w Dubecznie oraz sali gimnastycznej w Hańsku, - współpraca ze środowiskiem sportowym i osobami wynajmującymi obiekty sportowe (nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy, działacze sportowi itp.) - przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją, - przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie, - dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia i sprawność sprzętu sportowego, - dbanie o porządek na obiekcie, - przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 w Hańsku, - współpraca ze szkołami w zakresie organizacji szkolnych zająć sportowych a także w czasie wolnym od nauki.
Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku - 2016-03-02 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK DROGOWY - do 1 850 PLN

Wykonywanie prac porządkowych w pasach drogowych, wycinka zakrzaczeń.
kontakt przez PUP - 2016-04-13 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

Wznoszenie ścian, wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie napraw tynków.
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy M. Świeca - 2016-06-17 - Hańsk Pierwszy (lubelskie)

POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY - do 2 000 PLN

Organizowanie czasu dla dzieci w sali zabaw poprzez gry i zabawy, malowanie twarzy, prowadzenie imprez artystycznych, prowadzenie urodzin.
kontakt przez PUP - 2017-01-18 - Włodawa (lubelskie)

POMOC KUCHENNA - od 3 000 PLN

pomoc przy przygotowaniu posiłków
kontakt przez OHP - 2016-04-20 - Okuninka (lubelskie)

SANITARIUSZ SZPITALNY - OFERTA PRACY WYŁĄCZNIE DLA OSOBY, KTÓRA ODBYWAŁA STAŻ U PRACODAWCY WG UMOWY - do 1 850 PLN

Zapoznanie z ogólnymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Transport wewnątrzszpitalny pacjentów na badania. Transport zestawów narzędziowych i opatrunkowych, sprzętu medycznego do / i ze sterylizacji. Pomoc przy rozwożeniu posiłków. Wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz szpitala.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie - 2016-07-26 - Włodawa (lubelskie)

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY - od 1 850 PLN

Szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat B
kontakt przez PUP - 2016-05-05 - Włodawa (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - do 1 850 PLN

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja, nieskomplikowanie naprawy niewymagające kwalifikacji.
kontakt przez PUP - 2016-04-19 - Wyryki-Adampol (lubelskie)

POMOC KUCHENNA - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2016-01-21 - Korolówka (lubelskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 280 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1270 ze zm.)
Sąd Rejonowy w Słupsku - 2017-01-20 - Słupsk (pomorskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 2 250 PLN

asystent sędziego
Sąd Rejonowy w Świnoujściu - 2016-07-19 - Świnoujście (zachodniopomorskie)

POMOCNIK GEODETY - do 1 850 PLN

Wykonywanie prac terenowych, wykonywnaie pomiarów, obsługa sprzętu GPS. Wykonywanie prac biurowych.
kontakt przez PUP - 2016-03-10 - Włodawa (lubelskie)

MAGAZYNIER - 997,4 PLN

w/g programu
kontakt przez PUP - 2017-03-07 - Włodawa (lubelskie)

REFERENT - do 1 850 PLN

Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospadraki odpadami komunalnymi.
kontakt przez PUP - 2016-03-15 - Włodawa (lubelskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 2 675 PLN

Asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o których mowa w art. 8 pkt 2 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych
Sąd Rejonowy w Bytomiu - 2016-08-11 - Bytom (śląskie)

STOLARZ MEBLOWY - do 2 000 PLN

Wykonywanie na podstawie dokumentacji lub szkiców mebli skrzyniowych.
kontakt przez PUP - 2017-03-31 - Wyryki-Połód (lubelskie)

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU PENITENCJARNEGO - do 2 820 PLN

Praca resocjalizacyjna w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Zakład Karny we Włodawie - 2017-02-10 - Włodawa (lubelskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku, tyczenie fundamentów, ścian nośnych, działowych i innych elementów budowlanych, wykonywanie murów, osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, spoinowanie ścian.
Firma Handlowo Usługowa Handbud Wiesław Blicharski - 2017-04-03 - Włodawa (lubelskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - 11 - 12 PLN

Bieżąca kontrola nad sprwanością urządzeń i instalacji wodno-ściekowej.
SCO-PAK S.A - 2016-02-10 - Orchówek (lubelskie)

KELNER - do 1 850 PLN

Podawanie posiłków i napojów, przyjmowanie zamóweiń.
kontakt przez PUP - 2016-05-10 - Wola Uhruska (lubelskie)

ASYSTENT SĘDZIEGO - od 3 000 PLN

czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów
SĄD REJONOWY W MILICZU - 2017-01-12 - Milicz (dolnośląskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj