Praca ASYSTENT RODZINY Zalewo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zalewo

APLIKUJ

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Traugutta 4, 14-230 Zalewo, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi; -wspieranie aktywności społecznej rodzin;- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; -udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; -motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; -udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; -podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; -prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny przełożonemu;- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; -sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; -współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;-współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.- sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;- ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie; -prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;-prowadzenie "Indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych"; -realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem; -prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Zmianowość pracy: nie dotyczy

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: 1 850 - 3 000 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: 1850zł brutto - 3.000 zł brutto

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Zalewo

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: warmińsko-mazurskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: iławski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Zalewo

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: 1 850 - 3 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 08.02.2016

Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydatów: prawo jazdy B,

wymagania_wymaganiaPozadane_wyksztalcenia_0: wyższe (w tym licencjat), inne

wymagania_wymaganiaDodatkowe_zawody_0: Asystent rodziny

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagane dokumenty:1. list motywacyjny opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).;2. CV opatrzone klauzulą jw.;3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;7. oryginał kwestionariusza osobowego;załącznik: http://zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=50028. referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;9. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona bądź oświadczenie, że nigdy nie posiadał dzieci;10. oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę: udokumentowane kwalifikacje udokumentowane doświadczenie cena (przy złożeniu oferty należy przedstawić oczekiwany poziom wynagrodzenia tj. cenę brutto za godzinę pracy- średnio w m-cu do przepracowania będzie ok. 168 godz.)Sposób złożenia ofertyOfertę należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:w lewym górnym rogu: dokładny adres oferenta i nr telefonu,na środku z dopiskiem:Oferta na stanowisko asystenta rodzinyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewieul. Traugutta 4, 14-230 ZalewoProponowaną ofertę proszę złożyć osobiście w MOPS w Zalewie, bądź przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul: Traugutta 4, 14-230 Zalewo do dnia 02.02.2016 r. do godz. 12.00., bądź wysłać na adres e. mailowy mopszalewo (at) op.pl (decyduje data wpływu do ośrodka).

Nazwa pracodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zalewo

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Adres pracodawcy:
Traugutta 4, 14-230 Zalewo, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Osoba kontaktowa po stronie pracodawcy: Joanna Tkaczyk

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Wymagane dokumenty:1. list motywacyjny opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).,2. CV opatrzone klauzulą jw.,3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.7. oryginał kwestionariusza osobowego (wzór w załączeniu);załacznik : http://zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=50028. referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;9. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona bądź oświadczenie, że nigdy nie posiadał dzieci;10. oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wymagane dokumenty zapakowane w kopertę z dopiskiem Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny można składać w terminie do 05 czerwca 2015r. dogodz.11 00 : osobiście, lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie):Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie,ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie po terminie bądź bez dopisku Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny nie będą rozpatrywane.IV. Inne informacje:Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie i Gminy Zalewo oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.Zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z tym kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej aplikant poza przedstawieniem swojej kandydatury będzie zobowiązany do określenia oczekiwanego poziomu wynagrodzenia.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku wystąpienia istotnych zmian,okoliczności powodujących, że przeprowadzony nabór nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: warmińsko-mazurskie

Powiat pracodawcy: iławski

Gmina pracodawcy: Zalewo

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Zalewo

Ulica pracodawcy: Traugutta

Numer budynku pracodawcy: 4

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data dodania oferty pracy: 28.01.2016

Oferta pracy ważna do: 02.02.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 28.01.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 27.01.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

APLIKUJ

Podobne oferty pracy

PRACOWNIK BIUROWY - do 2 300 PLN

prowadzenie dokumentacji biurowej firmy, wysyłania korespondencji,
Dragongaz Sp. Z.O.O - 2015-12-02 - Redaki (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK OPERTORA - do 1 850 PLN

prace pomocnicze przy obróbce szkła
Firma Handlowo-Usługowa SZKŁOMAL Piotr Truszczyński - 2016-03-03 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

sprzedaż artykułów z branży rolniczej, metalowych, narzędzi, łożysk, wystawianie faktur, realizowanie zamówień
Przedsiębiorstwo Handlowe "ROLNIK" Stanisław i Jadwiga Kołodziejczyk Spółka Jawna - 2016-04-19 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK BIUROWY W FIRMIE TRANSPORTOWEJ - od 1 850 PLN

prace biurowe w firmie transportowej, rozliczanie dokumentów z tras międzynarodowych, kontakt z kontrahentami zagranicznymi
RYTPOL S.C. Mariola Rytlewska, Marek Rytlewski - 2016-08-01 - Fijewo (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR CNC LUB DO PRZYUCZENIA - do 1 750 PLN

obsługa maszyn sterowanych numerycznie, czytanie rysunków technicznych
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MISTRA Michalewski S. - 2015-12-02 - Nowa Wieś (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK STOLARZA - do 16 PLN

Pomoc przy składaniu mebli
Nomis Szymon Kijewski - 2016-05-30 - Iława (warmińsko-mazurskie)

STOLARZ - od 1 850 PLN

obsługa maszyn stolarskich typu: frezarka, czopiarka, wiertarka
RADEX Poland Sp. z o. o., Sp. Komandytowa - 2016-08-03 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA BUSA - WYJAZDY MIĘDZYNARODOWE - od 1 850 PLN

przewóz towarów różnych (samochód Renault Master 2015 r.)
kontakt przez PUP - 2016-02-11 - Iława (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

obsługa klientów na dziale budowlanym oraz dziale ogród, wystawianie faktur
kontakt przez PUP - 2016-09-21 - Iława (warmińsko-mazurskie)

KROJCZY - do 2 400 PLN

Rozkrój elementów według szkiców , schematów
LIBRO Marek Liberacki Lubawa - 2016-09-21 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK STOLARZA - do 1 850 PLN

prace pomocnicze na stolarni, pomoc przy obsłudze maszyn stolarskich
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MISTRA Michalewski S. - 2016-06-21 - Nowa Wieś (warmińsko-mazurskie)

ELEKTRYK / POMOCNIK ELEKTRYKA - od 2 000 PLN

montaż instalacji elektrycznych
FUH Next Dariusz Kozak - 2015-12-08 - Zalewo (warmińsko-mazurskie)

SZWACZ - do 1 900 PLN

szycie akcesoriów kempingowych
kontakt przez PUP - 2016-04-19 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

SZWACZKA - OVERLOK - 2 000 - 2 500 PLN

szycie odzieży dziecięcej
PPH WAMAX Grochowski Waldemar - 2016-08-04 - Iława (warmińsko-mazurskie)

POMOC KUCHENNA - do 1 800 PLN

prace pomocnicze w kuchni
Ośrodek Wypoczynkowy TVP SA - 2016-04-20 - Sarnówek (warmińsko-mazurskie)

POMOC KUCHENNA - 997,4 PLN

prace pomocnicze w kuchni
kontakt przez PUP - 2016-06-10 - Rudzienice (warmińsko-mazurskie)

MONTAŻYSTA MEBLI - od 1 850 PLN

montaż ram, korpusów meblowych, obsługa maszyn stolarskich
PPUH Danuta Liberacka RODZONE 13 - 2016-08-30 - Rodzone (warmińsko-mazurskie)

FAKTURZYSTKA - do 1 850 PLN

wystawianie faktur sprzedażowych i korygujących
Rzeźnia, Masarnia, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Norbert Kawski Sp. J. - 2016-09-12 - Różnowo (warmińsko-mazurskie)

BOSMAN - od 3 000 PLN

rozdzielanie pracy pomiędzy załogę;sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań;planowanie i realizowanie konserwacji statku;utrzymywanie w porządku pomieszczeń ładunkowych, załogowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń ppoż. oraz wyposażenia ratunkowego statku;przygotowywanie narzędzi pracy oraz potrzebnych materiałów, stosownie do otrzymanych zadań;
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekr. w Iławie - 2016-03-10 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA - od 1 850 PLN

Praca w serwisie i w myjni
FHUT OLBO BOGDAN JANKOWSKI - 2016-08-04 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

KIEROWNIK - MAGAZYNIER - 2 000 - 2 500 PLN

Dyspozycja usług rolniczych, sprzedaż pasz i nawozów, prowadzenie dokumentacji, kirowanie magazynem oraz zakładem
Spółdzielnia Rolniczo-Usługowo-Handlowa w Rudzienicach - 2016-09-13 - Rudzienice (warmińsko-mazurskie)

STOLARZ - 2 300 - 2 500 PLN

Samodzielny stolarz, obsługa maszyn i urządzeń stolarskich
Usługi Stolarskie - Budowlane Wojciech Róg - 2016-06-16 - Nowa Wieś (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

sprzedaż odzieży, obsługa klienta, obsługa komputera i terminali płatniczych
Fashion Line Anna Lessman Iława - 2016-05-30 - Iława (warmińsko-mazurskie)

ANALITYK BANKOWY - 2 000 - 3 000 PLN

pomiar i monitorowanie ryzyka, sporządzanie analiz i sprawozdań z dokonanego pomiaru ryzyka dla Zarządu, opracowywanie i monitorowanie planów finansowych, opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiemoraz szacowania adekwatności kapitałowej, określanie celów polityki bankowej w zakresie ryzyka, opracowywanie propozycji limitów w zakresie ryzyka, adekwatności kapitałowej,współczynników kapitałowych,
Bank Spółdzielczy Ilawa - 2016-03-01 - Iława (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA - od 1 850 PLN

Praca w serwisie i w myjni
FHUT OLBO BOGDAN JANKOWSKI - 2016-09-05 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

STOLARZ - do 1 850 PLN

Obsługa piły panelowej
"Stybowski" Zakład Stolarski Stybowski Jacek Wikielec - 2016-06-23 - Wikielec (warmińsko-mazurskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - 1 850 - 2 000 PLN

oferowanie i sprzedaż towarów, opieka posprzedażowa, utrzymywanie kontaktów ze starymi kontrahentami i pozyskiwanie nowych
AGRO SYNTEZA JANUSZ JURKIEWICZ - 2016-01-27 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 1 750 PLN

Pozyskiwanie klientów, utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi odbiorcami, kreowanie wizerunku firmy, przygotowywanie ofert handlowych (branża drzwi).
Drew-Gór Drzwi Sp. z o.o. - 2015-11-26 - Iława (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR CNC Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA - do 1 850 PLN

obsługa maszyn sterowanych numerycznie do produkcji wyrobów ze szkła
Firma Handlowo-Usługowa SZKŁOMAL Piotr Truszczyński - 2016-07-11 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Oferty pracy z Indeed

Wybierz kraj