Praca Gdańsk - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Gdańsk, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 32121 ofert pracy Gdańsk.

następna strona
NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - 1 269 - 1 741 PLN

Nauczanie języka hiszpańskiego w LO (6/18 etatu).
X Liceum ogólnokształcące - 2020-12-05 - Gdańsk (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - od 1 800 PLN

Opieka i zajęcia z dziećmi w grupie przedszkolnej
Przedszkole im. św. Antoniego - 2020-12-02 - Gdańsk (pomorskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - 2 600 - 3 500 PLN

Prace pomocnicze przy montażu i demontażu form oraz inne prace proste.
PREFABEX Łukasz Galle - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 3 000 PLN

Pozyskiwanie klientów i budowanie sieci sprzedaży, koordynowanie procesu sprzedaży
EKO-CLEAN "TAVIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

MAGAZYNIER - od 17 PLN

Pakowanie, rozpakowywanie paczek, kontrola stanów magazynowych
DREMAN SP. Z O.O - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

BETONIARZ-ZBROJARZ - 2 600 - 3 500 PLN

Wykonywanie prac związanych z produkcją prefabrykatów, prace zbrojarskie oraz betoniarskie.
PREFABEX Łukasz Galle - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

RATOWNIK WODNY - od 2 600 PLN

Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, obserwowanie powierzchni wody, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy, podejmowanie akcji ratunkowej
Active Way Adam Mikołajewski - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

POMOCNIK BUDOWLANY - 2 600 - 3 500 PLN

Prace pomocnicze przy montażu i demontażu form oraz inne prace proste.
PREFABEX Łukasz Galle - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OSOBA SPRZĄTAJĄCA - od 17 PLN

Zamiatanie klatek schodowych, sprzątanie terenu zewnętrznego, sprzątanie wiat śmietnikowych, mycie klatek
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "FAST"s.c. - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OD ASYSTENTA/ STARSZEGO ASYSTENTA DO PROJEKTANTA/STARSZEGO PROJEKTANTA W ZESPOLE SPECJALISTYCZNYM - 3 700 - 5 400 PLN

Przygotowanie wizualizacji i animacji rozwiązań urbanistyczno- architektonicznych. Współudział oraz pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, prezentacje projektów na forum publicznym.
Biuro Rozwoju Gdańska - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OD ASYSTENTA/ STARSZEGO ASYSTENTA DO PROJEKTANTA/STARSZEGO PROJEKTANTA W ZESPOLE URBANISTYCZNYM - 3 700 - 5 400 PLN

Współudział oraz pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, prezentacje projektów na forum publicznym.
Biuro Rozwoju Gdańska - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTYW REFERACIE OPŁAT ŚRODOWISKOWYCHW DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - 2 600 - 5 000 PLN

- wszczynanie i terminowe prowadzenie postepowań w sprawie wymierzenia należnej opłaty w drodze decyzji, przede wszystkim w zakresie składowania lub magazynowania odpadów,- terminowa weryfikacja i wprowadzanie do wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska danych z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,- współuczestniczenie w czynnościach związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o opłatach za korzystanie ze środowiska,- aktualizacja listy płatników opłat za korzystanie ze środowiska,- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,- współuczestniczenie w pracach związanych z udostępnianiem na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie,- terminowe przygotowywanie i przekazywanie dokumentów w sprawie odwołań i zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, monitorowanie zaskarżonych decyzji i postanowień na każdym etapie postepowania odwoławczego i sadowo-administracyjnego.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

ZBROJARZ - od 2 600 PLN

Prace zbrojarskie, wykonywanie zbrojeń ciężkich.
Sylwia Bałachowicz INVESTSTONE - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OD ASYSTENTA/ STARSZEGO ASYSTENTA DO SPECJALISTY/ STARSZEGO SPECJALISTY W ZESPOLE REWITALIZACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - 3 700 - 5 400 PLN

a)koordynacja i monitorowanie działań związanych z realizacją projektów rewitalizacyjnych,b) bieżąca kontrola zgodności wykonania projektów z założeniami, kontrola postępów i zmian w prowadzonych projektach rewitalizacyjnych,c) bieżąca weryfikacja sprawozdań jednostek i partnerów realizujących projekty rewitalizacyjne,d) zgłaszanie zmian do Instytucji Zarządzającej oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji zmian,e) udział w spotkaniach na obszarach objętych rewitalizacją,f) monitorowanie wykonania założonych wskaźników.
Biuro Rozwoju Gdańska - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

OD ASYSTENTA/ STARSZEGO ASYSTENTA DO SPECJALISTY/ STARSZEGO SPECJALISTY - 3 700 - 5 400 PLN

a) sporządzanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,b) tworzenie map i analiz w środowisku GIS (ArcGIS),c) realizacja inwentaryzacji sfery społeczno-ekonomicznej i wyliczeń programowych,d) sporządzanie urbanistycznych opracowań studialnych.
Biuro Rozwoju Gdańska - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

KIEROWCA - od 17 PLN

Transport osób oraz towarów, kontrola stanu technicznego samochodu, usuwanie usterek
AS - LIBERTY - Andrei Rudoi - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

ŚLUSARZ/SPAWACZ - od 2 600 PLN

Prace ślusarskie, spawanie, naprawa form do prefabrykatów.
PREFABEX Łukasz Galle - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

DYREKTOR PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH - od 14 782,76 PLN

Prowadzenie badań naukowych, kierowanie grupą pracowników naukowych, analiza danych, tworzenie dokumentacji badawczej
Tesla ProTech sp. z o.o. - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

KIEROWNIK STATKU I KATEGORII - 4 500 - 6 500 PLN

Praca na jednostkach pływających w równoważnym systemie czasu pracy tj. 15 dni pracy/15 dni wolne. Praktyka na pogłębiarkach czerpakowych, chwytakowych i ssąco-refulacyjnych.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SP.Z O. O. - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY - od 1 300 PLN

Sprzątanie biur, apartamentów, klubów sportowych etc.
VIVA SP Z O.O. - 2020-08-07 - Gdańsk (pomorskie)

ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - POMOCNIK - od 3 000 PLN

Pomocnik konserwatora urządzeń dźwigowych.
PPUH Elszyk Kazimierz Szyszkowski - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRACOWNI PROJEKTOWANIA I SZYCIA - 1 880 - 2 580 PLN

Prowadzenie zajęć projektowania i szycia z dziećmi i młodzieżą.Zatrudnieni w wymiarze 12/18 etatu.
Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 720 PLN

wykonywanie różnych prac prostych, obróbka wstępna surowców, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw, utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy
Soltrex Sp. z o.o. - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 1 020 PLN

Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrolowanie jakości wytworzonego produktu, dbanie o czystość i porządek na stanowisku pray, realizowanie produkcji według bieżących planów produkcyjnych, zgłaszanie awarii maszyn i urządzeń, przestrzeganie przepisów BHP
JOBFORYOU SP. Z O. O. - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

STYLISTKA RZĘS - od 1 950 PLN

Stylizacja rzęs metodami od 1:1 Volume oraz lifting rzęs
Beauty&Eco Spa Cafe Joanna Brzostek-Szymańska - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 1 300 PLN

Obsługa komputera i programów biurowych, segregacja dokumentów.
Mrija Aleksandr Polak - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRACOWNI AKROBATYKI - 1 391 - 2 290 PLN

Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki sportowej i akrobatyki z dziećmi i młodzieżą.Zatrudnienie w wymiarze 9/18 etatu.
Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 650 PLN

Utrzymanie w czystości swojego rejonu.Godziny pracy: 14-22.
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - PRACOWNIK OBSŁUGI - od 1 300 PLN

Dbanie o czystość. Zamiatanie, zmywanie, pastowanie podłóg. Utrzymanie czystości lamperii. Utrzymanie czystości w klasach, sali gimnastycznej i łazienkach. Dbanie o zieleń na terenie posesji szkoły. Zamiatanie posesji szkolnej na zewnątrz budynku. Pranie, mycie szyb i okien. Praca w godzinach: 15-19.
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 3 000 PLN

Obsługa obecnych i nowych klientów; zarządzanie wszystkimi dokumentami i pilami klientów; kontaktowanie się z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu (wysyłanie i odbieranie).
HAREEM GLOBAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRACOWNI ROBOTYKI - 2 782 - 4 580 PLN

Prowadzenie zajęć w pracowni robotyki dla dzieci i młodzieży.
Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej - 2020-08-06 - Gdańsk (pomorskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl