Praca Sztutowo - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Sztutowo, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 55 ofert pracy Sztutowo.

następna strona
SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczo- przemysłowym, obsługa kasy fiskalnej
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 5 Małgorzata Jaworska - 2017-08-28 - Sztutowo (pomorskie)

KIEROWNIK OŚRODKA - od 3 000 PLN

koordynacja nieruchomości (recepcja, rezerwacje, nadzór nad restauracją)
"BRZESKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-08-08 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta sklepu z artykułami budowlanymi, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia, II profil pomocy
WEMA Jerzy Makowski - 2017-06-09 - Sztutowo (pomorskie)

KIEROWCA- MAGAZYNIER - 2 000 - 2 700 PLN

transport towarów do klientów, załadunek i rozładunek, obsługa magazynu
Wema Krzysztof Juśko - 2017-05-25 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA- MAGAZYNIER - 2 000 - 2 700 PLN

obsługa klienta sklepu z artykułami budowlanymi
Wema Krzysztof Juśko - 2017-05-25 - Sztutowo (pomorskie)

PRACOWNIK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - od 13 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:obsługa informacji turystycznej, udzielanie informacji o atrakcjach regionu, bazie noclegowej i gastronomicznej, pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w regionie.Wymagane dokumenty:1. List motywacyjny2. Życiorys (CV)Wymagane dokumenty aplikacyjne wyżej wymienione powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zUstawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w ogłoszeniu o naborze na pracownika informacji turystycznej jest Wójt Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo. Składający ofertę pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozpatrywania na w/w stanowisko i w celach ewidencyjnych.Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sztutowo, bądź pocztą na adres: Urząd Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info (at) sztutowo.ug.gov.pl, w terminie do dnia 26.05.2017 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie, lub w temacie e-maila: Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik informacji turystycznej.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Sztutowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.
Urząd Gminy Sztutowo - 2017-05-19 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczo- przemysłowym, obsługa kasy fiskalnej
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 5 Małgorzata Jaworska - 2017-04-24 - Sztutowo (pomorskie)

SZEF KUCHNI - od 3 500 PLN

planowanie i organizowanie pracy w kuchni, planowanie jadłospisu i przygotowywanie potraw
ALGA Alicja Felska - 2017-04-13 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń i pokoi gościnnych oraz kuchni
Bar Gastronomiczny MEWA Krzysztof Uler - 2017-04-11 - Sztutowo (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń i pokoi ośrodka wczasowego
Ośrodek Wczasowy PROMYK Usługi Turystyczne Marek Kozakiewicz - 2017-04-05 - Sztutowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 200 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, przygotowywanie półproduktów, utrzymanie czystości w kuchni i zapleczu kuchennym
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2017-03-17 - Sztutowo (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 500 PLN

samodzielne przygotowywanie posiłków i potraw,
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2017-03-17 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 200 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczo- mięsnym
Sklep Mięsny Gąsecka Sylwia - 2017-02-22 - Sztutowo (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, obróbka wstępna warzyw i owoców i inych surowców do produkcji posiłków,utrzymanie porządku na stanowisku pracy, czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych
ALGA Alicja Felska - 2017-02-14 - Sztutowo (pomorskie)

CUKIERNIK - od 3 000 PLN

wypiek i produkcja ciast drożdżowych zgodnie z wytycznymi firmy
Piekarnia SEBASTIAN Sebastian Samsel - 2017-02-13 - Sztutowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta w sklepie
Sklep Przemysłowy "JOANNA" Dąbek Joanna - 2017-01-20 - Sztutowo (pomorskie)

KELNERKA - od 250 PLN

obsługa gości na balu sylwestrowym, praca w Malibu Sztutowo, w godzinach 18:00 - 01:00 (w nocy)
Agroturystyczny Zajazd "MALIBU"T. Szloser - 2016-12-22 - Sztutowo (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 300 PLN

Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin, rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,informowanie osób i rodzin o możliwościach uzyskania pomocy, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, gromadzenie dokumentacji niezbędnej do przyznawania pomocy ,sporządzanie decyzji administracyjnych w systemie POMOST. CV na adres: gops (at) gops-sztutowo.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2016-12-08 - Sztutowo (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 2 500 PLN

prace wykończeniowe- kafelkowanie, malowanie, szpachlowanie
ALGA Alicja Felska - 2016-10-07 - Sztutowo (pomorskie)

POKOJOWA - od 1 850 PLN

sprzątanie pomieszczeń hotelu
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2016-09-05 - Sztutowo (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 000 PLN

samodzielne przygotowywanie posiłków i potraw,
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2016-09-05 - Sztutowo (pomorskie)

STANOWISKO DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA - od 1 850 PLN

Zadania wykonywane na stanowisku: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sportu i ekologii, nadzorowanie prawidłowego wykorzystania środków budżetowych oraz uchwał w zakresie kultury, sportu i turystyki, opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i promocji, planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów, prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności; -prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,- ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater, - opłat przystaniowych i pasażerskich,- organizacji informacji turystycznej,- wspierania działalności w zakresie kultury bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach, koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, program usuwania azbestu oraz prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu, inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu, prowadzenie spraw w zakresie wydawania rocznego Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo. Miejsce i termin złożenia dokumentów:Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska do dnia 12 września 2016r do godziny 15.30.
Urząd Gminy Sztutowo - 2016-09-01 - Sztutowo (pomorskie)

KIEROWCA- MAGAZYNIER - od 1 850 PLN

dowóz materiałów budowlanych do klientów na terenie Mierzei Wiślanej
P.P.H.U. MARIA Joanna Węglińska, Łukasz Węgliński spółka cywilna - 2016-08-23 - Sztutowo (pomorskie)

DOZORCA - od 1 850 PLN

dozór i ochrona mienia, drobne prace konserwatorskie
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2016-08-10 - Sztutowo (pomorskie)

KELNER - od 1 850 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej
LAZUROWY DWÓR Spółka z o.o. - 2016-08-09 - Sztutowo (pomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - 997,4 PLN

-
kontakt przez PUP - 2016-08-03 - Sztutowo (pomorskie)

STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW INWESTYCJI I DROGOWNICTWA - od 1 850 PLN

Niezbędne wymagania od kandydatów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia, wykształcenie średnie technik budownictwa, preferowane wyższe z zakresu budownictwa znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o ochronie danych osobowych , oraz ustaw i rozporządzeń związanych z problematyką na stanowisku pracy, znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,dobra znajomość obsługi komputera, 3. Wymagania dodatkowe: preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego, umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.4. Zadania wykonywane na stanowisku: 1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w obiektach komunalnych.2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców robót poprawkowych. 3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym.5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych.6. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.7. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji i remontów obiektów komunalnych.8. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów.9. Prowadzenie spraw małej architektury tj. place zabaw, skwery itp.10. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. 11. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.12. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów dokumentacji techniczno projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo rzeczowych.13. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych. 14. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych. 15. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych. 16. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych. 17. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Gminy sprawozdania z realizacji programu.18. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków.5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej: obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakty z klientami zewnętrznymi,w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, jak i w terenie.w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenie o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
Urząd Gminy Sztutowo - 2016-07-28 - Sztutowo (pomorskie)

STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 1 850 PLN

Niezbędne wymagania od kandydatów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowana opinia, wykształcenie średnie , preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze, znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa), dobra znajomość obsługi komputera.3. Wymagania dodatkowe: preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego, umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.4. Zadania wykonywane na stanowisku: wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji, przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności , rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne, prowadzenie rejestru odpisów i przypisów, prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami , odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja, prowadzenie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków, prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obsługa techniczna zebrań wiejskich sołectwa Kąty Rybackie oraz współpraca w tym zakresie z sołtysem wsi.5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej, obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakty z klientami zewnętrznymi,praca w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, jak i w terenie,w miesiącu maju 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
Urząd Gminy Sztutowo - 2016-07-28 - Sztutowo (pomorskie)

POSADZKARZ - od 2 000 PLN

układanie i wykonywanie posadzek
kontakt przez PUP - 2016-07-21 - Sztutowo (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj