Praca gdański - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy gdański, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 6830 ofert pracy gdański.

następna strona
POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - 1 033,7 PLN

Prace biurowe polegające na ewidencji dokumentacji w systemie księgowym, porządkowanie oraz archiwizacja dokumentacji, bieżąca pomoc w biurze.
kontakt przez PUP - 2020-02-24 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 4 000 PLN

Obsługa maszyn stolarskich, proste pracy monterskie.
MOLDREW Literski S.K.A - 2020-02-24 - Trąbki Wielkie (pomorskie)

KUCHARZ/KUCHARKA - 3 600 - 3 800 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem.
Firma Edukacyjno-Rozwojowa Monika Gierszon - 2020-02-24 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - od 3 000 PLN

Naprawa pojazdów.
TRANSPORT CIĘŻAROWY MARIUSZ KULCZYK - 2020-02-24 - Rusocin (pomorskie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 17 PLN

- kompletacja towaru wg zamówień.
LOGISTIC-POLSKA KAMILA ŚPIEWAK - 2020-02-24 - Będzieszyn (pomorskie)

MONTAŻYSTA - od 17 PLN

Montaż wkładek na jednostki jachtów, montaż wyposażenia jachtów.
BALCAMP Sp. z o.o. SP. KOMANDYTOWA - 2020-02-24 - Łapino (pomorskie)

PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń przedszkolnych.
Firma Edukacyjno-Rozwojowa Monika Gierszon - 2020-02-21 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B C - od 17 PLN

Dbanie o dobry stan techniczny powierzonego samochodu, dokonywanie lub zgłaszanie niezbędnych do wykonania napraw, kontrola stanu płynów takich jak olej silnikowy czy płyn chłodniczy; -przygotowanie samochodu do jazdy poprzez sprawdzenie każdorazowo stanu auta oraz stanu ładunku; - prowadzenie koniecznej dokumentacji związanej z używaniem samochodu, w szczególności zaś takich jak ewidencja wyjazdów czy czasu pracy; - kontrola nad dokumentami dotyczącymi towaru i dbanie o zgodność towaru z potrzebną ilością
PIK-TRANS SP. Z O.O. SP.K. - 2020-02-21 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

GŁÓWNA KSIĘGOWA - 6 700 - 7 200 PLN

Prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie bilansu zakładu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, prowadzenie ewidencji majątkowej zakładu, rozliczanie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list płac i innych, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdawczości i rocznego projektu planu, bieżąca realizacja projektu, dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzeń deklaracji VAT, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzenie ewidencji majątkowej zakładu.
Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-21 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - 1 033,7 PLN

obsługa urządzeń kuchennych - zmywarki, pieca konwekcyjno- parowego, podgrzewaczy, frytkownicy, pomoc w przygotowywaniu śniadań i dań w tym również na przyjęcia okolicznościowe, oferta stażu skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia
kontakt przez PUP - 2020-02-21 - Przejazdowo (pomorskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 700 PLN

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

PRACE POMOCNICZE PRZY PRODUKCJI WYROBÓW Z MIĘSA - od 17 PLN

Pomocnicze prace przy produkcji wyrobów z mięsa
MY CAPITAL SP. Z O.O. SP.K. - 2020-02-20 - Jankowo Gdańskie (pomorskie)

MONTAŻYSTA - od 2 600 PLN

Prace ślusarsko-monterskie.
"MERCOR" S.A. - 2020-02-20 - Cieplewo (pomorskie)

MECHANIK - od 2 800 PLN

Wykonywanie prac pomocniczo mechanicznych na łodziach.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

POMOCNIK STOLARZA - od 2 800 PLN

Wykonywanie pomocniczych prac stolarskich.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

MONTER - od 2 800 PLN

Wykonywanie prac pomocniczych związanych z budową, naprawą i konserwacją statków.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

OPIEKUN - od 2 600 PLN

Czynności gospodarcze i pielęgnacyjne w środowisku zamieszkania klientów MOPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

POZOSTALI PRACOWNICY DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO DRUKU - od 2 500 PLN

Prace manualne przy produkcji materiałów reklamowych, wykonywanie wydruków wielkoformatowych, cyfrowych, solwentowych, UV
Van den blocke.pl sp. z o.o. sp. k. - 2020-02-20 - Bąkowo (pomorskie)

SZLIFIERZ-POLEROWACZ - od 2 800 PLN

Szlifowanie, obróbka i polerowanie powierzchni drewnianych i z innych materiałów.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 850 PLN

a) diagnozowanie środowiska, b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielania pomocy,c) opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych, d) organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,e) prowadzenie pracy socjalnej,f) opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,g) współpraca z organizacjami niosącymi pomoc osobom potrzebującym,h) wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku,i) pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ześrodków unijnych,j) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

FORMIERZ-LAMINIARZ - od 2 800 PLN

Wykonywanie prac formiersko-laminiarskich przy budowie i naprawach łodzi. Łączenie tworzyw sztucznych przy pomocy żywicy, impregnacja łodzi.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

TERAPEUTA - od 1 400 PLN

Praca z dziećmi:a) organizowante zajęć o charakterze profilaktyczno - rozwojowym,b) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej zgodnie z ustalonym harmonogramem,c) opracowanie autorskiego programu profilaktyczno-tęrapeutycznego dla określonej grupy dzieci,d) prowadzenie wynaganej dokumentacji,e) współpraca z rodzicami ,wychowawcami, pedagogami szkolnymi i psychologiem w celu ujednoliceniaoddziaływań wychowawczych w domu , świetlicy i szkole,f) pomoc w nauce szkolnej,g) ewaluacja efektywności działań profilaktyczno-terapeutycznych,h) wzbogacanie warsztatu pracy - autoedukacja,i) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt, materiały i pomoce edukacyjne w powierzonej grupie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - od 1 300 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

STOLARZ - od 2 800 PLN

Wykonywanie prostych stolarskich na łodziach.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK PRAC PROSTYCH - od 2 800 PLN

Wykonywanie prostych prac pomocniczych na łodziach.Jedna zmiana 7-15Umowa zlecenie, 40godz. w tygodniuPraca w Pruszczu Gdańskim ale dla osób z Elbląga pracodawca zapewnia transport w obie strony.
NEWSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-20 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 3 600 PLN

Ręczny rozładunek towaru z samochodów. Załadunek aut za pomocą wózka paletowego. Dbałość o właściwe rozmieszczenie kartonów na powierzchni magazynu - zgodnie z kodami na paczkach.Kompletowanie kartonów na paletach - po kodach.
RABEN LOGISTICS sp. z o.o. - 2020-02-20 - Straszyn (pomorskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / WULKANIZATOR - od 2 600 PLN

-Naprawa pojazdów samochodowych,-Praca jednozmianowa (do ustalenia z pracodawcą),-Wynagrodzenie do uzgodnienia,-Kontakt telefoniczny 535-316-398.
LESZEK GANDERA LECH-BUD - 2020-02-20 - Koźliny (pomorskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 2 300 - 3 500 PLN

Wychowawca grupy przedszkolnej. Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami, w tym autyzm.
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach - 2020-02-19 - Giemlice (pomorskie)

PRACOWNIK SORTOWNI PRZESYŁEK POCZTOWYCH - od 2 600 PLN

Rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych z przesyłkami pocztowymi, podział przesyłek na rejony doręczeń, sporządzanie dokumentacji w zakresie realizowanych usług.
Poczta Polska S.A. - 2020-02-19 - Pruszcz Gdański (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

- Obsługa klienta i kasy fiskalnej w sklepie samoobsługowym,- Uzupełnianie towaru na półkach,- Kontrola daty przydatności produktów do spożycia,- Miejsce pracy: Pszczółki, ul. Pomorska 13.- Kontakt e-mail: zet (at) stg.pl- Kontakt tel. 58 682-95-07.
ZBIGNIEW ŚPIEWAKOWSKI FIRMA HANDLOWA ZET - 2020-02-19 - Pszczółki (pomorskie)

następna strona