Praca s艂upski - oferty pracy


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy s艂upski, kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 8155 ofert pracy s艂upski.

nast臋pna strona
POMOC KUCHENNA - od 2聽600 PLN

Zgodnie z zawodem. Godz. pracy 12-20.
kontakt przez PUP - 2020-12-08 - D臋bnica Kaszubska (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2聽800 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem. Godz. pracy 8-16.
kontakt przez PUP - 2020-12-08 - K臋pice (pomorskie)

KIEROWCA ZAWODOWY - od 7聽000 PLN

Kierowca zawodowy C+ E, transport krajowy i mi臋dzynarodowy; umowa na miesi膮c z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; wysoko艣膰 wynagrodzenia od 7000 z艂 brutto do 10000 z艂 brutto.
"R脫呕ATRANS"TRANSPORT SPEDYCJA TOMASZ R脫呕A艃SKI - 2020-12-08 - Stara D膮browa (pomorskie)

POZOSTALI SPECJALI艢CI W ZAKRESIE ROLNICTWA, LE艢NICTWA I POKREWNI - od 3聽000 PLN

prowadzenie spraw z zakresu udost臋pniania Parku w celach turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i innych, prowadzenie analiz sposobu udost臋pniania Parku oraz wp艂ywu ruchu turystycznego na przedmiot ochrony, przygotowywanie projekt贸w warunk贸w przetarg贸w na udost臋pnianie Parku, opracowywanie cz臋艣ci merytorycznej dokumentacji w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego, kontrola podmiot贸w obs艂uguj膮cych ruch turystyczny, prowadzenie spraw z zakresu tworzenia infrastruktury turystycznej, gromadzenie i przekazywanie do bazy danych GIS, danych niezb臋dnych do oceny stanu przyrody Parku i przedmiot贸w ochrony obszar贸w Natura 2000; Praca na okres pr贸bny: 01.01.2020-30.03.2020; godziny pracy: 7.30- 15.30
S艂owi艅ski Park Narodowy - 2020-12-04 - Smo艂dzino (pomorskie)

POZOSTALI SPECJALI艢CI W ZAKRESIE ROLNICTWA, LE艢NICTWA I POKREWNI - od 3聽000 PLN

tworzenie i aktualizacja bazy danych przestrzennych w ramach GIS SPN, przygotowywanie graficzne opracowa艅 SPN, edycja publikacji, analizy przestrzenne, udzia艂 w tworzeniu planu ochrony SPN, wsp贸艂praca z jednostkami zewn臋trznymi w zakresie geoinformacji; godz. pracy 7.30-15.30;praca na okres pr贸bny: 01.01.2021-30.03.2021
S艂owi艅ski Park Narodowy - 2020-12-03 - Smo艂dzino (pomorskie)

PRACOWNIK DS. GOSPODARKI WODNO- KANALIZACYJNEJ I INFRASTRUKTURY - od 3聽200 PLN

szczeg贸艂y oferty dost臋pne na stronie internetowej www.zgk.damnica.ibip.pl; wysoko艣膰 wynagrodzenia do negocjacji; pierwsza umowa o prac臋 zawarta na 6 miesi臋cy, z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia na czas nieokre艣lony; godziny pracy: 7.00- 15.00
Zak艂ad Gospodarki Komunalnej w Damnicy - 2020-12-03 - Damnica (pomorskie)

NAUCZYCIEL MUZYKI - od 490 PLN

Prowadzenie zaj臋膰 lekcyjnych z m艂odzie偶膮 zagro偶on膮 niedostosowaniem spo艂ecznym w wieku 13 do 18 lat. Wymiar czasu pracy: 4/18; Praca w zast臋pstwie: 01.02.2021 - 30.06.2021
M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Ustce - 2020-12-03 - Ustka (pomorskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 2聽600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
kontakt przez PUP - 2020-12-03 - D臋bnica Kaszubska (pomorskie)

SPECJALISTA SPRZEDA呕Y INTERNETOWEJ - od 4聽129,95 PLN

kompleksowa obs艂uga procesu sprzeda偶y przez Internet; godziny pracy: 10.00- 18.00
BOGUSLAWSKI.PL ANDRZEJ BOGUS艁AWSKI - 2020-12-02 - Kobylnica (pomorskie)

KSI臉GOWY - od 4聽129,95 PLN

monitoring nale偶no艣ci, wystawianie faktur i dba艂o艣膰 o kompletno艣膰 przygotowanej dokumentacji; godziny pracy: 8.00- 16.00
BOGUSLAWSKI.PL ANDRZEJ BOGUS艁AWSKI - 2020-12-02 - Kobylnica (pomorskie)

KONSERWATOR/PRACOWNIK OBS艁UGI KLIENTA - od 23 PLN

1. Kontrola pracy i konserwacja urz膮dze艅 cieplnych: pompy ciep艂a, instalacji wentylacyjnej.2. Kontrola pracy i konserwacja urz膮dze艅 pomiarowych: wodomierzy, czujnik贸w przep艂ywu i temperatury, zawor贸w elektrostatycznych.3. Obs艂uga urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych.4. Utrzymanie czysto艣ci terenu zewn臋trznego:5. Obs艂uga techniczna lodowiska/ toru gokartowego.6. Obs艂uga wypo偶yczalni 艂y偶ew.7. Przestrzeganie zasad obs艂ugi klienta:8. Przygotowanie wy艣cig贸w tor gokatrowy.9. Dbanie o prawid艂owy przebieg wy艣cig贸w.10. Konserwacja i czyszczenie sprz臋tu. Dbanie o miejsce pracy. Praca na okres pr贸bny: na zast臋pstwo ok 1,5roku; Praca docelowo na czas nieokre艣lony
kontakt przez PUP - 2020-12-02 - Redzikowo (pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDA呕Y CZ臉艢CI I AKCESORI脫W - od 4聽129,95 PLN

-realizacja cel贸w sprzeda偶owych;-doradztwo w zakresie cz臋艣ci motoryzacyjnych;godz. pracy 10-18
BOGUSLAWSKI.PL ANDRZEJ BOGUS艁AWSKI - 2020-12-02 - Kobylnica (pomorskie)

ORGANIZATOR OBS艁UGI SPRZEDA呕Y INTERNETOWEJ - od 4聽129,95 PLN

-proponowanie nowych rozwi膮za艅 dotycz膮cych funkcjonalno艣ci sklepu/strony; - wskazywanie potencjalnych szans i zagro偶e艅 rynkowych;-monitorowanie i analiza dzia艂a艅 w sieci;- opracowywanie rozwi膮za艅 maj膮cych na celu zwi臋kszenie efektywno艣ci sprzeda偶y;-kompleksowa obs艂uga procesu sprzeda偶y przez internet;godz. pracy 10-18
BOGUSLAWSKI.PL ANDRZEJ BOGUS艁AWSKI - 2020-12-02 - Kobylnica (pomorskie)

STANOWISKO KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI - od 5聽000 PLN

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku: 1.zapewnienie prawid艂owego i terminowego wykonywania zada艅 Referatu;2.koordynowanie pracy podleg艂ych pracownik贸w, w tym dokonywanie podzia艂u zada艅, uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci pracownik贸w nadzorowanego Referatu poprzez przygotowywanie i przekazywanie do akceptacji zakres贸w obowi膮zk贸w, uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci,3.sprawdzanie pod wzgl臋dem merytorycznym i redakcyjnym korespondencji z nadzorowanych stanowisk pracy oraz wszelkich innych projekt贸w pism opracowywanych przez pracownik贸w;4.realizacja indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,5.opracowywanie projekt贸w plan贸w finansowych i plan贸w zgodnych z uchwalonym bud偶etem, w cz臋艣ci dotycz膮cej zada艅 nadzorowanego Referatu oraz sprawozda艅 z wykonania bud偶etu,6.gospodarowanie 艣rodkami bud偶etowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,7.wykonywanie obowi膮zk贸w informacyjnych, w szczeg贸lno艣ci zapewnienie udost臋pniania informacji publicznej, w tym wsp贸艂praca z kierownikami innych Referat贸w w obszarze wsp贸lnych zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej,8.nadz贸r i przygotowywanie projekt贸w akt贸w prawnych Rady Gminy, W贸jta oraz innych materia艂贸w, przedk艂adanych tym organom,9.nadz贸r i realizacja uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta oraz sk艂adanie informacji w tym zakresie,10.zapewnienie sprawnej i kompetentnej obs艂ugi klient贸w,11.uczestnictwo w kszta艂towaniu pozytywnego wizerunku Urz臋du i Gminy,12.zapewnienie w艂a艣ciwych warunk贸w pracy podleg艂ym pracownikom oraz nadz贸r nad przestrzeganiem przez pracownik贸w postanowie艅 Regulaminu Pracy Urz臋du, przepis贸w bhp i ppo偶.,13.nadz贸r nad przestrzeganiem przepis贸w ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz nadz贸r nad przestrzeganiem przez pracownik贸w tajemnicy pa艅stwowej i s艂u偶bowej,14.doskonalenie organizacji, metod i form pracy nadzorowanego Referatu,15.organizowanie w艂a艣ciwego obiegu dokument贸w w Referacie, w tym obiegu elektronicznego i archiwizowanie dokumentacji Referatu,16.przedstawianie propozycji tre艣ci przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Gminy w zakresie dzia艂ania Referatu oraz ponoszenie odpowiedzialno艣ci za prawid艂ow膮 i aktualn膮 tre艣膰 publikowanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym za wprowadzanie i usuwanie dokument贸w przeterminowanych w zakresie dzia艂ania podleg艂ego Referatu.Informacja o warunkach pracy: 1.osoba zatrudniona na tym stanowisku, b臋dzie wykonywa膰 prac臋 biurow膮 zespo艂ow膮, przy wykorzystaniu urz膮dze艅 informatycznych,2.praca jednozmianowa na drugim pi臋trze budynku Urz臋du Gminy, pomieszczenie wyposa偶one jest w typowe urz膮dzenia biurowe z wykorzystaniem urz膮dze艅 informatycznych,3.praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urz臋du: poniedzia艂ek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, pi膮tek 7:30-14:30,4.istnieje mo偶liwo艣膰 otrzymania na czas trwania stosunku pracy lokalu mieszkalnego o pow. 82m2. Ponadto potencja艂 Gminy Kobylnica daje mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o miejsce pracy dla wsp贸艂ma艂偶onka/ partnera osoby aplikuj膮cej na stanowisko kierownika Referatu.Informacja dotycz膮ca wska藕nika zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej:Urz膮d zatrudnia osoby niepe艂nosprawne, wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych jest wy偶szy ni偶 6 %.
Gmina Kobylnica - 2020-12-01 - Kobylnica (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWO-KSI臉GOWY - od 3聽400 PLN

Prowadzenie biura. Fakturowanie. Nadz贸r nad obiegiem dokument贸w. Obs艂uga dokumentacji kadrowo-p艂acowej.
PRZEDSI臉BIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-US艁UGOWE I OBROTU SUROWCAMI WT脫RNYMI "KAROL" AGNIESZKA LIG臉ZA, JACEK LIG臉ZA - SP脫艁K - 2020-12-01 - P臋plino (pomorskie)

STANOWISKO DS. INWESTYCJI ZEWN臉TRZNYCH I UZGODNIE艃 SIECIOWYCH - od 4聽500 PLN

1)wsp贸艂praca z podmiotami zewn臋trznymi w zakresie wsp贸lnej budowy infrastruktury technicznej zwi膮zanej z realizacj膮 inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej w tym:a)przygotowanie projekt贸w um贸w dot. wsp贸艂finansowania zada艅 inwestycyjnych,b)nadz贸r nad w艂a艣ciw膮 realizacj膮 i rozliczaniem wsp贸艂finansowanych zada艅, zgodnie z podpisanymi umowami,2)wsp贸艂praca z podmiotami zewn臋trznymi w zakresie wsp贸lnej budowy infrastruktury technicznej zwi膮zanej z realizacj膮 inwestycji innych ni偶 mieszkaniowe,3)wsp贸艂praca z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie przygotowania projekt贸w:a)decyzji na wykorzystanie dr贸g w spos贸b szczeg贸lny,b)warunk贸w na budow臋 urz膮dze艅 kanalizacji deszczowej,4)wsp贸艂praca z Wodoci膮gami S艂upsk Sp. z o.o. w zakresie:a)analizy potrzeb dotycz膮cych budowy i przebudowy urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacji sanitarnej, w tym przygotowanie projekt贸w opinii technicznych,b) opracowanie Wieloletnich Plan贸w Rozwoju i Modernizacji Urz膮dze艅 Wodnych i Kanalizacyjnych,c) wsp贸艂praca ze Sp贸艂k膮 w zakresie wsp贸lnej realizacji przedsi臋wzi臋膰 inwestycyjnych na terenie Gminy,d) przekazywanie wybudowanych i przej臋tych urz膮dze艅 na maj膮tek Sp贸艂ki,5) wsp贸艂praca z Referatami w zakresie uzgodnie艅 sieci w drogach i innych gruntach komunalnych.
kontakt przez PUP - 2020-12-01 - Kobylnica (pomorskie)

RECEPCJONISTA - od 3聽200 PLN

Obs艂uga go艣ci w recepcji hotelowej.
Przedsi臋biorstwo "MORZE" W艂odzimierz G膮sior - 2020-11-30 - Ustka (pomorskie)

MURARZ - od 4聽500 PLN

Prace przygotowawcze, prace monta偶owe, sprz膮tanie stanowiska pracy, stosowanie przepis贸w BHP; umowa na miesi膮c z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia
FIRMA BUDOWLANA MAXDOM GRZEGORZ BERNAS - 2020-11-30 - Rowy (pomorskie)

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY - od 4聽800 PLN

1. Wykonywanie bada艅 technicznych pojazd贸w.2. Obs艂uga klient贸w stacji diagnostycznej.
OPALI艃SKI SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2020-11-27 - Boles艂awice (pomorskie)

SZWACZKA MASZYNOWA - od 2聽600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na 3 miesi膮ce z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia; godziny pracy: 7.00- 15.00
kontakt przez PUP - 2020-11-27 - Kobylnica (pomorskie)

MECHANIK/ KIEROWCA - od 2聽600 PLN

kierowca samochodu dostawczego; godziny pracy: 8.00- 16.00
ATECH Pawe艂 Nowicki - 2020-11-26 - Pot臋gowo (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2聽800 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; umowa na 2 lata
kontakt przez PUP - 2020-11-24 - Kruszyna (pomorskie)

OPIEKUNKA DZIECI臉CA - od 2聽600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; miejsce pracy: 呕艂obek Boles艂awice; godziny pracy: 8.00- 16.00
kontakt przez PUP - 2020-11-24 - Boles艂awice (pomorskie)

KELNER - od 3聽600 PLN

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM; godz. pracy 6-22
ROYAL-BALTIC M.W.BURZY艃SCY SP脫艁KA JAWNA - 2020-11-24 - Ustka (pomorskie)

OPIEKUNKA DZIECI臉CA - od 2聽600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem; miejsce pracy: 呕艂obek Boles艂awice; godziny pracy: 8.00- 16.00
kontakt przez PUP - 2020-11-24 - Boles艂awice (pomorskie)

RECEPCJONISTA/RECEPCJONISTKA - od 3聽500 PLN

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
ROYAL-BALTIC M.W.BURZY艃SCY SP脫艁KA JAWNA - 2020-11-24 - Ustka (pomorskie)

STANOWISKO DS. WDRO呕ENIA I ADMINISTROWANIA SYSTEMEM ELEKTRONICZNEGO ZARZ膭DZANIA DOKUMENTACJ膭 - od 3聽300 PLN

1)wdra偶anie i administrowanie systemem EZD,2)planowanie inwestycji zwi膮zanych z informatyzacj膮 Urz臋du oraz bie偶膮ce wyposa偶anie w niezb臋dny sprz臋t komputerowy,3)koordynowanie u偶ytkowania sieci informatycznej Urz臋du, dostosowywanie system贸w do zmieniaj膮cych si臋 wymaga艅, rozbudowa i rekonfiguracja oprogramowania, sieci i sprz臋tu,4)przygotowywanie stanowisk pracy (sieci i sprz臋tu) oraz ich bie偶膮ca konserwacja,5)gromadzenie dokumentacji technicznej, licencji, certyfikat贸w i gwarancji,6)nadz贸r nad serwerem i sieci膮 telefoniczn膮 Urz臋du,7)koordynowanie dost臋pu do sieci informatycznej Urz臋du (nadawanie hase艂, cofanie i ograniczanie dost臋pu),8)projektowanie i administrowanie bazami danych.
kontakt przez PUP - 2020-11-23 - Kobylnica (pomorskie)

PRACOWNIK OD SPRAW AUKCJI INTERNETOWYCH - od 2聽600 PLN

przygotowanie cz臋艣ci do zdj臋膰, robienie zdj臋膰 i ich obr贸bka w programie komputerowym, wystawianie aukcji w Allegro; godz. pracy 9-17
AUTO- FULL CZ臉艢CI SAMOCHODOWE NOWE I U呕YWANE JERZY SZCZYPEK - 2020-11-22 - Siemianice (pomorskie)

SAMODZIELNA KSI臉GOWA - od 4聽000 PLN

Prowadzenie pe艂nej ksi臋gowo艣ci w firmie produkcyjnej, dekretowanie i ksi臋gowanie dokument贸w, przygotowywanie sprawozda艅 finansowych, uzgadnianie kontksi臋gowych, prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych. Praca na czas okre艣lony: 2 lata. Godz. pracy 7-15.
S艁UPSKA FABRYKA OBUWIA "NORD" MEKA SZTRAJBEL SP脫艁KA JAWNA - 2020-11-20 - Strzelinko (pomorskie)

SPRZEDAWCA ART. SPO呕YCZO -PRZEMYS艁OWCH - od 2聽600 PLN

obs艂uga klienta; godz. pracy 7-15
GMINNA SP脫艁DZIELNIA "SAMOPOMOC CH艁OPSKA" - 2020-11-20 - Damnica (pomorskie)

LEKTOR J臉ZYK脫W OBCYCH - od 2聽800 PLN

Praca w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Opracowywanie projekt贸w szkolenia na poszczeg贸lnych poziomach szkolenia j臋zykowego i kszta艂cenia specjalistycznego w zakresie j. angielskiego. Prowadzenie zaj臋膰 dydaktycznych z j. angielskiego w ramach kurs贸w doskonal膮cych i szkolenia uzupe艂niaj膮cego kadry CSMW. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji szkoleniowej oraz projekt贸w pomocy dydaktycznych. Uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych w zakresie przeprowadzania egzamin贸w z j. angielskiego. Godz. pracy 7.30-15.30.
6 WOJSKOWY ODDZIA艁 GOSPODARCZY - 2020-11-19 - L臋dowo-Osiedle (pomorskie)

nast臋pna strona