Praca Jantar - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Jantar, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 79 ofert pracy Jantar.

następna strona
POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, praca w kuchni, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, II profil pomocy
kontakt przez PUP - 2017-09-01 - Jantar (pomorskie)

RECEPCJONISTKA - od 2 500 PLN

obsługa recepcji, odbieranie telefonów, przyjmowanie korespondencji, wysyłanie faktur, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych II profil pomocy
kontakt przez PUP - 2017-07-26 - Jantar (pomorskie)

KONSERWATOR- PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

obsługa urządzeń gospodarczych, zabezpieczanie i dbanie o sprzęt gospodarczy, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, II profil pomocy
kontakt przez PUP - 2017-07-20 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 2 000 PLN

obsługa gości ośrodka
Ośrodek Wczasowy "JANTAR" Sp. z o.o. - 2017-06-28 - Jantar (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

przygotowywanie posiłków
Ośrodek Wczasowy "JANTAR" Sp. z o.o. - 2017-06-28 - Jantar (pomorskie)

KUCHARZ - 4 000 - 6 000 PLN

przygotowywanie posiłków i dań, organizacja pracy personelu kuchennego, dba o przestrzeganie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego, dbanie o najwyższą jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy BURSZTYN Wiesław Brzeski - 2017-06-14 - Jantar (pomorskie)

FRYZJER - od 2 000 PLN

obsługa klienta salonu, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, samodzielne stanowisko pracy
MARILYN Marta Satińska - 2017-06-09 - Jantar (pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY USŁUG - 2 500 - 3 000 PLN

sprzedaż usług hotelowych, obsługa klienta w ośrodku, pozyskiwanie nowych klientów
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-06-08 - Jantar (pomorskie)

SEKRETARZ SZKOŁY - od 2 700 PLN

Zakres podstawowych zadań:a) organizacja pracy i obsługa sekretariatu szkoły,b) prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o Systemie Oświaty, Prawa Oświatowego, przepisów wprowadzających prawo oświatowe, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy związanych z funkcjonowaniem szkoły, c) obsługa petentów,d) prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji,e) prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracownikówf) prowadzenie dokumentacji obiektug) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,h) przygotowanie i archiwizacja dokumentacji szkolnej związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami,i) prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań,j) terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.Wymagane dokumenty:a) podanie o przyjęcie na stanowisko sekretarza szkołyb) list motywacyjny,c) życiorys(CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,e) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienief) kserokopie świadectw pracy,g) oświadczenie o niekaralności,h) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach). Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. Nr 101,poz. 922). Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydatów za zgodność z oryginałem.Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem Nabór na stanowisko sekretarza szkoły osobiście w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej w Jantarze ul. Rybacka 66B 82-103 Stegna do dnia 14 czerwca 2017r. do godz. 13:00,
Szkoła Podstawowa w Jantarze - 2017-06-02 - Jantar (pomorskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

prace konserwatorskie na terenie ośrodka wypoczynkowego, pielęgnacja terenu
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-06-01 - Jantar (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń i pokoi ośrodka wypoczynkowego
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-05-30 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 2 500 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej, miejsce wykonywania pracy O.W. VIVA- Jantar
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LOTOS" A. RERYCH, S. RYŚ - SPÓŁKA JAWNA - 2017-05-30 - Jantar (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

prace kuchenne, pomoc w przygotowywaniu posiłków,przygotowywanie półproduktów
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-05-30 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 13 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-05-30 - Jantar (pomorskie)

PORTIER - od 2 300 PLN

Obsługa portierni ośrodka wypoczynkowego, w tym bramy wjazdowej, sterowanej pilotem; monitorowanie ruchu gości zgodnie z wytycznymi; Preferowane: portier dzienny (proponowane 8.00-20.00) i portier nocny (20.00-8.00); zapewnieni czystości portierni oraz otoczenia; dozór ośrodka;Mile widziani renciści i absolwenci.
Farma JANTAR Joanna Włodarska - 2017-05-19 - Jantar (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 400 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych
"MEDYK" Roman Gaik Spółka Jawna - 2017-05-17 - Jantar (pomorskie)

RECEPCJONISTKA - od 2 500 PLN

prace biurowe- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, obsługa pacjentów, wystawianie faktur, oferta pracy skierowana do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, II profil pomocy
ROMED Sp. z o.o. - 2017-05-10 - Jantar (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

obsługa klienta w sklepie spożywczym
Sklep Spożywczy OLA - Jakub Szłapka - 2017-05-09 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 13 PLN

obsługa klienta restauracji- miejsce pracy Restauracja Jantarowa- Jantar
Ośrodek Wypoczynkowy "BAJKA" Emilia Uler - 2017-05-04 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 2 400 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej, spotkanie z pracodawcą odbędzie się dnia 17.05.2017r. o godz. 09:30, pokój nr 13 tut. PUP
"MEDYK" Roman Gaik Spółka Jawna - 2017-04-28 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 2 500 PLN

obsługa gości na sali konsumpcyjnej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy BURSZTYN Wiesław Brzeski - 2017-04-04 - Jantar (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 000 PLN

sprzątanie pokoi, biur ośrodka wypoczynkowego
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-03-03 - Jantar (pomorskie)

POKOJOWA - od 2 200 PLN

sprzątanie pokoi i pomieszczeń ośrodka wczasowego
Ośrodek Wczasowy "JANTAR" Sp. z o.o. - 2017-02-28 - Jantar (pomorskie)

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY I MARKETINGU - od 2 500 PLN

obsługa biura, bezpośrednia sprzedaż usług hotelowych, CV na adres: bursztyn (at) mierzeja.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy BURSZTYN Wiesław Brzeski - 2017-02-10 - Jantar (pomorskie)

RECEPCJONISTA - od 2 500 PLN

obsługa recepcji, bieżąca obsługa klienta, meldowanie, rozliczanie
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-02-09 - Jantar (pomorskie)

KELNER - od 2 000 PLN

obsługa klienta na sali konsumpcyjnej
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-02-09 - Jantar (pomorskie)

KUCHARZ - od 3 000 PLN

przygotowywanie posiłków, obsługa urządzeń w kuchni
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-02-09 - Jantar (pomorskie)

KELNER - 2 000 - 2 500 PLN

obsługa klienta restauracji- miejsce pracy Rastauracja Jantarowa- Jantar
Ośrodek Wypoczynkowy "BAJKA" Emilia Uler - 2017-02-09 - Jantar (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków, zmywanie, obróbka warzyw
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-02-09 - Jantar (pomorskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 000 PLN

pomoc w przygotowywaniu posiłków
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy BURSZTYN Wiesław Brzeski - 2017-02-03 - Jantar (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj