Praca Wandzin - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wandzin, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 11 ofert pracy Wandzin.

MECHANIK MASZYN ROLNICZYCH - od 2 000 PLN

naprawa masxzyn rolniczych
kontakt przez PUP - 2017-09-27 - Wandzin (lubelskie)

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ - od 4 450 PLN

Realizacja zadań zawodowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Wandzinie, w zakresie: - wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych- prowadzenia dokumentacji medycznej- dystrybuowanie środków farmakologicznych- współpraca z zespołem lekarskim i terapeutycznym- inne zadania ściśle związane z podanymi powyżej
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2017-06-19 - Wandzin (pomorskie)

PSYCHOLOG - od 3 500 PLN

1. Wykonywanie badań i opinii psychologicznych.2. Sprawowanie opieki psychologicznej nad pacjentami oddziału opiekuńczo-leczniczego i oddziałów terapeutycznych.3. Prowadzenie stosownej dokumentacji psychologicznej.4. Inicjowanie różnorodnych form oddziaływań psychologicznych stosowanych w opiece nad pacjentami.5. Branie aktywnego udziału w pracach zespołu terapeutycznego.6. Współpraca z zespołem medycznym i terapeutycznym w zakresie prowadzenia procesu terapeutycznego nad pacjentami.7. Wykonywanie innych zadań, ściśle związanych z podanymi powyżej.8. Umiejętność pracy w zespole.9. Możliwość szybkiego awansu.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2017-05-08 - Wandzin (pomorskie)

OGRODNIK - OPIEKUN WARSZTATU OGRODNICZO-PRZETWÓRCZEGO - od 3 450 PLN

1. Wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych; 2. Zbieranie owoców, warzyw i ziół;3. Wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów• ogrodniczych; przygotowywanie gleby pod uprawy;4. Produkcja nasion i rozsad warzywnych; 5. Pielęgnacja roślin;6. Zakładanie trawników, rabat kwiatowych;7. Obsługa i konserwacja urządzeń ogrodniczych;8. Edukacja praktyczna młodzieży z zakresu w/wym. zadań.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2017-04-20 - Wandzin (pomorskie)

PIELĘGNIARKA - od 4 350 PLN

Zakres obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.Zadania realizowane w Oddziale Opiekuńczo - Leczniczym dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2017-01-23 - Wandzin (pomorskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

1. Dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań czynnościowych, niezbędnych do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii.2. Programowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapii.3. Dobieranie i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych - ortopedycznych.4. Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi - przedmiotami ortopedycznymi i środkami medycznymi.5. Prowadzenie dokumentacji fizjoterapii.6. Kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii,
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2017-01-11 - Wandzin (pomorskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 2 200 PLN

1. Prowadzenie różnorodnych formy i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb psycho-społecznych pacjenta3. Planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta4. Organizowanie zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta5. Dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego6. Wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym np. wyroby rękodzielnicze, arte-terapia, inne związane z pracą twórczą
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2016-12-19 - Wandzin (pomorskie)

OPIEKUN MEDYCZNY - od 2 200 PLN

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnymstopniu zaawansowania niepełnosprawności i w różnym wieku.Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.Aktywizowanie osobie chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej.Wykonywanie zabiegów higienicznych/pomocy przy toalecie i kąpieli chorych.Współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2016-11-18 - Wandzin (pomorskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACJI - od 1 950 PLN

Wykonywanie oraz koordynowanie czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatu. Utrzymywanie porządku dokumentacji, kompletowanie, segregowanie oraz rejestrowanie pism i korespondencji. Sporządzanie dokumentacji branżowej. Obsługa podstawowych urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, fax). Udzielanie informacji interesantom. Pośredniczenie między komórkami organizacyjnymi oraz dbałość o sprawny przepływ informacji w ośrodku.
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2016-07-14 - Wandzin (pomorskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACJI - od 2 300 PLN

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:- obsługa urządzeń biurowych: fax, telefon, kserokopiarka, skaner.- prowadzenie korespondencji służbowej ośrodka- wykonywanie pism zleconych- dbałość o czystość pomieszczeń sekretariatu- inne zlecone przez przełożonych- inne zlecone przez przełożonych
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Zycia" w Wandzinie - 2016-05-04 - Wandzin (pomorskie)

KUCHARZ - od 2 700 PLN

1. Przygotowywanie posiłków w kuchni zbiorowego żywienia (w tym diet).2. Obsługa urządzeń wyposażenia kuchni (urządzenia do obróbki mięs i warzyw, patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy, inne).
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie - 2016-03-16 - Wandzin (pomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj