Praca Wierzchowo - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Wierzchowo, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 140 ofert pracy Wierzchowo.

następna strona
STOLARZ - od 2 000 PLN

Wykonywanie elementów z drewna.
PRACOWNIA SNYCERSKA "U PAWŁA" Dariusz Chojnacki - 2017-11-10 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

MŁODSZY INSTRUKTOR/MŁODSZY INSPEKTOR DS. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI - W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEGO POZIOMU WYKSZTAŁCENIA - 3 036 - 3 485 PLN

Administrowanie serwerami (Windows Server oraz Linux), utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej w zakresie sieci rozległej i lokalnej, doradztwo i bieżąca pomoc użytkownikom, wdrażanie nowych systemów na potrzeby SW.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-11-09 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO - od 3 500 PLN

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Godziny pracy: 7:30-15:30, 11:00-19:00.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-10-26 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI BRYKIETU-PAKOWACZ - od 3 000 PLN

Praca przy produkcji brykietu drzewnego, pakowanie brykietu, obsługa wózka widłowego.
DREWSTAL Przemysław Beńko Wierzchowo - 2017-10-16 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 000 PLN

Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii przy użyciu sprzętu medycznego
kontakt przez PUP - 2017-10-13 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

ASYSTENT PROJEKTANTA - 2 500 - 2 800 PLN

Sporządzanie-kreślenie projektów budowlanych.
MIROSŁAW PIÓRKOWSKI - 2017-09-26 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 2 795 PLN

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Praca z bronią.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-09-15 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - do 2 000 PLN

Prace porządkowe i naprawcze
PRYWATNY OŚRODEK METALOWY BUDMET Jan Klukowski - 2017-09-07 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

PEDAGOG SZKOLNY - od 1 147 PLN

Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla osób niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego.Udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadku wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W WIERZCHOWIE - 2017-09-04 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

STOLARZ - od 2 000 PLN

Wykonywanie elementów z drewna, praca na maszynach.
PRACOWNIA SNYCERSKA "U PAWŁA" Dariusz Chojnacki - 2017-08-28 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

KIEROWCA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - 6 000 - 8 000 PLN

kierowanie ciągnikiem siodłowym, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, zabezpieczenie ładunku.
DREWSTAL Przemysław Beńko Wierzchowo - 2017-08-18 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

KIEROWCA- MECHANIK - 4 000 - 6 000 PLN

kierowanie samochodem ciężarowym, naprawa i konserwacja, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem.
DREWSTAL Przemysław Beńko Wierzchowo - 2017-08-11 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ - od 2 000 PLN

Produkcja palet oraz elementów drewnianych
ELŻBIETA ZAREMBA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DREW-PAL - 2017-08-10 - Wierzchowo (pomorskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - od 3 485 PLN

Praca z osobami pozbawionymi wolności.Sporządzanie opinii psychologicznych.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-08-10 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

ASYSTENT NAUCZYCIELA - od 2 294 PLN

Wspieranie wychowawcy klasy w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do uczniów, w zakresie zlecanym przez wychowawcę klasy oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia; pomoc dzieciom w czynnościach obsługowych, uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci, uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, organizowanie wypoczynku dzieci, utrzymywanie w ładzie i w porządku przydzielonej klasy oraz dbanie o wystrój wnętrza klasy, pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo-dydaktychno-opiekuńczej, pomoc dzieciom podczas zajęć w tym w szczególności wsparcie dzieci wymagających szczególnej troski, inne zadania i zajęcia wynikające z bieżących potrzeb uczniów i klasy.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W WIERZCHOWIE - 2017-08-04 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI BRYKIETU- PAKOWACZ - od 3 000 PLN

praca przy produkcji brykietu drzewnego, pakowanie brykietu, obsługa wózka widłowego.
DREWSTAL Przemysław Beńko Wierzchowo - 2017-08-01 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

ELEKTRYK - od 2 500 PLN

nadzów nad instalacją w zakładzie,remonty i naprawy, naprawy instalacji elektrycznych, maszyn (drzewnych), instalowanie instalacji elektr. w obiektach
WOMA KNAJDEK MEBLE Sp. z o.o. - 2017-07-20 - Wierzchowo (pomorskie)

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO - od 3 485 PLN

Praca z osobami pozbawionymi wolności.Sporządzanie opinii psychologicznych.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-06-28 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

POMOC KRAWIECKA - 997,4 PLN

WG STANOWISKA
kontakt przez PUP - 2017-06-26 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY-OPERATOR MASZYN - od 2 010 PLN

segregacja tworzyw sztucznych, obsługa maszyn dp rozdrabniania tworzyw
kontakt przez PUP - 2017-06-26 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ - od 2 000 PLN

w zakresie stanowiska
kontakt przez PUP - 2017-06-19 - Wierzchowo (pomorskie)

PRACOWNIK PLACOWY - od 2 000 PLN

Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych urządzeń i sprzętu
kontakt przez PUP - 2017-06-13 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - od 2 795 PLN

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbiawionymi wolności. Praca z bronią.
ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-06-01 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj