Praca Niepiekła - oferty pracy


Największy wybór odzieży

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Niepiekła, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 152 ofert pracy Niepiekła.

następna strona
MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie dostaw towaru – wyładowywanie dostaw z aut ciężarowych; planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów; rozkładanie towaru w magazynie; sprawdzanie zgodności przygotowanych do wysyłki towarów z fakturą;załadunek zamówień do aut dostawczych;
Avit Adam Rytel - 2020-12-08 - Niepiekła (mazowieckie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 17 PLN

Zasilanie linii produkcyjnej surowiec, ocena wizualna surowca, prace przy linii polegające na myciu i krojeniu, pakowanie towaru w kartony.
Avit Adam Rytel - 2020-12-08 - Niepiekła (mazowieckie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - od 2 600 PLN

Przyjmowanie dostaw towaru – wyładowywanie dostaw z aut ciężarowych; rozkładanie towaru w magazynie; załadunek zamówień do aut dostawczych; dbanie o porządek i czystość w magazynie.
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Niepiekła (mazowieckie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 17 PLN

Zasilanie linii produkcyjnej w surowiec, ocena wizualna surowca, prace przy linii polegajace na myciu i krojeniu, pakowanie towaru w kartony.
kontakt przez PUP - 2020-11-30 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Przyjmowanie dostaw towaru - wyładowywanie dostaw z aut ciężarowych, planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów, rozkładanie towarów na magazynie, sprawdzanie zgodności przygotowanych do wysyłki towarów z fakturą, załadunek zamówień do aut dostawczych
AVIT ADAM RYTEL - 2020-08-19 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Czynności polowe związane z nasadzaniem, przygotowywanie sadzonek, prace polowe związane z przygotowaniem gleby pod uprawę, pielęgnacja upraw, prace polowe przy uzyciu prostych narzędzi polowych.
kontakt przez PUP - 2020-06-25 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Czynności polowe związane z nasadzaniem, przygotowywanie sadzonek, prace polowe związane z przygotowaniem gleby pod uprawę, pielęgnacja upraw, prace polowe przy uzyciu prostych narzędzi polowych.
kontakt przez PUP - 2020-06-24 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Czynności polowe związane z nasadzaniem, uprawą i pielęgnacją warzyw. Zbiór warzyw, Selekcja i odpowiednie cięcie warzyw.
kontakt przez PUP - 2020-06-19 - Niepiekła (mazowieckie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 600 PLN

Zasilanie linii produkcyjnej w surowiec, ocena wizualna surowca, prace przy linii polegające na myciu i krojeniu, pakowanie towaru w kartony.
kontakt przez PUP - 2020-05-29 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Czynności polowe związane z nasadzaniem, uprawą i pielęgnacją warzyw. Zbiór warzyw, Selekcja i odpowiednie cięcie warzyw.
kontakt przez PUP - 2020-05-06 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Nasadzanie, przygotowanie sadzonek, prace polowe związane z przygotowaniem gleby pod uprawę, pielęgnacja upraw, zbiór warzyw, selekcja i odpowiednie cięcie warzyw.
kontakt przez PUP - 2020-04-08 - Niepiekła (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, ścieranie kurzu z mebli biurowych i urządzeń, utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych, okresowe mycie okien, pielęgnowanie roślin.Oferta pracy skierowana tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.Praca w godzinach 06.00-14.00, 14.00-22.00
Avit Adam Rytel - 2020-03-27 - Niepiekła (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, ścieranie kurzu z mebli biurowych i urządzeń, utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych, okresowe mycie okien, pielęgnowanie roślin.Oferta pracy skierowana tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.Praca w godzinach 06.00-14.00, 14.00-22.00
Avit Adam Rytel - 2020-02-26 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek przyczep, przygotowanie towaru do załadunku.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:- osób w wieku 50 lat i więcej,- osób z niepełnosprawnościami,- osób długotrwale bezrobotnych ( zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),- osób o niskich kwalifikacjach (nieposiadających wykształcenia wyższego, policealnego, pomaturalnego),- kobiet.
kontakt przez PUP - 2020-02-21 - Niepiekła (mazowieckie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - od 2 600 PLN

Przyjmowanie towarów do magazynu, prowadzenie załadunku towarów na samochody, układanie towarów w magazynie, dbanie o porządek i czystość w magazynie.
kontakt przez PUP - 2020-02-18 - Niepiekła (mazowieckie)

PAKOWACZ RĘCZNY - od 17 PLN

Przygotowanie produktów do produkcji, sortowanie surowca, krojenie i mycie sałat, pakowanie wyrobów do woreczków i tacek, etykietowanie opakowań.
kontakt przez PUP - 2020-01-30 - Niepiekła (mazowieckie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 17 PLN

Utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu produkcyjnego i wokół budynku, dbanie o czystość ciągów komunikacyjnych, mycie i dezynfekowanie narzędzi wykorzystywanych na produkcji.
kontakt przez PUP - 2020-01-30 - Niepiekła (mazowieckie)

TRAKTORZYSTA - od 2 600 PLN

Obsługa ciągnika rolniczego wraz z maszynami rolniczymi, prace transportowe, sprawdzanie stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, bieżące prace polowe związane z sadzeniem i zbiorem warzyw, dbanie o powierzony sprzęt.Pracodawca organizuje dowóz pracowniczy.
Gospodarstwo Rolne Adam Rytel - 2020-01-23 - Niepiekła (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, ścieranie kurzu z mebli biurowych i urządzeń, utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych, okresowe mycie okien, pielęgnowanie roślin.Oferta pracy skierowana tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.Praca w godzinach 06.00-14.00, 14.00-22.00
Avit Adam Rytel - 2020-01-23 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek przyczep, przygotowanie towaru do załadunku.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:- osób w wieku 50 lat i więcej,- osób z niepełnosprawnościami,- osób długotrwale bezrobotnych ( zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),- osób o niskich kwalifikacjach (nieposiadających wykształcenia wyższego, policealnego, pomaturalnego),- kobiet.
kontakt przez PUP - 2020-01-20 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Nasadzanie, przygotowanie sadzonek, prace polowe związane z przygotowaniem gleby pod uprawę, pielęgnacja upraw.
kontakt przez PUP - 2019-12-23 - Niepiekła (mazowieckie)

OPERATOR KARTONIARKI - od 3 500 PLN

Obsługa maszyny do składania opakowań tekturowychKontrola ilości i jakości produktu. Godziny pracy 06.00-14.00
Avit Adam Rytel - 2019-12-19 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 2 250 PLN

Załadunek i rozładunek przyczep, przygotowanie towaru do załadunku.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wówczas długość zarejestrowania nie ma znaczenia.
kontakt przez PUP - 2019-12-19 - Niepiekła (mazowieckie)

OPERATOR MASZYNY PAKUJĄCEJ - od 3 500 PLN

Obsługa maszyny pakującej, Wykonywanie przezbrojeń maszyny,Kontrola ilości i jakości produktu, Dbałość o wysokie standardy czystości na stanowisku pracy. Godziny pracy 06.00-14.00.
Avit Adam Rytel - 2019-12-19 - Niepiekła (mazowieckie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 15 PLN

Praca przy produkcji mixów sałat.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Pracodawca organizuje dowóz do miejsca wykonywanej pracy.
Avit Adam Rytel - 2019-12-18 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER - od 20 PLN

Praca w magazynie tj. załadunek, rozładunek towaru, rozmieszczenie towarów w magazynie, terminowa realizacja zadań.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Pracodawca organizuje dowóz do miejsca wykonywanej pracy.
Avit Adam Rytel - 2019-12-18 - Niepiekła (mazowieckie)

POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY - od 17 PLN

Nasadzanie, przygotowanie sadzonek, prace polowe związane z przygotowaniem gleby pod uprawę, pielęgnacja upraw.
kontakt przez PUP - 2019-12-02 - Niepiekła (mazowieckie)

KONTROLER DS.JAKOŚCI - od 3 500 PLN

Kontrola jakości wytwarzanych produktów, surowców wejściowych, procesów produkcyjnych, monitorowanie środowiska pracy, pobór próbek do analizy, archiwizowanie, regularny przegląd prób przechowalniczych, rzetelne i regularne prowadzenie zapisów w dokumentacji jakościowej, weryfikacja skuteczności mycia pomieszczeń, sprzętów produkcyjnych oraz higieny personelu zakładu, nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi, przeprowadzanie audytów wewnętrznych związanych z Systemem Zapewnienia Jakości
Avit Adam Rytel - 2019-11-26 - Niepiekła (mazowieckie)

MAGAZYNIER/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - 2 250 - 3 000 PLN

Załadunek i rozładunek przyczep, przygotowanie towaru do załadunku.Praca dwuzmianowa w godz. 06.00-14.00, 14.00-22.00.Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wówczas długość zarejestrowania nie ma znaczenia.
kontakt przez PUP - 2019-11-18 - Niepiekła (mazowieckie)

OPERATOR MASZYNY PAKUJĄCEJ - od 3 500 PLN

Obsługa maszyny pakującej, Wykonywanie przezbrojeń maszyny,Kontrola ilości i jakości produktu, Dbałość o wysokie standardy czystości na stanowisku pracy. Godziny pracy 06.00-14.00.
Avit Adam Rytel - 2019-11-18 - Niepiekła (mazowieckie)

OPERATOR KARTONIARKI - od 3 500 PLN

Obsługa maszyny do składania opakowań tekturowychKontrola ilości i jakości produktu. Godziny pracy 06.00-14.00
Avit Adam Rytel - 2019-11-18 - Niepiekła (mazowieckie)

następna strona

Wybierz powiat