Praca siedlecki - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy siedlecki, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2966 ofert pracy siedlecki.

następna strona
ZBIERACZ PIECZAREK - od 1 360 PLN

Zbiór pieczarek, selekcja na półce, kalibracja pieczarek, pakowanie i ważenie zebranych grzybów. Nienormowany czas pracy w godzinach od 6.00 do 22.00. Miesięczny system wynagradzania.
kontakt przez PUP - 2020-09-10 - Wyłazy (mazowieckie)

MYCIE KURNIKÓW - od 870 PLN

Praca przy myciu kurników myjką ciśnieniową. Nienormowany czas pracy w godzinach od 7.00 do 18.00
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Wola Suchożebrska (mazowieckie)

KIEROWCA - od 18,5 PLN

Przewóz towarów i materiałów na potrzeby firmy na terenie kraju.
Stanisław Zemło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,ZELMET" - 2020-09-09 - Czerniejew (mazowieckie)

ZBIERACZ PIECZAREK - od 1 428 PLN

Zbieranie i sortowanie grzybów, układanie grzybów. Nienormowany czas pracy w godzinach od 8.00 do 20.00. Miesięczny system wynagradzania.
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Sosenki-Jajki (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN LINII WYKRAWAJĄCEJ DREHER - od 25 PLN

Obsługa linii wykrawajacej, montaż wykrojników na prasie, wprowadzanie danych do programu sterujacego. Praca na dwie zmiany w godz. od 6.00 do 22.00.
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Pruszyn-Pieńki (mazowieckie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - od 1 300 PLN

Współorganizowanie kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła Podstawowa w Dziewulach - 2020-09-07 - Dziewule (mazowieckie)

INTENDENT/KA - od 1 300 PLN

Kierowanie żywieniem w placówce: sporządzanie posiłków zgodnie z kalorycznością i zapotrzebowaniem, sporządzanie jadłospisów, zamawianie produktów spożywczych, prowadzenie dokumentacji żywieniowej, kontrola sanitarna w zakresie żywienia, rozliczanie finansowe obiadów, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOLICACH - 2020-09-04 - Golice (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętu, przygotowanie warzyw i owoców (obieranie), gastronomiczny rozbiór mięsa, wykonywanie różnego rodzaju potraw z polecenia kucharza, porcjowanie wyrobów kulinarnych, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, pólproduktów, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GOLICACH - 2020-09-04 - Golice (mazowieckie)

NAUCZYCIEL MUZYKI - od 850 PLN

Praca na stanowisku nauczyciela muzyki w szkole podstawowej (klasy IV-VII) w wymiarze 4/18 etatu.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRZEŚLINIE - 2020-09-04 - Krześlin (mazowieckie)

ROBOTNIK LEŚNY - od 2 900 PLN

Sortowanie drewna, czyszczenie lasu, sprzątanie gałęzi, koszenie chwastów na uprawach. Praca na terenie powiatu siedleckiego w zależności od zleceń w zadaniowym systemie czasu pracy.
kontakt przez PUP - 2020-09-04 - Skórzec (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY W SKŁADNICY ODPADÓW - od 2 700 PLN

Prace gospodarcze w składnicy odpadów zwierzęcych i pochodnych: rozładunki, przeładunki, mycie i dezynfekcja pojazdów i kontenerów. Wypełnianie dokumentacji potwierdzajacej wykonanie w/w czynności. Praca na dwie zmiany w godz od 7.00 do 22.00.
MIROSŁAW CABAJ - 2020-09-03 - Skórzec (mazowieckie)

REFERENT DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ - od 3 000 PLN

Sprawy kadrowe, księgowanie, rozliczanie czasu prracy, płace, obsługa programów.
Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - 2020-09-02 - Kisielany-Żmichy (mazowieckie)

OPEROTOR SZLIFIERKI DO SZKŁA - od 2 600 PLN

Cięcie, obróbka i montaż szkła na wymiar. Prca w godz. od 8.00 do 16.00
kontakt przez PUP - 2020-08-31 - Gręzów (mazowieckie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 800 PLN

Nauka języka angielskiego w przedszkolu. Praca w wymiarze 7 godz. tygodniowo - realizacja wybranego programu nauczania.
Gminne Przedszkole w Zbuczynie - 2020-08-27 - Zbuczyn (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY-UBOJOWY - 2 600 - 2 700 PLN

Obsługa linii uboju bydła, przestrzeganie zasad higieny obowiązującej na terenie zakładu pracy, wykorzystywanie wiedzy w zakresie uboju zwierząt, rozbiór na ćwierci, zastosowanie systemu HCCP.
kontakt przez PUP - 2020-08-27 - Mokobody (mazowieckie)

MURARZ - od 8 000 PLN

Murowanie klinkier, fasada zewnętrzna, ścianki wewnętrzne.
Grupa HaKzA Power plant service & construction services Hubert Giernicki - 2020-08-26 - Teodorów (mazowieckie)

KIEROWCA KAT. C - od 4 000 PLN

Dostarczanie towaru do sklepów firmowych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego oraz do hurtowni , marketów (województwo lubelskie, mazowieckie, podlaskie).
Zakład Mięsny "Mościbrody" Spółka z o.o. - 2020-08-26 - Mościbrody (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY W GOSPODARSTWIE ROLNYM - od 2 600 PLN

Doglądanie hodowli zwierząt, dbanie o prawidłowy wzrost stada, sprawdzanie stanu wody i paszy. Prace porządkowe na terenie gospodarstwa (ferma drobiu). Praca na trzy zmiany w godz.: 6.0- 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00 - 6.00.
kontakt przez PUP - 2020-08-26 - Krynica (mazowieckie)

ELEKTRYK - od 4 700 PLN

Przeprowadzanie prac naprawczych układów elektrycznych, nadzorowanie czynności podległego zespołu, odczytywanie dokumentów technicznych, obecność przy uruchamianiu nowych urządzeń oraz podczas przeglądu floty maszyn.
Zakład Mięsny "Mościbrody" Spółka z o.o. - 2020-08-25 - Mościbrody (mazowieckie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 4 700 PLN

Naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka samochodowa, kontrola stanu technicznego pojazdów.
Zakład Mięsny "Mościbrody" Spółka z o.o. - 2020-08-25 - Mościbrody (mazowieckie)

OPIEKUNKA W ŻŁOBKU - 1 057,6 PLN

Opieka i pielęgnacja dzieci w żłobku, edukacja, wychowanie, działania profilaktyczne. Dbanie o estetykę sal i ich czystość. Rozwijanie u dzieci samodzielności.
kontakt przez PUP - 2020-08-24 - Chodów (mazowieckie)

ROBOTNIK PLACOWY - od 2 600 PLN

Prace porządkowe na terenie i w obiektach użyteczności publicznej gminy Mokobody.
kontakt przez PUP - 2020-08-24 - Mokobody (mazowieckie)

PRACOWNIK ZBIÓRKI ODPADÓW, ŁADOWACZ - od 3 500 PLN

Ładowanie nieczystości stałych, opróżnianie pojemników, odbiór odpadów. Praca na terenie gminy Siedlce.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie - 2020-08-24 - Chodów (mazowieckie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - od 2 750 PLN

Nauczyciel wspomagający w klasie I (uczeń z niepełnosporawnością sprzężoną - orzeczenie).
Szkoła Podstawowa Dąbrówka Stany - 2020-08-24 - Dąbrówka-Stany (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNE PRZY CHOWIE RYB - od 17 PLN

Karmienie ryb, odłów ryub, mielenie zboża. Praca w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt przez PUP - 2020-08-24 - Pieróg (mazowieckie)

INTROLIGATOR - od 2 080 PLN

Prace introligatorskie: składanie broszur, klejenie kalendarzy, pakowanie, prace pomocnicze przy maszynach introligatorskich. Praca w godz. od 6.00 do 14.00.
kontakt przez PUP - 2020-08-24 - Ujrzanów (mazowieckie)

SEKRETARZ SZKOŁY - od 3 000 PLN

Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej, wysyłanie korespondencji, zakup, ewidencja i rozliczanie znaczków pocztowych,biletów MPK;prowadzenie na bieżąco z należytą starannością ewidencji dzieci i ewidencji uczniów:prowadzenie księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie (ruch uczniów), rejestru wypadków uczniów;zakup i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych oraz ich ewidencjonowanie;zamawianie i zakup druków szkolnych, sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw; bieżąca obsługa interesantów oraz udzielanie informacji;Sporządzanie sprawozdania SIO;nadzorowanie poprawności przesyłanych do OKE i otrzymywanych z tej instytucji danych, związanych z egzaminem uczniów;prowadzenie rejestru wypadków uczniów. Prca w godzinach od 7.30 do 15.30
Zespół Oświatowy im.Jana Pawła II w Stoku Lackim - 2020-08-21 - Stok Lacki (mazowieckie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY - od 2 782 PLN

Pomoc w pracy wychowawczej I nauczycieli przedmiotów. Praca w godzinach od 8.00 do 16.00. Wynagrodzenie zależne od stopnia awansu zawodowego.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKÓRCU - 2020-08-21 - Skórzec (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 600 PLN

Obsługa hali uprawowej
kontakt przez PUP - 2020-08-21 - Borki Siedleckie (mazowieckie)

BRYGADZISTA - MISTRZ PRODUKCJI - od 3 400 PLN

Organizowanie pracy na zmianie, prowadzenie i nadzorowanie procesu technologicznego zgodnie z procedurami i instrukcjami. Zapewnienie realizacji dziennego planu produkcji, weryfikacji i korygowanie planu produkcji. Dokumentowanie w systemie zleceń produkcyjnych, rozchodów materiałów, wybraków. Kontrolowanie parametrów technologicznych i technicznych oraz nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń, zgłaszanie problemów do działu utrzymania ruchu. Kierowanie zespołem podległych pracowników pracujących na zmianie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, dokonywanie bieżącej oceny pracy. Monitorowanie jakości parametrów technologicznych, ilości i jakości produkowanych wyrobów, podejmowanie działań w przypadku rozbieżności.
OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-08-19 - Żabokliki (mazowieckie)

WYCHOWAWCA - od 3 200 PLN

Opracowanie planu pomocy dziecku, organizacja pracy z grupą dzieci, realizacja zaleceń pedagoga i psychologa, rozwijanie zainteresowań i pasji, organizacja pracy grupy; dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, wykonywanie prac porządkowych, dbanie o ład, porządek, estetykę.
Dom nad Liwcem - 2020-08-19 - Kisielany-Żmichy (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat