Praca płocki - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy płocki, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 2723 ofert pracy płocki.

następna strona
INŻYNIER BUDOWY - od 6 000 PLN

- Przygotowanie i organizacja budowy.- Obsługa niwelatora na budowie.- Organizacja pracy.- Czytanie projektów.- Kontrola dokumentacji technicznej.
JARMAR Sp. z o.o. - 2020-09-07 - Łąck (mazowieckie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 800 PLN

Prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych (zajęć ruchowych) z osobami niepełnosprawnymi. Praca w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE - 2020-09-02 - Koszelew (mazowieckie)

PSYCHOLOG - od 2 800 PLN

Praca psychologiczna z osobami niepełnosprawnymi. Praca w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE - 2020-09-02 - Koszelew (mazowieckie)

PSYCHOLOG - od 2 800 PLN

Praca psychologiczna z osobami niepełnosprawnymi. Praca w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W MACHCINIE - 2020-09-02 - Machcino (mazowieckie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 800 PLN

Prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych (zajęć ruchowych) z osobami niepełnosprawnymi. Praca w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W MACHCINIE - 2020-09-02 - Machcino (mazowieckie)

ROBOTNIK LEŚNY - od 17 PLN

podstawowe prace w leśnictwie w zakresie nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz prace konserwacyjno - naprawcze obiektów i urządzeń leśnych, przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń. Praca na obszarze województwa mazowieckiego w godzinach 8-12.
kontakt przez PUP - 2020-09-02 - Węgrzynowo (mazowieckie)

KIEROWCA C+E - 5 000 - 6 000 PLN

Przewóz rzeczy różnych branż na terenie kraju.
MAR-POL Marcin Różanowski - 2020-09-01 - Rokicie (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 17 PLN

Pakowanie roślin, prace porządkowe.
Heksar Grupa Spółka z o.o. Sp. k. - 2020-09-01 - Gąbin (mazowieckie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 600 PLN

Obsługa wagi samochodowej, wystawianie dokumentów WZ i PZ, wystawianie faktur, obsługa systemu BDO (baza danych odpadowych).
Spółdzielnia Socjalna Piekiełko - 2020-09-01 - Nowe Miszewo (mazowieckie)

OPERATOR KOPARKI - od 3 200 PLN

Obsługa koparki. Praca w Dziarnowie i Małej Wsi w godz. 8-16.
PHUT Skup Złomu Budnicki Jacek - 2020-09-01 - Dziarnowo (mazowieckie)

SPRZĄTACZKA - od 17 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i hal.
Clean Service S.C. Tarczyluk Zbigniew Przeradzka Teresa - 2020-08-31 - Nowe Proboszczewice (mazowieckie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 17 PLN

praca przy segregacji i pakowaniu sadzonek, oczkowanie, pakowanie i rozpakowywanie, praca na magazynie, obsługa urządzeń tnących. Praca w Gąbinie w systemie dwuzmianowym, w godz. 6-14, 14-22. Pracodawca zapewnia dowóz z Płocka do Gąbina i z powrotem
HEKSAR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-08-27 - Gąbin (mazowieckie)

KELNER - od 2 600 PLN

Obsługa klientów. Praca w Staroźrebach w systemie dwuzmianowym w godzinach 9-21.
F.H.U. GALA Grażyna Żelechowska - 2020-08-21 - Staroźreby (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków. Praca w godzinach 9-22
F.H.U. GALA Grażyna Żelechowska - 2020-08-21 - Staroźreby (mazowieckie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika socjalnego obejmuje w szczególności:1. prowadzenie pracy socjalnej;2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy;3. rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin;4. udzielanie osobom informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;5. zawieranie kontraktów socjalnych;6. sprawowanie kontroli nad właściwym wykorzystaniem przyznanych środków przez świadczeniobiorców;7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;9. współpraca i współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;10. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;12. opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności z osobami bezdomnymi, polegających na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu mieszkania;13. sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb;14. podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty;15. podejmowanie, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką decyzji o odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;16. dokonywanie analizy sytuacji rodziny, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i wnioskowanie do dyrektora Ośrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;17. konsultowanie z asystentem rodziny planu pracy z rodziną, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawierającego terminy ich realizacji i przewidywane efekty, na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;18. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy;19. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz uprawnionych podmiotów, innych niż jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w trybie i zakresie określonym w przepisach prawa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała - 2020-08-20 - Biała (mazowieckie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - 1 057,6 PLN

praca biurowa
kontakt przez PUP - 2020-08-20 - Wyszogród (mazowieckie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - od 2 600 PLN

prace monterskie przy konstrukcjach stalowych, montaż elementów metalowych
kontakt przez PUP - 2020-08-17 - Łąck (mazowieckie)

MAGAZYNIER - 1 057,6 PLN

- przyjmowanie towarów do magazynu oraz kontrola jakościowa i ilościowa towarów - wydawanie towarów z magazynu na podstawie odpowiednich dokumentów - układanie towaru na magazynie w wyznaczonych miejscach - dbanie o porządek na magazxynie zabezpieczenie towaru przed zepsuciem - pomoc w przyjmowaniu zwrotów i reklamacji na magazynie -szkolenie w zakresie BHPi PPOŻ08:00 - 16:00
kontakt przez PUP - 2020-08-13 - Matyldów (mazowieckie)

MONTER STOLARKI - od 3 000 PLN

montaż drzwi
Usługi Ogólnobudowlane Marcin Kalinowski - 2020-08-12 - Mańkowo (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - 1 057,6 PLN

- zapoznanie się z zasadami panującymi w lokalu- przygotowywania m.i.n sałatek, dań obiadowych, pizz 12:00 - 20:00 POWER
kontakt przez PUP - 2020-08-11 - Miszewo Murowane (mazowieckie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - 1 057,6 PLN

- rozwiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z mieszkańcem, a także środowiskiemi i zespołem terepeutycznym - planowanie grupowego i indywinalnego plnu działań terapeutycznychw oparciu o diagnozę 09:00 - 17:00POWER
kontakt przez PUP - 2020-08-11 - Sikórz (mazowieckie)

POMOCNIK MONTERA - od 2 600 PLN

Proste czynności monterskie w procesie montażu maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi standardami. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7-15.
INNTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2020-08-07 - Nowa Biała (mazowieckie)

POMOC KUCHENNA - 1 057,6 PLN

- szkolenie w zakresie BHP i P.POŻ - zapoznanie z programem stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami - zmywanie naczyń - obieranie , krojenie warzyw i owoców - prace porządkowe na stołówce i magazynach 07:00 - 15:00, 12:30 - 20:30POWER
kontakt przez PUP - 2020-08-07 - Sikórz (mazowieckie)

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRACOWNI WIELOBRANŻOWEJ - KIEROWCA - od 2 800 PLN

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowni wielobranżowej. Dowóz osób niepełnosprawnych do placówki. Praca w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W MACHCINIE - 2020-08-06 - Machcino (mazowieckie)

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRACOWNI WIELOBRANŻOWEJ - KIEROWCA - od 2 900 PLN

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowni wielobranżowej. Dowóz osób niepełnosprawnych do placówki. Praca w Koszelewie w godz. 8-16.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE - 2020-08-06 - Koszelew (mazowieckie)

PRACOWNIK BIUROWY - 1 057,6 PLN

Przyjmowanie i rejestracja korespondencji, obsługa urządzeń biurowych, kasy fiskalnej, wystawianie ogłoszeń, obsługa interesantów telefonicznych oraz e-mailowy, kontakt z klientami, wystawianie faktur, zaświadczeń o demontażu pojazdów, księgowanie wpłat, sporządzanie sprawozdań.staż w godz. 8.00-16.00 POWER
kontakt przez PUP - 2020-08-03 - Gąbin (mazowieckie)

KELNER - od 2 600 PLN

Obsługa klientów, dbałość o czystość na stanowisku pracy, obsługa kasy fiskalnej. Godziny pracy do uzgodnienia z pracodawcą.
JAROSŁAW WIŚNIEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ANTYKOROZYJNYCH ''CENTRO-KOR'' - 2020-07-31 - Nowy Duninów (mazowieckie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

Przygotowanie potraw w/g zamówienia. Godziny pracy do uzgodnienia z pracodawcą.
JAROSŁAW WIŚNIEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ANTYKOROZYJNYCH ''CENTRO-KOR'' - 2020-07-31 - Nowy Duninów (mazowieckie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 17 PLN

Praca polega na podawaniu półfabrykatów do maszyny. Kilka maszyn - niektóre są cięte, inne są spawane, wiercone, gięte itp. Już ukończona konstrukcja - sama paleta. Części metalowe o wadze od 5 do 15 kg. Praca jest prosta, ale kandydat musi odpowiednio ocenić swoją siłę - pracować na nogach przez całą zmianę. Praca w systemie trzyzmianowym w godz. 6 -14, 14 -22, 22 -6.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Nowa Biała (mazowieckie)

OPIEKUN - 1 057,6 PLN

- respektowanie potrzeb emocjonalnych , społecznych i poznawczych mieszkańców - przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż6- 14, 14 - 22Algorytm
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Goślice (mazowieckie)

OPERATOR KOPARKI - od 3 200 PLN

Obsługa koparki. Praca w Dziarnowie i Małej Wsi w godz. 8-16.
PHUT Skup Złomu Budnicki Jacek - 2020-07-29 - Dziarnowo (mazowieckie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat