M艁ODSZY ASYSTENT DO SPRAW ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Boles艂awiec oferta pracy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

Stanowisko: M艁ODSZY ASYSTENT DO SPRAW ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Wynagrodzenie: od 2聽000 PLN

Zakres obowi膮zk贸w: 1.Uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, zakresu i stopnia szczeg贸艂owo艣ci informacji wymaganych w prognozie oddzia艂ywania na 艣rodowisko sporz膮dzanej dla projekt贸w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dla projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego,2. Opiniowanie, w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, projekt贸w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego, 3. Uczestniczenie, na wniosek organu samorz膮dowego, w post臋powaniu w sprawie oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko,4. Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do mog膮cych potencjalnie znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko,5. Wydawanie opinii w zakresie zakresu raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko,6. Uzgadnianie pod wzgl臋dem wymaga艅 higienicznych i zdrowotnych projekt贸w dotycz膮cych budowy oraz zmiany sposobu u偶ytkowania obiekt贸w,7. Opiniowanie dokumentacji projektowej pod wzgl臋dem wymaga艅 higienicznych i zdrowotnych dotycz膮cych budowy oraz przebudowy obiekt贸w budowlanych lub ich cz臋艣ci,8. Wydawanie opinii sanitarnych o mo偶liwo艣ci zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu, uczestniczenie w odbiorach nowo wybudowanych obiekt贸w lub obiekt贸w w kt贸rych nast膮pi艂o rozszerzenie dzia艂alno艣ci lub zmiana sposobu u偶ytkowania,9. Kontrole obiekt贸w w trakcie budowy, na wniosek strony, uczestniczenie w dopuszczeniu do u偶ytkowania obiekt贸w nowo wybudowanych.

Data publikacji: 2016-04-14

Lokalizacja: Boles艂awiec (dolno艣l膮skie)

Pracodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ta oferta pracy mo偶e ju偶 nie by膰 aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urz臋du Pracy.

Miejsce pracy:
G贸rnik贸w 8, 59-700 Boles艂awiec, powiat: boles艂awiecki, woj: dolno艣l膮skie

Rodzaj obowi膮zk贸w na tym stanowisku pracy: Zakres obowi膮zk贸w

Zakres obowi膮zk贸w:
1.Uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, zakresu i stopnia szczeg贸艂owo艣ci informacji wymaganych w prognozie oddzia艂ywania na 艣rodowisko sporz膮dzanej dla projekt贸w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dla projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego,2. Opiniowanie, w ramach strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, projekt贸w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt贸w miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego, 3. Uczestniczenie, na wniosek organu samorz膮dowego, w post臋powaniu w sprawie oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko,4. Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do mog膮cych potencjalnie znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko,5. Wydawanie opinii w zakresie zakresu raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko,6. Uzgadnianie pod wzgl臋dem wymaga艅 higienicznych i zdrowotnych projekt贸w dotycz膮cych budowy oraz zmiany sposobu u偶ytkowania obiekt贸w,7. Opiniowanie dokumentacji projektowej pod wzgl臋dem wymaga艅 higienicznych i zdrowotnych dotycz膮cych budowy oraz przebudowy obiekt贸w budowlanych lub ich cz臋艣ci,8. Wydawanie opinii sanitarnych o mo偶liwo艣ci zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu, uczestniczenie w odbiorach nowo wybudowanych obiekt贸w lub obiekt贸w w kt贸rych nast膮pi艂o rozszerzenie dzia艂alno艣ci lub zmiana sposobu u偶ytkowania,9. Kontrole obiekt贸w w trakcie budowy, na wniosek strony, uczestniczenie w dopuszczeniu do u偶ytkowania obiekt贸w nowo wybudowanych.

Forma zatrudnienia: Umowa o prac臋 w zast臋pstwie

Wymiar etatu: 1

Zmianowo艣膰 pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysoko艣膰 wynagrodzenia brutto: od 2聽000 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracuj膮cych na tym stanowisku: brutto

System wynagradzania pracownik贸w na tym stanowisku: Czasowy ze stawk膮 miesi臋czn膮

Nazwa stanowiska:
M艁ODSZY ASYSTENT DO SPRAW ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Miejscow艣膰, w kt贸rej pracownik b臋dzie pracowa艂: Boles艂awiec

Wojew贸dztwo, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: dolno艣l膮skie

Powiat, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: boles艂awiecki

Gmina, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: Boles艂awiec

Pa艅stwo, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: Polska

Zaw贸d: in偶ynier budownictwa - budownictwo og贸lne

Forma zatrudnienia: Umowa o prac臋

Wysoko艣膰 wynagrodzenia i typ stawki: od 2聽000 PLN

Data rozpocz臋cia pracy: 02.05.2016

Wymagane wykszta艂cenie dla kandydat贸w na to stanowisko: wy偶sze (w tym licencjat), techniczne

Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydat贸w: Dok艂adno艣膰

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Terminowo艣膰

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Dobra organizacja pracy w艂asnej

Wymagane uprawnienia / certyfikaty:
Umiej臋tno艣膰 logicznego formu艂owania tre艣ci pism urz臋dowych

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Gotowo艣膰 do podnoszenia kwalifikacji

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Samodzielno艣膰

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Zdolno艣膰 analitycznego my艣lenia

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Umiej臋tno艣膰 pracy w zespole

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Komunikatywno艣膰

Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera

Dodatkowe informacje odno艣nie wymaga艅 dla kandydat贸w na to stanowisko:
Wykszta艂cenie wy偶sze techniczne drugiego stopnia w kierunku in偶ynier budownictwa, in偶ynierii 艣rodowiska instalacje sanitarne, maj膮ce zastosowanie w realizacji zada艅 Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej. Znajomo艣膰 przepis贸w: ustawy o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290.), ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), Kodeksu post臋powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 23), umiej臋tno艣膰 analitycznego i syntetycznego my艣lenia i logicznego formu艂owania tre艣ci pism urz臋dowych, sprawna obs艂uga komputera, dobra organizacja pracy w艂asnej i umiej臋tno艣膰 pracy w zespole, dok艂adno艣膰, terminowo艣膰, samodzielno艣膰 i komunikatywno艣膰, gotowo艣膰 do podnoszenia kwalifikacji.

Nazwa pracodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Spos贸b aplikowania: bezpo艣rednio do pracodawcy

Nazwa urz臋du publikuj膮cego og艂oszenie o prac臋: Powiatowy Urz膮d Pracy w Boles艂awcu

Adres pracodawcy:
G贸rnik贸w 8, 59-700 Boles艂awiec, powiat: boles艂awiecki, woj: dolno艣l膮skie

J臋zyk aplikacji o prac臋: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. list motywacyjny,2. 偶yciorys,3. kserokopie 艣wiadectw pracy,4. kserokopie dyplom贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,5. o艣wiadczenie o niekaralno艣ci.Oferty nale偶y sk艂ada膰 sekretariacie PSSE w Boles艂awcu ul. G贸rnik贸w 8 w terminie do 29 kwietnia 2016 r.(data wp艂ywu)lub e-mailem, psse.boleslawiec (at) pis.gov.plPo up艂ywie terminu sk艂adania ofert, komisja dokona ich oceny formalnej, merytorycznej oraz wytypuje kandydat贸w (przynajmniej 3 osoby) do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.Kandydaci spe艂niaj膮cy oczekiwane wymagania, zostan膮 zaproszeni na rozmow臋 kwalifikacyjn膮. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych nast臋puj膮cej klauzuli:Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

Spos贸b przekazania dokument贸w aplikacyjnych:
Preferowane formy kontaktu: osobi艣cie, e-mail, poczta

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Wojew贸dztwo pracodawcy: dolno艣l膮skie

Powiat pracodawcy: boles艂awiecki

Gmina pracodawcy: Boles艂awiec

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowo艣膰 pracodawcy: Boles艂awiec

Ulica pracodawcy: G贸rnik贸w

Numer budynku pracodawcy: 8

Oferta zg艂oszona przez: Powiatowy Urz膮d Pracy w Boles艂awcu

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych: 0

Zaw贸d wykonywany przez pracownika: in偶ynier budownictwa - budownictwo og贸lne

Data dodania oferty pracy: 14.04.2016

Oferta pracy wa偶na do: 29.04.2016

Data udost臋pnienia oferty pracy: 14.04.2016

Data przyj臋cia oferty pracy: 14.04.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

M艁ODSZY IN呕YNIER AUTOMATYKI - od 2聽100 PLN

Nadz贸r nad oprogramowaniem, opracowanie dokumentacji nowych linii produkcyjnych, zakup narz臋dzi i maszyn, analiza kosz贸w prowadzonych zakup贸w, analiza defektywno艣ci maszyn
LG ELECTRONICS M艁AWA SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2018-05-08 - M艂awa (mazowieckie)

ROBOTNIK WYSYPISKA/ WAGOWY - 2聽200 - 2聽600 PLN

obs艂uga petenta, obs艂uga wagi, praca przy komputerze, drobne prace porz膮dkowe
PRZEDSI臉BIORSTWO US艁UG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH Sp.z o.o - 2017-07-13 - Strzelce Opolskie (opolskie)

M艁ODSZY KIEROWNIK DO SPRAW PRODUKCJI - od 3聽500 PLN

nadz贸r nad prac膮 podleg艂ego personelu, nadz贸r nad bie偶膮c膮 produkcj膮, opracowywanie wydzia艂owych plan贸w produkcji w porozumieniu z przedstawicielami innych dzia艂贸wzapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego
FINE ALTECH M艁AWA SP. Z O.O. - 2017-06-22 - M艂awa (mazowieckie)

MURARZ-TYNKARZ - od 2聽600 PLN

jw
kontakt przez PUP - 2017-05-19 - Warszawa (mazowieckie)

SZWACZKA - od 2聽100 PLN

szycie sukienek wizytowych
"ELSTON" Jacek M艂otkowski - 2017-11-24 - Brzeziny (艂贸dzkie)

M艁ODSZY ASYSTENT FIZJOTERAPEUTA - od 2聽000 PLN

udzielanie 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych, wsp贸艂praca z lekarzami, ustalanie harmonogram贸w zaj臋膰 rehabilitacyjnych, prowadzenie dokumentacji.
kontakt przez PUP - 2016-10-28 - Jastrz臋bie-Zdr贸j (艣l膮skie)

M艁ODSZY OPERATOR LINII EKSTRUZJI - POMOCNIK - 2聽200 - 2聽400 PLN

Obs艂uga maszyn linii ekstruzji, pomoc przy produkcji, wyrob贸w z tworzyw sztucznych.
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. - 2017-02-07 - Legnica (dolno艣l膮skie)

M艁ODSZY MONTER/MONTERKA - od 13,5 PLN

Produkcja. Obr贸bka kabli, kontrola jako艣ci, pakowanie produkt贸w.Praca na trzy zmiany, 6-14, 14-22, 22-6.
kontakt przez PUP - 2016-11-09 - Stryk贸w (艂贸dzkie)

PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU - od 2聽100 PLN

sortowanie makulatury
DATA PROFESSIONAL Grzegorz Wrona - 2018-03-12 - Krak贸w (ma艂opolskie)

M艁ODSZY OPERATOR MASZYN - od 2聽800 PLN

- Obs艂uga maszyn,- Kontakt telefoniczny: 601-963-293 lub osobisty w biurze PROGRES Sp贸lka z o.o. Tczew ul.Armii Krajowej 20
Progres Sp贸艂ka z Ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp. K - 2018-03-14 - Tczew (pomorskie)

M艁ODSZY REFERENT - 997,4 PLN

Przygotowywanie za艂膮cznik贸w i kompletowanie dokumentacji do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, podzia艂u nieruchomo艣ci oraz decyzji 艣rodowiskowych. Udzia艂 w pracach zwi膮zanych z wydawaniem zezwole艅 na zaj臋cia pasa drogowego dr贸g oraz naliczaniem op艂at za zaj臋cia pasa drogowego dr贸g gminnych.
kontakt przez PUP - 2017-05-26 - Sucho偶ebry (mazowieckie)

M艁ODSZY INSTRUKTOR/M艁ODSZY INSPEKTOR DS. INFORMATYKI I 艁膭CZNO艢CI - W ZALE呕NO艢CI OD POSIADANEGO POZIOMU WYKSZTA艁CENIA - 3聽036 - 3聽485 PLN

Administrowanie serwerami (Windows Server oraz Linux), utrzymanie ci膮g艂o艣ci dzia艂ania infrastruktury teleinformatycznej w zakresie sieci rozleg艂ej i lokalnej, doradztwo i bie偶膮ca pomoc u偶ytkownikom, wdra偶anie nowych system贸w na potrzeby SW.
ZAK艁AD KARNY W WIERZCHOWIE - 2017-11-09 - Wierzchowo (zachodniopomorskie)

M艁ODSZY SPECJALISTA DS. SZKOLE艃 - do 5聽400 PLN

Tworzenie ofert handlowych dla nowych i istniej膮cych klient贸w, wykonywanie zada艅 maj膮cych na celu osi膮gni臋cie za艂o偶e艅 biznesu (nadawanie odpowiednich priorytet贸w), identyfikowanie i rozwi膮zywanie problem贸w zwi膮zanych z us艂ug膮 i kontami klient贸w, wyszukiwanie nowych mo偶liwo艣ci biznesowych, wsparcie innych wsp贸艂pracownik贸w oraz prze艂o偶onego
kontakt przez PUP - 2017-08-18 - Krak贸w (ma艂opolskie)

M艁ODSZY MAGAZYNIER - 2聽700 - 3聽000 PLN

- Dbanie o prawid艂owy obieg towar贸w, rozmieszczenie towaru w pomieszczeniach magazynowych,-Utrzymanie porz膮dku na stanowisku pracy,-Przestrzeganie wewn臋trznych instrukcji i procedur.-Miejsce pracy: Pruszcz Gda艅ski,-Kontakt telefoniczny 795-426-702.
ASSEL SP Z O.O - 2016-11-17 - Pruszcz Gda艅ski (pomorskie)

M艁ODSZY OPERATOR MASZYN - od 1聽850 PLN

-Obs艂uga maszyn produkcyjnych,-kontakt telefoniczny 508-009-880, e-mail: szymon.tybus (at) workservice.pl
WORK SERVICE SP脫艁KA AKCYJNA - 2016-02-16 - Tczew (pomorskie)

M艁ODSZY DRUKARZ - do 2聽400 PLN

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO DRUKU NA OS艁ONKACH SZTUCZNYCH I CELULOZOWYCH, OBS艁UGA MASZYN DO DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO.
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. - 2017-03-20 - Legnickie Pole (dolno艣l膮skie)

MALARZ BUDOWLANY - od 1聽200 PLN

Przygotowanie r贸偶nych rodzaj贸w pod艂o偶y pod malowanie, przygotowanie gruntownik贸w i farb, malowanie powierzchni 艣cian, sufit贸w, elewacji, pokrycia dach贸w, stolarki i 艣lusarki budowlanej, konstrukcji i element贸w metalowych.
kontakt przez PUP - 2017-12-04 - 艁omianki (mazowieckie)

M艁ODSZY BIBLIOTEKARZ - 997,4 PLN

Wykszta艂cenie 艣rednie.
kontakt przez PUP - 2017-02-03 - N臋dza (艣l膮skie)

M艁ODSZY SPECJALISTA DS. USPRAWNIE艃 W PROCESACH - od 7聽000 PLN

Uczestniczy w procesie ksi臋gowania faktur za zakup towar贸w, materia艂贸w, surowc贸w, inwestycji i us艂ug realizowanych przez sp贸艂ki, dla kt贸rych Centrum prowadzi ksi臋gi rachunkowe; uczestniczy w procesie ksi臋gowania i rozliczania podr贸偶y s艂u偶bowych i wydatk贸w pracowniczych tych sp贸艂ek, buduje mo偶liwo艣ci doskonalenia proces贸w poprzez realizacj臋 szkole艅 i rozwoju ludzi, ocenia 藕r贸d艂a usprawnie艅 procesowych (wyniki audytu, zmiany techniczne, zaanga偶owanie w poprawy projekt贸w; zapewnienie referencyjnej zawarto艣ci i wiedzy oraz doradzanie zespo艂om projektowym, kt贸re realizuj膮 projekty w zakresie metod CPI, wsp贸艂praca z wewn臋trznymi udzia艂owcami , uczestniczy w weryfikacji i kontroli formalno-rachunkowej ksi臋gowanych faktur, wsp贸艂dzia艂a przy wykonywaniu prawid艂owych raport贸w dla kadry kierowniczej, wsp贸艂dzia艂a w zakresie zapewniania zgodno艣ci ksi臋gowanych wydatk贸w z przepisami podatkowymi, wsp贸艂dzia艂a z dzia艂ami ksi臋gowo艣ci bankowej oraz dzia艂ami ksi臋gowo艣ci skarbowej w cel 艣ci膮gania nale偶no艣ci, bierze udzia艂 w pracach zwi膮zanych z zamkni臋ciem miesi膮ca
kontakt przez PUP - 2017-01-27 - Krak贸w (ma艂opolskie)

M艁ODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZAST臉PCZEJ - do 2聽000 PLN

opiekaw rodzianch zast臋pczych
kontakt przez PUP - 2017-05-24 - Przasnysz (mazowieckie)

DORADCA KLIENTA - 997,4 PLN

Zgodnie z programem sta偶u Dzia艂 Ogrodniczy
kontakt przez PUP - 2016-02-12 - Bielsko-Bia艂a (艣l膮skie)

KSI臉GOWY - od 2聽500 PLN

Znajomo艣膰 zasad rachunkowo艣ci, prawa podatkowego, samodzielne prowadzenie ksi膮g rachunkowych, dobra znajomo艣膰 przepis贸w podatkowych, umiej臋tno艣膰 sporz膮dzenia sprawozda艅 finansowych, deklaracji podatkowych, znajomo艣膰 ksi臋gowych program贸w. Mile widziana znajomo艣膰 programu "SYNFONIA", "GRATYFIKANT"
Piekarnia Mistrza Jana Jan Nowak - 2017-11-14 - Biedaszki Ma艂e (warmi艅sko-mazurskie)

PROGRAMISTA OBRABIAREK CHIRON - od 3聽000 PLN

Programowanie obrabiarek CHIRON, przezbrajanie maszyn, korygowanie wymiar贸w
Alu-Druckguss Sp. z o. o. - 2016-08-10 - Nowa S贸l (lubuskie)

M艁ODSZY ASYSTENT - 997,4 PLN

wg harmonogramu
kontakt przez PUP - 2016-03-09 - Krak贸w (ma艂opolskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

Sprzedawca, obs艂uga komputera,
kontakt przez PUP - 2017-07-27 - D膮browa Tarnowska (ma艂opolskie)

M艁ODSZY PROGRAMISTA - 4聽000 - 6聽000 PLN

Tworzenie oprogramowania g艂贸wnie dla system贸w wbudowanych. Wsp贸艂praca z klientami/ przygotowanie specyfikacji.
ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA - 2018-04-04 - Gajewo (warmi艅sko-mazurskie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 13 PLN

Doz贸r mienia - praca dodatkowa (od 20 do 60 godzin miesi臋cznie). Praca w r贸偶nych godzinach w zalezno艣ci od obiektu. Oferta dost臋pna w sali F, A. Oferta przeznaczona tak偶e dla os贸b z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci.
AGENCJA "SOLID SECURITY" Sp. z o.o. - 2017-02-01 - Wroc艂aw (dolno艣l膮skie)

REFERENT W DZIAL. EGZEKU.ADM. EA ST(POWER) US 艢R脫DMIE艢CIE - 997,4 PLN

wprowadzanie do systemu EGAPOLTEX informacji o dor臋czeniu zawiadomie艅 o zaj臋ciu lub o przeszkodach w realizacji zaj臋c, czynno艣ci innych organz贸w egzekucyjnych oraz naleznych za nie koszt贸w egzekucyjnych, czynno艣ci pomocnicze
kontakt przez PUP - 2016-03-21 - 艁贸d藕 (艂贸dzkie)

KONSERWATOR CZ臉艢CI / SPRZ臉TU - od 2聽000 PLN

Drobnne naprawy instalacji wewn臋trznych . Wykonywanie drobnych prac remontowych .
kontakt przez PUP - 2017-10-20 - Kartuzy (pomorskie)