Praca Bolesławiec - oferty pracy (3)poprzednia strona
następna strona
REFERENT CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINIE. - od 3 000 PLN

Znajomość i stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem" oraz rozporządzeń do ww. ustawy; prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: przyjmowanie i sprawdzanie pod względem kompletności wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wprowadzanie wniosków do programu w celu realizacji wymienionych świadczeń, przygotowywanie decyzji administracyjnych/przyznających, zmieniających, odmownych, nienależnie pobranych , postanowień, prowadzenie niezbędnej korespondencji z klientami , sporządzanie i rozliczanie list wpłat przedmiotowych świadczeń , naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, współpraca z księgowością; załatwianie innych spraw związanych z przyjmowaniem świadczeń: współpraca z komornikiem sądowym i klientem w zakresie informacji mających wpływ na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie czynności niezbędnych w celu wyegzekwowania wywiązywania się ze swoich zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych; przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych poprzez: prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, kierowanie wniosków do organów właściwych dłużników alimentacyjnych o podjęcie działań, sporządzanie wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy o aktywizację zawodową dłużników, prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz decyzji o rozłożeniu na raty lub umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego, prowadzenie metryczki sprawy zakładanej każdorazowo przy wszczęciu postępowania, kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, kierowanie wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego, przyjmowanie i wysyłanie od wołań od decyzji administracyjnych dłużników alimentacyjnych do Kolegium Odwoławczego, pod nieobecność kierownika centrum wprowadzanie i systematyczna aktualizacja danych dotyczących dłużników alimentacyjnych w Krajowym Rejestrze dłużników; współpraca z księgowością , innymi ośrodkami pomocy społecznej , urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku: poniedziałek w godz. 07:30-17:00, wtorek - czwartek w godz. 07:30-15:30, piątek w godz. 07:30-14:00. Praca w Centrum Świadczeń Rodzinie w budynku Urzędu Miasta ul. Pl. Piłsudskiego 1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu - 2020-03-09 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWY - od 2 600 PLN

Załadunek i rozładunek towaru, składowanie wyrobów gotowych, kompletowanie i wysyłka zamówień przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych. Praca w systemie jednozmianowym.Dodatkowe informacje: możliwość zakwaterowania, dowóz przez pracodawcę do miejsca pracy. Dofinansowanie do świadczeń sportowo - rekreacyjnych, ekwiwalent na wypoczynek "wczasy pod gruszą", system zapomóg dla pracowników, świadczenia świąteczne, pikinik pracowniczy.
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec w Bolesławcu Sp. z o.o. - 2020-03-06 - Bolesławiec (dolnośląskie)

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - od 25,07 PLN

Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem : asystowania w codziennych czynnościach życiowych; podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym( w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny); asystowanie w załatwieniu spraw urzędowych ( w tym pomocy w wypełnnianiu dokumentów); wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia ( w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowywaniu się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą ); motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań; towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków; wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego; podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewniania optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej; doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem; diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej, i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier ( psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych)Praca 7 dni w tygodniu, w godzinach 07:00-22:00, wysokość wynagrodzenia 25,07 zł brutto/ godz, umowa zlecenie, praca na terenie Bolesławca ( w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb), w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu - 2020-03-06 - Bolesławiec (dolnośląskie)

MAGAZYNIER - od 3 500 PLN

Przyjmowanie gotowych wyrobów do magazynu, kompletowanie towaru do wysyłek, załadunek towaru na środki transportu, pomoc przy obsłudze zagadnień handlowych, obsługa programu komputerowego, współodpowiedzialność materialna.Dodatkowe informacje: możliwość zakwaterowania, dowóz przez pracodawcę do miejsca pracy. Dofinansowanie do świadczeń sportowo - rekreacyjnych, ekwiwalent na wypoczynek "wczasy pod gruszą", system zapomóg dla pracowników, świadczenia świąteczne, pikinik pracowniczy.
Zakłady Ceramiczne Bolesławiec w Bolesławcu Sp. z o.o. - 2020-03-06 - Bolesławiec (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW - od 2 600 PLN

obsługa klientów, sprzedaz samochodów, przygotowywanie aut do sprzedaży
kontakt przez PUP - 2020-03-05 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 600 PLN

Montaż armatury sanitarnej, umowa o pracę na czas nieokreślony, praca wykonywana w systemie jednozmianowym w godzinach 07:00-15:00 . Wysokość wynagrodzenia 2600 zł brutto. Miejsce wykonywania pracy : teren całego kraju -delegacja
Firma Ogólnobudowlana Arkadiusz Rostkowski - 2020-03-04 - Bolesławiec (dolnośląskie)

INSTRUKTOR GRY SQUASH - od 2 600 PLN

Nauka gry w Squash, doskonalenie gry w Squash . Umowa o pracę na czas określony, praca wykonywana w systemie jednozmianowym w godzinach 13:00-21:00.
Bikestacja Spółka Cywilna, Łukasz Ryż, Rafał Iwan - 2020-03-04 - Bolesławiec (dolnośląskie)

MECHANIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - od 2 600 PLN

Pracownik warsztatu samochodowego, naprawa pojazdów, wymiana opon, praca w systemie dwuzmianowym, proponowane wynagrodzenie 2600 zł + premia.
Magma Sp. z o.o. - 2020-03-04 - Bolesławiec (dolnośląskie)

WULKANIZATOR - od 4 200 PLN

Praca na stanowisku wulkanizator. Umowa o pracę na czas określony, jedna zmiana w godzinach 09:00-17:00, proponowane wynagrodz
Automyjnia Elżbieta Kłonicka - 2020-03-03 - Bolesławiec (dolnośląskie)

KIEROWNIK PRODUKCJI W PRZEMYŚLE - od 2 600 PLN

Kontrola i koordynowanie podległego personelu, dbanie o wysoką jakość produkcji, oraz dotrzymanie przepisów BHP pracowników.
''VOLDEM'' EXPORT IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-03-03 - Bolesławiec (dolnośląskie)

KSIĘGOWA - od 3 200 PLN

Księgowanie dokumentów. Praca w systemie jednozmianowym w godzinach 07:00-15:00 , pierwsza umowa o pracę na okres próbny. Proponowane wynagrodzenie 3200 zł brutto. Miejsce wykonywania pracy Bolesławiec, ul. Kościuszki 60
"EKONAFT" BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-03-03 - Bolesławiec (dolnośląskie)

ASYSTENT DO SPRAW ZGODNOŚCI - od 2 750 PLN

Wykonywanie inwentaryzacji częściowych i dbałość o zgodność cen na sklepie, praca w systemie jednozmianowym w godzinach 06.00-14.00, proponowane wynagrodzenie 2750 zł
Tesco Polska Sp. z o.o. - 2020-03-03 - Bolesławiec (dolnośląskie)

POMOCNIK LAKIERNIKA - 2 600 - 3 500 PLN

Przygotowywanie ( szpachlowanie , szlifowanie i oklejanie) do malowania wózka widłowego. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna na czas określony maksymalnie 33 miesiące/ potem umowa na czas nieokreślony . Praca w systemie jednozmianowym. Wysokość wynagrodzenia 2600 -3500 złotych brutto. Miejsce wykonywania pracy 59-700 Bolesławiec , ul. Hutnicza 5A.
Bkm Serwis Sp. z o.o. - 2020-03-03 - Bolesławiec (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY MIĘSNEJ - od 3 500 PLN

Praca na stanowisku - pracownik na stoisku mięsnym. Praca w systemie dwuzmianowym 06.00 - 14.00 i 14.00 - 22.00. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa o pracę na czas określony. Wysokość wynagrodzenia 3500 złotych brutto. Miejsce wykonywania pracy 59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 31 - sklep Lewiatan.
Danmar Marian Jabłoński - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PIEKARZ - 2 600 - 3 000 PLN

Piekarz, praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 09.00-17.00, 22.00-06.00, proponowane wynagrodzenie 2600 zł - 3000 zł brutto.
Piekarstwo Cukiernictwo Korczowski Zbigniew - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

SPECJALISTA/ REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ I PLANOWANIA PRODUKCJI - 2 600 - 3 500 PLN

Kontakt z klientem zagranicznym, przyjmowanie zamówień, współpraca z działem Rozwoju Produktu, technologami, prace związane z planowaniem produkcji. Praca w systemie jednozmianowym w godzinach 07:00-15:00, umowa o pracę na czas określony. Wysokość wynagrodzenia od 2600 -3500 złotych brutto.
Bader Polska Spółka z o.o. - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

MECHANIK/OPERATOR MASZYN - 3 000 - 3 360 PLN

Bieżąca obsługa oczyszczalni ścieków, wykonywanie podstawowych przeglądów, konserwacji i napraw. Praca w systemie trzyzmianowym, pierwsza umowa o pracę na okres próbny, kolejna na czas określony. Wysokość wynagrodzenia 3000-3360 złotych brutto.
Bader Polska Spółka z o.o. - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

KASJER - SPRZEDAWCA - od 3 400 PLN

Praca na stanowisku kasjer - sprzedawca. Obsługa klienta, ekspozycja towarów, sprzedaż. Praca w systemie dwuzmianowym w godz 06:00-14:00 i 14:00-22:00, praca w Bolesławcu, ul. Łasicka 31 - sklep Lewiatan. Proponowane wynagrodzenie 3400 zł brutto
Danmar Marian Jabłoński - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

STAŻYSTA - 1 033,7 PLN

Czynności sekretarskie, obsługa korespondencji, rozpisywanie sesji, segregacja poczty, obsługa urządzeń biurowych i komputera
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

ELEKTROMONTER - od 19 PLN

Utrzymywanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie PWiK w Bolesławcu sp. z o.o.(przepompowywanie ścieków/stacje uzdatniania wody) - obszar Miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń. Pierwsza umowa o pracę na okres próbny, kolejna na czas nieokreślony, system pracy dwuzmianowy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

KIEROWNIK ZMIANY W FABRYCE SKÓR - 3 500 - 4 500 PLN

Nadzór nad właściwą realizacją procesów produkcyjnych. Praca w systemie dwuzmianowym lub trzyzmianowym, pierwsza umowa o prace na okres próbny, kolejna na czas określony. Proponowane wynagrodzenie od 3500 - 4500 złotych brutto.
Bader Polska Spółka z o.o. - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

CUKIERNIK - 2 600 - 3 000 PLN

Cukiernik, praca w systemie jednozmianowym w godzinach 06.00-14.00, proponowane wynagrodzenie: 2600 zł - 3000 zł
Piekarstwo Cukiernictwo Korczowski Zbigniew - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA - 2 600 - 3 500 PLN

Kontakt z klientem zagranicznym - częste wyjazdy służbowe, wsparcie w rozwiązywaniu, problemów, jakościowych, weryfikacja zasadności reklamacji klienta, przekazywanie informacji o reklamacjach wewnętrznych firm, tworzenie statystyk, praca w systemie jednozmianowym w godzinach 07:00-15:00, pierwsza umowa na okres próbny kolejna na czas określony. Wysokość wynagrodzenia od 2600-3500 złotych brutto.
Bader Polska Spółka z o.o. - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomeszczeń, dbałość o porządek. praca w systemie jednozmianowym w godzinach 08.00-16.00 lub 09.00-17.00.
Piekarstwo Cukiernictwo Korczowski Zbigniew - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

STAŻYSTA - 1 033,7 PLN

Czynności sekretarskie, obsługa korespondencji, rozpisywanie sesji, segregacja poczty, obsługa urządzeń biurowych i komputera
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Bolesławiec (dolnośląskie)

DORADCA KLIENTA - od 2 750 PLN

Dotowarowanie, dbałość o mienie pracodawcy, minimalizacja strat, pierwsz umowa na czas określony, następna na czas nieokreślony, praca w systemie jednozmianowym w godzinach 06.00-14.00.
Tesco Polska Sp. z o.o. - 2020-02-28 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PRACOWNIK PRZYJĘCIA TOWARU - od 2 750 PLN

Przyjmowanie dostaw, minimalizacja strat, dbałość o porządek na magazynie, pierwasz umowa na czas określony, następna na czas nieokreślony, praca w systemie jednozmianowym w godzinach 06.00 - 14.00.
Tesco Polska Sp. z o.o. - 2020-02-28 - Bolesławiec (dolnośląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - 3 500 - 5 000 PLN

Prace przy utrzymaniu terenów zielonych. Praca w ramach umowy na czas nieokreślony. Proponowane wynagrodzenie od 3500 zł brutto do 5000 zł brutto miesięcznie.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M&M S.C. M. Zgodziński, R. Zgodziński - 2020-02-27 - Bolesławiec (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - od 3 150 PLN

Praca na stanowisku nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Sytem pracy jednozmianowy w godzinach 08:00-16:00, proponowane wynagrodzenie 3135 zł brutto. Miejsce wykonywania pracy 59-700 Bolesławiec, ul. Sikorskiego 2
Oxpress Sp. z o.o. - 2020-02-27 - Bolesławiec (dolnośląskie)

poprzednia strona
następna strona

Wybierz powiat