Praca INFORMATYK Kędzierzyn-Koźle MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko: INFORMATYK

Wynagrodzenie: od 1 200 PLN

Zakres obowiązków: 1. Administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem.2. Administrowanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.3. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych.4. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych, rejestracja użytkowników.5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów aktów wykonawczych do w/w ustawy.6. Przygotowywanie specyfikacji technicznej koniecznej do zakupów sprzętu komputerowego, części oprogramowania, licencji, aktualizacji programów w porozumieniu z kierownikami działów.7. Opracowanie i aktualizowanie planu informatyzacji Ośrodka.8. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.9. Nadzór, wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.10. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.11. Przeprowadzanie instruktaży dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

Data publikacji: 2016-03-10

Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

Pracodawca: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
MIKOŁAJA REJA 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
1. Administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem.2. Administrowanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.3. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych.4. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych, rejestracja użytkowników.5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów aktów wykonawczych do w/w ustawy.6. Przygotowywanie specyfikacji technicznej koniecznej do zakupów sprzętu komputerowego, części oprogramowania, licencji, aktualizacji programów w porozumieniu z kierownikami działów.7. Opracowanie i aktualizowanie planu informatyzacji Ośrodka.8. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.9. Nadzór, wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.10. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.11. Przeprowadzanie instruktaży dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 0.5

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 20

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 1 200 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku:
1200 zł brutto miesięcznie + dodatek za wieloletnią prace w wysokości maksymalnej do 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: INFORMATYK

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Kędzierzyn-Koźle

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: opolskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: kędzierzyńsko-kozielski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Kędzierzyn-Koźle

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: administrator systemów komputerowych

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 1 200 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania - inne: I Wymagania niezbędne:1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Nieposzlakowana opinia.5. Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka.6. Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku informatyka.II Wymagania dodatkowe:1. Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych.2. Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników.3. Umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi, w tym znajomość zasad bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, baz danych.4. Biegła znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux, pakietów Microsoft Office i Libre Office.5. Znajomość MYSQL i innych podobnych narzędzi.6. Predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.Zakres obowiązków: 1. Administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem.2. Administrowanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.3. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych.4. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych, rejestracja użytkowników.5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów aktów wykonawczych do w/w ustawy.6. Przygotowywanie specyfikacji technicznej koniecznej do zakupów sprzętu komputerowego, części oprogramowania, licencji, aktualizacji programów w porozumieniu z kierownikami działów.7. Opracowanie i aktualizowanie planu informatyzacji Ośrodka.8. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.9. Nadzór, wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.10. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.11. Przeprowadzanie instruktaży dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, ochrony i bezpieczeństwa danych.Inne informacje dotyczące oferty: 1. Praca w Dziale Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2a.2. Bezpośredni przełożony kierownik działu.3. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin tygodniowo.4. Praca pod względem obciążeń fizycznych jest zaliczana do prac lekkich, siedzących.5. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres nie przekraczający6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w trybie natychmiastowym. 7. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek kierownika działu, Dyrektor może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

Nazwa pracodawcy: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Adres pracodawcy:
MIKOŁAJA REJA 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (CV).2. List motywacyjny.3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).4. Kwestionariusz osobowy PLIK DO POBRANIA 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych PLIK DO POBRANIA.* 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia bez zbędnej zwłoki stosownego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny) PLIK DO POBRANIA.* 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb dokonania naboru pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) PLIK DO POBRANIA.* 8. Ewentualnie kserokopie opinii, referencji, świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).PLIK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MOPS-KKOZLE.PL, ZAKŁADKA PRACA W MOPS-NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE-ROK 2016-NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA NA 1/2 ETATU Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzyn Koźle ul. Mikołaja Reja 2a, pokój nr 2 (I piętro) w godz. 7.00 15.00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka w terminie do dnia 21.03.2016 r.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: opolskie

Powiat pracodawcy: kędzierzyńsko-kozielski

Gmina pracodawcy: Kędzierzyn-Koźle

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Kędzierzyn-Koźle

Ulica pracodawcy: MIKOŁAJA REJA

Numer budynku pracodawcy: 2A

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: administrator systemów komputerowych

Data dodania oferty pracy: 10.03.2016

Oferta pracy ważna do: 21.03.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 10.03.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 10.03.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

SPAWACZ - do 1 850 PLN

Spawanie rurociągów ciśnieniowych.
MARIUSZ WITAMBORSKI "WIT-SPAW" USŁUGI SPAWALNICZO-MONTERSKIE - 2016-08-17 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MURARZ - od 2 500 PLN

Mile widziane doświadczenie zawodowe.Wysokość proponowanego wynagrodzenia do ustalenia bezpośrednio z pracodawcą (zależne od posiadanych umiejętności, kwalifikacji zawodowych, uprawnień itp.).Praca wg zleceń firmy - głównie Polska i Niemcy
FPH "Domlex" Leszek Klimanek - 2016-08-19 - Dziergowice (opolskie)

INFORMATYK - od 3 500 PLN

obsługa programów aplikacyjnych oraz administrowanie baz danych w języku hindi
kontakt przez PUP - 2016-08-19 - Wólka Kosowska (mazowieckie)

OPERATOR MASZYN KONWENCJONALNYCH - do 18 PLN

Obsługa oraz konserwacja maszyn, narzędzi skrawających, przyrządów pomiarowych. Dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek. Obsługa maszyn tj. frezarka bramowa, tokarka karuzelowa, wiertarka pionowa. Opracowywanie oraz modyfikacja programów obróbki na potrzeby obróbki prostych detali. Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem oraz szkiców prostych detali. Kontrola międzyoperacyjna oraz ostateczna wyrobu. Analizowanie dokumentacji techniczno-technologicznej.Pracodawca oferuje:- stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej- ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej- atrakcyjne wynagrodzenie; współpracę z zaangażowanym zespołem
KOFAMA KOŹLE S.A. - 2017-05-12 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 1 850 PLN

praca w Zdzieszowicach
SolidSecurity - 2016-10-17 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KUCHARZ KUCHNI CHIŃSKIEJ - do 3 300 PLN

SAMODZIELNA PRACA NA STANOWISKU KUCHARZA KUCHNI CHIŃSKIEJ
ALLINONE KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-02-16 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

OPIEKUN - do 2 010 PLN

Praca z osobami starszymi.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2016-12-12 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

RECEPCJONISTA-OBSŁUGA HOTELU - od 1 850 PLN

OBSŁUGA HOTELU W ZAKRZOWIE
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. - 2015-11-30 - Zakrzów (opolskie)

MISTRZ PROCENTOWY - do 11,56 PLN

Klasyfikacja i ocena jakości każdej partii dostarczonych buraków- ustalenie czy dostarczona partia buraków odpowiada określonym wymogom- określenie procentu zanieczyszczeń w sposób i metodą uzgodnioną od dostawcy- odnotowanie w zeszycie ewidencji zanieczyszczeń wyników oceny- przestrzeganie zasad bhp
SONPRO INTERIM BPO - 2016-08-25 - Ciężkowice (opolskie)

INFORMATYK - 997,4 PLN

Serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, konserwcaja sprzętu komputerowego, bieżąca obsługa helpdesk użytkowników systemu komputerowego.Wykształcenie średnie, samodzielność, punktualność, dokładność.
kontakt przez PUP - 2016-09-08 - Racibórz (śląskie)

MISTRZ/KIEROWNIK WYDZIAŁU MONTAŻU - 4 500 - 5 500 PLN

organizowanie, nadzorowanie procesu produkcyjnego, planowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą podległego zespołu pracowników, nadzór nad jakościa i terminowością zleceń produkcyjnych, współpraca z utrzymaniem ruchu w zakresie sprawności technicznej maszyn, udział w planowaniu budżetu produkcyjnego oraz odpowiedzialność za kontrole kosztów produkcyjnych, kontrola zasad przestrzegania przepisów BHP i p.poż przez podległych pracowników, ocena i rozliczenie podległych pracowników, tworzenie niezbędnych analiz i raportów.
KOFAMA Koźle S.A. - 2016-01-14 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MALARZ - do 17 PLN

Malowanie konstrukcji stalowych maszyn i urządzeń w komorze lakierniczej za pomocą agregatu hydrodynamicznego. Przygotowanie elementów do piaskowania. Czyszczenie elementów stalowych metodą piaskowania i śrutowania w komorze. Podłączanie sprzętu do piaskowania oraz rozłączanie po zakończeniu pracy. Wykonywanie czyszczenia strumieniowo-ściernego wyznaczonego obszaru. Usuwanie zużytego ścierniwa z oczyszczonej powierzchni. Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń i przyrządów.
KOFAMA Koźle S.A. - 2016-11-15 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INFORMATYK - od 3 000 PLN

Monitoring, konfiguracja sieci i urządzeń LAN, przełączniki, UTMZarządzanie serwerami opartymi na systemach Windows Serwer 2012R2, LinuxZarządzanie środowiskiem MS Active DirectoryZnajomość mechanizmów wirtualizacji (Oracle OVM, Hyper-V)Instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla potrzeb użytkowników (PC, drukarki, urządzenia mobilne), tworzenie dokumentacji technicznej.Wsparcie techniczne użytkowników, diagnozowanie, rozwiązywanie problemów IT zgodnie z priorytetami i procedurami, Helpdesk.
Szpital Powiatowy Zawiercie - 2016-08-03 - Zawiercie (śląskie)

KIEROWCA AUTOCYSTERNY - do 2 500 PLN

Przewóz produktów chemicznych, przewóz towarów niebezpiecznych.
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "AUTOZAK" Sp. z o.o. - 2017-09-11 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRACOWNIK BIUROWY - STAŻ - 997,4 PLN

OBSŁUGA KLIENTA, OBSŁUGA KOMPUTERA I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, NADZÓR NAD OBIEGIEM DOKUMENTÓW
kontakt przez PUP - 2016-07-18 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KIEROWNIK REFERATU INWESTORSKIEGO - ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU - do 3 800 PLN

Wykonywanie określonych w Regulaminie Organizacyjnym zadań Wydziału Inwestycji,Remontów i Eksploatacji, a w szczególności:1) organizacja i nadzorowanie pracy referatu inwestorskiego w wydziale inwestycji,remontów i eksploatacji;2) pełnienie funkcji zastępcy kierownika wydziału;3) planowanie i organizacja pracy oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym pod względemmerytorycznym oraz formalno-prawnym prowadzonych spraw;4) koordynowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez referat;5) prowadzenie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;6) przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, pracegeodezyjne, geologiczne;7) negocjowanie warunków umów na prace j.w.;8) kontrola prawidłowości rozliczania wykonanych robót z umową;9) rozliczanie pod względem formalnym i finansowym umów o prace j.w.;10) bieżąca analiza kosztów ponoszonych na realizowane inwestycje;11) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót pod względem formalnoprawnym;12) rozwiązywanie problemów związanych z interwencjami w zakresie prowadzonych zadańinwestycyjnych i remontowych;13) uczestniczenie w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzyganiatechnicznych spraw budowy w toku jej realizacji;14) wykazywanie inicjatywy w osiąganiu oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz doujawniania występujących na budowie nieprawidłowości;15) nadzór i kontrola nad rzeczowym i finansowym wykonaniem danej inwestycji;16) uczestniczenie w czynnościach technicznego odbioru częściowego i końcowego obiektu lubrobót i przekazania ich do użytku;17) prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000,00euro;18) prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania w trybie ustawy prawozamówień publicznych;19) sporządzanie planów rocznych w zakresie inwestycji gminnych;20) współudział w opracowywaniu projektów planów rocznych inwestycji komunalnych;21) sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji;22) ciągłe dokształcanie, zapoznawanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymiw zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego;23) sporządzanie odpowiedzi na interpelacje radnych;24) rozpatrywanie skarg i wniosków;25) sporządzanie spisów zdawczo- odbiorczych akt do archiwum zakładowego;26) przekazywanie wydziałowi finansowemu wszystkich zawartych umów w sprawachzamówień publicznych o wartości przekraczającej 5 000,00zł;27) ochrona danych osobowych objętych zakresem czynności na danym stanowisku;28) inne zlecone prace przez kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacjiwynikające z zadań i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta.
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - 2017-07-07 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRACOWNIK MAGAZYNU - od 2 000 PLN

PRACA FIZYCZNA NA MAGAZYNIE, MONTAŻ DROBNYCH ELEMENTÓW, ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK TOWARÓW.PRACA W GODZ. 8-16.
PEXIM GROUP SP. Z O.O. SP.K - 2016-01-25 - Reńska Wieś (opolskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

OBSŁUGA KLIENTÓW, PRZYJMOWANIE I WYKŁADANIE TOWARÓW, NAUKA OBSŁUGI PROGRAMU KOMPUTEROWEGO W ZAKRESIE PRZYJĘCIA I MAGAZYNOWANIA TOWARÓW, NAUKA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ
kontakt przez PUP - 2017-01-27 - Grudynia Wielka (opolskie)

INFORMATYK - od 2 200 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
kontakt przez PUP - 2017-08-29 - Lubawa (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - do 1 850 PLN

Prace przy produkcji wiązek elektrycznych.
FUTURE KRZYSZTOF AKONOM - 2016-10-19 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO - do 35 PLN

Praca z klientem indywidualny, grupowym i biznesowym. Nauczanie języka.
SZKOŁA ESPERO - 2016-09-13 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

STAŻYSTA - SPECJALISTA DS. ROLNYCH - 997,4 PLN

PRZESZKOLENIE BEZROBOTNEGO W ZAKRESIE BHP, PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ ZAPOZNANIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM PRACY, ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA, A SZCZEGÓLNIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ I PRAWIDŁOWYM JEJ WYPEŁNIANIEM I ROZLICZANIEM, POPULARYZACJA NOWOCZESNYCH METOD AGROTECHNICZNYCH ORAZ UDZIELANIE PORAD ROLNIKOM, UDZIAŁ W PRACACH ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ ROLNICTWA, REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU PZDR DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA CAŁEGO ZESPOŁU
kontakt przez PUP - 2017-02-20 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INFORMATYK - od 1 850 PLN

wprowadzanie , opisywanie, katalogowanie produktów z branży motoryzacyjnejniezbędna znajomość marek i modeli samochodówwykształcenie min. średnieprawo jazdy kat. B - mile widzianemile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
FOCUS Orzechowska Marta - 2015-12-31 - Radłów (wielkopolskie)

PRACOWNIK LINII POWLEKANIA - 17 - 22 PLN

Praca przy obsłudze maszyn.
ADECCO POLAND SP. Z O.O. - 2016-09-21 - Reńska Wieś (opolskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - 997,4 PLN

REJESTROWANIE PISM, OBSŁUGA KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ I PRZYCHODZĄCEJ, SPORZĄDZANIE PISM-ODP. DOT. OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY, WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, ARCHIWIZACJA AKT, SEGREGOWANIE I PRZEKAZYWANIE KORESPONDENCJI, REJESTROWANIE WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH, UDZIELANIE INFORMACJI KLIENTOM, INNE ZADANIA ZLECONE PRZEZ KIEROWNIKA DZIAŁU, OPIEKUNA, PROWADZENIA, WYDAWANIE ORAZ REJESTRACJA PODAŃ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, REJESTRACJA, WYDAWANIE ORAZ SPORZĄDZANIE LIST ZWIĄZANYCH Z OTRZYMANIEM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU - od 2 000 PLN

Obsługa klientów, sprzedaż towaru.Praca na dwie zmiany. Praca w godzinach od 9:00-20:00 od pn-sb, w ndz od 10:00-19:00
TXM SPÓŁKA AKCYJNA - 2016-03-04 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INFORMATYK - od 3 000 PLN

do uzgodnienia
kontakt przez PUP - 2017-03-01 - Radom (mazowieckie)

NAUCZYCIEL - do 25 PLN

Prowadzenie zajęć w szkole policealnej dla dorosłych z przedmiotów: wykonywanie pracy biurowej oraz działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej.
FUNDACJA DLA DOBRA PUBLICZNEGO - 2017-09-11 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KIEROWCA KAT. C+E - do 4 000 PLN

Kierowca somochodu ciężarowego na terenie RP.
USŁUGI TRANSPORTOWE Robert Krzesaj - 2017-08-02 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)