Praca INFORMATYK Kędzierzyn-Koźle MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
MIKOŁAJA REJA 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
1. Administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem.2. Administrowanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.3. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych.4. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych, rejestracja użytkowników.5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów aktów wykonawczych do w/w ustawy.6. Przygotowywanie specyfikacji technicznej koniecznej do zakupów sprzętu komputerowego, części oprogramowania, licencji, aktualizacji programów w porozumieniu z kierownikami działów.7. Opracowanie i aktualizowanie planu informatyzacji Ośrodka.8. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.9. Nadzór, wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.10. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.11. Przeprowadzanie instruktaży dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 0.5

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 20

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 1 200 PLN

Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku:
1200 zł brutto miesięcznie + dodatek za wieloletnią prace w wysokości maksymalnej do 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska: INFORMATYK

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Kędzierzyn-Koźle

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: opolskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: kędzierzyńsko-kozielski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Kędzierzyn-Koźle

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: administrator systemów komputerowych

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 1 200 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.04.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), informatyczne

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania - inne: I Wymagania niezbędne:1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Nieposzlakowana opinia.5. Wykształcenie wyższe na kierunku informatyka.6. Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku informatyka.II Wymagania dodatkowe:1. Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych.2. Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników.3. Umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi, w tym znajomość zasad bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, baz danych.4. Biegła znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux, pakietów Microsoft Office i Libre Office.5. Znajomość MYSQL i innych podobnych narzędzi.6. Predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.Zakres obowiązków: 1. Administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem.2. Administrowanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych.3. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych, przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych.4. Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych, rejestracja użytkowników.5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów aktów wykonawczych do w/w ustawy.6. Przygotowywanie specyfikacji technicznej koniecznej do zakupów sprzętu komputerowego, części oprogramowania, licencji, aktualizacji programów w porozumieniu z kierownikami działów.7. Opracowanie i aktualizowanie planu informatyzacji Ośrodka.8. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.9. Nadzór, wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.10. Nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.11. Przeprowadzanie instruktaży dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, ochrony i bezpieczeństwa danych.Inne informacje dotyczące oferty: 1. Praca w Dziale Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2a.2. Bezpośredni przełożony kierownik działu.3. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin tygodniowo.4. Praca pod względem obciążeń fizycznych jest zaliczana do prac lekkich, siedzących.5. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres nie przekraczający6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w trybie natychmiastowym. 7. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek kierownika działu, Dyrektor może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

Nazwa pracodawcy: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Adres pracodawcy:
MIKOŁAJA REJA 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. Życiorys (CV).2. List motywacyjny.3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).4. Kwestionariusz osobowy PLIK DO POBRANIA 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych PLIK DO POBRANIA.* 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia bez zbędnej zwłoki stosownego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny) PLIK DO POBRANIA.* 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb dokonania naboru pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) PLIK DO POBRANIA.* 8. Ewentualnie kserokopie opinii, referencji, świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).PLIK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MOPS-KKOZLE.PL, ZAKŁADKA PRACA W MOPS-NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE-ROK 2016-NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA NA 1/2 ETATU Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzyn Koźle ul. Mikołaja Reja 2a, pokój nr 2 (I piętro) w godz. 7.00 15.00 z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka w terminie do dnia 21.03.2016 r.

Sposób przekazania dokumentów aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: opolskie

Powiat pracodawcy: kędzierzyńsko-kozielski

Gmina pracodawcy: Kędzierzyn-Koźle

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Kędzierzyn-Koźle

Ulica pracodawcy: MIKOŁAJA REJA

Numer budynku pracodawcy: 2A

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: administrator systemów komputerowych

Data dodania oferty pracy: 10.03.2016

Oferta pracy ważna do: 21.03.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 10.03.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 10.03.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

COACH - od 3 300 PLN

NIWELOWANIE DEFICYTÓW I WSPIERANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU I JEGO RODZINY, PRACA Z UCZESTNIKAMI WE WSZYSTKICH OBSZARACH ŻYCIA I WE WSZYSTKICH RODZAJACH RELACJI, PRACA W ŚRODOWISKU RODZINY, ZAPOBIEGANIE BEZRADNOŚCI I MARAZMOWI UCZESTNIKÓW PROJEKTU, STAŁY MONITORING PRACY UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE, ZAPOBIEGANIE PROCESOWI WYPADNIĘCIA Z PROJEKTU, ORGANIZACJA I MODEROWANIE SAMOPOMOCOWYCH GRUP WSPARCIA (4 GRUPY PO 6 OSÓB), PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (NP. PROGRAMÓW ZAJĘĆ, DZIENNIKÓW ZAJĘĆ, KART DORADZTWA DLA 30 UCZESTNIKÓW PROJEKTU), USTALANIE HARMONOGRAMU SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU, WSPIERANIE DZIAŁAŃ MODERATORA ŚWIETLICY AKADEMII RODZINY (NP. ORGANIZACJA WYJAZDÓW DO KINA/TEATRU, NA BASEN/SIŁOWNIĘ/FITNESS), WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 2017-02-15 - Boguchwała (podkarpackie)

INFORMATYK - od 1 850 PLN

pełen zakres spraw informatyczych związanych z obsługą szpitala
Powiatowy Szpital w Iławie - 2016-06-29 - Iława (warmińsko-mazurskie)

INFORMATYK - od 3 000 PLN

Monitoring, konfiguracja sieci i urządzeń LAN, przełączniki, UTMZarządzanie serwerami opartymi na systemach Windows Serwer 2012R2, LinuxZarządzanie środowiskiem MS Active DirectoryZnajomość mechanizmów wirtualizacji (Oracle OVM, Hyper-V)Instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla potrzeb użytkowników (PC, drukarki, urządzenia mobilne), tworzenie dokumentacji technicznej.Wsparcie techniczne użytkowników, diagnozowanie, rozwiązywanie problemów IT zgodnie z priorytetami i procedurami, Helpdesk.
Szpital Powiatowy Zawiercie - 2016-08-03 - Zawiercie (śląskie)

OPERATOR MASZYN KONWENCJONALNYCH - do 18 PLN

Obsługa oraz konserwacja maszyn, narzędzi skrawających, przyrządów pomiarowych. Dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek. Obsługa maszyn tj. frezarka bramowa, tokarka karuzelowa, wiertarka pionowa. Opracowywanie oraz modyfikacja programów obróbki na potrzeby obróbki prostych detali. Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem oraz szkiców prostych detali. Kontrola międzyoperacyjna oraz ostateczna wyrobu. Analizowanie dokumentacji techniczno-technologicznej.Pracodawca oferuje:- stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej- ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej- atrakcyjne wynagrodzenie; współpracę z zaangażowanym zespołem
KOFAMA KOŹLE S.A. - 2017-05-12 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

SPRZEDAWCA - do 2 200 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, obsługa programów komputerowych. Przyjmowanie i układanie towaru.
"PRES" AGNIESZKA ROGOWSKA - 2017-03-21 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 2 500 PLN

Realizacja spotkań umówionych przez dział CALL CENTER.
PROGRESS ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-06-08 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

POMOC KUCHENNA - STAŻ - 997,4 PLN

PRZYGOTOWANIE PÓŁPRODUKTÓW, DBANIE O CZYSTOŚĆ W MIEJSCU PRACY, WYDAWANIE GOTOWYCH POTRAW
kontakt przez PUP - 2016-05-11 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY- STAŻ - 997,4 PLN

POZYSKIWANIE KLIENTÓW, ZBIERANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA INDYWIDUALNYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ TOWARÓW, PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPRZEDAŻOWEJ, WYSTAWIANIE FAKTUR, PRZYGOTOWYWANIE TOWARU DO WYSYŁEK, ODBIÓR WYROBÓW GOTOWYCH, SPRAWDZANIE JAKOŚCI I ILOŚCI Z FAKTURĄ
kontakt przez PUP - 2016-02-10 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KUCHARZ - do 2 000 PLN

Wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku; jedna zmiana od 13:00; miejsce pracy: Sławięcice
SŁAWIĘCICE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-04-27 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

STARSZY STRAŻNIK - 8 - 9 PLN

Ochrona osób i mienia.
"ODNOWA" SP Z O.O. - 2016-09-23 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KIEROWCA B - do 13 PLN

Terminowe dostarczanie do klienta posiłków. Dbanie o należyty stan techniczny, czystość i porządek powierzonego samochodu. Dokumentowanie w Karcie Drogowej przebiegu kilometrowego wszystkich wyjazdów służbowych.
JOL-MARK SP.Z O.O. - 2017-04-20 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MAGAZYNIER/OBSŁUGA DZIAŁU NAPOJE - do 2 000 PLN

Praca jako magazynier oraz wykładanie towaru na dziale napoje.
E.Leclerc - 2017-05-17 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRACOWNIK W DZIALE PIEKARNIA - od 2 200 PLN

OBSŁUGA STOISKA PIEKARNIA, ODPIEK PIECZYWA MROŻONEGO, WYPIEK PIECZYWA WEDŁUG PRZEPISU, PROSTE PRACE RĘCZNE, TRANSPORTOWE. PRACA DWUZMIANOWA W CARREFOUR. GODZINY PRACY 5-13,10-18.
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. - 2016-01-12 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - STAŻ - 997,4 PLN

NAUKA I ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI I NAPRAW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH, WULKANIZACJA I NAPRAWA OPON WSZYSTKICH TYPÓW, OBSŁUGA I NAPRAWA UKŁADÓW KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
kontakt przez PUP - 2016-01-29 - Brzeźce (opolskie)

INFORMATYK - od 3 000 PLN

Wprowadzanie produktów na stronę internetową prowadzoną przez firmę.
SPRZĘT-POŻ Przeds.Specjalistyczne - 2017-03-24 - Opole (opolskie)

PŁYTKARZ - do 3 000 PLN

Praca na budowie, układanie płytek na ścianach i posadzkach.
USŁUGI INŻYNIERSKO-BUDOWLANE "BUDMISTRZ" Piotr Górski - 2017-05-08 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

SALOWA - od 1 850 PLN

Dbanie o czystość i porządek sal i obiektu.Praca w systemie 2 zmianowym.
SOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-03-22 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MALARZ - 997,4 PLN

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, TYNKOWANIE RĘCZNE
kontakt przez PUP - 2017-05-08 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

PRACOWNIK DZIAŁU WYSYŁKA - od 2 000 PLN

pakowanie produktów do wysyłki oraz prosta kontrola jakości
A. BERGER POLSKA SP. Z O.O. - 2016-06-16 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - od 11 PLN

montaż konstrukcji stalowych. Praca na terenie całego kraju w zależności od zleceń
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "W.D.S."JÓZEF DŁUGASZEK"W.D.S.-u.s." Józef Długaszek - 2016-02-16 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

INFORMATYK - od 3 500 PLN

obsługa programów aplikacyjnych oraz administrowanie baz danych w języku hindi
kontakt przez PUP - 2016-08-19 - Wólka Kosowska (mazowieckie)

PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI BRYKIETU - do 2 000 PLN

Praca na maszynach przy produkcji brykietu
DMC GROUP DAWID CHARYTANOWICZ - 2017-02-10 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

KUCHARZ - do 13 PLN

Utrzymanie należytej czystości i porządku naczyń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych, przygotowywaniu posiłków, przy użyciu wszystkich artykułów spożywczych wydanychdo kuchni, dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków, porcjowanie i wydawanie posiłków, przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przestrzeganie terminów badań okresowych, wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Szefa Kuchni, kucharz przestrzega obowiązującego regulaminu pracy i innych zarządzeń wewnętrznych
JOL-MARK SP.Z O.O. - 2017-02-22 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

SPRZEDAWCA NA STANOWISKU MIĘSNYM - do 1 850 PLN

Praca na samodzielnym stanowisku mięsnym.
PRZEDSIĘBIORSTWO "RUZIK" Patryk Ruzik - 2016-08-04 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

MONTAŻYSTA LAMP - do 2 000 PLN

Montaż lamp oświetleniowych, pakowanie lamp, sprawdzanie lamp pod względem jakościowym.
CHRISTIAN ORTLIEB FIRMA "SPOT - LIGHT" - 2017-04-20 - Bierawa (opolskie)

ORGANIZATOR OBSŁUGI SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ - 997,4 PLN

OBSŁUGA SKLEPÓW INTERNETOWYCH, OBSŁUGA NARZĘDZI SOCIAL MEDIA (NP.. FACEBOOK), OBSŁUGA POZYCJONOWANIA (SEO)
kontakt przez PUP - 2016-01-26 - Cisek (opolskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 500 PLN

Praca fizyczna na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego.
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "TINBUD" S.C. Z.Trojanowski, B.Trojanowska - 2016-04-22 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA- STAŻ - 997,4 PLN

ZAPEWNIENIE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM W POWIERZONYM JEJ ODZIALE, WYKONYWANIE CODZIENNYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI KARMIENIE DZIECI, CZUWANIE NAD DZIEĆMI W CZASIE SNU
kontakt przez PUP - 2016-02-02 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)

SPAWACZ - 15 - 26 PLN

Wykonywanie czynności spawalniczych zgodnie z dziennikiem spawania dokonywanie samokontroli po spawaniu dbanie o powierzone urządzenia spawalnicze oraz sprzęt pomocniczy
KOFAMA Koźle S.A. - 2016-03-11 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)