Praca Zduny - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Zduny, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 452 ofert pracy Zduny.

następna strona
PRACOWNIK SOCJALNY - 3 200 - 3 500 PLN

1. Praca socjalna 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej oraz kwalifikwanie do otrzymania tych świadczeń3. Pomoc w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych4. Współpraca z różnymi instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach - 2020-02-12 - Zduny (łódzkie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - 1 033,7 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
kontakt przez PUP - 2020-02-10 - Zduny (łódzkie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - PRODUKCJA - od 17 PLN

- zszywanie elementów z tkaniny polipropylenowej- utrzymanie porządku na stanowisku pracy
kontakt przez PUP - 2020-02-07 - Zduny (pomorskie)

SPRZEDAWCA 1/2 ETATU - od 1 300 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie bez znaczenia, dyspozycyjnośćzakres obowiązków: obsługa klienta, dbanie o porządekw wolne dni godziny pracy do uzgodnienia
Sklep Mięsno-Spożywczo-Przemysłowy Joanna Kwiatkowska - 2020-01-31 - Zduny (wielkopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie bez znaczenia, dyspozycyjnośćzakres obowiązków: sprzedaż, dbanie o porządekw wolne dni godziny pracy do uzgodnienia
Sklep Mięsno-Spożywczo-Przemysłowy Joanna Kwiatkowska - 2020-01-30 - Zduny (wielkopolskie)

INTENDENT - od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie średnie - technik żywienia i usług gastronomicznych lub dietetyk lub pokrewne, doświadczenie mile widizne, prawo jazdy kat. BZakres obowiązków: naliczanie odpłatności, zakup towarów, przygotowanie jadłospisu, magazynowanie towaru, obsługa programów komputerowych
kontakt przez PUP - 2020-01-17 - Zduny (wielkopolskie)

OPIEKUN - od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe, doświadczenie mile widzianeZakres obowiązków: pomoc w czynnościach higienicznych, opieka, wsparcie w codziennych czynnościach
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - 2020-01-16 - Zduny (wielkopolskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 800 PLN

Wymagania: wykształcenie wyższe - kolegium pracowników służb społecznych - kierunek praca socjalna, doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: reprezentowanie interesów mieszkańców domu przed sądami, urzędami, instytucjami, zakładami służby zdrowia, współudział w organizowaniu ważnych uroczystości mieszkańców
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - 2020-01-16 - Zduny (wielkopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - od 2 600 PLN

Kierowanie auta dostawczego, ładunek oraz rozładunek, prowadzenie dokumentacji transportowej, praca na terenie UE.
kontakt przez PUP - 2020-01-10 - Zduny (wielkopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

wymagania: wykształcenie bez znaczenia , doświadczenie bez znaczeniazakres obowiązków: obsługa klienta, przyjmowanie i zamawianie towaru
FIRMA GENOWEFA PLUTA - 2019-12-27 - Zduny (wielkopolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 17 PLN

Ważenie; wkładanie gotowych produktów do słoików, pojemników; układanie na palety. Praca stojąca.
VANNER s.c. M.Ciak-Sabatowska, J.Sabatowski - 2019-12-24 - Zduny (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 17 PLN

Ważenie; wkładanie gotowych produktów do słoików, pojemników; układanie na palety. Praca stojąca.
VANNER s.c. M.Ciak-Sabatowska, J.Sabatowski - 2019-12-24 - Zduny (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 14,7 PLN

- przygotowanie wyrobów gotowych (gołąbki, sosy, dania mięsne, dania rybne) - pakowania w opakowania zbiorcze -czynności porządkowe - mycie pojemników
kontakt przez PUP - 2019-12-16 - Zduny (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2 709 PLN

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe (kierunek bez znaczenia), doświadczenie bez znaczeniazakres obowiązków: obsługa klienta w sklepie spożywczo - monopolowymPraca Zduny, w godz. 6-14, 14-22 oraz w soboty w tych samych godzinach
VIDA sp. z o.o. - 2019-11-29 - Zduny (wielkopolskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY (NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE) - od 4 147 PLN

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza nabór kandydata na: stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w ZdunachI. Wymagania niezbędne:1. posiada obywatelstwo polskie,2. spełnia jeden z poniższych warunków:1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. cieszy się nieposzlakowaną opinią6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.II. Wymagania dodatkowe:1. posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów podatkowych, płacowych, znajomość przepisów ZUS oraz przepisów wynikających z Karty Nauczyciela. 2. posiada biegłą znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel, 3. mile widziany staż w księgowości budżetowej,4. posiada umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,5. posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność. III. Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku obejmuje: 1. prowadzenie pełnej księgowości jednostki budżetowej,2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,3. dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,4. roczne planowanie budżetu jednostki,5. dekretowanie dokumentów księgowych budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz planem finansowym,6. bieżąca analiza zrealizowanych wydatków w stosunku do wielkości planowanych oraz przygotowywanie zmian w budżecie,7. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sprawozdań zbiorczych,8. rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego zgodnie z ustawą rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną, 9. prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,10. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.,11. terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS,12. prowadzenie list płatniczych, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, przygotowanie dokumentów związanych z płacami, podatkami, składkami na ubezpieczenia,13. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, IV. Warunki pracy na danym stanowisku:1. wymiar czasu pracy - pełen etat,2. specyfika pracy - praca przy komputerze, 3. budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,4. praca w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 7.00-15.00 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 0%VI. Wymagane dokumenty:1. własnoręcznie podpisane CV,2. list motywacyjny,3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,6. kopie świadectw pracy,7. referencje dotychczasowych pracodawców,8. własnoręcznie podpisane oświadczenia:1) o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem,3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikacji kandydatów niepełnosprawnych).CV oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 8 stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia - do pobrania na stronie BIP Przedszkola.Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Publiczne Przedszkole w Zdunach - 2019-11-28 - Zduny (wielkopolskie)

MONTER TOMOGRAFÓW/SERWISANT GPS - od 2 250 PLN

WYMAGANIA: wykształcenie min. zawodowe - techniczne lub podobne, doświadczenie mile widziane, wymagane prawo jazdy kat. B oraz obsługa komputera Zakres obowiązków: serwis i montaż urządzeń elektronicznych
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SYSTEM" Wioletta Płaczek - 2019-11-08 - Zduny (wielkopolskie)

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI - od 3 100 PLN

Tworzenie harmonogramów wysyłek towarów, koordynowanie wysyłek towarów, kompletowanie i tworzenie dokumentów do wysyłek, współpraca z odbiorcami, ścisła współpraca z działami firmy w celu sprawnej realizacji wysyłek i rozliczenia umowy, wyjazdy służbowe w celu dostarczenia dokumentacji/szkoleń
KOOPEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2019-11-06 - Zduny (pomorskie)

STOLARZ - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność malowania natryskowegoZakres obowiązków: prace stolarskie, obsługa maszyn i urządzeń stolarskich
Firma MADAR Marian Stanisławski - 2019-10-23 - Zduny (wielkopolskie)

SPECJALISTA DS. KEBABU - od 2 600 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, znajomość kuchni tureckiej oraz receptur kebabu tureckiegoZakres obowiązków: przygotowanie wyrobu gotowego kebabu, obróbka mięsa opiekanego, układanie kebabu tureckiego, tworzenie kompozycji receptury kebabu, obróbka surowca mięsnego do produkcji kebabu, kuchnia turecka, pakowanie wyrobu gotowego
kontakt przez PUP - 2019-10-17 - Zduny (wielkopolskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 700 PLN

Wymagania: wykształcenie wyższe - kolegium pracowników służb społecznych - kierunek praca socjalna, doświadczenie bez znaczenia Zakres obowiązków: reprezentowanie interesów mieszkańców domu przed sądami, urzędami, instytucjami, zakładami służby zdrowia, współudział w organizowaniu ważnych uroczystości mieszkańców
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - 2019-10-11 - Zduny (wielkopolskie)

OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - od 2 400 PLN

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe, doświadczenie mile widzianeZakres obowiązków: pomoc w czynnościach higienicznych, opieka, wsparcie w codziennych czynnościach
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - 2019-10-11 - Zduny (wielkopolskie)

PSYCHOLOG - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie wyższe - psychologia,Zakres obowiązków: prowadzenie rozmów terapeutyczno- pedagogicznych, prowadzenie dokumentacji
kontakt przez PUP - 2019-10-04 - Zduny (wielkopolskie)

SPECJALISTA DS. KEBABU - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, znajomość kuchni tureckiej oraz receptur kebabu tureckiegoZakres obowiązków: przygotowanie wyrobu gotowego kebabu, obróbka mięsa opiekanego, układanie kebabu tureckiego, tworzenie kompozycji receptury kebabu, obróbka surowca mięsnego do produkcji kebabu, kuchnia turecka, pakowanie wyrobu gotowego
kontakt przez PUP - 2019-09-18 - Zduny (wielkopolskie)

SPECJALISTA DS. KEBABU - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, znajomość kuchni tureckiej oraz receptur kebabu tureckiegoZakres obowiązków: przygotowanie wyrobu gotowego kebabu, obróbka mięsa opiekanego, układanie kebabu tureckiego, tworzenie kompozycji receptury kebabu, obróbka surowca mięsnego do produkcji kebabu, kuchnia turecka, pakowanie wyrobu gotowego
kontakt przez PUP - 2019-09-18 - Zduny (wielkopolskie)

MAGAZYNIER - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. , obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli gazowychZakres obowiązków: przyjmowanie towarów na magazyn, rozładunek, załadunek, dostawa do klienta, dbanie o porządek
BUD-MAL SC MARIA MINTA, SZYMON MINTA - 2019-08-22 - Zduny (wielkopolskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 250 PLN

WYMAGANIA: wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. B, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego, komunikatywność, kultura osobistaZakres obowiązków: prace biurowe, obsługa klientów
kontakt przez PUP - 2019-08-21 - Zduny (wielkopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 TONY - od 2 250 PLN

kierowanie autem dostawczym do 3,5 t., prowadzenie dokumentacji transportowej, zabezpieczenie ładunku, praca na terenie Unii Europejskiej
kontakt przez PUP - 2019-08-21 - Zduny (wielkopolskie)

SERWISANT/MONTER - od 2 250 PLN

WYMAGANIA: wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. B, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego, komunikatywność, kultura osobista, chęć przyuczeniaZakres obowiązków: serwis i montaż urządzeń elektronicznychPraca: Zduny, województwo wielkopolskie i dolnośląskie,codzienny zjazd w przypadku wyjazdów, dojazd do siedziby firmy na własny koszt, dalej samochód służbowy
kontakt przez PUP - 2019-08-21 - Zduny (wielkopolskie)

PRACOWNIK DOZORU MIENIA, PRACOWNIK PORZĄDKOWY - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie podstawowe, doświadczenie bez znaczenia, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uprawnienia palacza kotłów C.O. będą dodatkowym atutemWymagania: dozór terenu firmy, drobne prace porządkowe, kontrola wjazdów i wyjazdów samochodów, należyte dbanie o: mienie pracodawcy, miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały
"BLENDING" SP. Z O. O. - 2019-08-09 - Zduny (wielkopolskie)

POMOCNIK PRZY OBSŁUDZE MASZYN POLIGRAFICZNYCH - od 15 PLN

Osoba na tym stanowisku będzie pomocnikiem krajacza. Do zadań należec będą prace fizyczne związane z papierem i obsługą masyzn introligatorskich.
DRUKARNIA OFFSET-KOLOR TOMASZ SROCZYŃSKI - 2019-07-22 - Zduny (wielkopolskie)

SPECJALISTA DS. KEBABU - od 2 250 PLN

Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, znajomość kuchni tureckiej oraz receptur kebabu tureckiegoZakres obowiązków: przygotowanie wyrobu gotowego kebabu, obróbka mięsa opiekanego, układanie kebabu tureckiego, tworzenie kompozycji receptury kebabu, obróbka surowca mięsnego do produkcji kebabu, kuchnia turecka, pakowanie wyrobu gotowego
kontakt przez PUP - 2019-07-12 - Zduny (wielkopolskie)

następna strona

Wybierz powiat