Praca brzeski - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy brzeski, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 10038 ofert pracy brzeski.

następna strona
SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości w placówce zgodnie z wymogami sanitarnymi i higienicznymi, mycie okien oraz dezynfekcja powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach szpitala. Praca w godzinach 7.00 - 19.00 i 19.00-7.00
kontakt przez PUP - 2020-11-16 - Brzesko (małopolskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości na terenie biurowca.
Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. - 2020-11-13 - Brzeg (opolskie)

SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - od 400 PLN

Wg załącznika na stanowosko ogłoszenie na szkolnej stronie BHP.
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KS. JERZEGO II PIASTA - 2020-11-13 - Brzeg (opolskie)

OPERATOR PRODUKCJI - od 3 491 PLN

Montaż elementów, kontrola jakości produktów, zapewnienie ciągłości produkcji. Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy lub dofinansowanie do kosztów dojazdu do zakładu pracy.
"ADECCO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-13 - Skarbimierz (opolskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - 2 600 - 3 500 PLN

Prowadzenie zajęć opiekuńczych i dydaktycznych w jednym z oddziałów przedszkola. Istnieje możliwość uzyskania awansu zawodowego. Praca w godzinach 7.00 - 17.00, 25 godzin tygodniowo
Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka" Thomas Sworniowski - 2020-11-13 - Wola Dębińska (małopolskie)

PIELĘGNIARKA - od 3 500 PLN

1. Świadczenia bezpośredniej i kompleksowej opieki mieszkańcom.2. Samodzielne lub na zlecenie lekarza wykonywanie czynności diagnostycznych (prowadzenie pomiarów, pobieranie materiału biologicznego do badań). 3. Współpraca z pielęgniarką środowiskową i lekarzem.4. Obchód pokoi mieszkańców, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ciężko chorych oraz bezzwłocznego zgłaszania się na każde wezwanie mieszkańca.5. Sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich.6. Odpowiedzialność za należyty stan sanitarno- higieniczny swojego miejsca pracy: dyżurka, gabinet lekarski i zabiegowy.7. Dbanie o zaopatrzenie apteczki oddziałowej w leki, sprzęt i materiał opatrunkowy oraz systematyczne sygnalizowanie braków, bieżące rozliczanie leków w systemie komputerowym.
Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie - 2020-11-12 - Borzęcin (małopolskie)

KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO - od 2 700 PLN

Wykonywanie prac zleconych jako kierowca ciagnika rolniczego.
Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe AGROUSŁUGI Sp. z o.o. - 2020-11-10 - Brzezina (opolskie)

TECHNIK ENERGETYK - od 3 100 PLN

nadzór nad robotami i usługami w zakresie sieci instalacji elektrycznych, opracowywanie i realizacja w niosków zakupowych w zakresie branży energetycznej,udział w przeglądacg urządzeń i narzędzi elektrycznych, udział w tworzeniu planów na poziomie Sekcji Obsługi Infrastruktury
kontakt przez PUP - 2020-11-10 - Brzeg (opolskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO CIĘCIA FOLII I PŁYT - od 2 850 PLN

OBSŁUGA I ZAPEWNIENIE EFEKTYWNEJ PRACY LINII PRODUKCIJNEJ , MASZYN I URZĄDZEŃ DO EKSTRUZJI FOLII ;BIEZĄCA KONTROLA JAKOŚĆI WYTWARZANEGO PRODUKTY; DOKONYWANIE MANUALNYCH POPRAWEK , USUWANIE AWARII NA LINII I DBANIE O STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ ;ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM PRODUKCIJNYM ; LIDERAMI ,MAGAZYNYEM ,DZIALEM JAKÓŚCI I DZIAŁEM UTRZYMANIA RUCHU.
KRX Outsourcing sp.z o.o. - 2020-11-10 - Skarbimierz (opolskie)

PRACOWNIK BIUROWY / PRAWNIK - 2 600 - 3 200 PLN

Obsługa urządzeń biurowych oraz programów komputerowych niezbędnych do pracy w kancelarii komornika, redagowanie pism procesowych.
KOMORNIK SĄDOWY Przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku - 2020-11-10 - Brzesko (małopolskie)

OPIEKUN ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE - od 2 000 PLN

Świadczenia usług w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zakup żywności, przygotowanie dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, pomoc w utrzymywanie porządku i czystości, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem.Praca będzie indywidualnie dokumentowana w zakresie: wykaz czynności opiekuńczych; indywidualny plan wsparcia i pracy z wskazaną osobą, dziennik czynności opiekuńczych. Praca ta podlega monitoringowi, ewaluacji
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM - 2020-11-10 - Brzeg (opolskie)

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - od 3 000 PLN

obok usług opiekuńczych dodatkowo: pielęgnację i wspieranie procesu leczenia np. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków w aptece i ich przyjmowaniu, obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymaniu higieny, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.04 o świadczeniach opieki zdrowotnej, Praca zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub fizjoterapii, współpracę ze specj. w zakresie wspierania psychol-pedagogicznego, eduka.-terapeutycznego w celu aktywizacji ONN.
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM - 2020-11-09 - Brzeg (opolskie)

POMOCNIK BRUKARZA / BRUKARZ - od 17 PLN

Przygotowywanie podłoża pod układanie kostki brukowej, układanie kostki brukowej pod nadzorem brygadzisty. Praca na terenie powiatu brzeskiegoIstnieje możliwość przyuczenia do zawodu
Małgorzata Koczwara "WOLANKA"ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO,DROGOWEGO I USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH - 2020-11-09 - Wola Dębińska (małopolskie)

KIEROWCA KAT. C+ E - 5 000 - 7 000 PLN

Prowadzenie samochodu ciężarowego. Ładowanie i nadzór nad prawidłowym załadunkiem. Prowadzenie dokumentacji jazdy, transport krajowy oraz międzynarodowy.
Firma Transportowa GAR-TRANS Marek Klecki - 2020-11-06 - Brzesko (małopolskie)

POZOSTALI PRACOWNICY ZAJMUJĄCY SIĘ SPRZĄTANIEM GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI - od 17 PLN

sprzątanie mieszkań, domów, biurpraca w różnych porach dnia pomiędzy 8:00-20:00w wekendy 10 godziń tygodniowopraca na terenie kraju w odległości do 100 km
TAMGIS JOANNA GRYS - 2020-11-06 - Brzeg (opolskie)

MONTER MEBLI - od 17 PLN

Obsługa klienta, kontakt telefoniczny, montaż profesjonalnych mebli kuchennych.
TAMGIS JOANNA GRYS - 2020-11-05 - Brzeg (opolskie)

LOGOPEDA - od 3 500 PLN

Rehabilitacja logopedyczna osób niepełnosprawnych
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻMY IM" - 2020-11-05 - Lewin Brzeski (opolskie)

OBSŁUGA I NAPRAWA SAMOCHODÓW - od 4 000 PLN

Naprawy bieżące i obsługa samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 T
Auto - Kompleks Henryk Marszałek - 2020-11-04 - Czchów (małopolskie)

SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER - od 3 000 PLN

• bieżąca obsługa klienta indywidualnego oraz wykonawców (doradztwo branżowe , przygotowywanie ofert, wycen) • obsługa programu handlowego (wystawianie faktur, korekt, wprowadzanie towarów) • uzupełnianie stanów magazynowych • negocjowanie cen z dostawcami • przyjmowanie materiałów na magazyn z dokładnym sprawdzeniem ich pod względem jakościowym i ilościowym • wydawanie towarów zgodnie z dokumentacją wydania
Tomasz Kargol Firma Handlowo - Usługowa MARPOL - 2020-11-04 - Szczepanów (małopolskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU -MATEMATYKA - od 2 949 PLN

Na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest:rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu - 2020-11-03 - Brzeg (opolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 17,21 PLN

obsługa procesu produkcyjnego, realizacja zadań zgodnie z planem produkcyjnym, cięcie papieru niezbędnego dla procesu produkcyjnego, zgłaszanie awarii w urządzeniach i maszynach znajdujących się na hali produkcyjnej, wizualne sprawdzanie produkowanych filtrów i akcesoriów.
ORFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-11-03 - Skarbimierz (opolskie)

SPRZEDAWCA NA STOISKU MIĘSNO-WĘDLINIARSKIM - od 2 600 PLN

Obsługa klienta na stoisku mięsno-wędliniarskim. Praca w godzinach 6:00-21:00
Tomasz Dudek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TOMDEK" - 2020-11-02 - Sufczyn (małopolskie)

MŁODSZY WYCHOWAWCA - od 2 600 PLN

opieka nad dziećmi
kontakt przez PUP - 2020-11-02 - Skorogoszcz (opolskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

sprztanie pomieszczeń szkoły
kontakt przez PUP - 2020-11-02 - Brzeg (opolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

SprzedawcaRodzaj wykonywanej pracy: sprawna i kulturalna obsługa klienta, przygotowanie produktu do sprzedaży, bezpośrednie promowanie produktu, obsługa kasy fiskalnej, obsługa expresu do kawy.wykształcenie: nie wymaganestaż pracy: ----umiejętności i specjalności: umiejętność organizacji pracy
kontakt przez PUP - 2020-11-02 - Skorogoszcz (opolskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta na stanowisku kasowym. Praca w godzinach 6:00-21:00
Tomasz Dudek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TOMDEK" - 2020-11-02 - Sufczyn (małopolskie)

KIEROWCA C+E - 3 500 - 5 000 PLN

Transport krajowy, załadunek i rozładunek przewożonego towaru.
I."MEGAMOT" Mieczysław Hebda II. PRO-CAR Mieczysław Hebda wspólnik spółki cywilnej - 2020-10-30 - Brzesko (małopolskie)

KIEROWCA AUTOTRANSPORTERA C+E - 6 000 - 10 000 PLN

Transport międzynarodowy, załadunek i rozładunek przewożonego towaru. Praca na terenie Europy.
I."MEGAMOT" Mieczysław Hebda II. PRO-CAR Mieczysław Hebda wspólnik spółki cywilnej - 2020-10-30 - Brzesko (małopolskie)

NAUCZYCIEL GEOGRAFII - od 550 PLN

nauczanie geografii na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej (5 godzin tygodniowo)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej - 2020-10-29 - Łoniowa (małopolskie)

PIEKARZ - od 2 600 PLN

Piekarzrodzaj pracy wykonywanej: wykonuje zadania z wytwarzaniem i wypiekiem różnych rodzajów pieczywa. Nadzoruje maszyny i urządzenia oraz aparaturę w produkcji pieczywa.wykształcenie: zawodowe,staż pracy: do przyuczenia,umiejętności i specjalności: dobra koordynacja ruchowa ,uprawnienia: ----inne wymagania; ogólna wiedza z zakresu wykonywanej pracy.
kontakt przez PUP - 2020-10-28 - Brzeg (opolskie)

PRACOWNIK HODOWLI DROBIU - od 3 250 PLN

Praca na fermie drobiu w wymiarze do 70 godzin tygodniowo obejmująca: pomoc przy zbiorze jaj, magazynowanie jaj, konserwacja linii pojenia i karmienia, prace porządkowe na terenie zakładu
Drobiarstwo Opolskie Sp. z o.o. - 2020-10-28 - Jankowice Wielkie (opolskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat