Praca Przywidz - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Przywidz, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 48 ofert pracy Przywidz.

następna strona
NAUCZYCIEL PRZYRODY ORAZ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA - 1 911,75 - 2 624,25 PLN

Nauczanie przedmiotów w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-11-16 - Przywidz (pomorskie)

KELNER - 2 000 - 2 500 PLN

Obsługa konsumentów restauracji. Utrzymanie czystości na salach konsumpcyjnych.
Firma Handlowo-Usługowa "Karczma Przywidzka" Michał Jasiński - 2017-10-10 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - do 2 000 PLN

Nauczanie języka angielskiego.
Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata - 2017-08-29 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - do 2 000 PLN

Nauczanie matematyki.
Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata - 2017-08-29 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - do 2 000 PLN

Nauczanie języka angielskiego.
Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata - 2017-08-29 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

Nauczanie języka angielskiegoi w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-08-22 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA C+E - do 3 500 PLN

Przewóz materiałów na terenie województwa pomorskiego.
Kamiś. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - 2017-08-18 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - 2 294 - 3 149 PLN

Zgodne ze stanowiskiem.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-08-18 - Przywidz (pomorskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - do 3 200 PLN

Ogólny zakres obowiązków mechanika pojazdów. Dbanie o flotę samochodową. Naprawy, doglądanie.
Kamiś. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - 2017-08-11 - Przywidz (pomorskie)

OPERATOR KOPARKI - do 3 000 PLN

Operowanie koparką przy pracach ziemnych.
Kamiś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - 2017-07-21 - Przywidz (pomorskie)

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI - do 3 000 PLN

Operowanie koparko-ładowarką.
Kamiś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - 2017-07-21 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA C+E - do 3 500 PLN

Transport materiałów na terenie województwa pomorskiego.
KAMIŚ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2017-07-13 - Przywidz (pomorskie)

FRYZJER - 2 100 - 2 600 PLN

fryzjerstwo damsko -męskie.
USŁUGI FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE "GABI" Damian Kobus - 2017-07-07 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 2 294 - 3 149 PLN

Nauczanie języka angielskiegoi w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-07-07 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA KAT. C+E - 3 000 - 5 500 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-06-22 - Przywidz (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - 2 100 - 2 500 PLN

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych środków, udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwość rozwiązywania problemów, praca w programie POMOST oraz w aplikacji CAS, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, stosowanie KPA i instrukcji kancelaryjnej, terminowe wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw i uregulowań wewnętrznych GOPS w Przywidzu podczas realizowania powierzonych obowiązków, prawidłowe korzystanie z przyznanych uprawień, przestrzeganie procedur związanych ze sporządzeniem, obiegiem, zabezpieczaniem i kontrolą dokumentów dotyczących księgowości, dbałość o powierzone mienie - wyposażenie stanowiska pracy, posiadanie prawa jazdy kat. B, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji przypisanych GOPS zadań.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu - 2017-06-09 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B - do 4 000 PLN

Kierowca kat. B na busa do transportu miedzynaorodowego po Europie.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-05-31 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA KAT. C+E - do 4 000 PLN

Zgodne ze stanowiskiem.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-05-31 - Przywidz (pomorskie)

FRYZJER - 2 100 - 2 600 PLN

fryzjerstwo damsko -męskie.
USŁUGI FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE "GABI" Damian Kobus - 2017-05-25 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - 2 294 - 3 149 PLN

Nauczanie matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-05-19 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA KAT. C+ E - do 4 000 PLN

Kierowca kat C i E, praca w Przywidzu.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-05-09 - Przywidz (pomorskie)

KIEROWCA KAT. B - do 4 000 PLN

Kierowca kat. B na busa do transportu miedzynaorodowego po Europie.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-05-08 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY - do 2 000 PLN

Praca na stanowisku nauczyciel przedszkola w grupie dzieci młodszych
Przedszkole Niepubliczne Wróżkolandia - 2017-04-06 - Przywidz (pomorskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU "PODSTAWY DZIAŁANIA POLICJI" - 400 - 600 PLN

Nauczanie przedmiotu ( na 3/18 tygodniowo/raz w tygodniu)
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-03-30 - Przywidz (pomorskie)

ZBROJARZ - od 3 500 PLN

Brak danych
Delbud 2 Sp.z o.o Sp.K - 2017-03-21 - Przywidz (pomorskie)

SPEDYTOR - do 2 000 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem.
KAMIŚ SP.Z.O.O. - 2017-03-10 - Przywidz (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - 2 200 - 2 900 PLN

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym, praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy bedą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy , będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu dla osób w truenj sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, praca w programie POMOST oraz w aplikacji CAS, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, sporządzanie sprawozdań z prowadzonego rejonu, udział w tworzeniu statystyki i zapotrzebowań na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową, wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu - 2017-03-06 - Przywidz (pomorskie)

PSYCHOLOG - 2 265 - 3 109 PLN

Psycholog w Zespole Szkół w Przywidzu - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.
Zespół Szkół w Przywidzu - 2017-01-12 - Przywidz (pomorskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ - 997,4 PLN

STAŻ ORGANIZOWANY PRZEZ PUP W GDAŃSKU. KONTAKT OSOBISTY W SIEDZIBIE URZĘDU W POK. 28, 122, 123.
kontakt przez PUP - 2016-11-30 - Przywidz (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj