Praca Brodnica Górna - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Brodnica Górna, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 26 ofert pracy Brodnica Górna.

PRACOWNIK BUDOWLANY - od 2 000 PLN

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE NA TERENIE WOJ. POMORSKIEGO.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARBUD" KAROL BRILLOWSKI - 2017-10-06 - Brodnica Górna (pomorskie)

KUCHARZ - 997,4 PLN

1. Przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy i ppoż2. Sporządzanie różnych grup i asortymentów potraw, ciast, deserów itp.3. Utrzymanie należytej czystości naczyń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych4. Przygotowywanie posiłków przy użyciu wszystkich artykułów spożywczych5. Dbanie o najwyższą jakość, smak i estetykę przygotowywanych posiłków6. Porcjowanie i wydawanie posiłków7. Dbanie o utrzymanie porządku i przestrzeganie higieny osobistej8. Stosowanie norm i sasad zawartych w księgach HACCP9. Posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców, produktów spożywczych oraz przy przygotowaniu dań
kontakt przez PUP - 2017-09-21 - Brodnica Górna (pomorskie)

KSIĘGOWY/A - od 4 000 PLN

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:•Kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, •Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki wyników),•Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT,•Kontakt z odpowiednimi instytucjami finansowymi (ZUS, GUS, INTRASTAT),•Sporządzanie i prezentacja raportów finansowych firmy,•Nadzór przepływów finansowych w firmie,•Tworzenie i monitorowanie instrukcji i procedur regulujących ewidencję zdarzeń gospodarczych,•Zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi,•Dbanie o wizerunek firmy.
Hanna Kąkol PERFECT CONSULTING - HANNA KĄKOL - 2017-08-09 - Brodnica Górna (pomorskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - 2 000 - 3 000 PLN

Transport towarów na terenie Polski.
kontakt przez PUP - 2017-08-04 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL CHEMII - od 525 PLN

Realizowanie podstawy programowej, praca indywidualna z uczniem.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ - 2017-07-18 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII - od 525 PLN

Realizowanie podstawy programowej, praca indywidualna z uczniem.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ - 2017-07-18 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI - od 525 PLN

Realizowanie podstawy programowej, praca indywidualna z uczniem.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ - 2017-07-18 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL INFORMATYKI - od 1 050 PLN

Realizowanie podstawy programowej, praca indywidualna z uczniem.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ - 2017-07-18 - Brodnica Górna (pomorskie)

STOLARZ MEBLOWY - od 2 400 PLN

##zakres##
PERFECT CONSULTING WEJ - 2017-06-20 - Brodnica Górna (pomorskie)

KRAWIEC - od 2 400 PLN

##zakres##
PERFECT CONSULTING WEJ - 2017-06-20 - Brodnica Górna (pomorskie)

KIEROWCA C+E - od 2 000 PLN

Kierowca samochodu ciężarowego C+Ę.
kontakt przez PUP - 2017-02-16 - Brodnica Górna (pomorskie)

PEDAGOG - 997,4 PLN

-
kontakt przez PUP - 2017-02-16 - Brodnica Górna (pomorskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 000 PLN

dbanie o utrzymanie porządku w biurze, obsługa urzadzeń biurowych, nadzór nad dokumentami, dbanie o wizerunek firmy
kontakt przez PUP - 2017-01-13 - Brodnica Górna (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - 1 900 - 3 000 PLN

Prace ogólnobudowlane głównie na terenie woj. pomorskiego.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARBUD KAROL BRILLOWSKI - 2016-09-06 - Brodnica Górna (pomorskie)

OPERATOR ŁADOWARKI - od 1 850 PLN

Operator ładowarki
FIRMA WIELOBRANŻOWA RAJMUND LICA - 2016-08-03 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI - 500 - 600 PLN

Nauczyciel plastyki. Wymiar etatu: 6/18.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA - 2016-07-22 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL TECHNIKI - 500 - 600 PLN

Nauczyciel techniki. Wymiar etatu: 6/18.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA - 2016-07-22 - Brodnica Górna (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - 1 900 - 3 000 PLN

Prace ogólnobudowlane głównie na terenie woj. pomorskiego. Pracodawca oferuje dowóz z Somonina do miejsca pracy.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARBUD KAROL BRILLOWSKI - 2016-06-09 - Brodnica Górna (pomorskie)

STOLARZ - od 1 850 PLN

Budowa stolarki jachtowej i szafek. Umowa wstępnie na okres próbny, później na czas nieokreślony. Praca na pełen etat, jednozmianowa, w godz. od 7.00-15.00. Adres miejsca wykonywania pracy to 83-324 Brodnica Górna 118. Wysokość wynagrodzenia 1.850 zł brutto miesięcznie. Kontakt z pracodawcą telefoniczny lub osobisty. Tel. 501-756-705.
Firma Handlowo Usługowa JANKART Tadeusz Jank - 2016-05-11 - Brodnica Górna (pomorskie)

WULKANIZATOR - od 1 850 PLN

wymiana, klejenie i wyważanie kół w samochodach osobowych i ciężarowych. Umowa wstępnie na okres próbny (1 miesiąc), później na czas nieokreślony. Praca na pełen etat, jednozmianowa, w godz. od 7.00-15.00. Adres miejsca wykonywania pracy to 83-324 Brodnica Górna 118. Wysokość wynagrodzenia 1.850 zł brutto miesięcznie. Kontakt z pracodawcą telefoniczny lub osobisty. Tel. 501-756-705.
Firma Handlowo Usługowa JANKART Tadeusz Jank - 2016-05-11 - Brodnica Górna (pomorskie)

SZKUTNIK-LAMINIARZ - od 1 850 PLN

Laminowanie łodzi, składanie łodzi, wykonywanie różnych elementów łodzi. Praca jednozmianowa w godz. 8-16, na czas określony, wynagrodzenie 1850 zł brutto miesięcznie, pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz dowóz na miejsce pracy. Wymagania: pożądane wykształcenie zawodowe (szkutnik-laminiarz), znajomośc technologii laminowania, umiejętnośc składania łodzi, bardzo dobra znajomość języków ukraińskiego i rosyjskiego. Kontakt z pracodawcą: Tadeusz Jank tel. 501 756 705
Firma Handlowo Usługowa JANKART Tadeusz Jank - 2016-04-01 - Brodnica Górna (pomorskie)

PRACOWNIK PRZYDOMOWYCH PRAC - od 925 PLN

Prace w ogrodzie i w kotłowni, pomoc przy sadzaniu podopiecznych na wózki itp. Praca w wymiarze 1/2 etatu, w godz. 12-16 (nawet w soboty i niedziele). Przewidywany okres pracy - 1 rok. Kontakt pod nr tel. 691-230-529 (codziennie w godz. 8-20)
KASZUBSKI DOM OPIEKI ŁUBIN BARBARA CIEMNOCZOŁOWSKA - 2016-02-29 - Brodnica Górna (pomorskie)

PRACOWNIK BUDOWLANY - 1 900 - 2 800 PLN

prace budowlane głównie na terenie woj. pomorskiego, praca jednozmianowa, w godz. 8.00 do 16.00, umowa o pracę na czas nieokeślony, 1 etat. Wynagrodzenie od 1.900 zł do 2.800 zł. brutto. Wymagane gł. chęci do pracy. Pracodawca oferuje dowóz do miejsca pracy
kontakt przez PUP - 2016-02-25 - Brodnica Górna (pomorskie)

DEKARZ - od 1 850 PLN

Praca na dachu, układanie dachówki.Praca na terenie trójmiasta . Pracodawca zapewnia dojazd z Kartuz . Kontakt tel. 501-496-232
El-dach FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA PIOTR SZLIJA - 2016-01-19 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL PLASTYKI - 500 - 600 PLN

Nauczyciel plastyki. Umowa na ZASTĘPSTWO na okres od 01.01.2016r. do 24.06.2016r. Wymiar czasu pracy: 6/18. Wymagane: wykształcenie wyższe i doświadczenie. Praca jednozmianowa, w godz. między 8-14. Kontakt: 58 684-52-24. Ogólny zakres obowiązków: I. ZADANIA 1. Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły. 2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły. 3. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 5. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów. 6. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznowychowawczych swoich uczniów. 7. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 8. Określenie zasad udostępniania jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych. 9. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań. 11. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. II. UPRAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone. Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: a) poziom wyników dydaktycznowychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, b) nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia, d) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktycznowychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA - 2015-11-30 - Brodnica Górna (pomorskie)

NAUCZYCIEL TECHNIKI - 500 - 600 PLN

Nauczyciel techniki. Umowa na ZASTĘPSTWO na okres od 01.01.2016r. do 24.06.2016r. Wymiar czasu pracy: 6/18. Wymagane: wykształcenie wyższe i doświadczenie. Praca jednozmianowa, w godz. między 8-14. Kontakt: 58 684-52-24. Ogólny zakres obowiązków: pełniącego obowiązki nauczyciela I. ZADANIA 1. Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły. 2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły. 3. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. 5. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów. 6. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznowychowawczych swoich uczniów. 7. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 8. Określenie zasad udostępniania jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych. 9. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań. 11. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. II. UPRAWNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone. Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: a) poziom wyników dydaktycznowychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, b) nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru, c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia, d) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktycznowychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA - 2015-11-30 - Brodnica Górna (pomorskie)

Wybierz miejscowość

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj