Praca Bażanowice - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Bażanowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 171 ofert pracy Bażanowice.

następna strona
SPRZEDAWCA STOISKA MIĘSNEGO - od 2 800 PLN

obsługa klientów na stoisku mięso-wędliny, dbanie o ekspozycję i zatowarowanie lady, sprawdzanie terminów ważności, dbałość o czystość
POLMARKET LUCYNA BODAK - 2020-07-01 - Bażanowice (śląskie)

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO DS. ROZWOJU I KOSZTÓW - od 2 800 PLN

współpraca z dyrektorem generalnym i pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie realizacji strategii firmy, realizowanie strategii firmy, analizowanie wyników finansowych jednostki i podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów, sprawowanie nadzoru nad procedurami kontroli jakości, nadzorowanie najważniejszych realizowanych zadań i koordynacja działania podległego działu
kontakt przez PUP - 2020-06-09 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 600 PLN

proste prace manualne, wstępna kontrola wizualna wyrobu, obsługa maszyn, utrzymanie systemu produkcji, realizacja planów produkcyjnych
kontakt przez PUP - 2020-06-08 - Bażanowice (śląskie)

TECHNIK LAKIERNIK - od 2 800 PLN

przygotowanie mieszanki lakierniczej, lakierowanie elementów tworzyw sztucznych, nadzór procesu lakierniczego
kontakt przez PUP - 2020-06-08 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 17 PLN

obróbka elementów plastikowych do produkcji aut tj. przycinanie, szlifowanie, mierzenie, obsługa maszyn służących do obróbki elementów plastikowych
kontakt przez PUP - 2020-05-29 - Bażanowice (śląskie)

PSYCHOLOG - od 3 100 PLN

praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE - 2020-05-26 - Bażanowice (śląskie)

BRYGADZISTA MATERIAŁOWIEC - od 2 700 PLN

układanie materiałów na regałach, przenoszenie materiału, segregowanie, przestrzeganie oraz spisywanie ułożenia na magazynie, przyjmowanie materiałów na magazyn oraz wypełnianie związanej z tą czynnością dokumentacji, sprawdzanie jakości materiału podczas dostarczania go do produkcji, sprawdzanie podłączonego materiału do podłączonego do zbiornika zwanego silosem
kontakt przez PUP - 2020-05-26 - Bażanowice (śląskie)

STRAŻNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA - od 2 600 PLN

obchody terenu, praca na portierni
INTERGOS II sp zo.o. Bielsko-Biała - 2020-04-22 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ AUTOMOTIVE - od 17 PLN

przygotowanie materiałów do produkcji elementów wyposażenia pojazdów samochodowych, wykonywanie elementów wyposażenia pojazdów samochodowych lub ich części, posługiwanie się narzędziami, urządzeniami niezbędnymi w procesie produkcji (wkrętarki, lutownice, nożyce itp.) lub obsługa maszyn będących elementem procesu produkcji. Weryfikacja i obróbka manualna wytworzonych elementów lub ich części.
kontakt przez PUP - 2020-04-10 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ AUTOMOTIVE - od 17 PLN

przygotowanie materiałów do produkcji elementów wyposażenia pojazdów samochodowych, wykonywanie elementów wyposażenia pojazdów samochodowych lub ich części, posługiwanie się narzędziami, urządzeniami niezbędnymi w procesie produkcji (wkrętarki, lutownice, nożyce itp.) lub obsługa maszyn będących elementem procesu produkcji. Weryfikacja i obróbka manualna wytworzonych elementów lub ich części.
kontakt przez PUP - 2020-04-10 - Bażanowice (śląskie)

ZASTĘPCA GENERAL MANAGERA DZIAŁU KOSZTÓW - od 23 000 PLN

nadzór nad działem kosztów
kontakt przez PUP - 2020-03-12 - Bażanowice (śląskie)

PROGRAMISTA MASZYN WTRYSKOWYCH - od 3 100 PLN

ustawianie maszyn wtryskkowych, kontrola parametrów, wypełnianie dokumentacji, bieżące rozwiązywanie problemów jakościowych
SUMMIT AUTOTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-02-25 - Bażanowice (śląskie)

STARSZY MENADŻER DZIAŁU FORM - od 5 210 PLN

analiza problemów produkcyjnych związanych z formami wtryskowymi, nadzór nad wdrażaniem nowych wyrobów i rozwiązań technicznych, przygotowanie i planowanie regeneracji form wtryskowych, monitorowanie prac i raportowanie w języku koreańskim
kontakt przez PUP - 2020-02-11 - Bażanowice (śląskie)

KATECHETA - od 600 PLN

nauczanie religii w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym, praca z dziećmi upośledzonymi intelektualnie
kontakt przez PUP - 2020-02-11 - Bażanowice (śląskie)

STARSZY MENADŻER DS. KOSZTÓW - od 5 210 PLN

przygotowywanie oraz realizacja strategii redukcji kosztów przy zachowaniu jak najwyższej jakości, odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów oraz ich optymalizację, ocena ryzyka finansowego i handlowego, monotorowanie i raportowanie wyników finansowych, płatności oraz sporządzanie prognoz i analiz finasowych w języku koreańskim
kontakt przez PUP - 2020-02-04 - Bażanowice (śląskie)

STARSZY MANAGER LAKIERNI - od 4 250 PLN

nadzór nad pracą podległego personelu, zapewnienie bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego, współpraca z innymi działami, nadzór nad wdrożeniami nowych projektów, raportowanie w języku koreańskim wyników optymalizacji procesu oraz pracy lakierni
kontakt przez PUP - 2020-02-04 - Bażanowice (śląskie)

STARSZY MANAGER DZIAŁU WTRYSKU - od 5 210 PLN

optymalizacja procesu wtrysku, rozwiązywanie problemów związanych z procesem wtrysku, test nowych rozwiązań w celu ulepszenia produkcji, monitorowanie prac i raportowanie w języku koreańskim
kontakt przez PUP - 2020-02-04 - Bażanowice (śląskie)

ASYSTENT STARSZEGO MENADŻERA LAKIERNI - od 4 250 PLN

pomoc w kierowaniu grupą pracowników w dziale lakierniczym, nadzór nad stanem technicznym parku maszynowego (linia automatyczna, linia manualna), organizacja i optymalizacja procesów lakierniczych, kontrola termonowości i ilości wykonywanych produktów seryjnych, współpraca z innymi działami, raportowanie w języku koreańskim wyników otymalizacji procesu oraz lakierni
kontakt przez PUP - 2020-02-04 - Bażanowice (śląskie)

ASYSTENT KIEROWNIKA ZMIANY - od 2 800 PLN

przekazywanie zmiany, wprowadzanie operatorów na halę, przygotowywanie zmianowej produkcji, prowadzenie zmiany
kontakt przez PUP - 2020-01-30 - Bażanowice (śląskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

obsługa klientów, dbałość porządek w miejscu pracy, odbiór towaru, wykładanie towaru
kontakt przez PUP - 2020-01-24 - Bażanowice (śląskie)

KONTROLER JAKOŚCI - od 17 PLN

kontrola wyrobów, dbałość o stanowisko, pomiary wyrobów, segregacja i selekcja półfabrykatów, znakowanie wyrobu
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK LINII PRODUKCYJNEJ AUTOMOTIVE - od 17 PLN

przygotowanie materiałów do produkcji elementów wyposażenia pojazdów samochodowych, wykonywanie elementów wyposażenia pojazdów samochodowych lub ich części, posługiwanie się narzędziami, urządzeniami niezbędnymi w procesie produkcji (wkrętarki, lutownice, nożyce itp.) lub obsługa maszyn będących elementem procesu produkcji. Weryfikacja i obróbka manualna wytworzonych elementów lub ich części.
kontakt przez PUP - 2020-01-09 - Bażanowice (śląskie)

INSPEKTOR DS. JAKOŚCI - od 2 600 PLN

prowadzenie systematycznej kontroli i badań zgodnie z Planem Kontroli Jakości dla danego wyrobu
kontakt przez PUP - 2020-01-07 - Bażanowice (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

sortowanie pustych pojemników wg rodzajów i ich przechowywanie we właściwych miejscachna magazynie, zabezpieczenie produkcjipoprzez podstawianie pojenmników i wózków, transportowanie skontrolowanych produktów na odpowiednie miejsca w magazynie, odpowiedzialność za kontrolowanie stanów magazynowych, obsługa progromu magazynowego
kontakt przez PUP - 2020-01-07 - Bażanowice (śląskie)

SPRZEDAWCA - od 17 PLN

obsługa klientów, dbałość o ład i porządek w miejscu pracy, odbiór towaru, wykładanie towaru
kontakt przez PUP - 2019-12-19 - Bażanowice (śląskie)

OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - od 2 600 PLN

sprawowanie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanka, objemującej w szczególności: przemieszczanie się, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarów, rozbieranie, ubieranie
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE - 2019-12-17 - Bażanowice (śląskie)

MENADŻER DO SPRAW KONTROLI JAKOŚCI - od 5 210 PLN

koordynacja projektówdotyczących wprowadzania, usprawniania i utrzymania odpowiedniego poziomu jakości produktów, opracowywania standardówjakościowych w odniesieniu do nowych produktówi procesów, w tym opracowywania dokumntów systemu jajkości, doskonalenie procesów związanych z kontrolą jakości, inicjowanie działań w zakresie poprawy jakości
kontakt przez PUP - 2019-12-05 - Bażanowice (śląskie)

ASYSTENT MENAGERA LAKIERNI - od 4 250 PLN

pomoc w kierowaniu grupą pracowników w dziale lakierniczym, nadzór nad stanem technicxznym parku maszynowego (linia automatyczna, linia manualna) organizacja i optymalizacja procesów lakierniczych, kontrola terminowości i ilości wykonywanych produktów seryjnych, współpraca z innymi działami, raportowanie w języku koreańskim wyników optymalizacji procesu oraz pracy lakierni
kontakt przez PUP - 2019-12-02 - Bażanowice (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 14,7 PLN

obróbka elementów plastikowych do produkcji aut tj. przycinanie, szlifowanie, mierzenie, obsługa maszyn służących do obróbki elementów plastikowych i obsługa podstawowych narzędzi do obróbki plastiku
kontakt przez PUP - 2019-11-14 - Bażanowice (śląskie)

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO - od 5 210 PLN

współpracowanie z dyrektorem generalnym i pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie realizacji strategii firmy, realizowanie strategii firmy, analizowanie wyników finansowych jednostki i podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów, sprawowanie nadzoru nad procedurami kontroli jakości, nadzorowanie najważniejszych realizowanych zadań i koordynacja działania podległego działu
kontakt przez PUP - 2019-10-28 - Bażanowice (śląskie)

KIEROWNIK DS. KOSZTÓW - od 5 210 PLN

przygotowywanie oraz realizacja strategii redukcji kosztów przy zachowaniu jak najwyższej jakości, odpowiedzialność za analizę i kontrolę kosztów oraz ich optymalizację, ocena ryzyka finansowego i handlowego, monitorowanie i raportowanie wyników finansowych, płatności oraz sporządzanie prognoz i analiz finansowych
kontakt przez PUP - 2019-10-28 - Bażanowice (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl