Praca cieszyński - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy cieszyński, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 9309 ofert pracy cieszyński.

następna strona
MAGAZYNIER - 1 057,6 PLN

realizacja zleceń w e-commerce
kontakt przez PUP - 2020-07-31 - Cieszyn (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - BEZPŁATNY DOJAZD - od 2 700 PLN

- Obróbka części plastikowych do samochodów marki Kia i Hyundai- Zapewnienie ciągłości produkcji pod względem jakościowym i ilościowym zgodnie z planem produkcji- Wytwarzanie produktów zgodnych z instrukcją kontroli i instrukcją stanowiskową- Właściwą i terminową realizację wyznaczonych zadań
Interim M.Jaworska & M.Raczak Sp.j - 2020-07-31 - Bażanowice (śląskie)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - od 2 600 PLN

prowadzenie zajęć edukacyjnych, bieżąca komunikacja i budowanie współpracy z rodzicami, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dbanie o własny rozwój zawodowy
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek U Karolci Sylwia Kukuczka - 2020-07-30 - Skoczów (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 650 PLN

- dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie usług w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym zaś osobom wymagającym całodobowej opieki kierowania do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej;- przyjmowanie interesantów i udzielanie niezbędnych informacji w zakresie załatwianych spraw w oparciu o przepisy obowiązujące w pomocy społecznej oraz udzielanie informacji i porad osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale chorym i członkom ich rodzin w zakresie uzyskania dodatkowej pomocy i wsparcia w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych;- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,- prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o skierowanie do określonego typu domu pomocy społecznej oraz naliczanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, na podstawie przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej, a także kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie;- prowadzenie postępowań administracyjnych i wnioskowanie na tej podstawie o świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,- współpraca z podmiotem świadczącym usługi i nadzór nad jakością świadczonych usług,- prowadzenie pracy socjalnej dla tej kategorii osób oraz współpraca z placówkami służby zdrowia świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, szpitalem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej w celu poprawy jakości życia osobom tego wymagającym;- przygotowywanie umów z członkami rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej, zobowiązanych do wnoszenia opłaty za jego pobyt;- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie - 2020-07-30 - Cieszyn (śląskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 057,6 PLN

zapoznanie się z programem e-Dokument oraz tworzenie i przetwarzanie korespondencji, przyjmowanie i ewidencjonowanie pism skierowanych do Urzędu, obsługa biura podawczego i sekretariatu, uzupełnienie rejestrów prowadzonych na stanowisku, obsługa urządzeń biurowych
kontakt przez PUP - 2020-07-30 - Brenna (śląskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 650 PLN

- praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klienta,- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie tych świadczeń,- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej,- skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie - 2020-07-30 - Cieszyn (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 2 600 PLN

produkcja części samochodowych, składanie drobnych elementów, zgrzewanie, sklejanie
ZYX Solution Sp. z o.o. - 2020-07-30 - Goleszów (śląskie)

PACOWNIK PRODUKCJI - od 2 700 PLN

-Obróbka części plastikowych do samochodów marki Kia i Hyundai-Zapewnienie ciągłości produkcji pod względem jakościowym i ilościowym zgodnie z planem produkcji-Wytwarzanie produktów zgodnych z instrukcją kontroli i instrukcją stanowiskową-Właściwą i terminową realizację wyznaczonych zadań
Interim M.Jaworska & M.Raczak Sp.j - 2020-07-30 - Bażanowice (śląskie)

KONSERWATOR OBIEKTU - od 17 PLN

konserwacja, naprawy bieżące i monitoring stanu technicznego elementów budynku, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE INTEGRACYJNEJ - od 2 782 PLN

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Cieszyn (śląskie)

POKOJOWA - od 17 PLN

utrzymywanie w nienagannej kondycji i czystości pokoi hotelowych, sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych (zaplecze, ciągi komunikacyjne)
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 17 PLN

przygotowywanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania posiłków, obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców, czyszczenie sprzętu kuchennego, doraźna pomoc kucharzowi
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

KUCHARZ - od 17 PLN

przygotowywanie różnego rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, wykańczanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

KUCHARZ - od 17 PLN

kompleksowa obsługa konsumenta, prowadzenie dokumentacji sprzedaży i rozliczenia kelnerskie
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - od 2 600 PLN

zatrudnienie zgodne z NFZ, samozatrudnienie
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Cieszyn (śląskie)

PRACOWNIK GOSPODARCZY - od 3 000 PLN

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych zgodnie z poleceniami przełożonego (zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, malowanie, sprzątanie, mycie, czyszczenie, roboty ziemne, roboty agrotechniczne, drobne roboty naprawcze itp.).Praca codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7/8.00 15/16.00 (do ustalenia) oraz jedna sobota w miesiącu w godzinach 8.00 15.00 (dodatkowo płatna). Dokumenty muszą zawierać poniższą klauzulę :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ARTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-29 - Ustroń (śląskie)

NAUCZYCIEL RELIGII W KL. I - VIII - 2 782 - 3 817 PLN

nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki religijnej (religia katolicka)
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Cieszyn (śląskie)

KIEROWCA / MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

przewóz towaru do klientów, załadunek towaru/rozładunek towaru, dbałość o powierzony sprzęt, przygotowanie towaru do wysyłki
Vegemar Marcin Kaszper - 2020-07-29 - Skoczów (śląskie)

BARMAN-KIEROWCA - od 2 600 PLN

obsługa klientów/wywóz pizzy
hewex sp zo.o - 2020-07-29 - Strumień (śląskie)

TRENER PERSONALNY/INSTRUKTOR SIŁOWNI - od 2 600 PLN

prowadzenie treningów personalnych, dyżury na siłowni
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Wisła (śląskie)

PRACOWNIK RESTAURACJI OPŁACANY STAWKĄ GODZINOWĄ - od 2 604 PLN

Obszar produkcji, obszar sprzedaży, drobne prace porządkowe,
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Ustroń (śląskie)

NAUCZYCIEL FIZYKI - od 240 PLN

nauczanie fizyki
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Istebna (śląskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH - od 2 600 PLN

przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn - 2020-07-28 - Cieszyn (śląskie)

SALOWA - od 2 600 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowychm, sprzątanie sal pacjentów na oddziałach
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. - 2020-07-28 - Ustroń (śląskie)

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TURYSTYCZNYCH I GEOGRAFII - od 2 600 PLN

przedmioty zawodowe w branży turystycznej i geografia
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn - 2020-07-28 - Cieszyn (śląskie)

KASJER, MAGAZYNIER NA DZIALE MIĘSNYM - od 2 800 PLN

wykładanie towaru, obsługa kasy, obsługa stoiska mięsnego
SUPERMARKET PROCNER ANNA - 2020-07-28 - Wisła (śląskie)

KASJER, SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

wykładanie towaru, obsługa kasy fiskalnej
Firma Handlowa Wilczek Hanna - 2020-07-28 - Cieszyn (śląskie)

EKSPEDIENTKA NA STOISKU MIĘSNYM - od 2 600 PLN

wykładanie towaru, dbałość o wizerunek placówki handlowej, utrzymywanie czystości w miejscu pracy, obsługa klienta
Firma Handlowa Wilczek Hanna - 2020-07-28 - Cieszyn (śląskie)

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH - od 2 600 PLN

obsługa maszyn linii rozlewniczych
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Ustroń (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl