Praca m. Katowice - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy m. Katowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 20941 ofert pracy m. Katowice.

następna strona
MŁODSZY REFERENT W REFERACIE WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH - KATOWICE II W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE - od 2 650 PLN

- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1843&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/36/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, KatowiceUrząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent - w Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- prowadziła bezpośrednią obsługę podatników na stanowisku informacji w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, w tym: przyjmowała składane przez podatników informacje podatkowe, wnioski o wydanie zaświadczeń oraz inne dokumenty, udzielała pomocy w wypełnianiu informacji podatkowych, udzielała wszelkich informacji w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, prowadziła czynności sprawdzające w zakresie składanych przez podatników informacji podatkowych, udzielała telefonicznych informacji w zakresie podatków,- koordynowała pocztę przychodzącą i wychodzącą,- rejestrowała składane informacje, akty notarialne oraz umowy najmu/dzierżawy,- drukowała i rejestrowała akty notarialne,- przygotowywała harmonogramy dyżurów w punkcie informacyjnym.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę, - praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz systematycznego realizowania spraw, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00. Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na - uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
URZĄD MIASTA KATOWICE - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

OCHRONA PODCZAS TOUR DE POLOGNE - do 17 PLN

zabezpieczenie trasy podczas imprezy Tour de Pologne
kontakt przez OHP - 2020-07-29 - Katowice (śląskie)

MAGAZYNIER - od 3 100 PLN

prace magazynowe, obsługa wózków widłowych
MAKAR BAKALIE Sp. z o. o. Sp. K. - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POMOC FLORYSTY - od 2 600 PLN

prace pomocnicze w kwiaciarni
KWIACIARNIA "SONIA" S.C. TOMASZ ADLER, KATARZYNA OLEKSIUK - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OPIEKI OSOBISTEJ W OCHRONIE ZDROWIA I POKREWNI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI - od 17 PLN

- Pomoc w sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach gdzie przebywają osoby starsze, chore będące pod opieką. Pomoc ciężko chorym w zaspokojeniu ich potrzeb fizjologicznych. Okazywanie życzliwego stosunku do chorych. Wykonywanie powierzonych pomocniczych czynności opiekuńczych. Czuwanie nad bezpieczeństwem chorych i informowanie personelu medycznego w razie potrzeby udzielenia pomocy. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących u udzielającego zamówienie. Przestrzeganie statutu, regulaminów, procedur oraz RODO. Dbanie o mienie udzielającego zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego przez przyjmującego zamówienie w celu realizacji umowy.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) oraz teren całej Polski według zleceń.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POZOSTAŁY POMOCNICZY PERSONEL MEDYCZNY - od 17 PLN

- Pomoc personelowi medycznemu, opiekuńczemu w czynnościach pielęgnacyjnych osób starszych, chorych. Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wykonywanie powierzonych pomocniczych czynności opiekuńczych zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy oraz zasadami etyki zawodowej. Przestrzeganie prawidłowego gospodarowania mieniem powierzonym i sprzętem jednorazowego użycia. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących u udzielającego zamówienie. Przestrzeganie przepisów i obowiązków określających w karcie praw i obowiązków mieszkańca. Przestrzeganie statutu, regulaminów, procedur oraz RODO. Dbanie o mienie udzielającego zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego przez przyjmującego zamówienie w celu realizacji umowy.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) oraz teren całej Polski według zleceń.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

SPRZEDAWCA (EKSPEDIENTKA) - 2 600 - 3 000 PLN

Ekspedientka do sprzedaży w hurtowni wędlin
EDWARD JEDLIŃSKI - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

MALARZ BUDOWLANY - 2 800 - 4 000 PLN

Malowanie i szpachlowanie mieszkań deweloperskich.
M&M Marcin Grzanka Maria Grzankas.c. - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - od 17 PLN

- Noszenie cegieł i zaprawy murarskiej na budowie; wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań; mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów takich jak: beton, gips i zaprawa murarska; kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych; rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów; ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych.- Godziny Pracy: Różne godziny wykonywania zlecenia w zależności od potrzeb.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POZOSTALI PRACOWNICY OPIEKI OSOBISTEJ W OCHRONIE ZDROWIA I POKREWNI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI - od 17 PLN

- Pomoc w sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach gdzie przebywają osoby starsze, chore będące pod opieką. Pomoc ciężko chorym w zaspokojeniu ich potrzeb fizjologicznych. Okazywanie życzliwego stosunku do chorych. Wykonywanie powierzonych pomocniczych czynności opiekuńczych. Czuwanie nad bezpieczeństwem chorych i informowanie personelu medycznego w razie potrzeby udzielenia pomocy. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących u udzielającego zamówienie. Przestrzeganie statutu, regulaminów, procedur oraz RODO. Dbanie o mienie udzielającego zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego przez przyjmującego zamówienie w celu realizacji umowy.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) oraz teren całej Polski według zleceń.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

MONTER - SERWISANT INSTALACJI ALARMOWYCH (ELEKTRYK - ELEKTRONIK - ELEKTROMONTER) - 4 000 - 7 000 PLN

- Montaż i serwis instalacji alarmowych, sygnalizacji pożaru i włamań. Praca na terenie Polski Południowej i Zachodniej (od Soliny do Gdańska).- Godziny pracy: 7:00-15:00.
ALARM MEGA SYSTEM BŁESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

POZOSTAŁY POMOCNICZY PERSONEL MEDYCZNY - od 17 PLN

- Pomoc personelowi medycznemu, opiekuńczemu w czynnościach pielęgnacyjnych osób starszych, chorych. Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wykonywanie powierzonych pomocniczych czynności opiekuńczych zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy oraz zasadami etyki zawodowej. Przestrzeganie prawidłowego gospodarowania mieniem powierzonym i sprzętem jednorazowego użycia. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących u udzielającego zamówienie. Przestrzeganie przepisów i obowiązków określających w karcie praw i obowiązków mieszkańca. Przestrzeganie statutu, regulaminów, procedur oraz RODO. Dbanie o mienie udzielającego zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego przez przyjmującego zamówienie w celu realizacji umowy.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) oraz teren całej Polski według zleceń.
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

ELEKTROMONTER MASZYN ELEKTRYCZNYCH - od 2 600 PLN

- Elektromonter nadzoruje pracę urządzeń elektrycznych. Jest odpowiedzialny za ich naprawę i konserwację. Główne obowiązki: montowanie oraz konserwacja różnego rodzaju instalacji elektrycznych w przedsiębiorstwie. Naprawa usterek, a w razie potrzeby także przebudowa dotychczasowego systemu instalacji elektrycznej. Współpraca z innymi członkami zespołu. Monitorowanie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych. Układanie, formowanie i wykonywanie połączeń elektrycznych i hydraulicznych obrębie uzwojeń dużych maszyn elektrycznych. Montaż i demontaż maszyn elektrycznych.- Miejsce wykonywania pracy: Praca na terenie całego kraju według zleceń.- Godziny pracy: 8:00-16:00
kontakt przez PUP - 2020-07-28 - Katowice (śląskie)

OPIEKUN I WYCHOWAWCA DZIECI W ŻŁOBKU - od 2 700 PLN

Zakres obowiązków:- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowiązującym w sieciKraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszychplacówkach,- aktywne udzielanie się w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zajęć, dekoracji sal,- dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach żłobka,współpraca z wszystkimi pracownikami żłobka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.Firma Oferuje: - dobrą atmosferę pracy,- atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, - elastyczne godziny pracy w godzinach otwarcia placówki: 6:30-18:30,- możliwość rozwoju zawodowego, - możliwość realizacji własnych pomysłów jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez nas.
KRAINA ODKRYWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

LAKIERNIK SAMOCHODOWY - od 2 600 PLN

- Wykonywanie czynności związanych z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH / KOMENDA MIEJSKA POLICJI - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

OBSŁUGA IMPREZ MASOWYCH - od 17 PLN

praca przy obsłudze imprez masowych (steward, służby informacyjne, służby porządkowe itp) odbywających się w Spodku, Stadionie Śląskim, Tour de Pologne itp.
kontakt przez OHP - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

PRACOWNIK OCHRONY - od 17,8 PLN

praca na ochronie centrum handlowego
kontakt przez OHP - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - od 17 PLN

- Zgłaszanie braków w stanach magazynowych; dbanie o porządek i czystość w magazynie; przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń, konserwowanie sprzętu, zgłaszanie awarii; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy. Układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) i teren całego kraju według zleceń.- Zlecenie wykonywane według potrzeb zleceniodawcy, również w soboty, niedziele.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

MASARZ - WĘDLINIARZ - RZEŹNIK - od 4 000 PLN

- Praca przy produkcji wędlin i rozbiór mięsa.- Godziny pracy: 6:00-14:00.
MASARSTWO WĘDLINIARSTWO BOGUSŁAW NOWROTEK - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

OPIEKUN I WYCHOWAWCA DZIECI W ŻŁOBKU - od 2 700 PLN

Zakres obowiązków:- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowiązującym w sieciKraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszychplacówkach,- aktywne udzielanie się w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zajęć, dekoracji sal,- dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach żłobka,współpraca z wszystkimi pracownikami żłobka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.Firma Oferuje: - dobrą atmosferę pracy,- atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, - elastyczne godziny pracy w godzinach otwarcia placówki: 6:30-18:30,- możliwość rozwoju zawodowego, - możliwość realizacji własnych pomysłów jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez nas.
KRAINA ODKRYWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 28 PLN

Prace ogólnobudowlane na terenie Katowic i miast ościennych. Umowa zlecenie na okres 1 miesiąca, następnie umowa o pracę. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00. Dojazd do i z miejsca pracy zapewniony.
BOSKAT ZAKŁ. PROJEKT USŁ HAND S.C TATOJ KRZYSZTOF ZYRDOŃ GRZEGORZ - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

OPIEKUN I WYCHOWAWCA DZIECI W ŻŁOBKU - od 2 700 PLN

Zakres obowiązków:- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowiązującym w sieciKraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszychplacówkach,- aktywne udzielanie się w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zajęć, dekoracji sal,- dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach żłobka,współpraca z wszystkimi pracownikami żłobka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.Firma Oferuje: - dobrą atmosferę pracy,- atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, - elastyczne godziny pracy w godzinach otwarcia placówki: 6:30-18:30,- możliwość rozwoju zawodowego, - możliwość realizacji własnych pomysłów jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez nas.
KRAINA ODKRYWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

MECHANIK SAMOCHODÓW - od 2 600 PLN

- Naprawa samochodów osobowych i ciężarowych.- Godziny pracy: 7:00-15:00.
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH / KOMENDA MIEJSKA POLICJI - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTACZKA (OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE) - od 2 600 PLN

- Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, biur, ciągów komunikacyjnych.- Praca w godzinach: 7:00-20:00 do ustalenia z pracodawcą. Praca również w soboty i niedziele handlowe.
ZAKŁADY USŁUGOWE "EZT" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

OPIEKUN I WYCHOWAWCA DZIECI W ŻŁOBKU - od 2 700 PLN

Zakres obowiązków:- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem edukacyjnym obowiązującym w sieciKraina Odkrywcy,- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry zatrudnionej w naszychplacówkach,- aktywne udzielanie się w tworzeniu pomocy edukacyjnych do zajęć, dekoracji sal,- dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach żłobka,współpraca z wszystkimi pracownikami żłobka oraz rodzicami dzieci,- pomoc dzieciom podczas wykonywania czynności higienicznych.Firma Oferuje: - dobrą atmosferę pracy,- atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, - elastyczne godziny pracy w godzinach otwarcia placówki: 6:30-18:30,- możliwość rozwoju zawodowego, - możliwość realizacji własnych pomysłów jak i udziału w inicjatywach podejmowanych przez nas.
KRAINA ODKRYWCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

ROBOTNIK MAGAZYNOWY - od 17 PLN

- Zgłaszanie braków w stanach magazynowych; dbanie o porządek i czystość w magazynie; przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń, konserwowanie sprzętu, zgłaszanie awarii; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy. Układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) i teren całego kraju według zleceń.- Zlecenie wykonywane według potrzeb zleceniodawcy, również w soboty, niedziele.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH, BIUR, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - od 17 PLN

- Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, biur, ciągów komunikacyjnych.- Zlecenie wykonywane w godzinach: 7:00-20:00 do ustalenia z pracodawcą. Zlecenie wykonywane również w soboty i niedziele handlowe.
ZAKŁADY USŁUGOWE "EZT" SPÓŁKA AKCYJNA - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 720 PLN

- Przyjmowanie dostaw towaru;- Planowanie przestrzeni magazynowej;- Rozkładanie towarów w magazynie na półkach;- Oznaczanie kartonów i wprowadzanie produktów na stan magazynowy;- Przygotowywanie produktów dla pracowników zmianowych.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Katowice (śląskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 3 400 PLN

Prace porządkowe na terenie zewnętrznym w godz. 7.00-15.00
kontakt przez OHP - 2020-07-24 - Katowice (śląskie)

AUDYTOR INWENTARYZACJI - 18 - 19 PLN

liczenie towarów za pomocą skanera
kontakt przez OHP - 2020-07-24 - Katowice (śląskie)

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE PORZĄDKOWE - od 17 PLN

utrzymanie czystości na terenie budynków, obiektów handlowych, przemysłowych i biurowych (zamiatanie na terenie zewnętrznym i wewnętrznym), belowanie makulatury oraz pakowanie w paczki
MEGA SERVICE PLUS SP. Z O.O. - 2020-07-24 - Katowice (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl