Praca m. Dąbrowa Górnicza - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy m. Dąbrowa Górnicza, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 7099 ofert pracy m. Dąbrowa Górnicza.

następna strona
PRACOWNIK FIZYCZNY - od 3 000 PLN

wykonywanie robót technologicznych przy urządzeniach hutniczych
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KONTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-31 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

CZYNNOŚCI PRZY PRODUKCJI - od 17 PLN

Pakowanie produktów, rozbiór, zawieszanie kur, sztaplowanie, ważenie, mycie pojemników.
kontakt przez PUP - 2020-07-30 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

SPAWACZ / PALACZ - do 22 PLN

naprawa urządzeń przemysłowych (godz. pracy: 6:00 - 14:00; umowa zlecenie - po okresie próbnym umowa o pracę)
MADO-TECH Spółka Cywilna Krzysztof Okoń, Janusz Domagała - 2020-07-29 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

MECHANIK URZĄDZEŃ I MASZYN PRZEMYSŁOWYCH - do 22 PLN

naprawa, konserwacja urządzeń przemysłowych zgodnie z dokumentacją (godz. pracy: 6:00 - 14:00; umowa zlecenie - po okresie próbnym umowa o pracę)
MADO-TECH Spółka Cywilna Krzysztof Okoń, Janusz Domagała - 2020-07-29 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRACOWNIK W DZIALE BHP I PRODUKCJI - od 17 PLN

wsparcie w bieżącej pracy działu, przygotowanie, kontrola dokumentów; wymiar czasu pracy oraz godziny do uzgodnienia, okres wykonywania umowy: 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.
HABASIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-29 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA - od 2 600 PLN

Pomoc nauczycielowi przedszkola, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym; godziny pracy 08:00- 16:00
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc - 2020-07-28 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków: godziny pracy: 06:00 - 14:00
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc - 2020-07-28 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI - od 17 PLN

Praca na produkcji. Praca polegajaca na selekcji detali na magazynie. Występują ręczne prace transportowe ( podnoszenie, dźwiganie). Praca wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

KUCHARZ - od 3 000 PLN

samodzielne przygotowanie posiłków w żywieniu zbiorowym
Vitalio sc Jolanta Muc, Arkadiusz Muc - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRACOWNIK LAKIERNI - od 2 600 PLN

Praca zmianowa, rotacyjna, wymagająca pełnej sprawności ruchowej. Na stanowisku występują ruchy monotypowe. Okresowy kontakt z substancjami chemicznymi - rozpuszczalnik wykorzystywany podczas czyszczenia. Szkodliwość, uciążliwość tj. hałas, zapylenie wynikające ze środowiska w hali produkcyjnej. Pozycja przy pracy niewymuszona - praca w ruchu, stojąca z przewagą wysiłku fizycznego. Ręczne prace transportowe (podnoszenie, dźwiganie, pchanie) Praca wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym - hala produkcyjna - z oświetleniem naturalnym, sztucznym. Lakierowanie elementów podzespołów.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRASER ALUMINIUM - od 2 600 PLN

Odbieranie, obróbka oraz pakowanie gotowego detalu, podstawowa obsługa maszyny ciśnieniowej, obsługa robota smarującego, obbsługa robota odbierającego, obsługa prasy okrawającej, kontrole wizualne stanu metalu w piecu, kontrola wizualna stanu dozownika metalu, okresowe kontrole nastaw temperatury, kontrola funkcjonowania dozownika środka oddzielającego oraz wzrokowo rozcieńczenia środka oddzielającego. Załadunek odlanych detali do bębnów wibrościernych, odbieranie, obróbka oraz pakowanie obrobionych detali, podstawowa obsługa bębnów wibrościernych (uruchamianie, zatrzymanie maszyny; załadunek), obsługa ręcznego i automatycznego stanowiska do wyciskania gwintów, obróbka ręczna detali.
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

ELEKTRYK - 20 - 22 PLN

montaż instalacji elektrycznych na terenie woj. śląskiego
TABOR JACEK FIRMA USŁUGOWA "ELEKTROBUD" - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

MONTER - od 2 600 PLN

Montaż lusterek samochodowych. Ręczne prace transportowe (podnoszenie, dźwiganie, pchanie).
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRASER TWORZYW SZTUCZNYCH - od 2 600 PLN

Odbieranie, obróbka i odbieranie gotowego materiału, wizualna kontrola jakości detalu. Ręczne prace transportowe (podnoszenie, dźwiganie, pchanie)
kontakt przez PUP - 2020-07-27 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

NAUCZYCIEL CHEMII - 866,66 - 1 272,23 PLN

Nauczanie chemii w Szkole Podstawowej nr 27.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - 2020-07-24 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

MONTER INSTALACJI TRYSKACZOWEJ - od 2 600 PLN

- Wykonywanie instalacji przeciwpożarowych z branży tryskaczowej,- Montaż, demontaż, naprawa i serwisowanie instalacji
kontakt przez PUP - 2020-07-24 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 3 000 PLN

Kontakt z klientem zagranicznym (telefoniczny, e-mail), wystawianie faktur, praca biurowa.
RATTER SYLWESTER ANAIS-APPAREL LUXURY LINGERIE - 2020-07-23 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - od 17 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, pomieszczeń wspólnych, toalet (godz. pracy: 08:30 - 09:30 )
INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-23 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - od 17 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, pomieszczeń wspólnych, toalet (godz. pracy do uzgodnienia: 08:30 - 09:30 albo17:00-18:00 )
INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-23 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

OPIEKUNKA - od 2 690 PLN

Kompleksowa, całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBEM" - 2020-07-23 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PRACOWNIK KROJOWNI - od 2 700 PLN

Wykrawanie elementów materiału według określonych schematów (produkcja bielizny).
RATTER SYLWESTER ANAIS-APPAREL LUXURY LINGERIE - 2020-07-23 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

ŚLUSARZ-SPAWACZ - od 3 000 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych.
METMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-22 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PODINSPEKTOR W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ - REFERAT WSPIERANIA RODZINY - od 2 600 PLN

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku, - Realizacja zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy udzielanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: przygotowanie i realizacja konkursów, przygotowanie i realizacja umów, rozliczanie przekazanych dotacji, a także kontrola podmiotów dotowanych.- Wykonywanie zadań związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z obszaru pomocy społecznej, w tym z ich rozliczeniem.- Realizacja zadań związanych ze współpracą oraz koordynacją działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej).- Sporządzanie sprawozdań w zakresie zapewnienia schronienia i niezbędnej pomocy osobom bezdomnym.- Sporządzanie zbiorczych kwartalnych i rocznych informacji o dotacjach przekazanych podmiotom ze środków budżetowych gminy pozostających w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej. - Prowadzenie spraw dot. obsługi kancelaryjno biurowej Wydziału.- Prowadzenie dokumentacji dot. Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń i Poleceń Służbowych Prezydenta Miasta. - Koordynacja działań dot. przygotowywania materiałów dla potrzeb Komisji Stałych Rady Miejskiej.- Pomoc przy realizacji zadań związanych z dokonywaniem półrocznej oceny ważności aktów prawnych wewnętrznych oraz zadań Wydziału pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. - Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie realizacji zadań dot. kontroli zarządczej Wydziału oraz jednostek organizacyjnych dla których Wydział jest nadzorującym i koordynującym.- Obsługa komputera i systemów informatycznych w urzędzie.- Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego.Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku: - Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony- W przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym.- Wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% - zgodnie z ustawą),- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą).- ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa).- Możliwość dołączenia do programu kart sportowych oraz ubezpieczeń grupowych na życie.- Miejscem pracy jest siedziba Urzędu Miejskiego.- Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4h dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.- Praca w archiwum- Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych ( aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).Dodatkowo pracownikom oferujemy: - Stabilność zatrudnienia- Regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)- Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym- Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego- Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych- Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym- Wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Urzędu- Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta- Lunch bar na terenie Urzędu- Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - 2020-07-22 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

PŁYTKARZ - od 4 000 PLN

Montaż płytek.
Raven Jakub Chyćko - 2020-07-22 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

GIPSIARZ, MALARZ, WYKOŃCZENIOWIEC - od 3 600 PLN

wykończenia wnętrz, gładzie, malowanie, inne prace zlecone
Raven Jakub Chyćko - 2020-07-22 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

ŚLUSARZ - MONTER - od 3 000 PLN

Montaż konstrukcji stalowych.
METMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-22 - Dąbrowa Górnicza (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl