APLIKANT W REFERACIE PREWENCJI W STRA呕Y MIEJSKIEJ Jaworzno oferta pracy Urz膮d Miejski


Najwi臋kszy wyb贸r odzie偶y

Stanowisko: APLIKANT W REFERACIE PREWENCJI W STRA呕Y MIEJSKIEJ

Wynagrodzenie: od 1聽750 PLN

Zakres obowi膮zk贸w: Zakres zada艅:Wykonywanie obowi膮zk贸w funkcjonariusza terenowego, a w szczeg贸lno艣ci:1. zapobieganie pope艂nianiu wykrocze艅 i ich ujawnianie,2. udzielanie pomocy osobom w sytuacjach zagro偶enia ich zdrowia i 偶ycia,3. informowanie o awariach maj膮cych wp艂yw na w艂a艣ciwe funkcjonowania miasta,4. od艂贸w bezpa艅skich zwierz膮t z terenu miasta Jaworzna,5. kontrola administracyjno - porz膮dkowa oraz 艂adu i porz膮dku na terenie, w kt贸rym prze艂o偶ony wyznaczy艂 s艂u偶b臋,6. podejmowanie dzia艂a艅 w razie pope艂nienia wykrocze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem sprzeda偶y na terenie nale偶膮cym do gminy lub b臋d膮cym w jej zarz膮dzie poza miejscem do tego przeznaczonym,W razie konieczno艣ci na polecenie prze艂o偶onego czasowe pe艂nienie obowi膮zk贸w dy偶urnego, tj.:1. przyjmowanie iprzekazywanie interwencji mieszka艅c贸w dot. awarii iinnych nieprzewidzianych zdarze艅, przekazywanie ich funkcjonariuszom wterenie iodpowiednim jednostkom wg posiadanych przez niekompetencji,2. prowadzenie Ewidencji czynno艣ci s艂u偶bowych Stra偶y Miejskiej, 3. wykonywanie bie偶膮cej kontroli stanu technicznego sprz臋tu, wyposa偶enia, 艣rodk贸w 艂膮czno艣ci iGPSznajduj膮cych si臋 w Dy偶urce Stra偶y Miejskiej,4. obs艂uga systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz archiwum monitoringu,5. sporz膮dzanie miesi臋cznych irocznych zestawie艅 zpowierzonych do realizacji zada艅 zwi膮zanych zdzia艂alno艣ci膮 Stra偶y Miejskiej.

Data publikacji: 2015-12-07

Lokalizacja: Jaworzno (艣l膮skie)

Pracodawca: Urz膮d Miejski

Ta oferta pracy mo偶e ju偶 nie by膰 aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urz臋du Pracy.

Miejsce pracy:
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: 艣l膮skie

Rodzaj obowi膮zk贸w na tym stanowisku pracy: Zakres obowi膮zk贸w

Zakres obowi膮zk贸w:
Zakres zada艅:Wykonywanie obowi膮zk贸w funkcjonariusza terenowego, a w szczeg贸lno艣ci:1. zapobieganie pope艂nianiu wykrocze艅 i ich ujawnianie,2. udzielanie pomocy osobom w sytuacjach zagro偶enia ich zdrowia i 偶ycia,3. informowanie o awariach maj膮cych wp艂yw na w艂a艣ciwe funkcjonowania miasta,4. od艂贸w bezpa艅skich zwierz膮t z terenu miasta Jaworzna,5. kontrola administracyjno - porz膮dkowa oraz 艂adu i porz膮dku na terenie, w kt贸rym prze艂o偶ony wyznaczy艂 s艂u偶b臋,6. podejmowanie dzia艂a艅 w razie pope艂nienia wykrocze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem sprzeda偶y na terenie nale偶膮cym do gminy lub b臋d膮cym w jej zarz膮dzie poza miejscem do tego przeznaczonym,W razie konieczno艣ci na polecenie prze艂o偶onego czasowe pe艂nienie obowi膮zk贸w dy偶urnego, tj.:1. przyjmowanie iprzekazywanie interwencji mieszka艅c贸w dot. awarii iinnych nieprzewidzianych zdarze艅, przekazywanie ich funkcjonariuszom wterenie iodpowiednim jednostkom wg posiadanych przez niekompetencji,2. prowadzenie Ewidencji czynno艣ci s艂u偶bowych Stra偶y Miejskiej, 3. wykonywanie bie偶膮cej kontroli stanu technicznego sprz臋tu, wyposa偶enia, 艣rodk贸w 艂膮czno艣ci iGPSznajduj膮cych si臋 w Dy偶urce Stra偶y Miejskiej,4. obs艂uga systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz archiwum monitoringu,5. sporz膮dzanie miesi臋cznych irocznych zestawie艅 zpowierzonych do realizacji zada艅 zwi膮zanych zdzia艂alno艣ci膮 Stra偶y Miejskiej.

Forma zatrudnienia: Umowa o prac臋 na czas okre艣lony

Wymiar etatu: 1

Zmianowo艣膰 pracy: inna

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysoko艣膰 wynagrodzenia brutto: od 1聽750 PLN

System wynagradzania pracownik贸w na tym stanowisku: Czasowy ze stawk膮 miesi臋czn膮

Nazwa stanowiska:
APLIKANT W REFERACIE PREWENCJI W STRA呕Y MIEJSKIEJ

Miejscow艣膰, w kt贸rej pracownik b臋dzie pracowa艂: Jaworzno

Wojew贸dztwo, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: 艣l膮skie

Powiat, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: m. Jaworzno

Gmina, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: Jaworzno

Pa艅stwo, w kt贸rym pracownik b臋dzie pracowa艂: Polska

Zaw贸d: stra偶nik gminny / miejski

Forma zatrudnienia: Umowa o prac臋

Wysoko艣膰 wynagrodzenia i typ stawki: od 1聽750 PLN

Data rozpocz臋cia pracy: 01.01.2016

Wymagane wykszta艂cenie dla kandydat贸w na to stanowisko: 艣rednie zawodowe

Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydat贸w: PRAWO JAZDY KAT. B*

Dodatkowe informacje odno艣nie wymaga艅 dla kandydat贸w na to stanowisko:
Wymagania konieczne:wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie,uko艅czone 21 lat,obywatelstwo polskie,korzystanie z pe艂ni praw publicznych,nienaganna opinia,dobry stan zdrowia- sprawno艣膰 pod wzgl臋dem fizycznym i psychicznym,niekaralno艣膰- brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za 艣cigane z oskar偶enia publicznego i umy艣lnie pope艂nione przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe,uregulowany stosunek do s艂u偶by wojskowej, prawo jazdy kat. B,znajomo艣膰 ustaw: o stra偶ach gminnych, o samorz膮dzie gminnym, o samorz膮dzie powiatowym, kodeks post臋powania administracyjnego, kodeks wykrocze艅.Wymagania dodatkowe: zdolno艣ci interpersonalne,opanowanie, odporno艣膰 na stres,komunikatywno艣膰,skrupulatno艣膰, terminowo艣膰.

Nazwa pracodawcy: Urz膮d Miejski

Spos贸b aplikowania: bezpo艣rednio do pracodawcy

Nazwa urz臋du publikuj膮cego og艂oszenie o prac臋: Powiatowy Urz膮d Pracy w Jaworznie

Adres pracodawcy:
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: 艣l膮skie

J臋zyk aplikacji o prac臋: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
Oferty z Nr Referencyjnym ST/III zawieraj膮ce:CV z klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.) oraz:list motywacyjny,orygina艂 kwestionariusza osobowego (dost臋pnego na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zak艂adce Oferty pracy oraz w Wydziale Organizacyjnym i Kadr pok. 225),o艣wiadczenie kandydata o niekaralno艣ci za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe, kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie, kserokopi臋 ksi膮偶eczki wojskowej,kserokopi臋 prawa jazdy,kserokopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o odbyciu praktyk,ewentualne referencje,kserokopie za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych uko艅czenie kurs贸w, szkole艅,kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych niepe艂nosprawno艣膰, je偶eli kandydat zamierza skorzysta膰 z uprawnienia, o kt贸rym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych /Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm./prosz臋 z艂o偶y膰 w terminie do 14 grudnia 2015 r. na Dzienniku Podawczym Urz臋du Miejskiego w Jaworznie,43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 lub przes艂a膰 na adres: Wydzia艂 Organizacyjny i Kadr Urz臋du Miejskiegow Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33.Oferty pracy otrzymane po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane (decyduje data wp艂ywu).Informuj臋, 偶e nab贸r na stanowisko aplikanta w Referacie Prewencji w Stra偶y Miejskiej w Urz臋dzie Miejskim wJaworznie odbywa膰 si臋 b臋dzie zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie zatrudniania pracownik贸w na stanowiska urz臋dnicze wUrz臋dzie Miejskim w Jaworznie, wprowadzonym zarz膮dzeniem Nr OR.120.90.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna zdnia 3 grudnia 2013 r. Ponadto informuj臋, i偶 zgodnie z ww. zarz膮dzeniem nie ma mo偶liwo艣ci przyjmowania dokument贸w aplikacyjnych drog膮 elektroniczn膮 z wyj膮tkiem dokument贸w opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 wrze艣nia 2001 r. opodpisie elektronicznym Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z p贸藕n. zm.).

Spos贸b przekazania dokument贸w aplikacyjnych: Preferowane formy kontaktu: osobi艣cie

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Wojew贸dztwo pracodawcy: 艣l膮skie

Powiat pracodawcy: m. Jaworzno

Gmina pracodawcy: Jaworzno

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowo艣膰 pracodawcy: Jaworzno

Ulica pracodawcy: Grunwaldzka

Numer budynku pracodawcy: 33

Profil dzia艂alno艣ci pracodawcy: jednostka samorz膮du terytorialnego

Oferta zg艂oszona przez: Powiatowy Urz膮d Pracy w Jaworznie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych: 0

Zaw贸d wykonywany przez pracownika: stra偶nik gminny / miejski

Data dodania oferty pracy: 07.12.2015

Oferta pracy wa偶na do: 14.12.2015

Data udost臋pnienia oferty pracy: 07.12.2015

Data przyj臋cia oferty pracy: 07.12.2015

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

FIZJOTERAPEUTA - 997,4 PLN

wykonywanie zabieg贸w
kontakt przez PUP - 2016-02-25 - Rawa Mazowiecka (艂贸dzkie)

BRUKARZ - 2聽500 - 4聽000 PLN

Uk艂adanie kostki brukowej, zag臋szczanie pod艂o偶a, ustawianie obrze偶y i kraw臋偶nik贸w, konserwacja sprz臋tu
Us艂ugi Budowlane Prawdzik Wojciech - 2017-04-12 - 呕arnowo Trzecie (podlaskie)

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - do 2聽300 PLN

Prowadzenie zaj臋膰 przedszkolnych, Udzia艂 w Posiedzeniach RadyPedagogicznej, Aktywny udzia艂 w 偶yciu plac贸wki, praca w godz. 8-16
Zesp贸艂 Szkolny Stowarzyszenie Pro - Liberis Silesia w Raszowej - 2018-08-28 - Raszowa (opolskie)

MECHANIK POJAZD脫W SAMOCHODOWYCH - 2聽500 - 3聽500 PLN

- Samodzielne wykonywanie napraw samochod贸w dostawczy i ci臋偶arowych- Osoba do kontaktu: Adam R膮ba艂a 509-706-134
ST. R膭BA艁A SP. Z O.O. - 2017-04-06 - Bielawki (pomorskie)

SPRZEDAWCA - od 2聽000 PLN

obs艂uga klient贸w
Rze藕nictwo i W臋dliniarstwo Andrzej Mortel - 2017-01-27 - Ciechanowiec (podlaskie)

GG/ KELNER - od 2聽000 PLN

Praca dwuzmianowa w godzinach 10-24.
"M&A" S.C. Adam Hry艅, Barbara Hry艅, Monika Ruci艅ska-Hry艅 - 2017-03-24 - Szczawno-Zdr贸j (dolno艣l膮skie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - od 1聽850 PLN

Prace administracyjno-biurowe
kontakt przez PUP - 2016-02-05 - S臋p贸lno Kraje艅skie (kujawsko-pomorskie)

艢LUSARZ - 3聽500 - 4聽500 PLN

-
KONSTRUKCJA DAWID LEDER - 2018-09-03 - Gryfice (zachodniopomorskie)

711S - SPRZEDAWCA NA TARGOWISKACH - od 1聽000 PLN

przygotowanie stanowiska pracy, towar贸w do sprzeda偶y, zabezpieczenie towar贸w przed uszkodzeniem, kradzie偶膮, obs艂uga klienta
kontakt przez PUP - 2016-09-30 - Radom (mazowieckie)

APLIKANT - 360 - od 2聽120 PLN

ochrona spokoju i porz膮dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz膮dkiem i kontrola ruchu drogowego, a tak偶e kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie okre艣lonym stosownymi przepisami, wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi podmiotami w zakresie ratowania 偶ycia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych oraz innych miejscowych zagro偶e艅, zabezpieczenie miejsca przest臋pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagro偶onych takim zdarzeniem przed dost臋pem os贸b postronnych lub zniszczeniem 艣lad贸w i dowod贸w, do momentu przybycia w艂a艣ciwych s艂u偶b, a tak偶e ustalenie, w miar臋 mo偶liwo艣ci, 艣wiadk贸w zdarzenia, ochrona obiekt贸w komunalnych i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej, wsp贸艂dzia艂anie z organizatorami i innymi s艂u偶bami w ochronie porz膮dku podczas zgromadze艅 i imprez publicznych, doprowadzanie os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 lub miejsca ich zamieszkania, je偶eli osoby te zachowaniem swoim daj膮 pow贸d do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj膮 si臋 w okoliczno艣ciach zagra偶aj膮cych ich 偶yciu lub zdrowiu albo zagra偶aj膮 偶yciu i zdrowiu innych os贸b, informowanie spo艂eczno艣ci lokalnej o stanie i rodzajach zagro偶e艅, a tak偶e inicjowanie i uczestnictwo w dzia艂aniach maj膮cych na celu zapobieganie pope艂nianiu przest臋pstw i wykrocze艅 oraz zjawiskom kryminogennym i wsp贸艂dzia艂anie w tym zakresie z organami pa艅stwowymi, samorz膮dowymi i organizacjami spo艂ecznymi, konwojowanie dokument贸w, przedmiot贸w warto艣ciowych lub warto艣ci pieni臋偶nych dla potrzeb miasta.
Stra偶 Miejska w 艢widnicy - 2017-03-03 - 艢widnica (dolno艣l膮skie)

APLIKANT RADCOWSKI - od 2聽000 PLN

przygotowywanie pism procesowychzast臋pstwo procesoweprzygotowywanie um贸w, wniosk贸w, opinii prawnych, informajci
kontakt przez PUP - 2017-10-27 - Pozna艅 (wielkopolskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK W HODOWLI ZWIERZ膭T - 997,4 PLN

zgodnie z do艂膮czonym do wniosku programem sta偶u
kontakt przez PUP - 2016-10-18 - 呕ywiec (艣l膮skie)

POMOCNIK MASZYNISTY PRZETW脫RSTWA - od 2聽300 PLN

Prace proste, uk艂adanie pude艂 na paletach, pomoc maszyni艣cie
MONDI BZWP SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 - 2017-05-19 - Bystrzyca K艂odzka (dolno艣l膮skie)

KRAJACZ - od 2聽500 PLN

- Prowadzenie, kontrola i nadzorowanie procesu krojenia papieru na gilotynie zgodnie z planami produkcyjnymi- Prowadzenie kontroli wizualnej stanu podleg艂ych urz膮dze艅- Analiza jako艣ci gotowego wyboru- P艂ynno艣膰 w wykonywaniu zleconych zada艅
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO US艁UGOWA CREATIVEPAPER - 2015-12-18 - Rzesz贸w (podkarpackie)

MAGAZYNIER - od 1聽850 PLN

przyjmowanie i wydawanie towaru, prace porz膮dkowe
ALCHEM GRUPA SP脫艁KA Z O.O. - 2016-12-14 - Toru艅 (kujawsko-pomorskie)

SPRZEDAWCA W WYSPECJALIZOWANEJ PLAC脫WCE HANDLOWEJ - 997,4 PLN

OBS艁UGA PROGRAMU sMALL bBUSINESS, tworzenie ofert handlowych, sprzeda偶 asortymentu obs艂uga dokumentacji handlowej
kontakt przez PUP - 2016-10-25 - Ostr贸da (warmi艅sko-mazurskie)

SZPACHLARZ - do 2聽100 PLN

Szpachlowanie 艣cian, monta偶 p艂yt G-K.
kontakt przez PUP - 2018-04-18 - Bochnia (ma艂opolskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 1聽017,4 PLN

kopertowanie, odbieranie telefon贸w, sporz膮dzenie prowadzenie i opisywanie projekt贸w unjnych
kontakt przez PUP - 2018-08-23 - Le艣na (dolno艣l膮skie)

STOLARZ / POMOCNIK STOLARZA - od 2聽100 PLN

Prace stolarskie przy wykonywaniu schod贸w, balustrad. Wynagrodzenie od 2100 z艂 brutto do uzgodnienia (w zale偶no艣ci od kwalifikacji)
TADEUSZ KORDEK GRADO - 2018-01-10 - Krak贸w (ma艂opolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CI臉呕AROWEGO - 2聽000 - 2聽200 PLN

ROZWO呕ENIE TOWARU
kontakt przez PUP - 2016-08-01 - Skierniewice (艂贸dzkie)

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - do 2聽300 PLN

Wykszta艂cenie zawodowe; do艣wiadczenie: 3 lata; uprawnienia na suwnice II S, znajomo艣膰 rys. technicznego; zakres obowi膮zk贸w: monta偶 konstrukcji stalowych, spasowywanie element贸w maszyn; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice
kontakt przez PUP - 2016-10-25 - Gliwice (艣l膮skie)

INSTALATOR SYSTEM脫W ALARMOWYCH I SYSTEM脫W TELEWIZJI PRZEMYS艁OWEJ - ELEKTRYK - od 3聽000 PLN

monta偶 i serwis system贸w niskopr膮dowych ( miejsce wykonywania pracy Ca艂y KRAJ)
Dusik El偶bieta BIURO US艁UG SPECJALISTYCZNYCH MASTIF-SYSTEM - 2017-09-26 - B臋dzin (艣l膮skie)

MAGAZYNIER - od 2聽000 PLN

przyjmowanie towar贸w pochodz膮cych z dostaw zewn臋trznych, rozk艂adanie towar贸w, kompletowanie towar贸w do zam贸wie艅, pakowanie
kontakt przez PUP - 2017-01-27 - Cz臋stochowa (艣l膮skie)

MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - od 2聽000 PLN

monter izolacji budowlanych
kontakt przez PUP - 2017-12-14 - Postolin (pomorskie)

KROJCZY - od 1聽850 PLN

-Wycinanie element贸w do obr贸bek szwalniczo-krawieckich,-Kontakt telefoniczny: 58 561-22-01,-Kontakt e-mail: bonadea (at) bonadea.pl
BONA DEA ANNA OSTROWSKA - 2016-08-04 - Tczew (pomorskie)

PRACOWNINIK GOSPODARCZY - od 2聽000 PLN

Bie偶膮ce naprawy, remonty, utrzymanie zieleni i porz膮dku na zewn膮trz obiektu, inne prace zwi膮zane z utrzymaniem sprawno艣ci obiektu.
PRZEDSI臉BIORSTWO HANDLOWO US艁UGOWE MARCIN SZULIM - 2017-05-24 - Chro艣la (mazowieckie)

SPAWACZ - od 2聽000 PLN

SPAWACZ
P.P.H.U. EKRAN Maciej Le艣niak - 2017-06-01 - Stary S膮cz (ma艂opolskie)

SPECJALISTA DO SPRAW ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH - 997,4 PLN

Monitorowanie rynku zam贸wie艅 publicznych,przyjmowanie interesant贸w,wysy艂anie ofert.
kontakt przez PUP - 2017-07-14 - 艢widnik (lubelskie)