Praca Sulików - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Sulików, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 39 ofert pracy Sulików.

następna strona
PALACZ KOTŁÓW C.O - do 2 000 PLN

obsługa pieca c.o, prace porządkowe na terenie szkoły;
SZKOŁA PODSTAWOWA W SULIKOWIE - 2017-10-09 - Sulików (dolnośląskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - do 2 200 PLN

sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury; godziny pracy 8.00-16.00,11.00-19.00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE - 2017-09-29 - Sulików (dolnośląskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 000 - 4 500 PLN

prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych sporządzanie sprawozdań finansowych; opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; sprawowanie nadzoru nad Działem Finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie;Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a (I piętro, pokój nr 2) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7.30 do 15.30, lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a z dopiskiem: Nabór na głównego księgowego. Decyduje data wpływu do Ośrodka.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE - 2017-09-27 - Sulików (dolnośląskie)

KUCHARZ - 2 000 - 2 200 PLN

przygotowywanie posiłków; dbanie o czystość miejsca pracy;godziny pracy 11.00-18.00, praca w soboty i niedzielę, wolne poniedziałki i 1 weekend w miesiącu;
kontakt przez PUP - 2017-09-14 - Sulików (dolnośląskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 2 000 - 4 000 PLN

Pełny zakres księgowości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie - 2017-09-07 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI - 499 - 699 PLN

zajęcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami; 4/18 etatu;
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2017-08-25 - Sulików (dolnośląskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - 4 000 - 4 200 PLN

prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych sporządzanie sprawozdań finansowych; opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; sprawowanie nadzoru nad Działem Finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie;Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sulików ul. Pocztowa 7a (I piętro, pokój nr 2) w godzinach pracy GOPS, tj. w godz. od 7.30 do 15.30, lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a z dopiskiem: Nabór na głównego księgowego. Decyduje data wpływu do Ośrodka.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE - 2017-08-24 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL CHEMII - 1 274 - 1 749 PLN

zajęcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami; 10/18 etatu;
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2017-08-24 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL BIOLOGII - 1 019 - 1 399 PLN

zajęcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami; 8/18 etatu;
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2017-08-24 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PEDAGOG - 1 147 - 1 574 PLN

-prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci kl.I-III z trudnościami w uczeniu się
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2017-08-23 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - 688,2 - 944,7 PLN

praca z uczniami szkoły podstawowej; 6/20 etatu;
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2017-08-11 - Sulików (dolnośląskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

pracownik biurowy
kontakt przez PUP - 2017-06-14 - Sulików (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA - 3 000 - 4 000 PLN

wg obowiazujących kompetencji pielęgniarki i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; godziny pracy 8.00-13.00, 16.00-18.00
JOANNA GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO" SPÓŁKA JAWNA - 2017-06-02 - Sulików (dolnośląskie)

SPRZEDAWCA - od 2 000 PLN

Przyjmowanie towarów, wycenianie towarów, sprzedaż, towaru, obsługa kasy fiskalnej, składanie zamówienia w hurtowniach przez przedstawicieli
kontakt przez PUP - 2017-03-24 - Sulików (dolnośląskie)

KELNER - do 2 000 PLN

obsługa klienta na sali
kontakt przez PUP - 2017-03-17 - Sulików (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA - 3 000 - 4 000 PLN

wg obowiazujących kompetencji pielęgniarki i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; godziny pracy 8.00-13.00, 16.00-18.00
JOANNA GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO" SPÓŁKA JAWNA - 2017-02-24 - Sulików (dolnośląskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - do 2 100 PLN

obsługa kasy fiskalnej; obsługa klientów; dbanie o estetykę marketu;
"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-01-26 - Sulików (dolnośląskie)

ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI - 997,4 PLN

asystyent do spraw księgowości
kontakt przez PUP - 2017-01-19 - Sulików (dolnośląskie)

STOLARZ - do 2 500 PLN

obsługa maszyn stolarskich (produkcja schodów i mebli); po 3 miesięcznym okresie próbnym umowa o pracę na 3 lata;
BUDOWA SCHODÓW SULIKÓW SP. Z O.O. - 2017-01-05 - Sulików (dolnośląskie)

INSTRUKTOR DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI - do 2 200 PLN

organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE - 2016-12-15 - Sulików (dolnośląskie)

STOLARZ - od 2 500 PLN

obsługa maszyn stolarskich (produkcja schodów i mebli); po 3 miesięcznym okresie próbnym umowa o pracę na 3 lata;
BUDOWA SCHODÓW SULIKÓW SP. Z O.O. - 2016-10-26 - Sulików (dolnośląskie)

BARMAN-KELNER - do 2 000 PLN

przyjmowanie zamówień od klientów, praca za barem, obsługa gości w restauracji, pierwsza umowa na okres próbny, praca także w soboty, niedziele, w godz. 13.00-20.00
UBOJNIA I PRZETWÓRSTWO MIĘSNE MARIA KASAK - 2016-10-06 - Sulików (dolnośląskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

1.Nabywanie i doskonalenie umiejetności w zakresie:-zapoznanie się ze Statutem GOPS w Sulikowie , Regulaminem Organizacyjnym, Regulaminem Pracy i innymi przepisami prawa w zakresie funkcjonowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w strukturze samorządu gminnego,-nauka prowadzenia rejestru pism wpływających i wypływających ( nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie, wpisywanie do rejestru pism),-nauka prowadzenia ewidencji korespondencji Ośrodka,-nauka obsługi centrali telefonicznej ,-zapoznanie się z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pom ocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,-nauka wydawania wniosków i innych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadzcenia wychowawcze,-pomoc w prowadzeniu dokumentacji w zakresie planowania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
kontakt przez PUP - 2016-10-05 - Sulików (dolnośląskie)

KONSERWATOR- PALACZ - do 1 850 PLN

dokonywanie bieżących napraw w obiektach GOK, palenie w piecu c.o. (automat) w sezonie w grzewczym, pomoc w organizacji imprez artystyczno-kulturalnych, I umowa na okres próbny
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE - 2016-08-25 - Sulików (dolnośląskie)

STOLARZ - 2 000 - 3 000 PLN

obsługa maszyn stolarskich (produkcja schodów i mebli); po 3 miesięcznym okresie próbnym umowa o pracę na 3 lata;
BUDOWA SCHODÓW SULIKÓW SP. Z O.O. - 2016-08-25 - Sulików (dolnośląskie)

INSTRUKTOR DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI - do 1 600 PLN

organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE - 2016-08-11 - Sulików (dolnośląskie)

NAUCZYCIEL GEOGRAFII - 1 513 - 3 109 PLN

prowadzenie zajęć z geografii, 4/18 etatu
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE - 2016-08-10 - Sulików (dolnośląskie)

LABORANT BUDOWLANY - do 2 450 PLN

badania laboratoryjne, pobieranie próbek na terenie kopalni, jedna zmiana 7.00-15.00, sporadycznie w godz. 15.00-22.00, I umowa na okres próbny
Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o. o - 2016-06-29 - Sulików (dolnośląskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

1.Nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie :-zapoznanie się ze Statutem GOPS w Sulikowie, Regulaminem Organizacyjnym , Regulaminem Pracy i innymi przepisami prawa w zakresie funkcjonowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w strukturze samorządu gminnego,-nauka prowadzenia rejestru pism wpływających i wypływających ( nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie, wpisanie do rejestru pism pod kolejnym nr rej.),-nauka prowadzenia ewidencji korespondencji Ośrodka,-nauka obsługi cenrali telefonicznej GOPS,-zapoznanie się z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,-nauka wydawania wniosków i innych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze,-pomoc w prowadzeniu dokumentacji w zakresie planowania i przyznawania świadczeń rodzinych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
kontakt przez PUP - 2016-06-28 - Sulików (dolnośląskie)

KONSERWATOR- PALACZ - do 1 850 PLN

dokonywanie bieżących napraw w obiektach GOK, palenie w piecu c.o. (automat) w sezonie w grzewczym, pomoc w organizacji imprez artystyczno-kulturalnych, I umowa na okres próbny
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULIKOWIE - 2016-06-02 - Sulików (dolnośląskie)

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA - od 3 000 PLN

wg obowiazujących kompetencji pielęgniarki i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; godziny pracy 8.00-13.00, 16.00-18.00
JOANNA GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI "PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO" SPÓŁKA JAWNA - 2016-04-04 - Sulików (dolnośląskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj