Praca Stanisław Dolny - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Stanisław Dolny, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 117 ofert pracy Stanisław Dolny.

następna strona
PSYCHOLOG - 2 200 - 2 500 PLN

a)opracowanie i aktualizacja diagnozy (Indywidualnych Planów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym określenie ścieżki wsparcia tzn. przygotowanie programów zajęć oraz ustalenie form i metod pracy z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi; b)prowadzenie zajęć specjalistycznych - psychologicznych o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. diagnozowanie sytuacji wychowawczych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych) z dziećmi w wieku do 18. roku życia będącymi Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu przeżywającymi trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym w tym prowadzenie: indywidualnych i grupowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, nakierowanych przede wszystkim na udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju podopiecznych, w tym rozwoju ich sfery społeczno-emocjonalnej, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wspierania rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie u podopiecznych pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności, rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowywania napięć i rozwiązywania konfliktów, wyrażania protestu, aprobaty, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo;c)monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów dzieci;d)przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);e)zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dot. działalności Placówki Wsparcia Dziennego, jej Uczestników/Uczestniczek oraz ich rodzin.Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny lub umowa zlecenie.Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 13:00-20:00 (godziny pracy do ustalenia). Kontakt z pracodawcą: osobisty: Stanisław Dolny 496, 34-130 Stanisław Dolny (z Panią Słowik Agnieszka oraz Pacut Ewa), telefoniczny: 606 656 798 (Pani Słowik Agnieszka), 602 125 690 (Pani Pacut Ewa), CV przesłać na adres e-mail: pwddolany (at) gmail.com (kontakt osobisty i telefoniczny w godzinach: 12:00-20:00).
Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo" - 2020-02-14 - Stanisław Dolny (małopolskie)

PRACOWNIK DO WYKAŃCZANIA OBUWIA - od 2 600 PLN

prace związane z wykańczaniem obuwia
Filek Aleksander ALMANO - 2019-12-11 - Stanisław Dolny (małopolskie)

PSYCHOLOG - 2 000 - 2 200 PLN

a)opracowanie i aktualizacja diagnozy (Indywidualnych Placów Wsparcia) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym określenie ścieżki wsparcia tzn. przygotowanie programów zajęć oraz ustalenie form i metod pracy z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi; b)prowadzenie zajęć specjalistycznych - psychologicznych o wskazanym zakresie przedmiotowym (m.in. diagnozowanie sytuacji wychowawczych, udzielanie pomocy psychologicznej, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych) z dziećmi w wieku do 18. roku życia będącymi Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu przeżywającymi trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym w tym prowadzenie: indywidualnych i grupowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, nakierowanych przede wszystkim na udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju podopiecznych, w tym rozwoju ich sfery społeczno-emocjonalnej, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wspierania rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie u podopiecznych pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności, rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowywania napięć i rozwiązywania konfliktów, wyrażania protestu, aprobaty, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo;c)monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów dzieci;d)przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);e)zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dot. działalności Placówki Wsparcia Dziennego, jej Uczestników/Uczestniczek oraz ich rodzin.Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny - 3 miesiące, po tym okresie umowa o pracę na czas określony - do 31.03.2021 r.Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 13:00-20:00 (godziny pracy do ustalenia).
Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo" - 2019-11-13 - Stanisław Dolny (małopolskie)

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - od 3 000 PLN

pozyskiwanie klientów w branży obuwniczej na terenie całego kraju. Praca od poniedziałku do piątku, godziny pracy do uzgodnienia. Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.Pracodawca zapewnia samochód.
Filek Aleksander ALMANO - 2019-11-12 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK MONTAŻYSTA - od 14,7 PLN

prace proste związane z montażem obuwia. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - 33 miesiące, po tym okresie istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania.
"CONHPOL-BIS" Sp. z o.o. - 2019-11-07 - Stanisław Dolny (małopolskie)

WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY - 3 000 - 3 500 PLN

1) prowadzenie zajęć z grupą,2) sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce,3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz,4) prowadzenie dokumentacji dziecka,5) opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe, jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku.6) opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,7) prowadzenie dziennika zajęć,8) prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,9) organizowanie zajęć tematycznych,10) czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,11) współpraca ze szkołą wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka,12) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,13) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.Konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacery, zajęcia w terenie itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-20:00.
Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany Na Ludowo i Sportowo" - 2019-10-02 - Stanisław Dolny (małopolskie)

STOLARZ - od 2 250 PLN

produkcja, skręcanie i montaż mebli. Praca od poniedziałku do piątku.
Nowak Bartłomiej Mokko Carpenters - 2019-09-09 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OPERATOR MASZYN OBUWNICZYCH - od 2 250 PLN

Obsługa maszyn obuwniczych oraz maszyn do szycia ciężkiego.Praca w godz.: 08:00-16:00.
kontakt przez PUP - 2019-09-05 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OPERATOR OBUWNICZYCH URZĄDZEŃ SZWALNICZYCH - od 2 250 PLN

obsługa perforowarki (dziurkarki) do skór
kontakt przez PUP - 2019-08-12 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK - WYKAŃCZANIE OBUWIA - od 2 250 PLN

czyszczenie butów, wyklejanie wyściółki, pakowanie obuwia. Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy - 2019-08-06 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK - od 2 250 PLN

produkcja obuwia. Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy - 2019-08-06 - Stanisław Dolny (małopolskie)

STOLARZ - od 2 250 PLN

produkcja, skręcanie i montaż mebli
Nowak Bartłomiej Mokko Carpenters - 2019-05-09 - Stanisław Dolny (małopolskie)

STOLARZ - od 2 250 PLN

skręcanie mebli. Praca w godzinach: 07:00-15:00 lub 08:00-16:00.
Kuc Klaudia ,,Produkcja, Handel, Usługi" - 2019-03-11 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK - od 3 000 PLN

maszynowy montaż obuwia. Godziny pracy do uzgodnienia.
Filek Aleksander ALMANO - 2019-03-07 - Stanisław Dolny (małopolskie)

HOSTESSA - od 18 PLN

Przeprowadzanie akcji degustacyjnej znanej marki serków topionych. Przygotowanie stoiska z produktami, zachęcanie klientów sklepu do poczęstunku, dbanie o dobry wizerunek marki.
kontakt przez OHP - 2019-03-04 - Stanisław Dolny (małopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 250 PLN

Zamawianie towaru, przyjmowanie dostaw towaru, realizacja zamówień, sprzedaż towaru
kontakt przez PUP - 2019-02-04 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK - PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI - od 2 250 PLN

przygotowanie elementów obuwia do produkcji.
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy - 2019-01-18 - Stanisław Dolny (małopolskie)

STOLARZ - od 2 250 PLN

skręcanie mebli. Praca w godzinach: 07:00-15:00 lub 08:00-16:00.
Kuc Klaudia ,,Produkcja, Handel, Usługi" - 2019-01-07 - Stanisław Dolny (małopolskie)

MECHANIK/ WULKANIZATOR - od 1 050 PLN

Naprawa samochodów, motocykli, quadów, usługi wulkanizacyjne.
Kowalczyk Krzysztof AUTO PERFEKT - 2018-10-11 - Stanisław Dolny (małopolskie)

SPRZEDAWCA - od 2 100 PLN

Sprzedaż w sklepie spożywczo-przemysłowym, obsługa kasy fiskalnej, odbiór i układanie towaru. Praca na dwie zmiany, w godzinach: 05:00 - 19:00.
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - 2018-08-13 - Stanisław Dolny (małopolskie)

POMOCNIK OBUWNIKA - od 2 100 PLN

pomoc przy produkcji obuwia
kontakt przez PUP - 2018-07-16 - Stanisław Dolny (małopolskie)

SPRZEDAWCA (STAŻ) - 1 017,4 PLN

Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze z II profilem pomocy.
kontakt przez PUP - 2018-06-25 - Stanisław Dolny (małopolskie)

SPRZEDAWCA KEBAB - od 13,2 PLN

Przygotowanie i sprzedaż kebaba. Obsługa kasy fiskalnej.
Wątor Kinga ARA - 2018-06-20 - Stanisław Dolny (małopolskie)

STOLARZ - od 3 000 PLN

produkcja mebli kuchennych, szaf
Lelek Ireneusz ML - 2018-06-13 - Stanisław Dolny (małopolskie)

CHOLEWKARZ - od 2 100 PLN

Szycie cholewek obuwniczych, praca pomocnicze na stole.
PPH KAZKOBUT Kazimierz Konopka - 2018-04-18 - Stanisław Dolny (małopolskie)

SPRZEDAWCA KEBAB - od 2 100 PLN

Przygotowanie i sprzedaż kebab.Praca co drugi dzień po 12 godzin lub codziennie po 6 godzin.
Rzeszótko Marta ,,EMPRESA" - 2018-03-02 - Stanisław Dolny (małopolskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 100 PLN

Obsługa urządzeń biurowych. Obsługa biura. Sporządzanie podstawowych analiz ekonomicznych. Sporządzanie dokumentów. Współpraca z koordynatorem ds. administracyjno finansowych.
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy - 2018-01-24 - Stanisław Dolny (małopolskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 100 PLN

Kontakt z klientem, wystawianie faktur, przyjmowanie zamówień.
Jędrzejczyk Piotr "KATI" - 2017-12-20 - Stanisław Dolny (małopolskie)

POMOCNIK CHOLEWKARZA - od 2 500 PLN

pomoc przy szyciu cholewek obuwniczych, praca w godzinach 08:00-16:00
Konopka Kazimierz PPH KAZKOBUT - 2017-12-19 - Stanisław Dolny (małopolskie)

CHOLEWKARZ - od 2 500 PLN

szycie cholewek obuwniczych, godziny pracy 08:00-16:00
Konopka Kazimierz PPH KAZKOBUT - 2017-12-19 - Stanisław Dolny (małopolskie)

OBUWNIK - od 2 000 PLN

prace wykończeniowe w obuwnictwie
OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy - 2017-11-30 - Stanisław Dolny (małopolskie)

następna strona

Wybierz powiat