Praca Spytkowice - oferty pracyW serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Spytkowice, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 258 ofert pracy Spytkowice.

następna strona
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I WCZESNOSZKOLNEGO - od 2 600 PLN

prowadzenie zajęć w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Praca w godzinach: 07:00-17:00 (godziny pracy do ustalenia). Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 515 747 211
Przedszkole Niepubliczne "BYSTRZAKI" - 2020-04-23 - Spytkowice (małopolskie)

MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH - od 2 600 PLN

naprawa maszyn budowlanych. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00-15:00. Kontakt z pracodawcą: osobisty: ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, telefoniczny: 600 077 089.
Kowalski Władysław Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Wodno - Drogowe "SPRZĘT - BUD" - 2020-04-16 - Spytkowice (małopolskie)

PIEKARZ, POMOCNIK, CUKIERNIK - od 3 500 PLN

wykonywanie czynności związanych z produkcją piekarniczą pomoc przy dozowaniu zgodnie z recepturami surowców potrzebnych do wykonania poszczególnych rodzajów pieczywa pomoc przy wypieku pieczywa zgodnie z tradycyjnymi recepturami kontrolowanie ilości i jakości wyprodukowanego pieczywa czuwanie nad należytym zabezpieczeniem warunków higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pracy zmiany - zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Rafał Sendera Sklepy Piekarniczo - Cukiernicze."Piekarnia -Cukiernia Senderów" S.C.J.R.M.B. Sendera - 2020-04-15 - Spytkowice (małopolskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości, w budynkach użyteczności publicznej i w ich obejściu, utrzymanie czystości wiat przystankowych, parkingów, planów komunalnych, w zakresie rolnictwa, wykaszanie z chwastów nieużytków rolnych z gruntów oraz zieleńców, wykaszanie chwastów w rowach melioracyjnych, czyszczenie i udrażnianie w rowach melioracyjnych.
kontakt przez PUP - 2020-03-03 - Spytkowice (małopolskie)

ROBOTNIK OCZYSZCZANIA CMENTARZA - od 2 600 PLN

porządkowanie - estetyzacyjne na cmentarzu komunalnym Spytkowicach, utrzymanie zieleni niskiej na terenach cmentarza komunalnego.
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Spytkowice (małopolskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

czyszczenie rowów przydrożnych odmulanie, pogłębianie rowów przydrożnych, udrażnianie przepustów, udrażnianie rowów melioracyjnych, koszenie traw, estetyzacja gminy.
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Spytkowice (małopolskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Utrzymanie czystości, w budynkach użyteczności publicznej i w ich obejściu, utrzymanie czystości wiat przystankowych, parkingów, planów komunalnych, w zakresie rolnictwa, wykaszanie z chwastów nieużytków rolnych z gruntów oraz zieleńców, wykaszanie chwastów w rowach melioracyjnych, czyszczenie i udrażnianie w rowach melioracyjnych.
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Spytkowice (małopolskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - od 2 600 PLN

Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy. Przyjmowanie i rozdzielanie do dekretacji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy, Obsługa urządzeń łączności.
kontakt przez PUP - 2020-03-02 - Spytkowice (małopolskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Oczyszczanie placów wokół budynków i stref ochronnych. Wykonywanie drobnych remontów w budynkach. Wykonywanie prac konserwacyjnych na Oczyszczalni i Pompowniach Ścieków oraz urządzeniach i obiektach wodociągowych
kontakt przez PUP - 2020-02-27 - Spytkowice (małopolskie)

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG - od 1 300 PLN

pomoc pedagogiczna - psychologiczna, współpraca z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, bieżąca pomoc w isparcie uczniów
kontakt przez PUP - 2020-02-19 - Spytkowice (małopolskie)

MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH - od 2 600 PLN

naprawa maszyn budowlanych. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00-15:00. Kontakt z pracodawcą: osobisty: ul. Dworska 7, 34-116 Spytkowice, telefoniczny: 600 077 089.
Kowalski Władysław Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Wodno - Drogowe "SPRZĘT - BUD" - 2020-02-18 - Spytkowice (małopolskie)

KELNER - 1 033,7 PLN

obsługa klienta i kasy fiskalnej
kontakt przez PUP - 2020-02-10 - Spytkowice (małopolskie)

INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO OGÓLNE - 1 033,7 PLN

przygotowywanie koncepcji architektonicznej, przygotowanie rzutów i szkiców budynków, kompletowanie dokumentacji projektowej
kontakt przez PUP - 2019-09-27 - Spytkowice (małopolskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 250 PLN

pomoc w przygotowaniu posiłków
kontakt przez PUP - 2019-09-25 - Spytkowice (małopolskie)

STOLARZ MEBLOWY - 1 033,7 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2019-09-11 - Spytkowice (małopolskie)

UBOJOWY - od 1 851 PLN

obróbka poubojowa tusz drobiowych. Praca na 3/4 etatu w godz. 08.00-16.00. Praca na okres 2 lat w ramach umowy o pracę tymczasową.
kontakt przez PUP - 2019-08-05 - Spytkowice (małopolskie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 200 PLN

- opracowanie i realizacja plany pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zasępczej, planu pomocy rodzinom, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,- udzielenia pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiuowej, w tym prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, - wspieranie aktywności społecznej rodzin, - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,- udzielanie wsparcia dzieciom w szczególoności poprzez udział w zajęciach psychospołecznych,- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin i dzieci, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,- współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018r. poz.998).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowice - 2019-07-15 - Spytkowice (małopolskie)

PRACOWNIK MAGAZYNOWO PRODUKCYJNY - od 3 000 PLN

obsługa magazynu wyrobów workowanych, obsługa programu CDN XL, NND, sporządzanie dokumentacji WZ, PZ, RW, RR, PW i innych oraz tworzenie rejestrów. Praca w godz.: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00.
"DE HEUS" Sp. z o.o. - 2019-07-10 - Spytkowice (małopolskie)

UBOJOWY - od 1 125 PLN

obróbka poubojowa tusz drobiowych. Praca na 1/2 etatu w godz. 08.00-16.00. Praca na okres 1 roku.
kontakt przez PUP - 2019-07-09 - Spytkowice (małopolskie)

KASJER/ SPRZEDAWCA - od 2 300 PLN

Obsługa klienta w sklepie spożywczo-przemysłowym, praca w godzinach: 06:00-14:00, 14:00-21:00
Firma "ROGALA" Sp. z o.o. - 2019-07-02 - Spytkowice (małopolskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNO MAGAZYNOWY - od 2 250 PLN

przyjęcie i rozładunek surowców, obsługa maszyn i urządzeń, obsługa wózka widłowego. Praca w godz.: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00.
"DE HEUS" Sp. z o.o. - 2019-06-25 - Spytkowice (małopolskie)

TECHNIK PRAC BIUROWYCH - 1 033,7 PLN

Praca biurowa: -obsługa interesantów-obsługa biura
kontakt przez PUP - 2019-06-17 - Spytkowice (małopolskie)

MECHANIK SAMOCHODOWY - 1 033,7 PLN

przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą uirządzeń diagnostycznych, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, organizacja i utrzymanie w czystości stoiska pracy.
kontakt przez PUP - 2019-06-17 - Spytkowice (małopolskie)

STOLARZ MEBLOWY - od 2 250 PLN

czyszczenie i szlifowanie frontów meblowych, frezowanie mdf, pakowanie frontów
kontakt przez PUP - 2019-06-17 - Spytkowice (małopolskie)

STOLARZ MEBLOWY - od 2 250 PLN

Polerowanie frontów, szlifowanie frontów, czyszczenie frontów
kontakt przez PUP - 2019-06-17 - Spytkowice (małopolskie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY - od 4 900 PLN

Istnieje możliwość pracy również na 1/2etatu. Praca w godz. 7.00-15.00. Umowa na okres próbny z możliwosią przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie do ustalenia. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Zakładu lub przesłać poczta.Zakres obowiązków1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,3) dokonywania wstępnej kontroli:a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.4) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu,5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych,6) sporządzanie sprawozdawczości podatkowej,7) sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS8) należyta ochrona i zabezpieczenie danych osobowych
Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach - 2019-06-13 - Spytkowice (małopolskie)

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY - od 2 830 PLN

wykonywanie prac ogólnobudowlanych: murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe (montaż płyt gipsowo-kartonowych, malowanie wnętrz, flizowanie.Pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy.Praca na terenie całego kraju (delegacje).
kontakt przez PUP - 2019-06-12 - Spytkowice (małopolskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY OGÓLNOBUDOWLANY - od 1 400 PLN

Budowanie domów od postaw, prace ogólnobudowlane, wykańczanie wnętrz. możliwość dowozu pracowników lub materiałów budowlanych do miejsca pracy. Praca na terenie Małopolski i Śląska; w godz.: 07:00-15:00, 2-3 razy w tygodniu, w zależności od ilości zleceń.
kontakt przez PUP - 2019-06-10 - Spytkowice (małopolskie)

MAGAZYNIER - od 2 300 PLN

Utrzymanie porządku na magazynie, przyjmowanie i rozkładanie towaru.
Firma "ROGALA" Sp. z o.o. - 2019-05-27 - Spytkowice (małopolskie)

następna strona

Wybierz powiat