Praca Dąbie - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Dąbie, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 200 ofert pracy Dąbie.

następna strona
KELNER - od 2 100 PLN

kompleksowa obsługa konsumenta w Restauracji oraz prowadzenie sprzedaży i rozliczeń kelnerskich
kontakt przez PUP - 2018-09-21 - Dąbie (lubuskie)

BRUKARZ - od 2 100 PLN

-
kontakt przez PUP - 2018-09-18 - Dąbie (wielkopolskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - do 14,5 PLN

1. Podgrabianie cebuli, 2. Pomoc przy zbiorze plonów.
Gospodarstwo Rolno-Warzywnicze Arkadiusz Majda - 2018-09-13 - Dąbie (łódzkie)

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - 2 600 - 2 800 PLN

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie ksiąg rachunkowych jednostki Urząd Gminy oraz funduszu i środków pozabudżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowywanie planów finansowych jednostki w zakresie dochodów i wydatków. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym. Dekretowanie dowodów księgowych potwierdzona własnoręcznym podpisem. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach. Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu. Przygotowywanie przelewów i ich realizacja. Bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty. Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki w zakresie dochodów i wydatków. Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych. Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji miesięcznych, przesyłanie elektronicznie plików JPK do urzędu skarbowego. Nadzór nad pracą referatu. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta i Skarbnika.
URZĄD GMINY DĄBIE - 2018-09-12 - Dąbie (lubuskie)

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - 2 600 - 2 800 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:- Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont w zakresie dochodów i wydatków jednostki. - Dekretowanie dowodów księgowych. - Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. - Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach. - Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu. - Przygotowywanie przelewów i ich realizacja. - Bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty.- Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki w zakresie dochodów i wydatków. - Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych. -Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków. - Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie umorzeń oraz sporządzanie inwentaryzacji środków trwałych i sprawozdań z nimi związanych. -Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. - Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu. - Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami -Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta i Skarbnika.
URZĄD GMINY DĄBIE - 2018-09-12 - Dąbie (lubuskie)

TECHNIK FIZJOTERAPII - od 3 200 PLN

- wykonywanie zabiegów z zakresie kinezyterapii (ćwiczenia bierne, czynno- bierne, redresyjne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynno- wolne, czynno- oporowe, czynne z zakresu pionizacji i nauki chodzenia);- prowadzenie działań profilaktycznych
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-09-04 - Dąbie (pomorskie)

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO - od 4 200 PLN

Dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań działu opiekunczo-terapeutycznego , przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno- epidemiologicznych.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-09-04 - Dąbie (pomorskie)

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - od 2 100 PLN

Opieka nad osobami w podeszłym wieku
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-09-04 - Dąbie (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCJI MEBLI TAPICEROWANYCH - od 14 PLN

Montaż mebli tapicerowanych. Przenoszenie, składanie mebli oraz ich elementów
kontakt przez PUP - 2018-08-08 - Dąbie (wielkopolskie)

SPRZĄTACZKA BIUROWA - od 1 050 PLN

sprzątanie sal lekcyjnych, korytarzy oraz innych pomieszczen, opróżnianie koszy, używanie narzędzi i środków czystości, okresowe mycie okien i drzwi, podlewanie i pielegnacja kwiatów
kontakt przez PUP - 2018-08-06 - Dąbie (lubelskie)

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - od 13,7 PLN

opieka nad osobami w podeszłym wieku
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-08-03 - Dąbie (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 3 340 PLN

Czynne uczestnictwo w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do opuszczenia Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów mieszkańców z rodzicami, dbanie o interesy mieszkańców-utrzymywanie współpracy z sądami, prokuraturą i innymi instytucjami, prowadzenie akt osobowych mieszkańców.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-08-03 - Dąbie (pomorskie)

KUCHARZ - od 3 000 PLN

stanowisko samodzielne, właściwe przygotowywanie posiłków i ich sprawne wydawanie wg przygotowanego jadłospisu, dochowywanie wymogów procedury.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-08-03 - Dąbie (pomorskie)

PIELĘGNIARKA - od 3 600 PLN

realizowanie opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu oraz aktualnego stanu zdrowia mieszkańców domu, obserwacja chorych, czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańcówi udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożonych.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-08-03 - Dąbie (pomorskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 2 300 PLN

organizowanie zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnego programu terapeutycznego oraz pracy w grupie, prowadzenie zajęć terapeutycznych.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-08-03 - Dąbie (pomorskie)

PRACOWNIK PRODUKCYJNY - od 2 100 PLN

Konfekcja drewna,prace gospodarcze porzadkowe, prace pielęgnacyjne na plantacji.
kontakt przez PUP - 2018-08-02 - Dąbie (zachodniopomorskie)

POKOJOWA - od 2 100 PLN

UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W WYNAJMOWANYCH POKOJACH
kontakt przez PUP - 2018-07-27 - Dąbie (lubuskie)

KASJER - SPRZEDAWCA - od 2 200 PLN

obsługa kasy, obsługa klientów, wykładanie towaru, praca na stoisku mięsnym
DINO POLSKA SP.Z O.O. - 2018-07-26 - Dąbie (wielkopolskie)

MAGAZYNIER - 2 100 - 3 300 PLN

obsługa magazynu
JAR-BUD JAROSŁAW KRYSIAK - 2018-07-18 - Dąbie (wielkopolskie)

BRUKARZ - 2 100 - 3 000 PLN

układanie kostki brukowej
JAR-BUD JAROSŁAW KRYSIAK - 2018-07-16 - Dąbie (wielkopolskie)

BRUKARZ - od 2 100 PLN

...
kontakt przez PUP - 2018-07-13 - Dąbie (wielkopolskie)

BRUKARZ - od 2 300 PLN

układanie ,naprawianie lub demontaż wszelkirgo rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej ilu betonowej brukarskiej itp.
kontakt przez PUP - 2018-07-10 - Dąbie (lubuskie)

POKOJOWA - od 13,7 PLN

Regularne sprzątanie wszystkich pomieszczeń i utrzymywanie czystości w pokojach mieszkalnych, łazienkach oraz innych pomieszczeniach Domu oraz wokół niego.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-07-07 - Dąbie (pomorskie)

SPECJALISTA ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI - 2 800 - 4 200 PLN

Obsługa informatyczna sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwis i utrzymanie systemów oraz struktury teleinformatycznej, współpraca w zakresie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, wsparcie informatyczne pracowników firmy, rozwiązywanie problemów w użytkowaniu sprzętu i oprogramowania
GLASPO Sp. z.o.o. - 2018-07-06 - Dąbie (wielkopolskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 100 PLN

Remonty wiat oraz innych obiektów należących do Gminy, porządkowanie terenów gminnych, naprawa dróg lokalnych
kontakt przez PUP - 2018-07-06 - Dąbie (lubuskie)

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - od 2 345 PLN

Pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej), pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-06-14 - Dąbie (pomorskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 3 340 PLN

Czynne uczestnictwo w pracy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców, prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do opuszczenia Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, pośredniczenie w utrzymywaniu kontaktów mieszkańców z rodzinami, dbanie o interesy mieszkańców - utrzymywanie współpracy z sądami, prokuraturą i innymi instytucjami, prowadzenie akt osobowych mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z wywiadami środowiskowymi, pomoc mieszkańcóm w dokonywaniu zakupów, współudział w organizowaniu wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-06-14 - Dąbie (pomorskie)

KASJER-SPRZEDAWCA - od 2 200 PLN

Praca na hali sprzedazy, obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, praca na stoisku mięsnym
DINO POLSKA SP.Z O.O. - 2018-06-14 - Dąbie (wielkopolskie)

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNEGO - od 4 200 PLN

Dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań działu opiekunczo-terapeutycznego , przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno- epidemiologicznych.
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-06-14 - Dąbie (pomorskie)

PIELĘGNIARKA - od 3 600 PLN

Realizowanie opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu oraz aktualnego stanu zdrowia mieszkańców domu, obserwacja chorych (tj. wyglądu, stanu ogólnego i psychicznego, reakcji na wykonywane zabiegi i przymowane leki, czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i udzielanie pierwszej pomocy)
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o. - 2018-06-14 - Dąbie (pomorskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj