Praca Gołdap - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Gołdap, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 1285 ofert pracy Gołdap.

następna strona
POMOC FRYZJERA - 1 033,7 PLN

wg programu stażu
kontakt przez PUP - 2023-02-10 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PAKOWACZ - od 2 600 PLN

Pakowanie towarów i przygotowywanie do wysyłki, proste prace magazynowe i w dziale produkcji.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Artur Milewski - 2020-08-06 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

POMOCNIK CUKIERNIKA - od 2 600 PLN

Pomoc przy wypieku ciast i pieczywa drobnego.
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gołdapi - 2020-08-04 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

OPERATOR MASZYN - od 20 PLN

Ustawianie i obsługa ekstrudera do produkcji profili
Ryszard Tymofiejewicz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WITAL" - 2020-07-30 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Bieżąca konserwacja, naprawa sprzętów oraz wykonywanie czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

SPRZĄTACZKA - od 2 600 PLN

Sprzatanie klas, korytarzy, łazieniek szkolnych
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 600 PLN

Pielęgnacja kwiatów na klombach i skwerach na terenie miasta, koszenie trawy, sprzatanie cmentarzy komunalnych, odśnieżanie chodników.
kontakt przez PUP - 2020-07-29 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK DROGOWY - od 2 600 PLN

Remonty nawierzchni dróg i ulic powiatowych;Plantowanie poboczy;Czyszczenie studni burzowych i przepustów;Pomoc przy wycince drzew;Wycinka zakrzeczeń z pasów drogowych;Wymiana i naprawa oznakowania pionowego;Sprzątanie pasa drogowego (zamiatanie chodników, zbieranie śmieci itp.)Odśnieżanie i posypywanie chodników oraz odkuwanie lodu z przejść dla pieszych;Remonty utrzymaniowe w zależności od bieżących potrzeb.
kontakt przez PUP - 2020-07-23 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

POKOJOWA - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, holi, pokoi. Wymiana pościeli i ręczników. uzupełnianie chemii.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

KELNER - od 2 600 PLN

Nakrywanie stołów, wydawanie posiłków, sprzatanie sali po posiłkach itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

FIZJOTERAPEUTA - od 2 600 PLN

Indywidualna praca z pacjentami, wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarzy itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

Obróbka wstępna warzyw, wydawanie posiłków, pomoc przy porcjowaniu mięsa, sprzątanie pomieszczeń kuchennych po przygotowaniu posiłków itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

POKOJOWA - od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeńsocjalych, holi, pokoi. Wymiana pościeli i ręczników, uzupełnianie chemii itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

GŁÓWNY KUCHARZ - od 2 600 PLN

Odpowiedzialność za przygotowywanie posiłków, nadzór nad praca kuchni itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK FIZYCZNY - od 2 600 PLN

Koszenie trawy, zamiatanie chodników, drobne prace naprawcze itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

KONSERWATOR - od 2 600 PLN

Konserwacja sprzętu i urządzeń, drobne prace konserwatorskie itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-21 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

KELNER - od 2 600 PLN

Nakrywanie stołów, wydawanie posiłków, sprzątanie sali po posiłkach itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-20 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

BUFETOWA - od 2 600 PLN

Sprzedaz napoi, art.spożywczych i przemysłowych, zamawianie towarów, utrzymywanie czystości w kawiarni itp.
kontakt przez PUP - 2020-07-20 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

STYLISTKA RZĘS - od 2 600 PLN

Obsługa klientów w zakresie stylizacji rzęs.
kontakt przez PUP - 2020-07-20 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK SOCJALNY - od 2 600 PLN

Praca socjalna, dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka. Komletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi. Realizacja świadczeń. Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych. Obsłga programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, w tym programu POMOST. Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających rozeznanych potrzeb rejonu oraz programów rządowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi - 2020-07-17 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

REDAKTOR IT - 2 995 - 4 130 PLN

1. Obsługa medialna sklepu2. Obsługa wysyłek3. Obsługa strony internetowej: obsługa medialna, wykonywanie zdjęć z prowadzonyh inwestycji, krotkie reportarze4. Prowadzenie fanpage firmowego: wstawianie postówdotyczących firmy, odpowiadanie na pytania itp.
Z.E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ - od 2 600 PLN

Praca przy obróbce detali na tokarce i frezarce, obsługa pras, montaż mebli warsztatowych, montaż betoniarek.
kontakt przez PUP - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER - 2 995 - 4 130 PLN

1. Prowadzenie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej2. Obsługa programu WF-MAG3. Przyjmowanie dostaw, reklamacji itp.
Z.E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

WYCHOWAWCA - od 2 700 PLN

Opieka nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dom Św. Faustyny- Nie Lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PEDAGOG - od 2 900 PLN

Kontakt ze szkołami, sądami, poradniami specjalistycznymi, opieka nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w placówce.
Dom Św. Faustyny- Nie Lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PSYCHOLOG- PÓŁ ETATU - od 1 700 PLN

Sporządzanie diagnozy psychofizycznej wychowanków, prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami, sporządzanie opinii wychowanków.
Dom Św. Faustyny- Nie Lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej - 2020-07-09 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

ŚLUSARZ - od 2 600 PLN

Praca przy obróbce detali na tokarce i frezarce, obsługa pras, montaż mebli warsztatowych, montaż betoniarek.
kontakt przez PUP - 2020-07-07 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

PRACOWNIK DROGOWY - od 2 700 PLN

Praca przy budowach i remontach dróg.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 2020-07-03 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

KIEROWCA - od 2 600 PLN

Kierowanie samochodami ciężarowymi i ciągnikami, kierowanie innymi pojazdami zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, obsługa samochodów oraz powierzonego sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji ZDP oraz obowiązki z tego wynikające (utrzymanie w sprawności technicznej wykonywanie OC oraz drobnych napraw, przestrzeganie zasad BHP przy ich obsłudze), oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg lub ich naprawa, wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy i skarp, nasypów i wykopów, nawierzchni chodników, oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu, usuwanie skutków przełomów oraz wykonywanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg w zakresach określonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i wszelkich zanieczyszczeń, wykonywanie przecinek w poboczach, likwidujących zastoiska wodne na nawierzchniach dróg, czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz czyszczenie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi, lokalne udrażnianie rowów przydrożnych, czyszczenie studzienek ściekowych i innych urządzeń odwadniających, utrzymywanie w czystości znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących, zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń, wycinanie drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających inne zagrożenia, koszenie trawy, chwastów i wycinanie krzaków na poboczach, skarpach, w rowach i w miejscach ograniczających widoczność, uczestniczenie w ochronie obiektów mostowych w czasie spływów lodów i wysokich wód, interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami, wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu i pod obiektami mostowymi, wykonywanie innych obowiązków, związanych z potrzebami Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
kontakt przez PUP - 2020-07-03 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

SPRZEDAWCA - od 2 600 PLN

Obsługa klienta, sprzedaż paliw plynnych, akcesorii samochodowych, sprzedaż zapiekanek, hod-dogów itp.
"GOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-07-01 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

DORADCA KLIENTA - od 1 500 PLN

• Sprzedaż produktów firmy• Współpraca i utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami. pozyskiwanie nowych klientów• Zbieranie rat od Klientów
Provident Polska s.a. - 2020-07-01 - Gołdap (warmińsko-mazurskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl

Wybierz powiat