Praca URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 66 ofert pracy URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH.

następna strona
PRAKTYKANT W ODDZIALE W BIELSKU-BIAŁEJ - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Bielsko-Biała (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BYTOMIU - nieodpłatny

Kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań statystycznych wpływających od podmiotów gospodarczych, monitowanie jednostek sprawozdawczych w celu poprawy kompletności i jakości badań, zapoznanie się z funkcjonowaniem rejestru REGON i TERYT, poznanie zagadnień udostępniania danych i edukacji statystycznej.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Bytom (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W CZĘSTOCHOWIE - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Częstochowa (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W SOSNOWCU - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Sosnowiec (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO - nieodpłatny

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem i zasadami działalności Urzędu Statystycznego w Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Statystyki Rynku Finansowego, zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Ośrodku, metodologią i organizacją badań statystycznych, w szczególności badań rynku finansowego, przygotowanie infografiki dotyczącej działalności podmiotów rynku finansowego, udział w przygotowaniu danych do rocznika statystycznego województwa śląskiego.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W CZĘSTOCHOWIE - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Częstochowa (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W RYBNIKU - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestrów: TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Rybnik (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W SOSNOWCU - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Sosnowiec (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BYTOMIU - nieodpłatny

Kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań statystycznych wpływających od podmiotów gospodarczych, monitowanie jednostek sprawozdawczych w celu poprawy kompletności i jakości badań, zapoznanie się z funkcjonowaniem rejestru REGON i TERYT, poznanie zagadnień udostępniania danych i edukacji statystycznej.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Bytom (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BIELSKU-BIAŁEJ - nieodpłatny

Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, organizacją i strukturą Urzędu. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-02 - Bielsko-Biała (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE INFORMATYKI - nieodpłatny

Obsługa sprzętu komputerowego (naprawa, instalacja), konfiguracja systemu Windows 10, foxpro, SQL, Portal Sprawozdawczy
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM - nieodpłatny

Zapoznanie się z charakterem pracy w Wydziale Administracyjnym, w tym w Kancelarii Urzędu - udział w obsłudze (także telefonicznej) interesantów, udział w zadaniach realizowanych przez Wydział Administracyjny, obsługa urządzeń / sprzętu wykorzystywanego w bieżących pracach.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU PROJEKTOWANIA I BAZ DANYCH - nieodpłatny

Tworzenie aplikacji internetowych.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI RYNKU FINANSOWEGO - nieodpłatny

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem i zasadami działalności Urzędu Statystycznego w Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Statystyki Rynku Finansowego, zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Ośrodku, metodologią i organizacją badań statystycznych, w szczególności badań rynku finansowego, przygotowanie infografiki dotyczącej działalności podmiotów rynku finansowego, udział w przygotowaniu danych do rocznika statystycznego województwa śląskiego.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA - nieodpłatny

Zapoznanie się z organizacją i etapami prowadzenia badań na przykładzie badań z zakresu ochrony środowiska, zaznajomienie z aplikacjami stosowanymi w Ośrodku, analiza poprawności danych naliczonych do Banku Danych Lokalnych, analiza makiet i przygotowanie danych do Rocznika Statystycznego Woj. Śląskiego i Statystyki Powiatów, analiza kartotek prowadzonych w Ośrodku badań pod kątem przygotowania korekt do BJS (Bazy Jednostek Statystycznych) i BJSU (Bazy Jednostek Statystycznych Umownych).
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W ŚLĄSKIM OŚRODKU BADAŃ REGIONALNYCH - nieodpłatny

Zapoznanie się z zadaniami Ośrodka, jak również pracami w zakresie udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych, wyszukiwanie danych statystycznych, udział w przygotowaniu wybranego opracowania statystycznego, zapoznanie się Portalem Informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych statystyki publicznej.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM - nieodpłatny

Zapoznanie się z zasadami obiegu dokumentów w Urzędzie (m.in. Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, SEOD - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów).Zapoznanie się z charakterem pracy w Wydziale Administracyjnym, w tym w Kancelarii Urzędu - udział w obsłudze (także telefonicznej) interesantów, udział w zadaniach realizowanych przez Wydział Administracyjny, obsługa urządzeń / sprzętu wykorzystywanego w bieżących pracach.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU RACHUNKÓW REGIONALNYCH - nieodpłatny

Poznanie systemu rachunków regionalnych oraz analiza danych z rachunków regionalnych.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-02-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

Udział w opracowywaniu badań ankietowych
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-25 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE BADAŃ ANKIETOWYCH - nieodpłatny

UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU BADAŃ ANKIETOWYCH
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2018-01-24 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W OŚRODKU STATYSTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA - nieodpłatny

Analiza poprawności danych w tablicach dot. prowadzonych badań i naliczonych do Banku Danych Lokalnych oraz analiza makiet do publikacji, zaznajomienie z aplikacjami stosowanymi w Ośrodku, zapoznanie się z organizacją i etapami prowadzenia badań na przykładzie badań z zakresu ochrony środowiska, zapoznanie się z założeniami do przygotowania formularzy elektronicznych i systemów informatycznych badań.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-02 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE INFORMATYKI - nieodpłatny

Udział w instalacji programów i systemu Windows; obsługa sprzętu; przetwarzanie danych.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-02 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W BYTOMIU - nieodpłatny

Rejestracja, kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań statystycznych wpływających od podmiotów gospodarczych, monitowanie jednostek sprawozdawczych w celu poprawy kompletności i jakości badań, zapoznanie się z funkcjonowaniem rejestru REGON i TERYT, edukacja statystyczna.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-01 - Bytom (śląskie)

PRAKTYKANT W ODDZIALE W SOSNOWCU - nieodpłatny

Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi w Oddziale. Poznanie metodologii badań statystycznych, zasad aktualizacji rejestru TERYT i REGON. Poznanie pracy teleankietera.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-01 - Sosnowiec (śląskie)

PRAKTYKANT W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM - nieodpłatny

Zapoznanie się z zasadami obiegu dokumentów w Urzędzie (m.in. Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, SEOD - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów).Zapoznanie się z charakterem pracy w Wydziale Administracyjnym oraz udział w bieżących przedsięwzięciach realizowanych przez ten wydział (także z wykorzystaniem sprzętu / urządzeń będących na wyposażeniu Urzędu).
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-01 - Katowice (śląskie)

PRAKTYKANT W ŚLĄSKIM OŚRODKU BADAŃ REGIONALNYCH - nieodpłatny

Zapoznanie się z zadaniami Ośrodka, jak również pracami w zakresie udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych, wyszukiwanie danych statystycznych, udział w przygotowaniu wybranego opracowania statystycznego, zapoznanie się Portalem Informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych statystyki publicznej.
Urząd Statystyczny w Katowicach - 2017-03-01 - Katowice (śląskie)

następna strona

Wybierz województwo

Wybierz kraj