Praca Bytom - oferty pracy


bezpieczne zakupy - erli.pl

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Bytom, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 6531 ofert pracy Bytom.

następna strona
MECHANIK/SPAWACZ - od 4 000 PLN

drobne naprawy, spawanie elementów
Konserwacja Terenów Zielonych Zakład Usługowy Jacek Wieczorek - 2020-09-14 - Bytom (śląskie)

KUCHARZ - od 2 600 PLN

- przygotowanie potraw- ustalanie karty dań- przygotowanie dań- nadzór nad jakością zamówionej żywności- dopilnowanie racjonalnego zarządzania składnikami- dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP w kuchni- rozdzielanie prac pomocnikom pracującym w kuchni- ustalanie estetycznych sposobów podawania potraw- dopilnowanie porządku i przestrzegania zasad higieny w kuchni
kontakt przez PUP - 2020-09-14 - Bytom (śląskie)

NAUCZYCIEL RELIGII - od 2 780 PLN

Nauczanie religii w szkole podstawowej (klasy od 4 do 8)
kontakt przez PUP - 2020-09-11 - Bytom (śląskie)

RZEMIEŚLNIK KDR 1102-23/20 - od 2 800 PLN

utrzymywanie sprawności oświetlenia w budynku Sądu, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych, wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu sądu, pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontowych, obsługa elektronarzędzi, utrzymywanie porządku terenów zewnętrznych
Sąd Rejonowy w Bytomiu - 2020-09-11 - Bytom (śląskie)

REFERENT W DZIALE SIECI KANALIZACJI (OSI) - 1 440 PLN

przygotowane dokumentacji z zakresu powierzonych zadań, prowadzenie rejestru korespondencji (pisma wychodzące i przychodzące), prowadzenie rejestru faktur, w formie ksiąg i w formie elektronicznej, ewidencjonowanie umów dotyczących działalności działu, biegła i bieżąca obsługa komputera
kontakt przez PUP - 2020-09-11 - Bytom (śląskie)

REFERENT W DZIALE SIECI WODOCIĄGOWEJ (OSI) - 1 440 PLN

ewidencjonowanie obowiązujących aktów wewnętrznych, ewidencjonowanie umów dotyczących działalności działu, prowadzenie rejestru korespondencji (pisma wychodzące i przychodzące), prowadzenie rejestru faktur, przygotowywanie sprawozdań z działalności działu
kontakt przez PUP - 2020-09-11 - Bytom (śląskie)

MECHANIK - od 18 PLN

drobne naprawy, zlecenia ogrodnicze
Konserwacja Terenów Zielonych Zakład Usługowy Jacek Wieczorek - 2020-09-10 - Bytom (śląskie)

FRYZJER - od 2 600 PLN

Praca na stanowisku fryzjera,strzyżenie, farbowanie, pielęgnacja włosów.
IINSTYTUT URODY MMM MARIA MOŃKA-MIKOS - 2020-09-10 - Bytom (śląskie)

DYSPOZYTORW DZIALE SIECI WODOCIĄGOWEJ (OSI) - 1 440 PLN

prowadzenie Książki Raportów z wykonanych prac, uzupełnianie raportów dziennych z wykonanych czynności, prowadzenie ewidencji prowadzonych prac na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Raporcie Dyspozytora, odbieranie telefonów od mieszkańców, odbiorców, podmiotów zewn. - prowadzenie ich ewidencji w Raporcie Dyspozytora, przekazywanie zgłoszeń o niesprawności sieci wod - kan do odpowiednich sekcji, pracowników lub inspektora w celu potwierdzenia zgłoszeń mieszkańców o zatkaniach oraz brzydkich zapachach, braku włazu, o niskim ciśnieniu wody, wycieku wody, uszkodzonym wodomierzu, braku wody itd; informowanie kierowników działów oraz pracowników odpowiedzialnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy sieci wod - kan na podstawie systemu SCADA oraz poprzez alarmy SMS, informowanie mieszkańców oraz wyznaczonej grupy osób poprzez usługę SuperInfo, tworzenie miesięcznych zestawień wyjazdów, awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej itd; prowadzenie ewidencji wyjazdów pojazdów BPK oraz wyjść pracowników
kontakt przez PUP - 2020-09-10 - Bytom (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 600 PLN

przyjmowanie dostaw towaru, bieżące prace magazynowe, obsługa programu magazynowego, przygotowywanie i kontrola zamówień, czynności związane z wysyłką towaru, wydawanie i załadunek zamówień, obsługa urządzeń magazynowych, kontrola i inwentaryzacja stanów magazynowych, praca w zespole i współpraca z innymi działami firmy
TECWELD PIOTR POLAK - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

PRACOWNIK BIUROWY (OSI) - 1 440 PLN

porządkowanie i ciągła dbałość o przechowywanie pism i dokumentów, aktualizacja dokumentów firmowych, właściwa ewidencja faktur przelewowych i gotówkowych oraz reklamacji świadczonych usług, przygotowywanie analiz, tworzenie zapytań ofertowych oraz zamówień, rejestracja pism, przekayzwanie dokumentów do odpowiednich komórek organizacyjnych, przygotowywanie pism i innych dokumentów, załatwianie ubezpieczeń pojazdów, sporządzanie sprawozdań do GUS, sporządzanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, sporządzanie deklaracji do komendy wojskowej dot. posiadanych maszyn i samochodów, pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z zatrudnieniem, bądź zwolnieniem lub czasowym wyjazdem pracowników, wypełnienie wniosków o wydanie nr Pesel, a także jego odbiór, wyliczanie zużycia mediów, przygotowywanie zestawień do faktur za najem, umawianie spotkań pracownikom, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów związanego z zatrudnieniem pracowników, prowadzenie wykazów dot. pracowników, w tym w szczególności terminów wyjazdu, powrotu, miejsca zamieszkania, badań lekarskich i bhp, nr Pesel, dni pobytu w Polsce, okresu zatrudnienia, aktualizacja teczek osobowych, zapewnienie zgodności RODO w firmie, dbanie o porządek w biurze, inne polecenia przełożonego związane z funkcjonowanie działu
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

KSIĘGARZ (OSI) - 1 440 PLN

kontakt z wydawcą, kontakt z klientem, obsługa prodramu ERP MAGAD, obsługa strony internetowej www.POLSKAKSIEGARNIA.PL, obsługa wysyłek, kompletowanie dokumentacji
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

POMOC ADMINISTRACYJNA - 1 440 PLN

przyjmowanie i podział korespondencji, rejestracji pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji, obsługa komputera w zakresie tworzenia dokumentów w programie WORD, EXCEL, archiwizacja dokumentacji firmowej, pomoc w prowadzeniu, uzupełnianiu i sprawdzaniu dokumentacji pracowniczej (listy obecności, ewidencja czasu pracy), porządkowanie i segregowanie dokumentacji, pomoc w bieżącej obsłudze interesantów i pracowników jednostki, pomoc w organizacji naborów i rozmów kwalifikacyjnych (umawianie kandydatów do pracy, kopiowanie dokumentów)
kontakt przez PUP - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

PIELĘGNIARKA - od 3 000 PLN

Pielęgniarka planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia obejmując opieką: zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku; os niepełnosprawne; os w stanie terminalnym. Świadczenia: w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, pielęgnacyjne m.in: realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, świadcz diagnostyczne m.in.: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; wykonywanie badania fizykalnego; lecznicze m.in: udzielanie pierwszej pomocy; podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami; zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia, rehabilitacyjne m.in: rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia, prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach medycznych.
MKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

NAUCZYCIEL - od 3 000 PLN

prowadzenie zajęć edukacyjnych i opieka nad dzieckiem przedszkolnym
Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego - 2020-09-09 - Bytom (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

obsługa urządzeń gastronomicznych, obróbka towarów, przygotowywanie dań, obsługa kuchenki elektycznej, obsługa zmywarki
kontakt przez PUP - 2020-09-08 - Bytom (śląskie)

SERWISANT - od 3 000 PLN

Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego
Abisal Sp. z o.o. - 2020-09-08 - Bytom (śląskie)

MAGAZYNIER - od 3 000 PLN

Pakowanie przesyłek, przyjmowanie towaru, przygotowanie do wysyłki.
Abisal Sp. z o.o. - 2020-09-08 - Bytom (śląskie)

POMOC BARMANKI (SPRZĄTACZKA) - od 17 PLN

pomoc barmance m.in. sprzątanie i mycie szklanek, sprzątanie sali, baru
kontakt przez PUP - 2020-09-08 - Bytom (śląskie)

POMOC KUCHENNA - od 2 600 PLN

obsługa urządzeń gastronomicznych, obróbka towarów
kontakt przez PUP - 2020-09-08 - Bytom (śląskie)

FRYZJER - od 2 600 PLN

usługi fryzjerskie
Teresa Firma Handlowo-Usługowa Jan Pikul - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

PRACOWNIK CENTRUM TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA - od 2 600 PLN

obsługa centrum Teleopieki polegająca na monitoringu i kontakcie telefonicznym z osobami starszymi
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

REFERENT DS. KSIĘGOWYCH - od 2 600 PLN

Wprowadzanie zdarzeń gospodarczych (m.in. faktur, dowodów wpłat) do programu komputerowego-Rachmistrz GT
Biuro Rachunkowe Alkato Tomasz Śliwowski - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

ZBROJARZ - 22 - 30 PLN

-
MACIEJ MAZUR ARRANGE - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

MURARZ - 22 - 30 PLN

-
MACIEJ MAZUR ARRANGE - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY (STAŻ OSI) - 1 440 PLN

wykonywanie prac administracyjno - biurowych, archiwiwzacja dokumentów, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - biurowej oraz finansowo - księgowej
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY (STAŻ OSI) - 1 440 PLN

uczestnictwo w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w roli obserwatora, wychowawcy i pedagoga, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, pomoc wychowawcy w organizowaniu podopiecznym czasu wolnego, pomoc w projektowaniu nowych rozwiązań w pracy z dziećmi, pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych, pomoc w realizowaniu i wdrażaniu scenariuszy zajęć
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

DYSPOZYTOR (STAŻ OSI) - 1 440 PLN

obsługa klientów przez telefon i aplikację internetową, wprowadzenie zleceń do systemu, przekazywaie przyjętych zleceń do kierowców, obsługa telefonu, komputera, rozpatrywanie reklamacji dotyczących zleceń transportowych, przestrzeganie zasad BHP i p. poż
kontakt przez PUP - 2020-09-07 - Bytom (śląskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 383 PLN

Nauka języka angielskiego dla dzieci od 3 do 6 lat
Przedszkole Miejskie Nr 18 - 2020-09-04 - Bytom (śląskie)

POMOCNIK DEKARZA-BLACHARZA - od 19 PLN

wykonywanie prac pomocniczych dekarsko-blacharskich, praca na dachach na wysokości
Zakład Remontowo Budowlany Dekarsko Blacharski Mariusz Franiel - 2020-09-04 - Bytom (śląskie)

następna strona

bezpieczne zakupy - erli.pl