Praca ASYSTENT RODZINY Rejowiec Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Wynagrodzenie: do 2 000 PLN

Zakres obowiązków: opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielenia pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbedną.

Data publikacji: 2016-08-05

Lokalizacja: Rejowiec (lubelskie)

Pracodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec, powiat: chełmski, woj: lubelskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielenia pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbedną.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Zmianowość pracy: nie dotyczy

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: do 2 000 PLN

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Rejowiec

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: lubelskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: chełmski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Rejowiec

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: do 2 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), inne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: średnie zawodowe, inne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_0: prawo jazdy B

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_1:
samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność, dyspozycyjność

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_2:
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_3:
znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, ustawy o pomcy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_4: znajomość obsługi komputera

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_5:
umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1)wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2016 r. poz. 575, tj. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną 2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, 3)kandydat wypełnia obowiązek alimantacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, 4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) staż pracy: 2 lata-wykształcenie wyższe, 5 lat-wyksztełcenie średnie. Dodatkowe wymagania: stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, posiadanie własnego środka transportu.

Nazwa pracodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Adres pracodawcy:
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny, curriculum vitae, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , doświadczenie zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, podpisane pisemne oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny-w przypadku podpisania umowy-orzeczenie lekarskie, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe-w przypadku podpisania umowy-zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2.135, ze zm.)" Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Rejowcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec w terminie do 18.08.2016 roku. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Ośrodka po okreslonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: lubelskie

Powiat pracodawcy: m. Chełm

Gmina pracodawcy: Chełm

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Chełm

Ulica pracodawcy: Plac Niepodległości

Numer budynku pracodawcy: 1

Profil działalności pracodawcy: opieka społeczna

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data ostatniej aktualizacji oferty pracy: 05.08.2016

Data dodania oferty pracy: 04.08.2016

Oferta pracy ważna do: 18.08.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 04.08.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 04.08.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

ELEKTROMONTER (ELEKTRYK) ZAKŁADOWY - do 1 750 PLN

wykonywanie lub przebudowa istniejących instalacji elektrycznych wykrywanie i usuwanie uszkodzeń zakładowych instalacji elektrycznych.
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2015-12-03 - Wierzbica (lubelskie)

MECHANIK - od 2 000 PLN

- weryfikacja i naprawa mechanicznych usterek w samochodach osobowych, dostawczych- obsługa urządzeń diagnostycznych- wykonywanie prac demontażowo/montażowych podzespołów pojazdu- przeprowadzanie obsługi eksploatacyjnej pojazdu
AUTOELEKTRONIKA Artur Sapiaszko - 2017-04-06 - Pokrówka (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 100 PLN

Wymagania:wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, nauki o rodzinie, praca socjalna lub inne wyższe z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Wymagany minimum rok doświadczenia w pracy z dziećmi i rodziną, prawo jazdy B oraz samochód do dyspozycji. Kontakt Maria Michalska-kierownik 52 384 76 78 531427570 lub Agnieszka Witkowska -zastępca kieorwnika- 52 384 76 78.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni - 2016-03-11 - Kcynia (kujawsko-pomorskie)

PIEKARZ - do 2 000 PLN

Obsługa maszyny piekarskiej, pieczenie , pakowanie pieczywa.
kontakt przez PUP - 2017-08-04 - Sawin (lubelskie)

PALACZ C.O. - do 1 850 PLN

prace porzadkowe, wykonywanie zadań palacza c.o., sprawdzanie urządzeń centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych, pełnienie słuzby palacza c.o., czuwanie nad prawidłowym działaniem urządzeń w kotłowni.
kontakt przez PUP - 2016-10-13 - Dorohusk (lubelskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 1 850 PLN

naprawa pojazdów samochodowych
WIL-CAR SERWIS Przemysław Wilkos - 2016-05-30 - Depułtycze Królewskie (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 13 PLN

Miejsce i termin składania dokumentów:Dokumenty należy złożyć do dnia 04 sierpnia 2017r. (piątek) do godz.12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach ul. Wieluńska 55, 63-522 Kraszewice, w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7.30-15.30.Inne informacjeInformujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę,Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
GOPS Kraszewice - 2017-08-03 - Kraszewice (wielkopolskie)

KIEROWCA-ZAOPATRZENIOWIEC - od 3 000 PLN

transport pracowników, zaopatrzenie prowadzonych prac
OLSTAR Robert Starzyniec - 2016-04-25 - Janów (lubelskie)

KIEROWCA C+E - od 2 000 PLN

Praca przy wywozie ziemi i torfu.
EKO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-08-09 - Rejowiec (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 620 PLN

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. 2017 r. poz. 697/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży - 2017-06-01 - Chodzież (wielkopolskie)

ASYSTENT RODZINY - do 1 380 PLN

Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym,kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejetności psychospołecznych,podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych,prowadzenie dikumentacji pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorzadowej,NGO i innymi podmiotami i osobami działajacymi na rzecz dziecka i rodziny.Doświadczenie zawodowe-praca z rodziną z dziećmi-mile widzianauprawnienia-prawo jazdy kat.B+dysponowanie samochodem niezbędnym do wykonywania zadań w terenie-mile widziana.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm - 2016-10-06 - Pokrówka (lubelskie)

ELEKTROMONTER - 2 100 - 3 500 PLN

budowa sieci elektroenergetycznych SN/nn oraz instalacji elektrycznych
Kompleksowe Usługi Elektryczne Seweryn Echta - 2017-02-16 - Strupin Duży (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO C+E - od 1 850 PLN

transport materiałów samochodem ciężarowym z przyczepą
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o. o. we Włodawie - 2016-09-02 - Strupin Duży (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 300 PLN

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.gmpszow.finn.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie - 2017-06-13 - Pszów (śląskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

murowanie ścian
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Okopy (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO C+E - do 1 850 PLN

Przewóz rzeczy na terenie Polska -Ukraina
CHELMTRANS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - 2016-01-27 - Weremowice (lubelskie)

KUCHARZ - do 3 000 PLN

przygotowywanie i sporządzanie dań, posiłków kuchni hotelowej, restauracji
P.W. UNIPRON / ZAJAZD TRZY DĘBY Henryk Wójtowicz - 2016-07-29 - Janów (lubelskie)

SPAWACZ - 2 000 - 2 500 PLN

wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień, obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2017-04-12 - Wierzbica (lubelskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH - 566 - 777 PLN

nauczanie zajęć komputerowych w klasach I-VI szkoły podstawowej, prowadzenie strony internetowej szkoły
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe (szkoły w: Leśniowicach,Teresinie,Rakołupach,Sielcu) - 2016-09-15 - Leśniowice (lubelskie)

TOKARZ - 2 000 - 2 500 PLN

wykonywanie prac tokarskich na tokarkach
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2017-04-12 - Wierzbica (lubelskie)

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO - od 2 621,42 PLN

nauczanie języka angielskiego w kl.I-VII i w iddziale przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej - 2017-08-01 - Petryłów (lubelskie)

SPRZEDAWCA MOBILNY - do 2 000 PLN

sprzedaż mobilna, obsługa klientów, sprzedaż dla rolników, przenoszenie ładunków
ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2017-07-26 - Staw (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 080 PLN

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻY M.IN.:1) OPRACOWANIE I REALIZACJA PLANU PRACY Z RODZINĄ, 2)UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W POPRAWIE ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 3) UDZIELANIE POMOCY W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SOCJALNYCH, 4) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUCHWALE - 2016-07-25 - Boguchwała (podkarpackie)

MURARZ - do 2 500 PLN

prace murarskie na terenie woj. lubelskiego.
Ryszard Gałan Budownictwo Ogólne - 2017-05-29 - Rejowiec Fabryczny (lubelskie)

PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - od 2 000 PLN

roboty wykończeniowe w budownictwie, układanie glazury, terakoty, płyty GK, wykonywanie gładzi i tynków, współpraca z firmami niemieckimi i UE. Praca w zespole Polsko-Ukraińskim. Praca na terenie Polski oraz Niemiec.
kontakt przez PUP - 2017-08-18 - Rejowiec Fabryczny (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 200 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - 2017-06-19 - Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie)

ASYSTENT RODZINY - od 3 150 PLN

Zakres obowiązków określony został w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.Praca w godz. 6-22 (do ustalenia) na umowę zlecenie na terenie Gminy Kołobrzeg. Zadania wykonywane równiez w soboty i niedziele. Wynagrodzenie: 21 zł brutto/h x 150 h w miesiącu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - 2016-11-30 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

TAPICER MEBLOWY - do 1 850 PLN

tapicerowanie mebli skóra i tkaniną obsługa narzedzi tapicerskich i inne prace zwiazane z produkcją mebli
BH Meble Sp.Z.o.o Spółka Komandytowa - 2016-09-14 - Srebrzyszcze (lubelskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj