Praca ASYSTENT RODZINY Rejowiec Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Wynagrodzenie: do 2 000 PLN

Zakres obowiązków: opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielenia pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbedną.

Data publikacji: 2016-08-05

Lokalizacja: Rejowiec (lubelskie)

Pracodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec, powiat: chełmski, woj: lubelskie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielenia pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbedną.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Zmianowość pracy: nie dotyczy

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: do 2 000 PLN

Nazwa stanowiska: ASYSTENT RODZINY

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Rejowiec

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: lubelskie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: chełmski

Gmina, w którym pracownik będzie pracował: Rejowiec

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: asystent rodziny

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: do 2 000 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2016

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat), inne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: średnie zawodowe, inne

Wymagane wykształcenie dla kandydatów: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_0: prawo jazdy B

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_1:
samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność, dyspozycyjność

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_2:
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_3:
znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej, ustawy o pomcy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_4: znajomość obsługi komputera

wymagania_wymaganiaPozadane_uprawnienia_5:
umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1)wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2016 r. poz. 575, tj. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną 2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, 3)kandydat wypełnia obowiązek alimantacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, 4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) staż pracy: 2 lata-wykształcenie wyższe, 5 lat-wyksztełcenie średnie. Dodatkowe wymagania: stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, posiadanie własnego środka transportu.

Nazwa pracodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowiec

Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Adres pracodawcy:
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, powiat: m. Chełm, woj: lubelskie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny, curriculum vitae, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , doświadczenie zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, podpisane pisemne oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodziny-w przypadku podpisania umowy-orzeczenie lekarskie, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe-w przypadku podpisania umowy-zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona, podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2.135, ze zm.)" Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Rejowcu lub przesłać pocztą na adres: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 2, 22-360 Rejowiec w terminie do 18.08.2016 roku. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Ośrodka po okreslonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: lubelskie

Powiat pracodawcy: m. Chełm

Gmina pracodawcy: Chełm

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Chełm

Ulica pracodawcy: Plac Niepodległości

Numer budynku pracodawcy: 1

Profil działalności pracodawcy: opieka społeczna

Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Zawód wykonywany przez pracownika: asystent rodziny

Data ostatniej aktualizacji oferty pracy: 05.08.2016

Data dodania oferty pracy: 04.08.2016

Oferta pracy ważna do: 18.08.2016

Data udostępnienia oferty pracy: 04.08.2016

Data przyjęcia oferty pracy: 04.08.2016

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

Podobne oferty pracy

TOKARZ - 2 000 - 2 500 PLN

wykonywanie prac tokarskich na tokarkach
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2017-04-12 - Wierzbica (lubelskie)

PALACZ C.O. - do 1 850 PLN

prace porzadkowe, wykonywanie zadań palacza c.o., sprawdzanie urządzeń centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych, pełnienie słuzby palacza c.o., czuwanie nad prawidłowym działaniem urządzeń w kotłowni.
kontakt przez PUP - 2016-10-13 - Dorohusk (lubelskie)

NAUCZYCIEL RELIGII - do 600 PLN

praca w charakterze nauczyciela religii z dziećmi w wieku przedszkolnym i w szkole podstawowej
kontakt przez PUP - 2016-09-05 - Zawadówka (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 080 PLN

DO ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY NALEŻY M.IN.:1) OPRACOWANIE I REALIZACJA PLANU PRACY Z RODZINĄ, 2)UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W POPRAWIE ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 3) UDZIELANIE POMOCY W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SOCJALNYCH, 4) UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUCHWALE - 2016-07-25 - Boguchwała (podkarpackie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 620 PLN

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. 2017 r. poz. 697/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży - 2017-06-01 - Chodzież (wielkopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO C+E - do 1 850 PLN

Przewóz rzeczy na terenie Polska -Ukraina
CHELMTRANS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - 2016-01-27 - Weremowice (lubelskie)

PAKOWACZ RĘCZNY - 997,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2017-04-12 - Toruń (lubelskie)

MECHANIK - od 2 000 PLN

- weryfikacja i naprawa mechanicznych usterek w samochodach osobowych, dostawczych- obsługa urządzeń diagnostycznych- wykonywanie prac demontażowo/montażowych podzespołów pojazdu- przeprowadzanie obsługi eksploatacyjnej pojazdu
AUTOELEKTRONIKA Artur Sapiaszko - 2017-04-06 - Pokrówka (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 500 PLN

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz inne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ośrodek Pomocy Społecznej - 2016-10-19 - Łambinowice (opolskie)

ASYSTENT RODZINY - do 1 380 PLN

Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym,kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejetności psychospołecznych,podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych,prowadzenie dikumentacji pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorzadowej,NGO i innymi podmiotami i osobami działajacymi na rzecz dziecka i rodziny.Doświadczenie zawodowe-praca z rodziną z dziećmi-mile widzianauprawnienia-prawo jazdy kat.B+dysponowanie samochodem niezbędnym do wykonywania zadań w terenie-mile widziana.
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm - 2016-10-06 - Pokrówka (lubelskie)

KIEROWCA-ZAOPATRZENIOWIEC - od 3 000 PLN

transport pracowników, zaopatrzenie prowadzonych prac
OLSTAR Robert Starzyniec - 2016-04-25 - Janów (lubelskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 1 850 PLN

naprawa pojazdów samochodowych
WIL-CAR SERWIS Przemysław Wilkos - 2016-05-30 - Depułtycze Królewskie (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 1 300 PLN

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.gmpszow.finn.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie - 2017-06-13 - Pszów (śląskie)

MURARZ - do 2 500 PLN

prace murarskie na terenie woj. lubelskiego.
Ryszard Gałan Budownictwo Ogólne - 2017-05-29 - Rejowiec Fabryczny (lubelskie)

RECEPCJONISTA - 997,4 PLN

Obsługa gości hotelowych, obsługa recepcji
kontakt przez PUP - 2016-03-17 - Janów (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWY - do 1 850 PLN

obsługa komputera i kasy fiskalnej
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe AGRO-TRANS w Kamieniu - 2016-05-05 - Kamień (lubelskie)

SPAWACZ - 2 000 - 2 500 PLN

wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień, obsługiwanie i konserwowanie wyposażenia technicznego
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2017-04-12 - Wierzbica (lubelskie)

TAPICER MEBLOWY - do 1 850 PLN

tapicerowanie mebli skóra i tkaniną obsługa narzedzi tapicerskich i inne prace zwiazane z produkcją mebli
BH Meble Sp.Z.o.o Spółka Komandytowa - 2016-09-14 - Srebrzyszcze (lubelskie)

ELEKTROMONTER (ELEKTRYK) ZAKŁADOWY - do 1 750 PLN

wykonywanie lub przebudowa istniejących instalacji elektrycznych wykrywanie i usuwanie uszkodzeń zakładowych instalacji elektrycznych.
Przedsiębiorstwo POMIX s.c. - W. Tywoniuk & M. Tywoniuk - 2015-12-03 - Wierzbica (lubelskie)

KUCHARZ - do 3 000 PLN

przygotowywanie i sporządzanie dań, posiłków kuchni hotelowej, restauracji
P.W. UNIPRON / ZAJAZD TRZY DĘBY Henryk Wójtowicz - 2016-07-29 - Janów (lubelskie)

KONSERWATOR - do 1 850 PLN

pomoc przy wyrównywaniu nawierzchni gruntowych dróg, utwardzaniu nawierzchni kruszywem drogowym, pielęgnacja zieleni przydrożnej
kontakt przez PUP - 2016-03-29 - Dubienka (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 200 PLN

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej - 2017-06-19 - Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie)

MURARZ - do 2 000 PLN

murowanie ścian
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Okopy (lubelskie)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH - 566 - 777 PLN

nauczanie zajęć komputerowych w klasach I-VI szkoły podstawowej, prowadzenie strony internetowej szkoły
Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe (szkoły w: Leśniowicach,Teresinie,Rakołupach,Sielcu) - 2016-09-15 - Leśniowice (lubelskie)

KASJER - SPRZEDAWCA - do 1 850 PLN

obsluga klienta, obsługa kasy fiskalnej, obsługa stoiska mięsno-wędliniarskiego, układanie towarów na półkach, utrzymanie porządku na stanowisku i w miejscu pracy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AS - 2016-08-16 - Pawłów (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 100 PLN

Wymagania:wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, nauki o rodzinie, praca socjalna lub inne wyższe z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Wymagany minimum rok doświadczenia w pracy z dziećmi i rodziną, prawo jazdy B oraz samochód do dyspozycji. Kontakt Maria Michalska-kierownik 52 384 76 78 531427570 lub Agnieszka Witkowska -zastępca kieorwnika- 52 384 76 78.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni - 2016-03-11 - Kcynia (kujawsko-pomorskie)

KIEROWCA KAT. C+E SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (TRANSPORT KRAJOWY) - od 1 850 PLN

prowadzenie samochodu ciężarowego, zabezpieczenie ładunków
kontakt przez PUP - 2016-11-16 - Pokrówka (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 3 150 PLN

Zakres obowiązków określony został w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.Praca w godz. 6-22 (do ustalenia) na umowę zlecenie na terenie Gminy Kołobrzeg. Zadania wykonywane równiez w soboty i niedziele. Wynagrodzenie: 21 zł brutto/h x 150 h w miesiącu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - 2016-11-30 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj