Praca Witów - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Witów, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 46 ofert pracy Witów.

następna strona
REHABILITANT/FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

Obowiązki: 1.Przygotowanie sali rehabilitacyjnej 2.Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej pensjonariuszy na miarę ich możliwości psychofizycznych i wydolności zdrowotnej.3.Opracowanie dla każdego z podopiecznych indywidualnej ścieżki ćwiczeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza. 4.Dbanie o należyty stan sprzętu rehabilitacyjnego. 5.Utrzymywanie kontaktu z rodziną podopiecznego. 6.Prowadzenie dokumentacji podopiecznych - Kart rehabilitacji. 7.Bieżąca współpraca z zespołem Dziennego Domu Pomocy i sekcji opiekuńczej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-13 - Witów (śląskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 3 200 PLN

Obowiązki: 1.Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym DDP2.Opracowanie Rocznego Planu Zajęć Terapeutycznych w DDP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych podopiecznego oraz indywidualnego programu dla każdego podopiecznego, we współpracy z zespołu.3.Modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami podopiecznego.4.Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 5.Bieżąca współpraca z psychologiem, rehabilitantem, opiekunami i pielęgniarką. Bieżąca wymiana informacji na temat postępów czynionych przez podopiecznych w ramach superwizji.6.Prowadzenie dziennika zajęć.7.Doskonalenie umiejętności własnych w zakresie pracy z podopiecznymi, udział w szkoleniach.8.Dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek w świetlicy. 9.Prowadzenie Dziennika Ewidencji Zajęć.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-13 - Witów (śląskie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY/PRACOWNIK OBSŁUGI BIEŻĄCEJ PODOPIECZNYCH - od 2 300 PLN

Obowiązki: 1.Znajomość programów word /office /exel.2.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych Komputer, Faks, telefon, kserokopiarka.3.Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP, hostelu i prowadzonych usług opiekuńczych w terenie4.Tworzenie i uaktualnianie bieżących nt. zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.5.Przygotowywanie materiałów do szkoleń 6.Sporządzanie zamówień bieżących związanych z posiłkiem dla uczestników.7.Kontakt z rodziną lub opiekunem podopiecznego.8.Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej.9.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-12 - Witów (śląskie)

MONTER KONSTRUKCJI ALUMINIOWO - NSZKLANYCH - od 13 PLN

praca na wysokości
Karolina Sobieraj - 2017-11-17 - Witów (łódzkie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY - od 2 000 PLN

1. Wsparcie psychiczne i fizyczne podopiecznego,2. uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,3. układanie planu dnia podopiecznego wspólnie z zespołem projektu 4. Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, 5.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

REHABILITANT / FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

1.Przygotowanie sali rehabilitacyjnej 2.Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej pensjonariuszy na miarę ich możliwości psychofizycznych i wydolności zdrowotnej.3.Opracowanie dla każdego z podopiecznych indywidualnej ścieżki ćwiczeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza. 4.Dbanie o należyty stan sprzętu rehabilitacyjnego. 5.Utrzymywanie kontaktu z rodziną podopiecznego. 6.Prowadzenie dokumentacji podopiecznych - Kart rehabilitacji. 7.Bieżąca współpraca z zespołem Dziennego Domu Pomocy i sekcji opiekuńczej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 3 200 PLN

1.Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym DDP2.Opracowanie Rocznego Planu Zajęć Terapeutycznych w DDP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych podopiecznego oraz indywidualnego programu dla każdego podopiecznego, we współpracy z zespołu.3.Modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami podopiecznego.4.Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 5.Bieżąca współpraca z psychologiem, rehabilitantem, opiekunami i pielęgniarką. Bieżąca wymiana informacji na temat postępów czynionych przez podopiecznych w ramach superwizji.6.Prowadzenie dziennika zajęć.7.Doskonalenie umiejętności własnych w zakresie pracy z podopiecznymi, udział w szkoleniach.8.Dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek w świetlicy. 9.Prowadzenie Dziennika Ewidencji Zajęć.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY/PRACOWNIK OBSŁUGI BIEŻĄCEJ PODOPIECZNYCH - od 2 300 PLN

1.Znajomość programów word /office /exel.2.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych Komputer, Faks, telefon, kserokopiarka.3.Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP, hostelu i prowadzonych usług opiekuńczych w terenie4.Tworzenie i uaktualnianie bieżących nt. zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.5.rzygotowywanie materiałów do szkoleń 6.Sporządzanie zamówień bieżących związanych z posiłkiem dla uczestników.7.Kontakt z rodziną lub opiekunem podopiecznego.8.Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej.9.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 500 PLN

porace magazynowe
kontakt przez PUP - 2017-10-12 - Witów (łódzkie)

OPIEKUN ŚRODOWISKOWY - od 2 500 PLN

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi gospodarcze, pomoc w prowadzeniu domu.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-10-09 - Witów (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 000 PLN

prace magazynowe, obsługa wózka widłowego
PPHU MEBART S.C. - 2017-09-20 - Witów (łódzkie)

KIEROWCA BUSA DO 3.5 T. - od 2 000 PLN

transport towarów (płyty wiórowe, akcesoria meblowe), załadunek i rozładunek, trasy do 250 km od siedziby firmy, możliwość wcześniejszego lub późniejszego powrotu do domu ( od 6-10 godz. pracy dziennie).
PPHU MEBART S.C. - 2017-09-14 - Witów (łódzkie)

PSYCHOLOG - od 3 000 PLN

Współpraca w opracowaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla Uczestników/uczestniczek. Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej Planowanie i przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych i fizycznych.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-09-05 - Witów (śląskie)

STOLARZ - od 2 000 PLN

Prace stolarskie
kontakt przez PUP - 2017-08-25 - Witów (małopolskie)

PSYCHOLOG - od 3 000 PLN

Współpraca w opracowaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla Uczestników/uczestniczek. Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej Planowanie i przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych i fizycznych. Pełna oferta wraz z załącznikami na stronie ciswitow.pl
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-08-14 - Witów (śląskie)

TRENER PRACY - od 3 000 PLN

Znajomość specyfikacji pracy z osobami niepełnosprawnymi, znajomość rynku pracy w środowisku wiejskim, dostosowanie się do specyfiki związanej z pracą trenera pracy m.in. dostosowania czasu pracy do potrzeb projektu.Oferty należy składać w terminie do 17.07.2017r. do godziny 12:00 osobiście w Centrum Integracji Społecznej (sala szkoleniowa gimnazjum w Irządzach) lub wysłać na adres 42-446 Irządze; Biuro Projektu Irządze 127a. Liczy się data wpływu. W zamkniętych kopertach z dopiskiem :Nabór na stanowisko Trener pracy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-07-07 - Witów (śląskie)

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POMOCY Z MIEJSCAMI HOSTELOWYMI I SEKCJĄ USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 3 800 PLN

Zakres obowiązków oraz wszystkie informacje na temat oferty pracy umieszczone zostały na stronie internetowej www.chsd.pl (szczegółowy zakres obowiązków w załaczeniu do of. pracy)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-05-25 - Witów (śląskie)

KELNER - 2 400 - 3 000 PLN

Obsługa klienta, umycie sali, toalety
Mała Gastronomia "Gazdówka u Zająca" s.c. Kowalczyk Krystyna , Kowalczyk Władysław - 2017-05-05 - Witów (małopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 3 500 PLN

kierowca samochodu ciężarowego - transport krajowy
F.H.U. GAWLIK Małgorzata Gawlik - 2017-04-25 - Witów (małopolskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI BIUROWEJ - od 2 500 PLN

1. Opracowanie programu pracowni zuwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych uczestników orazdostosowanie sprzętu do ich potrzeb wynikających z ograniczeń ruchowych.2. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie obsługipodstawowych urządzeń biurowych, kształtowanie umiejętności korzystaniaz najnowszych nośników technologicznych w programach komputerowych. 3.Znajomość specyfiki pracy z osobami z trudnościami w przyswajaniu wiedzy,upośledzeniem umysłowym, ruchowym i innymi dysfunkcjami zawartymi wtreści orzeczenia o niepełnosprawności. 4. Realizowanie IndywidualnychProgramów Zatrudnienia Socjalnego; 5. Ewaluacja zdobytych przezuczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników,sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć,odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach;6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, kształtowaniedobrych relacji między nimi; 7. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym,doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrumrealizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacjiIndywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontaktz pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; procesurekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danychosobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) .
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-03-16 - Witów (śląskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI OPIEKUŃCZO-ASYSTENCKIEJ - od 3 000 PLN

1. Opracowanie programu pracowniopiekuńczo asystenckiej z uwzględnieniem pracy na obszarze realizacji działań projektowych. 2. Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 3. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie opieki domowej nad osobami zależnymi, chorymi; 4. Realizowanie IndywidualnychProgramów Zatrudnienia Socjalnego; 5. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników,sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć,odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach;6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, kształtowaniedobrych relacji między nimi; 7. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym,doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrumrealizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacjiIndywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontaktz pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 9.Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością CentrumIntegracji Społecznej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-03-16 - Witów (śląskie)

FRYZJER - od 2 100 PLN

Strzyżenie; koloryzacja; upięcia;
kontakt przez PUP - 2017-03-15 - Witów (małopolskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - STAŻ - 997,4 PLN

w/g programu stażu
kontakt przez PUP - 2017-02-15 - Witów (małopolskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ - od 2 700 PLN

Do obowiązków Instruktora pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej należeć będzie: 1. Kształtowanie umiejętności zawodowych przewidzianych w programie pracowni; 2. Kształtowanie umiejętności społecznych; 3. Prowadzenie zajęć praktycznych i eoretycznych; 4. Realizowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego; 5. Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 6. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej: sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć, odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądźinnych nośnikach; 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć; 8. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrum realizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 9. Współpraca i kontakt z pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 10. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej. Miejsce pracy: Witów
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-02-15 - Witów (śląskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI KONSERWATORSKO-REMONTOWEJ - od 2 700 PLN

Do obowiązków Instruktora pracowni konserwatorsko - remontowej Centrum Integracji Społecznej należeć będzie: 1. Kształtowanie umiejętności zawodowych przewidzianych w programie pracowni; 2. Kształtowanieumiejętności społecznych; 3. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych; 4. Realizowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego; 5. Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 6. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej: sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczącychprzebiegu zajęć, odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach; 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć; 8. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrum realizującymi aktywizację społeczno - zawodową, w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 9. Współpraca i kontakt z pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 10. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej miejsce pracy Witów gmina Irządze
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-02-15 - Witów (śląskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI KONSERWATORSKO-REMONTOWEJ - od 2 700 PLN

do obowiązków Instruktora pracowni konserwatorsko -remontowej Centrum Integracji Społecznej należeć będzie: 1.Kształtowanie umiejętności zawodowych przewidzianych wprogramie pracowni; 1. Kształtowanie umiejętności społecznych; 2. Prowadzenie zajęć praktycznych iteoretycznych; 3. Realizowanie Indywidualnych ProgramówZatrudnienia Socjalnego; 4.Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 5. Ewaluacja zdobytych przez uczestnikówumiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć, odnotowanie postępówuczestników na fotografiach bądź innych nośnikach; 6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć; 7. Staławspółpraca, z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrumrealizującymi aktywizację społeczno - zawodową, w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontakt z pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 9. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej;- miejsce pracy Witów gmina Irządze
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-31 - Witów (śląskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI OGRODNICZO-PORZĄDKOWEJ - od 2 900 PLN

Do obowiązków Instruktora pracowni ogrodniczo- porządkowej Centrum Integracji Społecznej należeć będzie: 1. Opracowanie programu pracowni ogrodniczo - porządkowej 1. Kształtowanie dobrych relacji w zespole 2. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych; 3. Realizowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego; 4. Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 5. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej: sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć, odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach; 6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć; 7. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrum realizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontakt z pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 9.Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-31 - Witów (śląskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ - od 2 700 PLN

Do obowiązków Instruktora pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej należeć będzie: 1. Kształtowanie umiejętności zawodowych przewidzianych w programie pracowni; 1. Kształtowanie umiejętności społecznych; 2. Prowadzenie zajęć praktycznych np. przygotowanie menu na imprezy okolicznościowego, zestawy, posiłek podstawowy i teoretycznych: zestawienie kalorii potraw itp; 3. Realizowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego; 4. Opracowanie programu zajęć dla uczestników; 5. Ewaluacja zdobytych przez uczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników, sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć, odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach; 6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć; 7. Stała współpraca, zpracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrum realizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacji IndywidualnegoProgramu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontakt zpracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; 9. Realizacja innych poleceń kierownika związanych z działalnościąCentrum Integracji Społecznej. 10. Przygotowanie uczestnika/czki do egzaminów praktycznych i teoretycznych.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-31 - Witów (śląskie)

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO/ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - od 2 700 PLN

Do obowiązków kierowcy/asystenta osoby niepełnosprawnej pracy należeć będzie: 1.Przywożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych, asystowanie przywykonywanych pracach i pomoc w nabywaniu umiejętności przezosobę niepełnosprawną. 1. Opiniowanie jego możliwości i kompetencji zgodnie z obserwacjami. 2. Motywowanie i zachęcanie do podejmowania zadań, prowadzenie ewidencji przejazdów ON 3.Odpowiedzialność cywilno - prawna za osoby niepełnosprawne w danym dniu odpowiedzialnym za ich dowóz, przywóz, asystenturę powierzonej wsparciu osobie . 4. Zapewnienie dostaw zaopatrzeniaw materiały niezbędne do funkcjonowania pracowni, zawsze z uczestnikiem odbywającym reintegrację zawodową i społeczną 5.wypełnianie kart drogowych zgodnie z ilością przejechanychkilometrów i przewozu ON 6. Dbanie o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych 7. Dbanie o powierzony środek lokomocji,zabezpieczenie, drobne naprawy, sprawność pojazdu. 8. Sprawdzenie przed wyjazdem po ON sprawności pojazdu orazcodziennie utrzymanie czystości wewnątrz. 9. Przestrzeganie tajemnicy dotyczących indywidualnych danych każdego uczestnika i innych wynikających z obowiązków pracownika wobec pracodawcy.10. Bezwzględne przestrzeganie przepisów kodeksu pracy. 11. Zgłaszanie natychmiast awarii lub szkód w pojeździe. 12. Podczasgodzin pracy kierowca przebywa na terenie CIS i tylko za zgodą kierownika może go opuścić. 13. Wykonywanie innych poleceńkierownika związanych z działalnością CIS i wsparciem niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-23 - Witów (śląskie)

DORADCA ZAWODOWY/TRENER PRACY - od 3 500 PLN

Do obowiązków doradcy zawodowego/trenera pracy należeć będzie:1. Współpraca z pracownikiem socjalnym i psychologiem w zakresieopracowania diagnozy oraz Indywidualnego programu ZatrudnieniaSocjalnego 2. świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwazawodowego związanych z planowaniem kariery zawodowejpoprzez udzielanie indywidualnego i grupowego poradnictwa , 3.przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościachzdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy w formieszkoleń, spotkań, warsztatów i indywidualnych konsultacji, 4.gromadzenie wstępnych/niezbędnych informacji o uczestniku, 5.Konsultacja z kierownikiem uwzględniająca zakres reintegracjispołecznej i zawodowej oraz rodzaje sprawności psychofizycznychniezbędnych do podjęcia pracy i metody ich ćwiczeń, 6.wypracowanie we współpracy z uczestnikiem diagnozy jegozasobów i trudności, stworzenie Indywidualnego ProfiluZawodowego, 7. identyfikacja potencjalnych miejsc realizacjipraktyk/pracy, wybór pracodawcy (spełniającego kryteriumzgodności interesów firmy i uczestnika), 8. bezpośredni kontakt zpracodawcami, 9. organizacja praktyk zawodowych, 10. zapoznanieuczestnika z warunkami pracy na danym stanowisku, 11.przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego dowspółpracy z uczestnikiem, 12. nadzór i wsparcie uczestnika wmiejscu realizacji praktyk, organizacja zatrudnienia uczestników, 13.wsparcie uczestnika i pracodawcy w procedurach zatrudnienia, 14.wsparcie uczestnika w kwestiach formalnych, współpraca zinstytucjami rynku pracy i pracodawcami 15. prowadzeniedokumentacji dot. udzielanych form wsparcia oraz podejmowanychdziałań, prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz warsztatówgrupowych, 16. nadzór nad realizacją zadań zawartych wIndywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego uczestnikówprzez cały okres jego trwania. Więcej informacji na stroniewww.chsd.pl
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-20 - Witów (śląskie)

KIEROWNIK W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WITOWIE - od 4 700 PLN

1. ocena i diagnoza indywidualnego potencjału uczestnika, 2.określenie ścieżki rozwoju i skierowanie do odpowiedniej pracowni zawodowej w CIS po podpisaniu z nim IPZS. 3.Zapoznanie z regulaminem funkcjonowania CIS, prawami i obowiązkami; motywacja uczestników w zakresie realizacji IPZS,4. wsparcie merytoryczne uczestników w zakresie ich aktywizacji społeczno-zawodowej. kompleksowe opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie ścieżki reintegracji uczestnika. 5. Bieżąca współpraca z instruktorami zawodu, trenerami pracy, specjalistami CIS. Opracowanie i realizacja stosownychporozumień z biznesem na realizację praktyk. 6. Zapobieganie dyskryminacji wynikających z różnic płci, wyznania, odmienności kulturowej i etnicznej. 7. Sprawowanie nadzoru nad realizacjązadań merytorycznych Centrum oraz koordynowanie pracy wszystkich stanowisk 8. Współdziałanie z organami, instytucjami iorganizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracjizawodowej i społecznej 9. Określenie zadań i poziomukompetencji wszystkich pracowników Centrum 10. Zaprzestanie realizacji programu z uczestnikami (Ustawa o zatrudnieniusocjalnym Rozdział IV, art.13 pkt4) więcej informacji str: www.chsd.pl Dodatkowo: umiejętność zarządzania organizacją;znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o ochronie danych itp. Kierownik będzie zobowiązany do przemieszczania się do różnychmiejsc zajęć (Witów, Irządze, Zawada Pilicka, Zawiercie) - praca w sytuacjach stresowych -konieczność szybkiego reagowania ipodejmowania wiążących decyzji - częste kontakty z klientami zewnętrznymi
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-01-20 - Witów (śląskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj