Praca Witów - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Witów, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 57 ofert pracy Witów.

następna strona
PRACOWNIK PIEROGARNI - od 13,7 PLN

produkcja pierogów, przygotowywanie farszy, obsługa klienta
PIEROGI Z PODHALA Antonina Krupa - 2018-10-03 - Witów (małopolskie)

KIEROWCA / ASYSTENT ON - od 2 700 PLN

Przewożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych,opiniowanie jego możliwości i kompetencji,wypełnianie kart drogowych zgodnie z ilością przejechanych kilometrów.Dbanie o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-09-06 - Witów (śląskie)

KELNER - 1 017,4 PLN

zgodnie z programem stażu
kontakt przez PUP - 2018-09-06 - Witów (małopolskie)

TARTACZNIK - od 2 100 PLN

prace stolarskie wykonywane za pomocą ręcznych narzędzi oraz obrabiarek mechanicznych, naprawa, osadzanie i demontarz elementów stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych
kontakt przez PUP - 2018-08-08 - Witów (małopolskie)

STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA - MOŻLIWOŚC PRZYUCZENIA - od 3 000 PLN

- wycinanie elementów mebli,- skręcanie wyciętych elementów mebli,- montaż gotowych mebli,- utrzymanie porządku na stanowisku pracy
FPHU MEBLE - KAROŃ - SEBASTIAN KAROŃ - 2018-08-02 - Witów (śląskie)

TARTACZNIK - od 1 050 PLN

przygotowanie i obróbka drewna, manipulacja sortowania drewna, ocena jakości surowca, obsługa i konserwacja maszyn tartacznych
kontakt przez PUP - 2018-06-25 - Witów (małopolskie)

TARTACZNIK - od 2 100 PLN

prace stolarskie wykonywane za pomocą ręcznych narzędzi oraz obrabiarek mechanicznych, naprawa, osadzanie i demontarz elementów stolarki budowlanej z drewna i materiałów drewnopochodnych
kontakt przez PUP - 2018-04-18 - Witów (małopolskie)

REHABILITANT/FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

Obowiązki: 1.Przygotowanie sali rehabilitacyjnej 2.Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej pensjonariuszy na miarę ich możliwości psychofizycznych i wydolności zdrowotnej.3.Opracowanie dla każdego z podopiecznych indywidualnej ścieżki ćwiczeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza. 4.Dbanie o należyty stan sprzętu rehabilitacyjnego. 5.Utrzymywanie kontaktu z rodziną podopiecznego. 6.Prowadzenie dokumentacji podopiecznych - Kart rehabilitacji. 7.Bieżąca współpraca z zespołem Dziennego Domu Pomocy i sekcji opiekuńczej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-04-04 - Witów (śląskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 3 200 PLN

Obowiązki: 1.Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym DDP2.Opracowanie Rocznego Planu Zajęć Terapeutycznych w DDP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych podopiecznego oraz indywidualnego programu dla każdego podopiecznego, we współpracy z zespołu.3.Modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami podopiecznego.4.Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 5.Bieżąca współpraca z psychologiem, rehabilitantem, opiekunami i pielęgniarką. Bieżąca wymiana informacji na temat postępów czynionych przez podopiecznych w ramach superwizji.6.Prowadzenie dziennika zajęć.7.Doskonalenie umiejętności własnych w zakresie pracy z podopiecznymi, udział w szkoleniach.8.Dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek w świetlicy. 9.Prowadzenie Dziennika Ewidencji Zajęć.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-03-09 - Witów (śląskie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY/PRACOWNIK OBSŁUGI BIEŻĄCEJ PODOPIECZNYCH - od 2 300 PLN

Obowiązki: 1.Znajomość programów word /office /exel.2.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych komputer, faks, telefon, kserokopiarka.3.Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP, hostelu i prowadzonych usług opiekuńczych w terenie4.Tworzenie i uaktualnianie bieżących nt. zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.5.Przygotowywanie materiałów do szkoleń 6.Sporządzanie zamówień bieżących związanych z posiłkiem dla uczestników.7.Kontakt z rodziną lub opiekunem podopiecznego.8.Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej).9.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-03-07 - Witów (śląskie)

REHABILITANT/FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

Obowiązki: 1.Przygotowanie sali rehabilitacyjnej 2.Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej pensjonariuszy na miarę ich możliwości psychofizycznych i wydolności zdrowotnej.3.Opracowanie dla każdego z podopiecznych indywidualnej ścieżki ćwiczeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza. 4.Dbanie o należyty stan sprzętu rehabilitacyjnego. 5.Utrzymywanie kontaktu z rodziną podopiecznego. 6.Prowadzenie dokumentacji podopiecznych - Kart rehabilitacji. 7.Bieżąca współpraca z zespołem Dziennego Domu Pomocy i sekcji opiekuńczej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-13 - Witów (śląskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 3 200 PLN

Obowiązki: 1.Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym DDP2.Opracowanie Rocznego Planu Zajęć Terapeutycznych w DDP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych podopiecznego oraz indywidualnego programu dla każdego podopiecznego, we współpracy z zespołu.3.Modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami podopiecznego.4.Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 5.Bieżąca współpraca z psychologiem, rehabilitantem, opiekunami i pielęgniarką. Bieżąca wymiana informacji na temat postępów czynionych przez podopiecznych w ramach superwizji.6.Prowadzenie dziennika zajęć.7.Doskonalenie umiejętności własnych w zakresie pracy z podopiecznymi, udział w szkoleniach.8.Dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek w świetlicy. 9.Prowadzenie Dziennika Ewidencji Zajęć.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-13 - Witów (śląskie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY/PRACOWNIK OBSŁUGI BIEŻĄCEJ PODOPIECZNYCH - od 2 300 PLN

Obowiązki: 1.Znajomość programów word /office /exel.2.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych Komputer, Faks, telefon, kserokopiarka.3.Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP, hostelu i prowadzonych usług opiekuńczych w terenie4.Tworzenie i uaktualnianie bieżących nt. zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.5.Przygotowywanie materiałów do szkoleń 6.Sporządzanie zamówień bieżących związanych z posiłkiem dla uczestników.7.Kontakt z rodziną lub opiekunem podopiecznego.8.Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej.9.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2018-02-12 - Witów (śląskie)

MONTER KONSTRUKCJI ALUMINIOWO - NSZKLANYCH - od 13 PLN

praca na wysokości
Karolina Sobieraj - 2017-11-17 - Witów (łódzkie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY - od 2 000 PLN

1. Wsparcie psychiczne i fizyczne podopiecznego,2. uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,3. układanie planu dnia podopiecznego wspólnie z zespołem projektu 4. Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, 5.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

REHABILITANT / FIZJOTERAPEUTA - od 3 300 PLN

1.Przygotowanie sali rehabilitacyjnej 2.Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej pensjonariuszy na miarę ich możliwości psychofizycznych i wydolności zdrowotnej.3.Opracowanie dla każdego z podopiecznych indywidualnej ścieżki ćwiczeń usprawniających zgodnie ze wskazaniami lekarza. 4.Dbanie o należyty stan sprzętu rehabilitacyjnego. 5.Utrzymywanie kontaktu z rodziną podopiecznego. 6.Prowadzenie dokumentacji podopiecznych - Kart rehabilitacji. 7.Bieżąca współpraca z zespołem Dziennego Domu Pomocy i sekcji opiekuńczej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - od 3 200 PLN

1.Wdrażanie swoich podopiecznych do czynnego udziału w życiu społecznym DDP2.Opracowanie Rocznego Planu Zajęć Terapeutycznych w DDP ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych podopiecznego oraz indywidualnego programu dla każdego podopiecznego, we współpracy z zespołu.3.Modyfikowanie programu zgodnie z postępami lub regresami podopiecznego.4.Podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 5.Bieżąca współpraca z psychologiem, rehabilitantem, opiekunami i pielęgniarką. Bieżąca wymiana informacji na temat postępów czynionych przez podopiecznych w ramach superwizji.6.Prowadzenie dziennika zajęć.7.Doskonalenie umiejętności własnych w zakresie pracy z podopiecznymi, udział w szkoleniach.8.Dbanie o powierzony sprzęt, ład i porządek w świetlicy. 9.Prowadzenie Dziennika Ewidencji Zajęć.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY/PRACOWNIK OBSŁUGI BIEŻĄCEJ PODOPIECZNYCH - od 2 300 PLN

1.Znajomość programów word /office /exel.2.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych Komputer, Faks, telefon, kserokopiarka.3.Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP, hostelu i prowadzonych usług opiekuńczych w terenie4.Tworzenie i uaktualnianie bieżących nt. zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.5.rzygotowywanie materiałów do szkoleń 6.Sporządzanie zamówień bieżących związanych z posiłkiem dla uczestników.7.Kontakt z rodziną lub opiekunem podopiecznego.8.Pomoc w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, zmiana bielizny osobistej, pościelowej.9.Podanie posiłku, pomoc w jego spożywaniu itp.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-11-16 - Witów (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 500 PLN

porace magazynowe
kontakt przez PUP - 2017-10-12 - Witów (łódzkie)

OPIEKUN ŚRODOWISKOWY - od 2 500 PLN

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi gospodarcze, pomoc w prowadzeniu domu.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-10-09 - Witów (śląskie)

MAGAZYNIER - od 2 000 PLN

prace magazynowe, obsługa wózka widłowego
PPHU MEBART S.C. - 2017-09-20 - Witów (łódzkie)

KIEROWCA BUSA DO 3.5 T. - od 2 000 PLN

transport towarów (płyty wiórowe, akcesoria meblowe), załadunek i rozładunek, trasy do 250 km od siedziby firmy, możliwość wcześniejszego lub późniejszego powrotu do domu ( od 6-10 godz. pracy dziennie).
PPHU MEBART S.C. - 2017-09-14 - Witów (łódzkie)

PSYCHOLOG - od 3 000 PLN

Współpraca w opracowaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla Uczestników/uczestniczek. Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej Planowanie i przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych i fizycznych.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-09-05 - Witów (śląskie)

STOLARZ - od 2 000 PLN

Prace stolarskie
kontakt przez PUP - 2017-08-25 - Witów (małopolskie)

PSYCHOLOG - od 3 000 PLN

Współpraca w opracowaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dla Uczestników/uczestniczek. Prowadzenie zajęć reintegracji społecznej Planowanie i przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych i fizycznych. Pełna oferta wraz z załącznikami na stronie ciswitow.pl
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-08-14 - Witów (śląskie)

TRENER PRACY - od 3 000 PLN

Znajomość specyfikacji pracy z osobami niepełnosprawnymi, znajomość rynku pracy w środowisku wiejskim, dostosowanie się do specyfiki związanej z pracą trenera pracy m.in. dostosowania czasu pracy do potrzeb projektu.Oferty należy składać w terminie do 17.07.2017r. do godziny 12:00 osobiście w Centrum Integracji Społecznej (sala szkoleniowa gimnazjum w Irządzach) lub wysłać na adres 42-446 Irządze; Biuro Projektu Irządze 127a. Liczy się data wpływu. W zamkniętych kopertach z dopiskiem :Nabór na stanowisko Trener pracy w Centrum Integracji Społecznej w Witowie.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-07-07 - Witów (śląskie)

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POMOCY Z MIEJSCAMI HOSTELOWYMI I SEKCJĄ USŁUG OPIEKUŃCZYCH - od 3 800 PLN

Zakres obowiązków oraz wszystkie informacje na temat oferty pracy umieszczone zostały na stronie internetowej www.chsd.pl (szczegółowy zakres obowiązków w załaczeniu do of. pracy)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-05-25 - Witów (śląskie)

KELNER - 2 400 - 3 000 PLN

Obsługa klienta, umycie sali, toalety
Mała Gastronomia "Gazdówka u Zająca" s.c. Kowalczyk Krystyna , Kowalczyk Władysław - 2017-05-05 - Witów (małopolskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 3 500 PLN

kierowca samochodu ciężarowego - transport krajowy
F.H.U. GAWLIK Małgorzata Gawlik - 2017-04-25 - Witów (małopolskie)

INSTRUKTOR PRACOWNI BIUROWEJ - od 2 500 PLN

1. Opracowanie programu pracowni zuwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych uczestników orazdostosowanie sprzętu do ich potrzeb wynikających z ograniczeń ruchowych.2. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie obsługipodstawowych urządzeń biurowych, kształtowanie umiejętności korzystaniaz najnowszych nośników technologicznych w programach komputerowych. 3.Znajomość specyfiki pracy z osobami z trudnościami w przyswajaniu wiedzy,upośledzeniem umysłowym, ruchowym i innymi dysfunkcjami zawartymi wtreści orzeczenia o niepełnosprawności. 4. Realizowanie IndywidualnychProgramów Zatrudnienia Socjalnego; 5. Ewaluacja zdobytych przezuczestników umiejętności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej:sporządzanie comiesięcznych opinii dotyczących postępów uczestników,sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dotyczących przebiegu zajęć,odnotowanie postępów uczestników na fotografiach bądź innych nośnikach;6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, kształtowaniedobrych relacji między nimi; 7. Stała współpraca, z pracownikiem socjalnym,doradcą zawodowym, psychologiem oraz innymi pracownikami Centrumrealizującymi aktywizację społeczno- zawodową, w zakresie realizacjiIndywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego; 8. Współpraca i kontaktz pracodawcami w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników; procesurekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danychosobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) .
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - 2017-03-16 - Witów (śląskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj