Praca Tyszowce - oferty pracy

W serwisie internetowym wypr.pl możesz zapoznać się ze wszystkimi ofertami pracy Tyszowce, które są dostępne w naszym serwisie internetowych. Możesz przeglądać 80 ofert pracy Tyszowce.

następna strona
ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - od 2 100 PLN

Odbiór pojemników z odpadami, ręczny załadunek odpadów, wstępne sortowanie odpadów.
kontakt przez PUP - 2018-01-03 - Tyszowce (lubelskie)

SPRZEDAWCA - od 1 000 PLN

Wycenianie towaru, obsługa klientów- kasy fiskalnej, wykładanie towaru na półki, czynności związane z utrzymaniem czystości, sprawdzanie terminów ważności artykułów do spożycia, sprzątanie magazynu, segregowanie towaru na zapleczu.
kontakt przez PUP - 2017-12-07 - Tyszowce (lubelskie)

PRACOWNIK DZIAŁU PRODUKCJI PŁATKÓW MYDLANYCH - od 2 000 PLN

Obsługa instalacji do produkcji płatków mydlanych, nadzór nad prawidłowym działaniem instlacji, realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, prowadzenie dokumentacji związanej z procesem technologicznym oraz przeprowadzenie podstawowych analiz w procesie produkcji bazy mydlanej.
BETASOAP Sp. z o.o - 2017-09-27 - Tyszowce (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 2 000 PLN

Prowadzenie samochodu ciężarowego, przewóz ładunków dla celów własnych.
kontakt przez PUP - 2017-09-19 - Tyszowce (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWY - 997,4 PLN

prace biurowe
kontakt przez PUP - 2017-09-18 - Tyszowce (lubelskie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ - od 2 000 PLN

Obsługa klienta na dziale nabiałowym, dbanie o porządek i asortyment w regale nabiałowym i komorze chłodniczej.
kontakt przez PUP - 2017-08-21 - Tyszowce (lubelskie)

TECHNIK FIZJOTERAPII - 997,4 PLN

Prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, prawidłowa obsługa aparatury medycznej i urządzeń itp.Staż DPS w Tyszowcach
kontakt przez PUP - 2017-08-07 - Tyszowce (lubelskie)

POKOJOWA - 997,4 PLN

Pokojowa
kontakt przez PUP - 2017-07-10 - Tyszowce (lubelskie)

OPIEKUN - 997,4 PLN

Opiekun
kontakt przez PUP - 2017-07-10 - Tyszowce (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - 997,4 PLN

wykonywanie drobnych napraw, utrzymanie porządku na posesji, utrzymanie porządku w pomieszczeniach, sprzątanie w pomieszczeniach gospodarczych
kontakt przez PUP - 2017-06-09 - Tyszowce (lubelskie)

MAGAZYNIER - 997,4 PLN

przyjmowanie towaru do magazynu, wydawanie towarów z magazynu, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów, przestrzeganie terminów ważnosci i trwałosci towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej
kontakt przez PUP - 2017-06-09 - Tyszowce (lubelskie)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 997,4 PLN

planowanie i organziowanie zabaw z dziećmi, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci, organzowoanie czasu wolnego dzieciom, prowadzenie zajęć z dziećmi
kontakt przez PUP - 2017-06-09 - Tyszowce (lubelskie)

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - 997,4 PLN

Ładowacza nieczystości stałych
kontakt przez PUP - 2017-06-01 - Tyszowce (lubelskie)

SPRZEDAWCA - 997,4 PLN

Sprzedawcy
kontakt przez PUP - 2017-05-29 - Tyszowce (lubelskie)

MURARZ - 997,4 PLN

przygotowywanie zapraw i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym, wykoywanie murów pełnych z różnych materiałó, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów.
kontakt przez PUP - 2017-05-22 - Tyszowce (lubelskie)

KELNER - 997,4 PLN

przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej, przygotowywanie sztućców, szkla, porcelany, udzielanie konsumentom informacji dotyczących jadłospisów, przyjmowanie i rejestracja zamówień, zmiana nakryć i obrusów,
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Tyszowce (lubelskie)

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - od 2 000 PLN

Opróżnianie koszy i pojemników na śmieci, opróznianie koszy i ładowanie na samochód odpadów stałych, ładowanie nieczystości stałych na samochód ręcznie, rozładunek samochodu zbierającego nieczystości stałe w miejscu przeznaczenia.
kontakt przez PUP - 2017-04-27 - Tyszowce (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 500 PLN

Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, w tym związanych z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą oraz wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH - 2017-04-21 - Tyszowce (lubelskie)

MECHANIK -MONTER - od 2 500 PLN

Wykonywanie podstawowych operacji mechanicznych, instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń, wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn, przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń, wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych, ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
kontakt przez PUP - 2017-04-21 - Tyszowce (lubelskie)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY - 997,4 PLN

Pomocniczy robotnik budowlany
kontakt przez PUP - 2017-04-18 - Tyszowce (lubelskie)

KONSERWATOR - od 2 000 PLN

Wykonywanie prac konserwacyjnych, remontów i przeglądów okresowych budynków, wyposażenia instalacji na terenie domu, pomoc przy usuwaniu usterek i awarii, dbanie o należyty i estetyczny wygląd zieleńców i kwietników poprzez usuwanie chwastów i koszeniu trawy, utrzymanie czystości wokół obiektu, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach działu gospodarczego
kontakt przez PUP - 2017-04-18 - Tyszowce (lubelskie)

KELNER - 997,4 PLN

przygotowywanie sali, udzielanie informacji klientom, przyjmowanie zamowień, serwowanie potraw, sprzatanie stołów
kontakt przez PUP - 2017-03-17 - Tyszowce (lubelskie)

KUCHARZ - 997,4 PLN

obliczanie wartości odzywczej potraw, wykonywanie potraw, posługiwanie sie narzędziami, maszynami,
kontakt przez PUP - 2017-03-17 - Tyszowce (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

Prace porządkowe na terenie miasta i gminy.
kontakt przez PUP - 2017-03-14 - Tyszowce (lubelskie)

PRACOWNIK BIUROWY - od 2 000 PLN

Pomoc w pracach biurowych
kontakt przez PUP - 2017-03-14 - Tyszowce (lubelskie)

SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ - od 2 000 PLN

Obsługa klienta, dbanie o porządek i asortyment na regałach, przyjmowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej.
kontakt przez PUP - 2017-03-10 - Tyszowce (lubelskie)

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - od 2 000 PLN

Prowadzenie pojazdu samochodowego, wykonywanie obsługi, drobnych napraw i konserwacji.
kontakt przez PUP - 2017-02-17 - Tyszowce (lubelskie)

ROBOTNIK GOSPODARCZY - od 2 000 PLN

Utrzymanie czystości przy drogach, rzekach i mostach
kontakt przez PUP - 2017-02-17 - Tyszowce (lubelskie)

ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - od 2 000 PLN

Opróżnianie koszy i pojemników na śmieci, opróżnianie koszy i ładowanie na samochód odpadów stałych z posesji, ładowanie nieczystości stałych na samochód ręcznie, rozładunek samochodów zbierających nieczystości stałe w miejscu przeznaczenia
kontakt przez PUP - 2017-01-27 - Tyszowce (lubelskie)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - od 1 000 PLN

Określanie stanu technicznego pojazdów i ich zespołów, dobieranie narzędzi i przyrządów, rozpoznawanie rodzajów korozji i określanie sposobów ich ochrony, wykonywanie napraw samochodowych, wymiana opon.
kontakt przez PUP - 2017-01-18 - Tyszowce (lubelskie)

ASYSTENT RODZINY - od 2 200 PLN

Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, w tym związanych z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą.
kontakt przez PUP - 2017-01-16 - Tyszowce (lubelskie)

następna strona

Wybierz powiat

Wybierz województwo

Wybierz kraj